Covid 19, uit Wuhan of uit Wuhan?

Diverse verdragen inzake nucleaire proliferatie en ontwikkeling van biologische wapens worden door China, ondanks hun formele deelname,  straal genegeerd. Zoals u weet bestaat de wet, ook dichter bij huis, om verkracht te worden, à fortiori in Peking. Zo wordt in Lop Nor, in west China, gestaag gewerkt aan verboden nucleaire wapentests. Ook is China de exclusieve leverancier van verboden ballistische raketten en nucleaire knowhow aan ‘verlichte’  landen als Iran en Noord-Korea.

Over de herkomst  van Covid 19 bestaat virtuele globale consensus dat de Chinese communisten boter op hun hoofden hebben. Eind vorig jaar hebben zij een jaarlijkse online videovergadering met hun Amerikaanse tegenhangers over Covid 19 gesaboteerd en de toenemende zorg is dat China in het geheim, in schending van internationale verdragen, biologische wapens blijft ontwikkelen. Er waren helaas ‘onoverkomelijke problemen met de Skypeverbinding’, precies op het moment van hun periodieke vergadering – voor het eerst in de afgelopen vier jaren.

‘Toeval’ wil dat de gefrustreerde agenda slechts Chinese schendingen betrof van de uit 1975 daterende Biological and Toxin Weapons Convention’, gezien de toenemende zorg dat Peking werkt aan wapens die met microbes of gif functioneren. Het lijkt ‘geen toeval’ dat het rapport uit 2020, over de mate waarin China (niet) voldoet aan voornoemde verdragen, slechts in één woordje verschilt van dat van 2021. Dat is dat China zich bezig hield met onderzoeken met ‘potentieel’ militaire èn civiele toepassing. In de laatste versie ontbreekt het woord ‘potentieel’, op grond van recente informatie over de Chinese activiteiten, aldus the Washington Times in september jl. Volgens diezelfde krant is de bron van deze info een overgelopen Chinese militaire arts die nu in Europa verblijft. China’s ‘onoverkomelijke technische problemen’ vielen precies in de periode waarin wereldwijd leidende wetenschappers de mogelijke link legden tussen de Corona epidemie, Peking’s programma voor biologische oorlogvoering en het lek van Corona uit het lab in Wuhan. Dit was niet de enige kritische noot in het rapport. ‘Toevallig’ was er, naast China, ook grote kritiek op Iran, Noord-Korea, Syrië, Rusland en nog een paar erg vredelievende landen.

De Israëlische Lt.kolonel Dany Shoham, een expert in biologische oorlogvoering, schreef in 2020 dat de waarschijnlijkheid van menselijke interventie in de creatie van het Coronavirus groter is dan een spontane evolutie ervan. China reageert al een jaar met hysterische dreigementen aan het adres van wetenschappers die dezelfde, onderlegde assumpties maken. Zelfs Duitse politici werden, notabene in Duitsland, met hulp van de locale media keihard aangevallen op hun kritiek op China’s dubieuze rol inzake Covid 19. Het internationale rapport stelt dat Chinese militairen biologische experimenten uitvoerden met zowel militaire als civiele toepassing. (in strijd met Artikel I van de Biological Weapons Convention, dat deelnemers ertoe verplicht om ‘never in any circumstances” to produce microbial or biological agents that are not for peaceful use’). Deze conventie verbiedt ondertekenaars onder meer om wapens of raketten te maken voor verspreiding van een biologisch wapen of gif.

Toename offensieve biowapens

China tekende in 1984 maar lapt het verdrag net zo hard aan hun laars als hun pro forma participatie in het onzinnige klimaatakkoord van Parijs of zoals de uitspraak van het Internationale Hof van Arbitrage inzake hun annexatie van de Zuid Chinese Zee. Er zijn liefst 40 Chinese militaire laboratoria die specialiseren in geheim onderzoek naar biologische oorlogvoering, waaronder pathogenen om specifieke etnische minderheden aan te vallen. Dit wordt onderschreven door meerdere Chinese militairen die zich bezig houden met biologische oorlogvoering zoals Zhang Shibo, een gepensioneerde Chinese generaal. Hij schreef in 2017 dat vooruitgang in de biotech het gevaar deed toenemen van offensieve biowapens, inclusief diegenen die in staat zijn tot ‘specific ethnic genetic attacks.’ Tijdens een conferentie van de United Nations in 2011 maakte notabene een Chinese official een wel héél cynische formele bijdrage over Peking’s zorg over op specifieke bevolkingsgroepen gerichte biowapens. De Amerikaanse regering is zeker dat China zijn, in 1950 begonnen, biologische oorlogvoering programma nooit heeft stopgezet na de ondertekening van de BWC in 1984.

Na jaarlijks overleg met de USA van 2017 tot 2019 werd China in 2020 wereldwijd het vuur aan de schenen gelegd door wetenschappers over hun vrijwel zekere rol in de Wuhan affaire, reden waarom er plots een ‘onoverkomelijke technische storing’ optrad die het geplande overleg van eind 2020 verhinderde…  In januari publiceerde het Amerikaanse ‘State Department’ publieke info over China’s biowapens, inclusief een ‘fact sheet’ over het inmiddels beruchte ‘Wuhan Institute of Virology’, een complex met laboratoria die, zoals bekend, zich bezig houden met onderzoek naar het coronavirus onder de vermeende vleermuizen dat Covid 19 veroorzaakt. Dat de betreffende vleermuizen niet eens bestaan in Wuhan, maar slechts duizenden kilometers naar het zuiden voorkomen, is bijzaak… Het rapport vervolgt dat reeds in de herfst van 2019 diverse medewerkers in Wuhan ziek werden en ‘dat ‘China’s dodelijke obsessie met geheimhouding en controle nu voor rekening van de globale volksgezondheid komt’.

Geen toeval

Het is geen ‘toeval’ dat er in China al eerdere virusuitbraken waren onder het personeel der wijdverspreide laboratoria en het zal ook geen ‘toeval’ zijn dat diverse griepuitbraken – denk aan de beruchte varkens- en vogelgriep – in de laatste decennia altijd uit China kwamen, zoals ook een eerdere SARS uitbraak in 2004 in het ‘National Institute of Virology Laboratory’ (NIVL) in Peking, dat bekend staat voor hun onderzoek naar het SARS coronavirus. Chinese onderzoekers in Wuhan hadden onderzoek gedaan naar het ‘RaTG13 virus’, een ander ‘vleermuizen’ coronavirus dat sprekend lijkt op het COVID-19 virus, sinds 2016.

Over ‘wetenschappelijk onderzoek’ gesproken, waarop globalisten zo verliefd zijn ter ‘onderbouwing’ van hun imaginaire corona- en klimaatfraude…  Een quasi-onderzoek van de door ‘Mister CoronaVaccine Bill Gates’ en communistisch China gecontroleerde World Health Organization naar het COVID-19 virus liet àl deze, publiekelijk beschikbare, gegevens glashard weg met de conclusie dat zulke theorieën ‘hoogst onwaarschijnlijk zijn’ en ‘dat daar niet naar gekeken hoefde te worden’. Onze uit hetzelfde hout gesneden virologe cum vogelverschrikster, respectievelijk eminente onheilsprofeet Marion Koopmans ging dit jaar voor een ‘WHO onderzoek’ naar China maar accepteerde als echte wetenschapper dat zij dag in dag uit in haar hotelkamer moest blijven. Na haar terugkeer in Nederland legde zij voor de zekerheid de fantastische link tussen Corona en haar klimaatobsessie onder het motto ‘leve het globalisme’. Chinese desinformatie boeit haar niet, evenmin als serieus wetenschappelijk onderzoek – past niet in haar kraam. 

Het ‘State Department’ rapport stelt dat de huidige ontdekkingen over China’s rol in de verspreiding van Covid 19 ‘just scratch the surface of what is still hidden about COVID-19’s origin in China’.

Is het niet navrant dat Bill Gates’ ‘partner in crime’ George Soros al in februari 2020 in het globalistische wespennest van het World Economic Forum te Davos wist te voorspellen dat Donald Trump met dit scenario onderuit gehaald zou worden?  Zeker ook ‘toeval’?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Versteylen willem
2 jaren geleden

Allemaal goed en wel ? maar voor “covid 19” is er in 2o15 een oktrooi of patent aangevraagd !!!