Het grote plaatje (II)

De overheid, ook in Nederland, doet niets aan een gat in de anti-trust wetgeving waarvan dit gespuis misbruik maakt, want de (Amerikaanse) overheid is vanaf 6 januari zèlf dat gespuis!

Dus wat kunnen de conservatieven er nog aan doen? Zodra zij hun eigen platform opbouwen worden zij in de hoek gezet en gemarginaliseerd, vooropgezet dat je zo verstandig bent geweest om eerst je eigen ‘cloudhosting’ service op te bouwen. Veel Republikeinen in de Senaat, die in vier jaren Trump hun herverkiezing in 2018 aan hem te danken hebben, worden nog steeds beperkt door hun ‘swamp’-mentaliteit en waren daarom vier jaar lang te aanmatigend om iets anders aan dit probleem te doen dan ‘hearings’ voor Big Tech te organiseren met veel TV camera’s waarop zij goed zichtbaar waren. Echter zonder enige follow-up dankzij ‘de Paus van de swamp’, Mitch McConnell – een politieke ‘ritselaar’ –  die Trump nu ook een mes in de rug stak. Trump had de Senaat meermaals verzocht om actie te nemen inzake ‘Section 230’, een subsidieregeling voor de Big Tech uit vervlogen tijden, maar er zijn nog steeds Republikeinen die het grote plaatje niet zien, willens en wetens ‘blinde Republikeinen’ die alleen maar op eigen gewin uit zijn.

Nietsnutten zoals het Kartel in Den Haag, dat ook maar één doel heeft, namelijk hun eigenbelang.  Noch voormelde Amerikaanse politici, noch hun spiegelbeelden in de 2e Kamer, geven een zier om het grote plaatje en negeren daarmee deze communistische machtsgreep. Want ‘ons soort mensen’-aan beide zijden van de oceaan- is eigenlijk best comfortabel bij het Corona- en het klimaatbedrog van globalistische marionetten als Biden en Rutte. Après nous le déluge, maar als zelfs het slappe, moreel corrupte bedrijfsleven een ideologische zeef wordt voor hun klanten, dan zijn de vrije markten verleden tijd. De grote fout is dat conservatieven instinctief een bondgenoot in het bedrijfsleven zagen, maar dat is inmiddels dermate verloederd dat dit ijdele hoop is gebleken.

Gekochte loyaliteit

‘Ouderwetse’ conservatieven hebben deze monopolies zelf gestimuleerd door nooit enige ‘anti-trust’ actie te initiëren, terwijl het in Nederland nog bonter toegaat, want hier verkopen de NPO en andere media hun ziel aan Pinokkio. Die koopt, met monsterachtige bedragen uit uw zak, hun loyaliteit om u er vervolgens gewetenloos in te laten luizen over het akkoord van Parijs of dat van Marrakesh, over de toeslagenaffaire, over Rutte’s Coronabedrog en nu weer over het fatale Marrakesh II. Wat premier Rutte ook voor grandioze stommiteiten of boerenbedrog begaat, zij zullen tot hun laatste snik zijn lof zingen om zo hun eigen zakken te vullen.

Dit machtsdronken genre is volkomen ontspoord, maar wie pakt hen effectief aan? Merkwaardig genoeg is er enige activiteit in Brussel te ontwaren om de macht van ‘BigTech’ te beteugelen, maar als de Australische regering besluit om hen te laten betalen voor nieuwsgaring uit andere bronnen, dan aarzelt Google niet om te dreigen het internet in Australië plat te leggen. Bovendien zijn de ongekozen Brusselse ambtenaren globalistische intriganten die hun paard van Troje ons Haagse torentje hebben binnengesmokkeld.

Import van electoraat

In de USA is er nu al sprake van tirannie van zowel de door globalisten gedomineerde regering als het idem bedrijfsleven.  Het is evident dat een redelijke discussie met deze straathonden onmogelijk is, dus het zal moeten komen van politieke beslissingen, maar daarvoor moet eerst in 2022 het Amerikaanse Congres ‘geflipt’ worden. Daarom willen Biden c.s. snel zoveel mogelijk ongeletterde Latino’s de grens over helpen en kiesrecht geven, zodat zij geen verkiezingsfraude meer nodig zijn in hun eigen, vers gecreëerde derdewereldland. Precies hetzelfde geintje als de onbetrouwbare Pinokkio nu flikt met het Marrakesh II akkoord dat niet eens door de 2e Kamer wordt geloodst omdat die nog steeds buigen voor de wensen van Rutte. Het gevaar van ideologische monopolistische of oligopolistische dominantie is levensgroot en dreigt, ook in Nederland als de brutale activist Rutte niet wordt aangepakt in zijn dadendrang om binnen de kortste keren de ‘andersdenkende’ helft van de bevolking tot tweederangs  burgers te degraderen. Die tweederangs burgers zal de toegang ontzegd worden tot de infrastructuur van de commercie, zowel bij aankoop van producten als bij de betaling daarvan, om maar niet te spreken van de vrijheid van meningsuiting en het recht om nog deel uit te maken van de samenleving.

Dit digitale oligopolie is dodelijk voor de democratie en moet snel opgebroken worden, maar de zelfingenomen conservatieve Amerikaanse politiek heeft de boot gemist om section 230 tijdig te veranderen, ondanks tientallen waarschuwingen van Donald Trump. Wij moeten ons, ook aan deze zijde van de oceaan, de vraag stellen of Amazon nog langer eigenaar van Amazon Web Services  mag zijn, of Facebook nog eigenaar mag zijn van Instagram en WhatsApp plus nog legio andere digitale spelers? Mag Google nog langer YouTube en Android en DoubleClickbezitten? Waarom werden de monopolies in de 19e eeuw opengebroken? Omdat zij dezelfde verrotte mentaliteit bezaten als de huidige charlatans die ons allemaal als hun vijanden beschouwen en behandelen, een mentaliteit die 100% zichtbaar is geworden in de verkeerde instelling van onze incompetente en corrupte premier.

Het probleem is dat de overal verouderde antitrust wetgeving een primaire focus legt op prijs, waardoor de ‘Big Tech’ hiervoor feitelijk immuun is omdat zij zogenaamd alles ‘gratis’ aanbieden… U betaalt met uw persoonlijke gegevens en uw privacy! Daar moet verandering in komen, maar met een nonvaleur als onze minister Ollongren, valt uiteraard geen eer te behalen. Antitrust wetgeving moet ook innovatie, vrijheid van keuze tussen producten en aanbieders en kwaliteit overwegen. De markt is er voor de consument en niet voor de corrupte monopolisten, net zoals het kabinet Rutte er voor ons zou moeten zijn en niet voor de exclusieve persoonsverheerlijking van de op het pluche verliefde sociopaat die nu aan het bewind is en coûte que coûte wil blijven, goedschiks of kwaadschiks.

“Stop de kwalijke
subsidies aan de NPO”

Lucratieve contracten van de overheid met bedrijven die het gemunt hebben op onze vrijheid van meningsuiting moeten gebruikt worden om de consument te beschermen in plaats van ons hulpeloos uit te leveren aan machtsdronken schooiers. Dus stop de kwalijke subsidies aan de NPO per gisteren. 

Als wij het concept van onze vrijheid nog niet zo gecorrumpeerd hebben dat wij ons willig aan de capricieuze grillen van Mark Rutte onderwerpen, geef ons dan ons referendum terug zodat wij onze vrijheid kunnen heroveren en dan sturen wij Pinokkio zelf wel naar huis. Graag zelfs… Die man is de pest voor onze samenleving, waarin honderdduizenden mensen volledig gedeprimeerd geraakt zijn door hem en niemand anders, economisch kapot gemaakt terwijl honderdduizenden jongeren tegen de muren opklimmen van ellende, soms zelfs de hand aan zich zelf slaan omdat onze incompetente Pinokkio slechts één doel heeft en dat is zijn rol als handlanger van het globalistische oligopolie uitvoeren ter meerdere eigen glorie en een prolongatie van zijn ego op het pluche.

Dat kan hem allemaal geen barst schelen, want Mark Rutte is een emotieloze activist en een verraderlijk radertje in het globalistische complot. Als hun paard van Troje in Den Haag helpt hij ons land gestaag naar de donder, terwijl ‘ons soort egoïstische en onnadenkende mensen’ hem door dik en dun trouw blijft…  U kunt over een maand uw stem uitbrengen om een einde te maken aan deze subversie van onze democratie, aan de dagelijkse inperking van uw vrijheid, aan het onderlinge opzetten van de bevolking tegen elkaar door het onscrupuleuze globalisme en hun handlanger in het torentje. Zorg dat u erbij bent op 16 maart.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties