Struikrovers uit Enschede

Hij heeft zijn kantoortje op het Binnenhof nog niet verlaten of er ontwikkelde zich in de gangen van het Parlementsgebouw een slijmerig spoor.

Nog niet zo lang geleden dacht de demissionaire Minister-president de Nederlandse burger te verblijden met het bericht dat actieven en postactieven meer in de beurs zouden krijgen. Zijn roeptoeter mocht dat op het Plein rondbazuinen. Wat die twee bedoelden te zeggen was dat het getal achter het euroteken op het loon resp. weddestrookje hoger zou zijn dan eind 2020; niet dat er meer met het ontvangen geld gedaan kan worden.

Waar die twee wijselijk over zwijgen, zijn de lastenverzwaringen die al zijn aangekondigd en de verhoging van de Gemeentelijke lasten. Blijkbaar is die informatie bij het gros van de kiezers nog niet ingedaald. In december 2020 stemde ook de Eerste Kamer in met het pakket Belastingplan 2021. Overigens zonder noemenswaardige weerstand uit de Kamer zelf. De belangrijkste verhoging zit in de categorie groene belastingen.

Uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt hoe gemeenten denken hun tekorten op te lossen. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 40 grote gemeenten, waar 41 procent van de Nederlandse bevolking woont. De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die een woning bezitten (onroerende zaak belasting (OZB), riool – en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met € 45 euro (6,2 procent) tot €774 per jaar. De verwachte inflatie is in 2021 1,4%, de sterkste stijging in jaren. Het Westland loopt bij de kostenverhoging parade trots vooraan.

Het Groene woonwalhalla van Nederland waar brokkenmaker Halsema de scepter zwaait, veegt, schraapt en sprokkelt geld bij elkaar om de financiële gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Het uitgekiende beleid van hogere en lagere overheden heeft in Amsterdam geresulteerd in de praktische verdamping van de inkomsten uit de “bezoekereconomie”(een andere term voor toeristenindustrie, want dat klinkt een beetje plat). Dat gat moet natuurlijk wel gedicht worden door het uitwringen van de doorsnee Amsterdamse inwoner. Om wat kostenposten te noemen waaraan gemorreld gaat worden: een forse verhoging van de combinatie OZB en rioolheffing (+20%), afvalstoffenheffing (+18%); verhoging van parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren; bezuinigingen op het armoedepotje en ambtenarenvolume. Andere gemeenten, groot en klein, zullen en kunnen niet achterblijven en het beetje inventieve – en creatieve vermogen bij Burgemeesters en Gemeenteraden zal worden gebruikt om nieuwe geldbronnen te genereren.

Met de rechterhand geven en met de linkerhand weer teruggraaien. De standaard paniekreactie van overheden of aan de overheid gelieerde instanties om het huishoudboekje kloppend te maken. Neem de Belastingdienst (BD). Je zou denken dat na de Parlementaire Enquête de dienst even gas terugneemt en actief aan een verbetering van zijn imago gaat werken. De PR afdeling van de BD schijnt in een afgesloten ruimte te werken die prikkels uit de omgeving niet in de werkruimtes toelaat. Rutte-III is amper demissionair of het bericht komt naar buiten dat de fiscus geen afstand wil doen van de schulden die zij door haar criminele gedrag zelf bij de gedupeerden in de Toeslagenaffaire hebben veroorzaakt. Die tienduizenden zijn in de schulden geraakt door het feit dat de BD hen onterecht heeft gebrandmerkt als fraudeurs. Door die etikettering werden niet alleen toeslagen of niet uitbetaald of moesten terugbetaald worden, maar betekende ook dat ze geen hypotheek of rechtsbijstand meer konden krijgen. Sommigen zagen zich gedwongen hun huis te verkopen om de schuldenlast te kunnen verlichten.

Dat door hun toedoen gezinnen uit elkaar zijn gevallen, mensen naar de afgrond zijn gejaagd en families met een schuldenlast van bijna twee ton werden opgezadeld, is volgens die aso’s in Enschede heel zuur, maar schuld is schuld, ongeacht waardoor en hoe die is ontstaan. Dus moeten die nog steeds niet ontvangen€30.000 tegen dat schuldenbedrag weggestreept worden. Ze worden volgende maand misschien wel het huis uitgezet? That’s life, volgens de Belastingdienst. “Leuker kunnen we het niet maken, we kunnen ons wel achterbaks gedragen“ is het devies van die hedendaagse struikrovers. De lange arm van een tirannieke en gewetenloze overheid, die het Vestzak-broekzak principe tot het gaatje uitvoert.  Staatsecretaris Van Huffelen heeft op 18 januari beloofd alle schulden bij de BD kwijt te schelden. We zullen zien wat die belofte waard is.


Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties