Prikbord nr 786

In alle mediahectiek van de afgelopen maanden, heb ik vooral duidelijke conclusies gemist. Met name de onderzoeksresultaten naar de immuniserende werking van de verschillende vaccins bleven vaag.

Ook een onderzoek naar de ionisatie van binnenlucht, de weerstandseffecten van voorafgaande vaccinaties dan wel ziektes, de mogelijke bescherming door ouderwetse virusbestrijders zoals stomen’ of vitamines, de betwiste werking van mondkapjes en huisarts’-medicijnen, alsmede de persoonlijke weerstand door bijv. een bestaande virusbesmetting zoals koortslip (herpes), griep e.d. heeft hier kennelijk geen relevante informatie opgeleverd anders dan de mogelijke rol van vitamine D.

Intussen blijken de aantallen slachtoffers en de oorzaken daarvan (besmettingslocatie, onderliggende kwalen, gebrek aan opgebouwde weerstand, ziekenhuis- en verpleeghuisbeleid) evenmin in eenduidige cijfers te zijn vastgelegd. Dit laatste is merkwaardig, gezien de nieuwe lockdown waarbij de overeenkomsten en verschillen met Duitsland opvallen; zou men daar wel over de juiste conclusies beschikken en loopt Nederland er gewoon achter aan? Maar dan hier ook 90 ingerichte vaccinatielocaties tijdig gereedmaken in plaats van de huidige 3 (oplopend tot 30 ?), waar Duitsland er al 440 operationeel heeft d.w.z. straks in verhouding 3 maal zo veel, net als bij de 28.000 ic-bedden (= 4 maal zo veel als NL).

Drones

Sinds drones gebruikt (kunnen) worden tegen terreurmanagers, zijn er plotseling bezwaren tegen het doden op afstand’. Merkwaardig, want dit fenomeen bestaat al sinds de Eerste Wereldoorlog: gas, mitrailleurs, artillerie, luchtdoelgeschut, zeppelins, duikboottorpedo’s en (zee)mijnen. Daarna uitgebreid met tankgeschut, luchtbombardementen, Duitse V-raketten, (geleide) anti-tankraketten, vliegtuigraketten, luchtdoelraketten en booby-traps. Het bezwaar zit kennelijk niet in het middel, maar in het doel…

Grondrecht

De Staat dient de burgers te beschermen; niet alleen tegen criminaliteit, maar ook tegen ambtelijke willekeur en bestuurlijke luiheid. Dit geldt ook voor het bezit (eigendom) van burgers, doch dan wordt het lastig om gevangenissen te sluiten zoals jaren geleden (in het geheim?) is besloten. Dus kwamen er steeds meer taakstraffen, enkelbanden en weigeringen tot vervolging. Tevens werd illegaal verblijf niet strafbaar gesteld en bleef het (niet) toepassen van de strafkorting buiten parlementaire controle.

Nu de Tweede Kamer krakers strafbaar wil stellen, blijken Justitie en gemeenten daar naar verluidt bezwaar tegen te hebben. Tja, stel je voor dat je daadwerkelijk de wet moet gaan handhaven en straks ook illegalen, drugsgebruikers, criminele asielzoekers, oplichters, foute ambtenaren, criminele advocaten en curatoren, en frauderende gastarbeiders moet gaan aanpakken, evenals de malafide uitzendbureaus… Dan krijg je de hele Linkse gedoogmaffia over je heen.

Grondwet

Het is bijna ondenkbaar dat dhr. De Geus zijn merkwaardige beroep op de grondwet niet heeft bedoeld om de absurde interpretaties van discriminatie te illustreren (Tel. 18/12).

Natuurlijk mag iemand worden verplicht een bewijs van vaccinatie over te leggen, zowel in de zorg, de horeca, het toerisme en bijv. de luchtvaart en het onderwijs. Dat heeft niets met schending van de grondwet te maken, net als het opleggen van beperkingen bij demonstraties, geloofsuitingen, alcoholverkoop, drugsgebruik, islam-onderwijs, roken of vuurwerkbezit. Ook het weigeren van stadionbezoekers zonder kaartje of autorijden zonder rijbewijs of alcoholverkoop aan pubers is geen discriminatie, net als medische keuringen van militairen en bejaarde chauffeurs. Helaas zijn het soms rechters die voeding geven aan de veelal ongegronde uitbreiding van discriminatiedefinities, zonder dat de wetgever ingrijpt. Het valt daarom te voorspellen dat ook religieuze bewegingen nog lang naar het discriminatie-argument zullen grijpen, bijv. als vaccinatie verplicht wordt gesteld.

Links

Niet alleen de VVD schuift nog verder op naar Links; ook de CU wenst geen harde maatregelen om de puinhoop rond gelukszoekers en illegalen op te lossen. In tegendeel, het verdelen over de EU-landen en het automatische kinderpardon zal tot nieuwe mensenstromen en smokkelroutes leiden zonder enig vooruitzicht dat er voldoende woonruimte, banen, IND-capaciteit, gezondheidszorg en scholen beschikbaar zullen zijn. Zelfs Spanje lijkt dit inmiddels te beseffen, maar de CU denkt aan 50.000 gesubsidieerde banen’ zonder kennelijk te weten hoeveel gelukszoekers uit de EU-landen hier reeds werkloos verblijven en dus’ een uitkering ontvangen. En de brutaliteit waarmee miljarden worden geëist voor het milieu (ja, ook voor biomassabedrog), voor de zuidelijke EU-landen, voor de EU-begroting, voor islamitische landen en voor Corona-steun aan ontwikkelingslanden, doet vermoeden dat politiek Den Haag geen enkele interesse heeft in het oplossen van onze eigen problemen. Zelfs de woningnood wordt niet aangepakt door gemeenten desnoods te dwingen hun bestemmingsplannen te wijzigen.

Medische zorg

Hoe weet Auke Tmmerman (Tel. 24/12) zo zeker dat de regering heeft bezuinigd op de medische zorg? Kennelijk de berichten over het mismanagement bij GGD’n en ziekenhuizen gemist? En over de tandartstarieven, de peperdure apparatuur die zoveel mogelijk wordt gebruikt, de nieuwbouw, de managementkosten, de 40% onnodige ingrepen, de willekeurige inzet van ambulances en helikopters, de thuiszorgfraude, de ICT-projecten (al 30 jaar), de gratis zorg voor asielzoekers, illegalen en transgenders, de medicijnkosten etc. etc. Zelfs de Kamerleden vinden een analyse zo ingewikkeld dat ze al 20 jaar zwijgen over de verspillingen. En degenen die nu een beroep willen doen op het leger, beseffen kennelijk niet dat dit na 1991 ongeveer 15 maal zo klein is geworden en nauwelijks over eigen specialisten beschikt in vredestijd.

Militair mondkapje

De SG van het Ministerie van Defensie heeft een zwijgplicht opgelegd aan de defensie-medewerkers, die doet denken aan wat bij Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking gebruikelijk is. In feite het tegenovergestelde van de klokkenluidersregeling die wel een wettelijke basis heeft. De wettelijke basis voor de oekaze van de SG bestaat niet of is ontoereikend volgens de rechter. Er komt dus een omvattende regeling voor alle (rijks?) ambtenaren, want er valt veel te verzwijgen in dit door schandalen en machtsmisbruik getergde landje. Dat kan heel lang duren, want sommige topambtenaren leven nu eenmaal in een eigen wereldje waarover niet te veel naar buiten moet komen. Doch tot die tijd blijft de SG-regeling naar verluidt gewoon van kracht! Want een kritische militair zonder publicitair mondkapje’ is kennelijk ondenkbaar in 2021.

Schuldig

De vele schuldigen aan het toeslagendrama kunnen gerust zijn: als de politiek-verantwoordelijken zullen wegkomen met een sorry, ik wist het niet , dan de rest ook. Intussen blijft het een raadsel dat iemand’ kennelijk precies wist welke tekst uit de dossiers moest worden weggelakt. Dan was dus reeds bekend welke kwalijke en verwijtbare fouten moesten worden verzwegen en in opdracht van wie. Nog wonderlijker is echter dat van 22.000 dossiers naar verluidt pas bij 500 gevallen formeel vaststaat dat er géén sprake was van fraude. De rest mag voorlopig hoogstens op een voorschot rekenen.

Wat heeft de commissie met name bij de voorgesprekken nu echt onderzocht en vastgesteld? Want dat bij dergelijke aantallen en bedragen helemaal niemand schuldig zou zijn aan fraude, is gezien de misstanden bij het UWV evenmin geloofwaardig. Is het denkbaar dat de commissie iets anders en ergers heeft willen verhullen: de blunders van Wiebes bij de belastingdienst, de absurde privacy-uitwassen die controles belemmeren, de macht van topambtenaren, het gebrek aan capaciteit of politieke wil om sluitende en uitvoerbare wetgeving tot stand te brengen, en uiteindelijk: de onverschilligheid van de politieke elite voor het lot van gewone mensen?

De vraag is niet of Asscher moet vertrekken, maar waarom hij wel en anderen niet.

Slow TV

Terecht is er kritiek op tv-zenders die goedkope programma’s met eindeloos geleuter over Covid, voetbal en koningshuizen, alsmede saaie kookshows blijven uitzenden.

Doch ze verdienen een compliment voor het aanbod dat door kinderen en bejaarden – ook in verpleeg- en verzorgingshuizen – wordt gewaardeerd, met name in deze lock-up’ dagen. En dan heb ik het niet over absurde series met ruimte-oorlogen, aliens, monsters of robots, maar over slow tv programma’s die bijdragen aan het kijkplezier, de (kerst)sfeer, muziekbeleving, kennis van geschiedenis, geografie en cultuur, alsmede aan de taalvaardigheid. Dit laatste is niet onbelangrijk in achterstandswijken, waarbij vooral de Vlaamse zenders Ketnet en Ketnet-junior hier te weinig bekendheid genieten. Doch voor genoemde doelgroepen gelden ook de uitzendingen van André Rieu, Rail Away (en andere reisprogramma’s, zoals: Te voet dwars door België), Man bijt hond, de BBC-serie over huizenjacht (Escape to the Country met ondertiteling), Duitse dieren-programma’s (ook geschikt voor middelbare scholieren) en de herhaling van klassieke’ films. Dat ook presentatoren een belangrijke rol spelen blijkt wel uit de onbenullige teksten en herhalingen van de stand bij quiz-wedstrijden in vergelijking met bijv. The Masked Singer of de (jury)-commentaren bij All together now en Hollands got talent. Laat dit een voorbeeld en aanmoediging zijn om in 2021 de relevantie van ons dagelijks portie tv-kijken te verhogen, bij voorkeur ten koste van de tijdsverspilling op de sociale’ media.

Verdienmodellen?

Wie alle signalen op een rijtje zet, kan zich afvragen wie er allemaal (willen) verdienen aan de medische crisis, de schaarste en de vaccinatieprojecten. De falende ICT, de beweerde problemen bij de GGD’n, de inzet van helikopters naar Duitse ziekenhuizen terwijl er kennelijk nog ca. 500 IC-bedden leeg staan, de uitval van verplegend personeel (door gebrek aan beschermingsmiddelen/ apparatuur, overbelasting of ontoereikende protocollen?), ziekenhuizen die slechts 10% van de (ongeschoolde) kandidaten willen/kunnen aannemen, afwijzing gepensioneerde vrijwilligers terwijl operatiekamerpersoneel moet worden ingezet bij IC-patiënten, commerciële testen, verpleeghuizen die zieke medewerkers lieten doorwerken en nu uitstel van vaccinatie, omdat de priklocaties nog moeten worden ingericht (en bemand?): wat heeft men in de afgelopen 9 maanden aan capaciteitsuitbreiding, opleiding, personeelsbeleid en specifieke voorbereidingen gedaan? Als het allemaal niet om de beslissingsbevoegdheid en geldstromen gaat, wat is dan wel de oorzaak van deze chaos waarbij de regering plotseling ook bepaalde adviezen van het RIVM en OMT naast zich neerlegt?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
2 jaren geleden

@ immuniserende werking van de verschillende vaccins & @ grondwet.

Je kunt je afvragen of de in alle haast geproduceerde vaccins OK zijn èn of Corona vaccinaties nut hebben of niet.

Ik weet niet meer wie de gevleugelde woorden sprak: ‘ik geloof statistieken pas als ik die zelf vervalst heb’, maar de ontstane polemiek gaat van de zijde van Den haag bewust voorbij aan het simpele feit dat de met Covid-19 gepaard gaande ‘oversterfte’ lager ligt dan die in 2018.
Al eerder heb ik aangehaald dat Covid-19 zich onderscheidt van andere vormen van griep in zoverre dat het virus zich specifiek hecht aan een proteïne (Furin) in de menselijke longen, maar dat de sterftecijfers uiterst gering zijn, hetgeen zelfs de WHO confirmeert.

Dat brengt mijns inziens de principiële discussie over vaccinatie terug naar het niveau of de jaarlijkse griepprik al dan niet verplicht gesteld kan worden èn of weigeraars dan voor het blok gezet mogen worden met dreigementen van een ‘Corona paspoort’ en uitsluiting van grote delen van onze samenleving.
Interessant is in de afgelopen weken de helft der zorgmedewerkers in Californië een Corona- vaccinatie botweg weigerde. Reden is dat Coronavaccins letterlijk barsten van de, onvoldoende in kaart gebrachte, bijwerkingen dankzij de ‘haastklus’ waarvoor de fabrikanten uitdrukkelijk geen verantwoording accepteren.

Bovendien zijn er inmiddels meerdere mutanten en de lukrake jaarlijkse griepprik is daarom een blinde gok ‘dat het dit jaar wel eens de griepvariant A of K kan zijn’, zonder enige wetenschappelijke basis. Een soort van, voor de fabrikanten sowieso altijd lucratieve, Staatsloterij waarin de gevaccineerden alle ‘nieten’ trekken. Desondanks zijn er legio onscrupuleuze mensen, met name in VVD en D’66 kringen, die rationelere mensen die zich niet wensen te laten vaccineren op een zwarte lijst willen plaatsen… In Spanje, met een communistische regering, gebeurt dit al! Verlagen Hugo en Pinokkio ons land tot dat bedroevende, ideologisch gemotiveerde niveau zonder enig valide wetenschappelijk argument? Triest hoor…

Als wij ons heel even kunnen distanciëren van de Corona hype van Pinokkio en Hugo, dan presenteer ik u hier enkele interessante feiten van de laatste weken: In het St. Elizabeth Community Hospitaal in Tehama County, Californië wilde in december slechts minder dan de helft der 700 medewerkers zich laten vaccineren . In het Providence Holy Cross Medical Center in Mission Hills, eveneens in Californië, weigerde één op vijf ‘frontline’ verpleegsters èn artsen de vaccinatie. Tot 40% der gezondheidswerkers in Los Angeles County weigerden eveneens, en zelfs 50% van de ‘frontline’ verplegers en verpleegsters in Riverside County hebben de vaccinatie geweigerd, reden waarom de autoriteiten in Californië met de handen in het haar zitten.

Pas daarom op met een ‘vaccinatiepaspoort’, beste Hugo, want epidemiologen zien dit als een desastreuse ontwikkeling voor hun totalitaire dictaat, dat nu eenmaal geen enkele rationele tegenspraak weerstaat.
Laat staan dat een Rotterdamse lagereschoolmeester hiermee overweg kan, maar in de hele USA komen identieke geluiden boven. Sommige weigeraars zijn sceptisch over de kwaliteit van het vaccin, anderen zijn q.q. sceptisch over vaccins in het algemeen. Velen geloven dat zij Corona, net als iedere andere griep, kunnen vermijden door gewoon, ouderwets ‘een beetje op te passen’ en de cijfers van de ‘oversterfte’ onderbouwen dit volledig.  

Onze inmiddels panische faalhaas Hugo kan slechts hopen op een rehabilitatie via zijn laatste vondst, de vaccinatie. Maar dat er negatieve langetermijn gezondheidseffecten van onvoldoende geteste, experimentele vaccins zouden kunnen optreden is voor iemand met zijn beperkte geestelijke vermogens kennelijk te hoog gegrepen: “over vaccinveiligheid mag in de Tweede Kamer-debatten niet gesproken worden. De politiek heeft daar niets over te zeggen en dat moeten we zo houden” (sic!) 

Kortom, deze beunhaas houdt zich slechts bezig met de opportunistische, politieke aspecten van zijn neurose… Eventuele, zeer waarschijnlijke, negatieve langetermijneffecten interesseren hem in het geheel niet als minister van Volksgezondheid Politiek Opportunisme! En zo’n incompetente kruk mag minister zijn in dit bananenland…Heeft de politiek dan geen enkel zelfrespect?

Onze malafide Pinokkio steunt hem door dik en dun omdat hij een opportunistisch, persoonlijk belang heeft bij dit misbruik van Corona voor zijn eigen verkiezingscampagne. Daarbij doet hij relevante kritiek af door die onder de noemer te vegen van ‘complotten van mensen die beweren dat het virus niet bestaat’ waarmee iedere, voor hem kansloze, discussie vermeden wordt, net als bij het toeslagen schandaal dat hij zo onbeschaamd voor zich uitschuift.

Desondanks werkt dit onzalige duo al aan het concept van een ongrondwettelijk en mijns inziens volstrekt overbodig vaccinatiepaspoort dat slechts in de ideologische hysterie van de globalisten gerechtvaardigd kan worden! Niet met feiten, integendeel!

Begin december meldde ‘Fast Company Magazine’ dat verplichte vaccinaties ook leiden tot véél grotere weerstand dan wanneer e.e.a. op vrijwillige basis geschiedt. Kortom, laat Bill Gates en zijn globalistische vriendjes met hun artificiële Coronacrisis gewoon ‘in het gehakt zakken’, want het is grotendeels gebakken lucht die door malafide politici grof misbruikt wordt voor persoonlijk verkiezingsgewin.  

Ravian
2 jaren geleden
Antwoord aan  r.dunki

Hugo zou er goed aan doen de code van Neurenberg eens te bestuderen.
Anders gaat hij zich straks ook gedwongen zien om zich ergens in Zuid Amerika te verstoppen.