Alsnog een doorbraak bij de Supreme Court?

De advocate Sidney Powell is, in meerdere rechtszaken voor Trump tegen diverse ‘swingstates’, in cassatie gegaan tegen afwijzende vonnissen van lagere rechters bij SCOTUS, de Supreme Court. Daarvan heeft SCOTUS in december er twee afgewezen maar één (tegen Michigan) ‘op de rol geplaatst’, zij het pas voor 14 januari.

Supreme Court. Afb: Wikimedia – Kjetil Ree.

Dit tot grote teleurstelling voor het geschonden rechtsgevoel van vele belangstellenden, want op 6 januari heeft het Congres de stemmen der kiesmannen al geratificeerd, reden waarom de beschuldigingen aan het adres van SCOTUS wegens ‘slowwalking’ in december door de lucht vlogen. Sidney Powell heeft het voordeel dat haar zaak niet baseert op zachtere argumenten als ‘verdachte wijzigingen in de verkiezingsprotocollen’ of ‘constitutionele klachten tegen het misbruik van de Covid-19 lockdown’. Zij noemde haar zaak derhalve ‘the Kraken’, naar een onplezierig, levensgevaarlijk figuur uit de Noorse mythologie die bitter weinig coulantie toonde met zijn slachtoffers. Die ‘Kraken’ zaak heeft het potentieel om, ondanks het feit dat SCOTUS geen haast lijkt te betrachten, alsnog een dambreuk te veroorzaken in de Democratische verkiezingsfraude.

Waarom?  Het lijkt alsof alle rechtszaken tot nu toe een ‘warmup’ waren voor de rechterlijke macht, want het onkreukbare prestige van de Supreme Court, temidden van de liederlijke corruptie van de ‘deep state’, staat op het spel. Het zal moed vergen voor de raadsheren en -vrouwen om naar eer en geweten recht te spreken gezien de enorme consequenties van een toewijzing van deze zaak aan Sidney Powell. De ‘Kraken’ is echter gebaseerd op keihard bewijs, aangetroffen en geconfirmeerd door gereputeerde IT experts op de gewraakte Dominion stemmachines. Bovendien waren die ook nog eens, illegaal, op het internet aangesloten zodat louche technici van Dominion – in strijd met een expliciet wettelijk verbod – tot in den treure imaginaire ‘problemen’ konden verhelpen onder het motto ’de brutalen hebben de hele wereld’.

Dat het nu menens is moge blijken uit het feit dat Dominion van Sydney Powell een luttele anderhalf miljard Dollar schadevergoeding eist, hetgeen goed past in de actuele linkse terreurcampagne tegen respectabele leden van ‘House’ en ‘Senate’ die de lef hadden om Trump te steunen, reden waarom zij gecensureerd moeten worden, liefst uit de politiek verwijderd en brodeloos gemaakt, zoals bijna al hun slachtoffers. Daarbij doet ‘Big Tech’ zijn uiterste best om deze vuile spelletjes aan te wakkeren en het is geen toeval dat er voor het weekend al meer dan 15 (ex-)Silicon Valley managers in Biden’s regeringsteam benoemd waren, zodat zij de strijd tegen de vrijheid van meningsuiting nu serieus kunnen gaan voeren.

Ook daar zal een taak voor SCOTUS weggelegd zijn als dit tuig effectief de macht overneemt, dus daarom is de ‘Kraken’ zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van de Amerikaanse democratie.

Veel Trump supporters hadden het hoofd al in de schoot gelegd voor de Kerstdagen, omdat de mainstream pers en Big Tech hun dagelijkse brainwashing over de vermeende definitieve zege van Biden genadeloos opvoerden. Zelfs conservatieve media lieten de kop hangen, maar wat die politiek correcte Maffia de bevolking krampachtig wil onthouden is dat er toch nog een kans is dat alles goed komt. Dat is het feit dat SCOTUS ‘the Kraken’ inzake verkiezingsfraude op de rol heeft geplaatst en dat doet de Supreme Court niet lichtvaardig, integendeel.

In Nederland hebt u dagelijks van de NPO en lokale sufferdjes als NRC en de rest van dat nutteloze oud papier te horen gekregen dat (Obama) rechters de rechtszaken van Trump hadden afgewezen, vaak met de meest onprofessionele scheldkanonnade’s, en dat hij kansloos was. Maar zelfs het feit dat SCOTUS de klacht van de staat Texas afwees betekende niets definitiefs in die context omdat dit geschiedde op puur formele juridische argumenten, zij het dat men SCOTUS zonder meer kan verwijten dat zij de berg bewijslast die met die zaak meekwam wel héél lichtvaardig terzijde hebben geschoven. Dat past in de context van wat juristen in de USA ‘cultural husbandry’ noemen, hetgeen letterlijk vertaald neerkomt op een soort van laffe ‘cultureel kweekproces’ (onder druk van het politiek correcte ‘cultuur Marxisme). Maar daar heeft Sidney geen boodschap aan! De informatie die haar IT specialisten aantroffen op de Dominionmachines  bewijst, tot in detail, een massieve verkiezingsfraude die zijn weerga niet kent en die volledig in staat en bedoeld is om een verkiezing op zijn kop te zetten.

Dàt is het technologische probleem dat elke ‘swing state’, en in feite iedere staat die Dominion machines gebruikte, onvervaard zou moeten aanpakken. Het is geen toeval dat Canada, de bakermat van Dominion, zich niet aan het gebruik van de Dominion machine’s heeft gewaagd… Met deze info voor de Supreme Court kunnen wij zien hoe de hoogste rechters deze gecompliceerde technische verkiezingsmanipulatie gaan aanpakken. In tegenstelling tot eerdere zaken hangt de ‘Kraken’ niet op beschuldigingen van ‘verdachte wijzigingen in de verkiezingsprotocollen’ of ‘constitutionele klachten tegen het misbruik van de Covid-19 lockdown’.  Hier ligt keihard technisch bewijs op tafel en dat zal de reden zijn dat SCOTUS deze zaak dermate serieus nam en kans van slagen gaf, dat deze ‘op de rol’ kwam te staan. Zoals gezegd hebben velen in de afgelopen weken hun vertrouwen in SCOTUS verloren en opgezegd naar aanleiding van eerdere zaken waar de linkse pers zo graag aan refereert, maar zij verzwijgen de ‘Kraken’ niet voor niets!

Dit wordt een zaak op feitelijke merites en niet op ideologische argumenten. Niet voor niets dat Dominion de advocate Powell nu alsnog probeert te intimideren met de claim van anderhalf miljard Dollar, want dit is een héél andere zaak dan de voorgaande twee, met keiharde bewijzen van fraude.

Ik denk dat Dominion alvast moet gaan denken aan gevangenisstraffen en een zeker faillissement na alle boete’s van de staat en schadevergoeding aan Sidney Powell. Alle fraudeurs die daar gebruik van maakten doen nu hun schietgebedjes,  Donald Trump waarschijnlijk ook.

Wellicht komt er toch nog een doorbraak met ‘the Kraken’.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

Wat een geweldige advocate, die Powell! Mooi stuk, geeft weer wat hoop….