Houdt Trump de heidenen toch buiten de poort?

Dat Democraten in de ‘Swingstates’ ongelooflijk gefraudeerd hebben in de Amerikaanse verkiezingen leidt geen twijfel. Maar de bewijzen daarvan zijn tot nu toe angstig genegeerd door lagere rechters met een politieke agenda.

Afb: Flickr

Dat was te verwachten en daarom gingen Donald Trump’s advocaten ervan uit dat de Supreme Court of the United States (SCOTUS) uiteindelijk een Salomon’s oordeel zal vellen, maar er zit een onverwachte hobbel op dat juridische pad. Hoewel de linkse pers, zelfs in Nederland, zich het vuur uit de sloffen loopt om van de daken te schreeuwen dat Trump’s processen stuk voor stuk gefaald hebben, is de rechtsgang in feite nu pas volledig in beweging gezet om een eindoordeel van SCOTUS te krijgen.

Ook toen, ruim een week geleden, een door de staat Texas aangespannen proces tegen de ‘Swingstates’ en de daar door Democraten gepleegde fraude door SCOTUS werd afgewezen omdat Texas geen ‘legal standing’ zou hebben als eiser, konden juristen daar nog vrede mee hebben omdat dit argument op zich technisch zuiver is. Maar de gepresenteerde berg bewijslast  komt dezer dagen terug in een ander door advocaat Sidney Powell bij SCOTUS aanhangig gemaakt proces  inzake het kiezersbedrog in de Swingstates. John Roberts, de ‘Chief Justice’ van SCOTUS heeft die klacht al weken geleden ontvankelijk verklaard, maar wil deze pas ter zitting op 14 januari behandelen…

Dat lijkt pure sabotage door SCOTUS in dit belangrijkste proces van de eeuw. Roberts staat er al gekleurd op omdat hij de laatste jaren meer en meer een politieke voorkeur getoond heeft voor de Democratische agenda in plaats van voor juridisch steekhoudende argumenten. Wie schetste echter eenieder’s afschuw toen de afgelopen week Lin Wood, één der leidende advocaten op dit slagveld, John Roberts ervan beschuldigde afgelopen zomer luid en duidelijk zijn antipathie jegens Trump te hebben uitgesproken en dat deze ook gesteld had “dat die klootzak de komende herverkiezingen pertinent niet gaat winnen…”  Er is een kennelijk betrouwbare getuige uit de kringen van het Congres naar voren gekomen die achter deze bewering staat. U begrijpt dat Trump en de GOP een beetje moe raken van hun Sisyphus arbeid maar nu ècht niet zullen opgeven, ook al is er een vleugel in de GOP (de corrupte élite uit de ‘swamp’) die het allemaal wel best vindt en slechts aan persoonlijke belangen denkt, zoals hun veilige plekje aan de ruif. Zij maken zich nooit zorgen over het landsbelang, zelfs niet onder dreiging van een dementerende, corrupte ‘would-be’ president die fifty/fifty heeft meegedeeld in de criminele buit die zijn zoon Hunter uit de Oekraïne en China kon binnenslepen dankzij een moreel corrupte vader, die in feite zijn V.P.-ambt ter beschikking stelde van de meest biedende.

Nadat de weinig scrupuleuze Supreme Court van de staat Pennsylvania de louche staatssecretaris Kathy Bookvar, een dame die dacht dat haar ook wetgevende bevoegdheden toekwamen om de sluitingsdatum van de verkiezingen met liefst 3 dagen te verlengen, tegen beter weten in het gelijk had gesteld, oordeelde Sam Alito, lid van SCOTUS die toezicht hield op het gerotzooi in Pennsylvania, dat dit vonnis zeer wel strijdig kon zijn met federale wetgeving, i.e. de Grondwet! Een hoopgevend oordeel voor Trump, die op maandag 21.12 deze zaak aan SCOTUS heeft voorgelegd met het expliciete verzoek om nog deze week te oordelen! Billen bloot dames en heren…

Naast deze traditionele juridische insteek rest Trump nog een ander, perfect legaal, Constitutioneel mechanisme om deze fraude aan te pakken, bijvoorbeeld via het Congres op 6 januari as. als men weer terugkeert in Washington voor een zogenaamde ‘joint session’ van Senaat en House of Representatives. Dat is een dag die door de recentelijk overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg bestempeld werd tot ‘ the date of “ultimate significance” in our electoral process ’, om de recente stemmen der kiesmannen te tellen en te certificeren. De zogenaamde ‘Electoral Count Act’ is een wet die stipuleert dat, nadat de kiesmannen in elke staat en het District of Columbia, op 14 december hun stemmen hebben uitgebracht, zij hun stemmen certificeren met hun persoonlijke ondertekening die dan verzegeld wordt en naar de president van de Senaat wordt gezonden. Om 1 uur ’s middags begint dan de ‘joint session’ waarin James Connell de enveloppen opent in alfabetische orde om die vervolgens te presenteren aan de “tellers” die de stemmen hardop voorlezen, waarop de voorzitter leden uitnodigt om eventuele bezwaren schriftelijk te presenteren. Dit getekend door één Senator en één Rep. uit ‘the House’, waarna beide huizen zich terugtrekken voor twee uren van beraad. Beide Kamers stemmen vervolgens, separaat, of de betreffende stemmen worden uitgesloten. Zo niet, dan niet. 

Dit is een relevante Grondwettelijke procedure die het mogelijk maakt om, als de benoeming van de kiesman niet correct wettig gecertificeerd is door de Gouverneur van de betreffende staat, dit protest aan te tekenen. De Grondwet en de ‘Electoral Count Act’ stipuleren als redenen hiervoor  schending van de ‘equal protection’ en de Grondwettelijke kiesmannen clausule, bij herhaalde gevallen van fraude en ondermijning van de integriteit van de verkiezingen. Omdat het als een paal boven water staat dat de verkiezingen ‘besmet’ zijn door onwettige stemmen, is de opvolgende benoeming der kiesmannen logischerwijze ook onrechtmatig en niet wettig gecertificeerd en de bewijslast ligt voor het oprapen. Dit klinkt uitzonderlijk maar is het niet, want er zijn precedenten uit de 19e en 20e eeuw , zoals de recente, komische Democratische aantijging in 2017 na het smadelijke verlies van Clinton, wegens ‘wijdverbreide schending van de wet’, zij het zonder enige onderbouwing… Weten zij veel…?!

Dit jaar zal het aan te tekenen bezwaar niet zo frivool zijn, want de stapels bewijsmateriaal worden al sinds dagen met truckladingen naar het Congres aangevoerd en o.a. de Representative Mo Brooks uit Alabama zal dit juridische wapen hanteren terwijl Rep. Matt Gaetz uit Florida dat ook al overweegt. In dit soort zaken geldt dat als er één schaap over de dam is er meer volgen. Nodig is dat elk van hen wordt gesecondeerd door een Senator en hoewel nog niets definitief is, zijn Senatoren als Josh Hawley uit Missouri en Ted Cruz uit Texas de favorieten voor deze rol. Dan moet er nog een meerderheid komen in beide huizen en de Democratische meerderheid in ‘the House’ is nu de kleinste in twintig jaar. Op 5 januari is er echter nog een uitgestelde verkiezing in Georgia voor 2 Senaatszetels die voor de Republikeinen – en in feite voor het behoud van het elementaire fatsoen en een vrije, democratische USA – essentieel zijn. Als Kelly Loeffler en/of David Perdue herkozen worden, liefst met een onaanvechtbare meerderheid, behoudt de GOP de Senaat. Dus de Democraten zijn al druk bezig om ook die verkiezingen in Georgia volkomen te verzieken, o.a. door 57 duizend activisten recentelijk naar Georgia te laten verhuizen om die verkiezing te verkrachten in strijd met de locale kieswet die dat opportunisme streng verbiedt. Daar staan zware gevangenisstraffen op, maar de dolle socialistische honden kennen geen scrupules.

Hoe dan ook, de ‘Constitution’ spreekt éénduidig:  Congress can strike the electoral votes from states where the contests were irredeemably compromised by fraud, illegal voting, and unconstitutionality.

Dus zelfs hernieuwd Democratisch gerotzooi op locaal niveau, daags voor de ‘joint session’, zou daaronder vallen, waarbij de wetgever van Georgia vergelijkbare bevoegdheden heeft.

Van belang is dat als het Congres de benoeming der kiesmannen terugdraait hier geen beroep tegen mogelijk is en dan zou het kunnen zijn dat bij een gelijkspel ‘the House of Representatives’ een nieuwe president kiest, hetgeen in 1825 al eerder gebeurde. In dat geval krijgt elke staat één stem en omdat 26 van de 50 staten Republikeins zijn kunnen de heidense hordes van George Soros alsnog voor de poorten van de westerse beschaving tot staan gebracht worden door een wettig herkozen president Trump. Het zal bloed, zweet en tranen kosten, maar Donald Trump gaat wéér onvermoeibaar campagne voeren in Georgia en heeft een trouwe aanhang op ‘the Hill’ die hopelijk op 6 januari voor hem door het vuur gaat. Chapeau voor een eenzame strijder die doorknokt tegen de krachten der duisternis en als het hem lukt mag de hele vrije wereld hem dankbaar zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
2 jaren geleden

“Chapeau voor een eenzame strijder die doorknokt tegen de krachten der duisternis en als het hem lukt mag de hele vrije wereld hem dankbaar zijn.”

En als het hem niet lukt dan wacht die vrije wereld, voor zover daar nog sprake van is, de ondergang.

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Inderdaad, en de rot zit er al aardig in !

Kijk alleen maar naar Nederland waar Rutte zijn perverse wurggreep op onze democratie nog steeds probeert te versterken met zijn voortdurende, doelloze Corona getreiter, nu weer met de mondkapjes om te laten zien ‘wie de baas is’.

r.dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

nog een P.S :

Tientallen Republikeinse wetgevers in Arizona hebben aangekondigd dat zij woensdag as. hun wetgevende vergadering bijeenroepen om – conform hun wettelijke bevoegdheid – de certificering der kiesmannen ongeldig te verklaren.

Dit is potentiëel belangrijk, met zoveel ‘swingstates’ op het vinkentouw.
U kent het gezegde wel van het schaap over de dam …