VVD wil koste wat kost regeren

Mijn artikel “Graaien in de kinderopvangtoeslag” stond nog maar koud online, of – oh, ironie – de VVD presenteerde haar programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.[i] De Telegraaf schreef hierover dat de VVD hierin een stevige ruk naar links maakt, met als opmerkelijk punt dat de automobilist bij de VVD niet langer heilig is.[ii]

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

Wat is namelijk het geval: de VVD beweerde altijd dat rekeningrijden in Nederland al lang en breed opgeld had gedaan vanwege de lastendruk op brandstof, die onder meer bestaat uit accijns en daar overheen nog eens BTW. Wie meer kilometers maakt, betaalt dus ook meer belasting. Echter, vanwege de toename van het aantal elektrische voertuigen lopen de belastinginkomsten over motorbrandstof blijkbaar zó fors terug, dat men zich bij de VVD zorgen maakt over de inkomstenstroom richting de schatkist en dus komt het voorheen immer verfoeide rekeningrijden ineens in beeld. Hierbij wordt, zo lijkt het althans, gemakshalve maar even voorbijgegaan aan het feit dat de elektriciteitsrekening ook al zwaar belast wordt en dat voor een volledig elektrisch motorvoertuig merkwaardig genoeg geen motorrijtuigenbelasting betaald hoeft te worden. Sterker nog: de aankoop van een elektrische auto kan nota bene worden gesubsidieerd.

Het een en ander zal ongetwijfeld samenhangen met de wens van de VVD voor een hoger minimumloon – dat levert natuurlijk meer loonheffing op, maar ook neemt daarmee de koopkracht toe en kan er dus meer BTW binnengeharkt worden – , minder markt – gaan we nu ineens nationaliseren in plaats van privatiseren? – en een sterkere overheid. Wacht eens even… De VVD was toch altijd een liberale partij? Waarom dan een sterkere overheid? Is die onder de opeenvolgende kabinetten-Rutte, in weerwil van het aloude liberale gedachtengoed, dan nog niet sterk genoeg geworden?

Wat we hier feitelijk zien, is het aan de kant schuiven van kroonjuwelen, zoals wel meer partijen in ons land de afgelopen jaren hebben gedaan. De VVD zoekt hierin onmiskenbaar toenadering tot het progressieve deel van het politieke spectrum, en dat roept dan onwillekeurig al gedachten op in de richting van een toekomstige mogelijkheid tot coalitievorming. De NOS en Joop! hadden zeer recentelijk al gepubliceerd dat de PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar in een coalitie wilden zitten.[iii] [iv] Het gaat er dan sterk op lijken dat de VVD dan nog wel even aan het roer wil blijven, wat bij monde van de minister-president ook het geval is. Hij had immers al laten weten nog wel een vierde termijn als premier te willen doorgaan.[v] Wordt hier nu gewoon openlijk gezinspeeld op de mogelijkheid van een progressieve coalitie met onder meer de PvdA, GroenLinks en… de VVD?

Los van de wenselijkheid van een dergelijk kabinet heb ik wel een standpunt over partijen die hun kroonjuwelen bij het grofvuil zetten. Daarmee zaagt men de poten onder de ideologische basis van de partij vandaan en dat ideologische fundament vormt nu juist het bestaansrecht van een politieke partij. Van oudsher onderscheiden we de socialistische, christelijke en liberale uitgangspunten en die stammen al uit de tijd dat er hier nog niet eens politieke partijen bestonden. Als van een politieke partij dat ideologisch fundament overboord wordt gezet om maar aan de macht te kunnen blijven, is dat niets anders dan ordinair opportunisme en hypocrisie, en dat staat nog los van wat er van een verkiezingsprogramma van een partij doorgaans nog in het regeerakkoord van een coalitie terug te vinden is. Dan kun je er misschien beter toe overgaan om een aantal partijen maar gewoon samen te voegen en onder een nieuwe naam door te gaan, zoals bijvoorbeeld het CDA heeft gedaan.

Daarnaast mag men zich ook gerust afvragen of dit een welbewuste strategie is, bedoeld om Forum voor Democratie en de PVV buiten de deur te houden, want het lijkt niet bepaald accepté te zijn om coalities met die partijen aan te gaan. Ik ga hier geen betoog houden tegen populisme, polarisering, radicaal-rechts, extreem-rechts, fascisten, nazi’s en al die andere etiketten die op deze partijen en hun achterban worden geplakt, want dat is in dezen niet aan de orde. Waar het om gaat is dat de VVD een draai heeft gemaakt die regelrecht indruist tegen haar eigen ideologische fundament en dat daarnaast klaarblijkelijk maximaal belastinggeld binnengehaald moet blijven worden. De vraag is dan wie dat dan moet gaan ophoesten, want zoals ik al eerder in het in de inleiding vermelde artikel schreef is de rek er bij de gewone man allang uit. Het wordt de hoogste tijd dat niet de belastingbetaler in zijn huishoudboekje moet gaan schrappen, maar de regering.

En die wil blijkbaar in de toekomst ook nog eens méér inzage hebben in het huishoudboekje van de belastingbetaler, want een ander punt uit het nieuwe VVD-programma betreft de sociale huurwoningen: elke drie jaar wenst de VVD een controle en wie te veel verdient, moet er binnen twee jaar uit. Daar zijn wel enige kanttekeningen bij te plaatsen. In de eerste plaats kun je met de huidige lastendruk in ons land nooit te veel verdienen, eerder te weinig – en in de tweede plaats is de vraag waar die mensen dan vanwege de schaarste aan woonruimte vervolgens naar toe zouden moeten…

De vrinden van de VVD hebben in het afgelopen decennium alle gelegenheid gehad om invulling te geven aan hun standpunten en met opgerolde hemdsmouwen de problemen te lijf te gaan, en die kansen hebben ze doorlopend laten liggen. Op het pluche blijven is blijkbaar belangrijker, echter de taak van politici is om problemen op te lossen, niet om pluche warm te houden. Er zijn in ons land momenteel stapels problemen die opgelost moeten worden, dan wel allang opgelost hadden kunnen zijn. Welke partijen of welke politici dat gaan doen laat me feitelijk koud. Los ze op – of stap op.


[i] https://sta-pal.nl/2020/11/graaien-in-de-kinderopvangtoeslag/

[ii] https://www.telegraaf.nl/nieuws/51563564/automobilist-niet-langer-heilig-bij-de-vvd

[iii] https://nos.nl/artikel/2355292-groenlinks-en-pvda-niet-zonder-elkaar-in-volgend-kabinet.html

[iv] https://joop.bnnvara.nl/nieuws/groenlinks-en-pvda-willen-regeren-maar-alleen-samen

[v] https://fd.nl/economie-politiek/1362751/mark-rutte-gaat-voor-vierde-ambtstermijn-als-minister-president


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

De Heer Rene Oterdoom, is te netjes en te fatsoenlijk en te meegevend om de VVD werkelijk een pak slaag te geven. Want de VVD belazerd iedereen: liberaal of niet.
Dat de VVD “koste wat het kost” te willen regeren, houdt tevens in dat zij hun “baantjes- carrousel” en hun attitude van “nepotisme” willen behouden. Vergeten word dat onder leiding van de kabinetten Rutte 1,2, en 3, er minstens 750.000 immigranten Nederland zijn binnen gekomen en daardoor de leefbaarheid in Nederland aanzienlijk is afgenomen alsook het muilkorf-sentiment van moslims onder leiding van Mark Rutte kon bloeien. Daarnaast durft de politiek zich niet uit te spreken tegen het islamitische vergif en waarom niet, omdat de overheid ” uit hun hand vreet” En waarom neemt de VVD geen afstand van samenwerking met moskeeën? Ook de VVD-er Van Aartsen werkte samen met een ” salafistische” moskee. De VVD heeft ook toegestaan dat het ” referendum” is afgeschaft.
En, de heer Oterdoom schrijft het zelf:”**De vrinden van de VVD hebben in het afgelopen decennium alle gelegenheid gehad om invulling te geven aan hun standpunten en met opgerolde hemdsmouwen de problemen te lijf te gaan, en die kansen hebben ze doorlopend laten liggen***.

De VVD is een partij van: ” een vlag op een strontschuit” . Dat de VVD toch nog een redelijk aantal stemmen krijgt ,volgens de peilingen, is mij absoluut een raadsel. Het tekent het niveau van hun kiezer mét een blinddoek op.