‘Voter fraud’ in een bananenrepubliek genaamd USA

‘Progressieven’ hebben een missie in hun leven en dat is de ondermijning van de democratie, en die begint bij de verkiezingen. In hun maniakale neurose naar macht hebben zij al tientallen jaren ervaring met het manipuleren der verkiezingen hetgeen anno 2020, eindelijk, leidt tot een confrontatie met een president die het Democratische ‘foul play’ niet langer accepteert.

Afb: wikimedia-commons

Voor een beter begrip van de Amerikaanse verkiezingen is het goed te weten dat elke staat eigen wetgeving schept en in de praktijk de executie van het (helaas veelal corrupte) kiesproces delegeert aan de ‘counties’ waar een staf van makkelijk te manipuleren, vaak goedwillende maar helaas ook vaak kwaadwillende, amateurs een enorme invloed op dit essentiële proces uitoefent.

Legendarische voorbeelden van corrupte verkiezingen zijn de, inmiddels vaststaande, gekochte winst van JFK in het addernest Chicago, terwijl zijn weinig scrupuleuze vader gewoon de kiezers van de staat West Virginia massaal omkocht op het beslissende moment. Ook een ander Democratisch bolwerk als Philadelphia staat al sinds het begin van de vorige eeuw bekend om de door en door corrupte kiesprocessen. ‘Links’ is al generaties ‘ingegraven’ om de macht te garanderen, coûte que coûte, maar in hun wanhoop hebben de Democraten landelijk één grote tactische fout gemaakt door ‘voor de zekerheid’ de deur open te zetten voor hun nefaste praktijken met de ‘in mail voting’.

De USA kent geen geactualiseerde burgerlijke stand die ‘up to date’ is v.w.b. verhuisde en/of overleden geregistreerde kiezers, reden waarom een criminele organisatie als – het later door de overheid ontbonden – ACORN vele tienduizenden stemmen voor Obama kon ‘ritselen’. De ‘in mail voting’ werd al in het voorjaar – met hun coronasmoes – gemobiliseerd door de Democraten teneinde hiervan volop te kunnen profiteren, terwijl de ‘watchdog’ organisatie ’Judicial Watch’ manmoedig streed tegen de vele corrupte staten en counties die al jarenlang weigeren hun kieslijsten te schonen. Ook Donald Trump mengde zich op voorhand in die strijd, want in tegenstelling tot zijn voorgangers weigert hij op zijn rug te gaan liggen en te accepteren wat deze corrupte bende uitvreet.

Geen wonder wanneer wij zien dat in New York duizenden ‘in mail ballots’ werden verstuurd waarop alléén maar de Democratische kandidaat vermeld werd ! Nu klagen Republikeinse kiezers dat zij geweigerd worden omdat hen een ‘in mail biljet’ toegezonden zou zijn wat helemaal niet het geval was…  Zoals te verwachten viel werd in praktisch alle ‘swingstates’ het tellen der stemmen tegen het einde van de verkiezingsdag in een Democratisch rookgordijn gehuld, waarbij wettelijk vereiste Republikeinse waarnemers bij dit proces werden geweigerd, kieslokalen gebarricadeerd en plots, zoals in Philadelphia, 57 enorme dozen met ongecontroleerde ‘in mail ballots’ werden binnengebracht.

Terwijl de Supreme Court al had toegestaan dat later binnenkomende stemmen per post in de staat Pennsylvania alsnog geteld mochten worden, MITS die gesepareerd zouden worden van de ‘normale’ stembiljetten, gaf een Democratische – openlijk Trump hatende – assistent Attorney General desondanks de illegale opdracht om die ‘in mail stembiljetten’ zo snel mogelijk te mengen met de andere biljetten zodat de fraude niet meer traceerbaar zou worden!

Nu proberen die Democraten hun sabotage te rekken, door een nieuwe opdracht van de rechter brutaal te negeren die uitdrukkelijk toestaat dat Republikeinse waarnemers in Philadelphia op minder dan 6 voet (1,8 M.) de telling en contrôle op adres en handtekening mogen volgen onder het motto ‘ hoe langer het duurt, hoe effectiever onze fraude wordt’. In Nevada lag Trump ook volledig op koers tot, in de laatste uren van de telling, plots honderdduizend exclusief Democratische stemmen binnenrolden zonder één Republikeinse stem…  Een statistisch wereldrecord!

De brutaliteit kent nu geen grenzen meer en dat alles dient om Joe Biden, vermoedelijk de meest corrupte politicus op dit moment in de USA, op het presidentiële voetstuk te zetten…  Wat frappeert is de onderling verschillende mentaliteit der politici, waarbij Republikeinse Representatives en Senatoren zich niet of nauwelijks roeren om deze smerige praktijken aan de kaak te stellen, terwijl ‘links’ onverdroten voortgaat met de ‘voting fraud’. Zo sluipt de charlatan Biden naar de diefstal der vereiste 270 kiesmannen, maar desondanks zijn de Democraten ontroostbaar want in the House of Representatives verliezen zij meer dan tien zetels ten gunste van Republikeinse vrouwen en in de Senaat blijven zij ook in de minderheid, dus zelfs een corrupte Joe Biden zal weinig ruimte krijgen voor socialistische terreur, want de Trump kiezers zijn niet in drommen overgelopen, integendeel, zij steken een heel dikke vinger in de lucht.

 Trump kan hun bloed uiteraard wel drinken en gaat dat ook doen. Daartoe heeft hij drie instrumenten tot zijn beschikking :

1.de rechtsgang (traag en daarmee in het voordeel van de Democraten);
2. nieuwe verkiezingen;
3. het Congres kan de legitimiteit der ‘electors’ toetsen.

De linkse pers zal nu wel de victorie van Biden gaan kraaien, maar Donald Trump heeft een juridisch team tot zijn beschikking dat in professionaliteit en verbetenheid zijns gelijke niet kent, en de tellingen zijn sowieso nog steeds niet rond. Laten wij hopen dat het recht – eindelijk- eens zegeviert.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
3 jaren geleden

Mijn indruk is dat heel die verkiezingen over moeten en dat een systeem moet worden bedacht dat onmogelijk te corrumperen is. In een land als de V.S. moet dat toch mogelijk zijn. Het betreft hier toch geen rocketscience?

r.dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Dat een enorme staat als Texas binnen de wettelijke termijn de telling rond heeft, bewijst dat de verkiezingen niet per se overgedaan hoeven te worden.

Maar het is wel héél toevallig dat het slechts de aanvankelijk aan Trump toevallende ‘swingstates’ zijn die, ten eerste, dagen en dagen lang nodig hebben waarbij, ten tweede, precies de correcte hoeveelheden ‘in mail-‘ stemmen voor Biden boven water kwamen om Trump’s voorsprong teniet te doen. Véél doorzichtiger is nauwelijks denkbaar.

In Nevada heeft de ‘attorney general’ al geconstateerd dat er meer dan 3000 overleden resp. al lang uit de staat verhuisde kiezers hebben gestemd, dus het lijkt een fair proces om, op korte termijn, opnieuw te stemmen in de ‘swingstates’ èn dan de wettelijke termijn dwingend te respecteren waarin de stemmen geteld moeten zijn en, op langere termijn: alle kiesregisters te schonen, hetgeen de Democraten halsstarrig weigeren . Zie hier waarom.

Wat er nu gebeurt is een grootscheepse campagne van intimidatie, waarin lijsten worden aangelegd van protesterende Trump sympathisanten, van rechters en top ambtenaren tot corporate managers en Jan met de Pet, die in de toekomst van iedere baan moeten worden uitgesloten en sociaal geïsoleerd worden. U leest het goed, pure Nazi bruinhemden practijken!

Ravian
3 jaren geleden

De MSM, zowel aan de overkant van de grote plas als hier, doet weer net alsof de neus bloed, maar er zijn al talloze frauduleuze zaken boven water gekomen.
Als ze hier nu, met de republikeinen in het zadel, mee weg komen dan gaan de volgende verkiezingen, met de democraten in het zadel, uiteraard voor de volle 100% gemanipuleerd zijn.
Dan is het over en sluiten voor de democratie in de USA.
Ik verwacht dus nog wat vuurwerk…

r.dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

De Amerikaanse kieswet stipuleert dat de kiezers op de eerste dinsdag na de eerste maandag in november de kiesmannen bepalen aan de hand van de uitgebrachte stemmen.

Met dat wettelijke criterium voor ogen had Trump inderdaad op de dag van de verkiezing gewonnen, maar de actuele puinhoop die de Democraten bewust veroorzaakt hebben met de ‘in mail voting’ maakt van de wettelijke verkiezingsdag een onwettige ‘verkiezingsweek’. Dat daarbij dankbaar misbruik wordt gemaakt van de corona-hype past volledig in dit beeld…

Daarin wisten corrupte Democratische officials inmiddels precies hoeveel stemmen zij nog nodig hadden om de schade te herstellen, hetgeen op de verkiezingsdag uiteraard onmogelijk is en dàt is wat wij nu zien gebeuren: Bewuste chaos als rookgordijn voor al hun manipulaties en bedrog zonder een eind in zicht. En dan gaat de MSM roepen dat Biden gewonnen heeft en Trump supporters bedreigen en intimideren. Vaste linkse prik sinds Adolf !

Als de Supreme Court het bovenstaande wettelijke criterium respecteert en aanhoudt, is het terug naar dinsdag jl. en de door de wet bepaalde stand van zaken aan het eind van die ene verkiezingsdag.

Voor de zoveelste keer creëren de Democraten bewust chaos, met de intentie om de wet te verkrachten, zoals zij altijd doen. Hopelijk is Giuliani nog steeds de tijger van oudsher en krijgt hij de Supreme Court zover om de wet te handhaven, daarom is Amy Coney Barret belangrijk.

Maurits Campert
3 jaren geleden

Dank voor je support Ronald. Hoop dat velen dit gaan inzien!
Mooi weekend.

r.dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

Er is een grootscheeps Democratisch bedrog gaande in het volle daglicht, ingeluid door mala fide ‘pollsters’ die inmiddels ook al feitelijke activisten zijn geworden èn door de Democratische manipulaties met de ‘in mail voting’ waarvan op voorhand vast stond dat dit tot de huidige chaos zou leiden, naar beproefd links recept. Dat dit vervolgens door een campagne van absolute kwade trouw en grove intimidatie vaste grond onder de voeten moet krijgen, wordt nu naarstig gepoogd.

De kroon spande uiteraard CNN met een nationale poll waarin Biden liefst 12% voor zou liggen, teneinde Trump kiezers op voorhand te demotiveren terwijl ABC News en de Washington Post enkele weken geleden pretendeerden dat in Wisconsin de voorsprong van Biden rond de 17% lag.

Wie hierachter zitten is een groep van ultrarijke, globalistische donors die bijvoorbeeld $ 500 miljoen in de race voor de Senaat pompten, gelukkig zonder enig zichtbaar resultaat in hun strijd tegen de middenklasse, bij ons ‘tokkies’ genaamd, daar ‘deplorables’ of ‘chumps’. Desondanks is dit een waarschuwing van de ultrarijken aan de populisten dat zij hen levend zullen begraven bij verdere oppositie. Twitter, Google en de andere bekende schooiers verlenen geen hand- en spandiensten, maar zijn leidend hierin.
Het Harvard University Shorenstein Center becijferde dat 80% van de nieuwsgeving in de laatste 4 jaren negatief was, te beginnen met de Russische ‘collusie’ leugens, terwijl de corrupte Biden familie hun zakken op ongekende wijze vulde door misbruik van Joe’s V.P. positie.

Dit komt voort uit een misplaatst gevoel van morele superioriteit waarin de MSM de eigen professionele eisen al jaren geleden heeft verkracht zonder gevolgen, omdat hun geld, internet dominantie en media cartels (zie ook in Nederland) de publieke opinie ‘stoomwalsen’. Desondanks slaagde Trump erin om een nek aan nek race te produceren, dus ‘links’ zal zich wanhopig beraden hoe zij hem, zowel bij winst als verlies, blijvend kwijt kunnen raken.

Gezien zijn mateloze energie en ‘staying power’ zal Trump sowieso een blijvertje zijn en zijn stempel op de Republikeinse partij drukken, ten koste van de arrogante regentjes als een John McCain en andere ‘never-Trumpers’. Donald blijft, hoe dan ook, een zwaard van Damocles voor het globalisme, want zij behouden de Senaat en krijgen meer greep op het House of Representatives. Jammer dat Trump’s persoonlijkheid hem tegelijk ‘radioactief’ maakte in de voorsteden en dat gebrek aan discipline werkte zowel voor als tegen hem. Hoe dan ook, hij heeft de GOP nieuw leven ingeblazen, met een populistisch tintje en dat is essentieel in deze tijd van immoreel cultuur Marxisme der globalisten.

Zover is het (nog) niet, want Trump heeft wettelijk gezien een stevige poot om op te staan en tot aan de Supreme Court te procederen. Of Republikeinse stemmen nu eerder zichtbaar werden door ter plekke te stemmen en Democraten pas later door de ‘in mail voting’, de kieswet is met voeten getreden door op chaos beluste Democraten die hopen hier weer eens een slaatje uit te slaan, met name in Philadelfia, een wespennest van Democratische corruptie.

Trump’s advocaten moeten zijn belangen scrupuleus bewaken en hertellingen eisen als legitieme tactiek. Als de vuile spelletjes der Democraten in Philadelfia dat rechtvaardigen moeten zij per se naar de Supreme Court, want andere grote staten als Florida en Texas hadden de tellingen razendsnel voor elkaar. Hoe het ook zij, Trump heeft het Witte Huis (nog) niet verloren, maar hij blijft sowieso een zwaard van Damocles voor de duistere krachten van het globalisme.