Sovjet-Unie 3.0[1]

Veertig plus jaar hebben we uit alle macht geprobeerd om de verderfelijke toestanden in de voormalige Sovjet-Unie buiten onze deur te houden. Veertig plus jaar hebben militairen uit westerse democratieën getracht om de mazen van het IJzeren Gordijn dicht te houden.

Veertig plus jaar hebben politici bijna dagelijks lopen kraaien dat hun samenlevingen in relatieve welvaart en welzijn leven. Veertig plus jaar en na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het imploderen van het Warschaupact schreeuwden die politici uit het raam dat de democratie gewonnen had van het communisme. En het volk liep in een polonaise achter deze verlichte volksmenners aan. Veertig plus jaar!

In een periode van tien jaar zijn diezelfde verlichte politici en hun zogenaamde weldoeners in staat geweest om democratische verworvenheden die in honderden jaren met bloed, zweet en tranen tot stand zijn gekomen bij het grof vuil te zetten. Zij zijn er in geslaagd om door het zaaien van angst (bankencrisis, eurocrisis, migratie spookbeeld, islam angt en coronazwendel) hun samenlevingen in een verwurgende greep te krijgen en te houden.

Hun globaliseringwens heeft ellende gebracht voor personen die aan de onderkant van de sociale piramide leven en hebben middenstand en lagere sociale klassen in elkaars armen gedreven. Gecamoufleerd door eufemismen, beloftes en leugens is dat Big Brother is watching you-proces ook al tien jaar bezig sinds Rutte zijn handen aan het roer heeft gezet. Het coronagebeuren moet vermoedelijk de kroon op het werk van dat stelletje verkeerde wereldverbeteraars vormen. Wie de ontwikkelingen in die tien jaar op de voet gevolgd heeft, kan die observatie alleen maar bevestigen.

Liegen verheffen tot gepassioneerde kunstuitingen

Vandaag kreeg ik het open antwoord van Willem Frederik Erné op de mail van de fractievoorzitter van GroenLinks onder ogen en na het lezen van zijn antwoord openbaarden zich spontaan rode vlekken in mijn nek en hals. Zo las ik dat hij tijdens de toespraak van de minister-president op 16 maart 2020 begreep dat hij en dus wij door de man werden belazerd. In die toespraak gebruikte de man de teksten “Wij worden geconfronteerd met de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en we moeten de crisis samen oplossen om de zwakken en ouderen in de samenleving te beschermen”. Twee uitspraken, twee leugens. Daarin is de man in die tien jaar uiterst bedreven geworden, op een manier dat grote delen van het electoraat hardnekkig in zijn halve waarheden en leugens blijven geloven. Het was gezien zijn kritiek op die twee uitspraken begrijpelijk dat Erné direct in de pen klom om de GroenLinks-leider van repliek te dienen. Dat kan de lezer uitgebreid bestuderen op de website https://viruswaarheid.nl

Ergste crisis sinds Tweede Wereldoorlog?

In zijn onbeheersbare arrogantie en (gelet op zijn echte vak: geschiedenis) stuitende geborneerdheid schoof hij met die eerste uitspraak de ideologische splitsing in kapitalisme en communisme, uitgebeeld door het IJzeren Gordijn en Inner Deutsche Grenze, NAVO versus Warschaupact en indirecte confrontaties op de diverse continenten[2]; oorlogen op het Koreaanse schiereiland en in voormalig Frans Indo-China en diverse crises[3] als irritante hobbels op zijn levenspad terzijde. Ontwikkelingen die in meer en mindere mate de potentie bezaten voor een Derde Wereldoorlog. Omdat hij in die perioden niet de politieke verantwoordelijkheid droeg, vond hij waarschijnlijk die gevaarlijke uitspattingen niet erg genoeg om ze te noemen.

We? Hoezo ‘we’?

Heeft hij dat ‘wij-gevoel’ niet zelf ten grave gedragen? Gezien de inspanningen van zijn kabinetten om de medische zorg uit te kleden, pensioenen te korten, resterende levensdagen van zwakkeren en ouderen zo vervelend mogelijk te maken en de veiligheid van het land aan ernstige betonrot bloot te stellen, is de tweede uitspraak een gotspe van de hoogste orde. Stemmen die tegen zijn politieke visie ageren, sterker nog aanvallen, worden met alle middelen en instrumenten tot zwijgen gebracht. Grondrechten gelden plotseling niet meer voor die stemmen. Ze worden belachelijk gemaakt, gemarginaliseerd, verbaal en fysiek bedreigd en hun uitspraken worden verdraaid in media, die zich herhaaldelijk manifesteren als staatsmedia, als propagandaïnstrument van de overheid. Verkiezingen zijn verworden tot slecht geschreven en geacteerde theaterstukken, die keer op keer bevestigen dat de ongecontroleerde en geldverslindende hobby’s van de activistische minderheid tegen de zin van de meerderheid politiek beleid worden. De meerderheid moet wel de kosten ophoesten. Je moet maar durven en vermoedelijk dacht de minister-president dat de aanval de beste verdediging is. Hoezo, ‘we’?

Het draait niet om veiligheid, maar volgzaamheid

In een groot aantal artikelen op de website van Sta-pal is herhaaldelijk gewezen op het wankele beleid van de overheid om het effect van het COVID-19-virus in te dammen. De vraag of nu echt sprake is van een ontwikkeling die een jaarlijkse griepgolf overtreft, wordt niet eenduidig onderbouwd beantwoord. Dokter Wolfgang Wodard, voormalig hoofd van een groot gezondheidscentrum in Noord-Duitsland en voormalig lid van de SPD, heeft die vraag wel beantwoord: er is geen reden voor de paniek die mede door het wankele overheidsbeleid en hysterische mediaberichtgeving de angst in de harten van de samenleving hebben opgeklopt. In die mening wordt hij gesteund door andere wereldberoemde medische experts als  professor John Ioannidis van de Stanford Universiteit, professor Sucharit Bhakdi uit Duitsland, professor Dolores Cahill uit Ierland en 700 Nederlandse deskundigen. Ook het antwoord op de vraag of er sprake is van een natuurlijk aangemaakt virus of van een virus uit een Chinees laboratorium is niet bevredigend gegeven.

Wie de video van hoogleraar Pierre Capel bestudeert, zal moeten erkennen dat er toch heel wat merkwaardigs te herkennen is in het huidige regeringsbeleid. In de video https://youtu.be/841w-vLIeaU legt hij uit waarom dat Nederlandse regeringsbeleid krom is.

Primair omdat het beleid het verkeerde vertrekpunt hanteert: niet het aantal middels PCR-testen geconstateerde veronderstelde besmettingen moet dat vertrekpunt zijn, maar het aantal daadwerkelijk in de IC opgenomen patiënten en/of het volume dat daadwerkelijk aan het COVID-19- virus is overleden.

Waarom dat vertrekpunt onjuist is legt de hoogleraar in de video omstandig uit. Overigens is hij niet de enige. Zie ook de uitleg op de website https://nederlandterugnaarnormaal.nl. PCR-testen bevatten altijd onzuivere primers en zeggen niets over de levensvatbaarheid van het virus. De testen hebben volgens de opstellers van de brandbrief geen voorspellende waarde in het bereiken van het uiteindelijke doel: het beschermen van de kwetsbaren en het kunnen blijven bieden van zorg aan iedereen. Code Rood in oktober 2020 werd gebaseerd op de veronderstelde besmettingen geconstateerd met de PCR-test en niet op een piekaanbod van IC-opnames of een piek in het door corona veroorzaakte overlijdensvolume. Een onjuiste beslissing volgens Capel, omdat ziekenhuisopnames en door corona overleden personen niet de door een PCR-test geconstateerde piekbesmetting waarop Code Rood is gebaseerd volgen. Die zijn in de door Capel gepresenteerde grafiek, een horizontale rechte lijn zonder pieken of dalen.

Secundair omdat de Nederlandse overheidshoop is gevestigd op de inspanningen om op korte termijn een vaccin te produceren die het COVID-19-virus effectief kan bestrijden. Over de huidige ontwikkelingen van een vaccin, beweert hij dat er geen sprake is van een vaccin maar van genetische modificatie. Ook dat legt hij uitgebreid in de video uit. Het coronavirus muteert snel, eist meerdere soorten vaccins en daarom moet volgens hem heel zorgvuldig met nieuwe technieken worden omgegaan. Dat kost tijd om kennis te vergaren en effecten te inventariseren. Vaccineren is volgens hem een eufemisme voor genetische modificatie.

De getroffen maatregelen zijn weliswaar niet effectief. Door het aanjagen van angstgevoelens zijn ze uitermate bruikbaar om het gedrag van mensen te reguleren en om het sociaal-economische stelsel te vernietigen. Uitstekend voor het controleren van de massa. De media versterken dat door hun fanatieke en hijgerige op sensatie gerichte misinformatiecam-pagnes. Veel van de volgens medische experts gecategoriseerde coronado-den leden al aan een onderliggende ziekte, bevonden zich in het eindstadium van de behandeling en waren 70 plus. Die aspecten worden weggelaten bij de verslaglegging van personen waarvan verondersteld wordt dat die aan corona overleden zijn.

Het angst aanjagen en in het verlengde daarvan de vrijheidsbeperkende maatregelen versterken het verdienmodel voor de farmaceutische industrie, dienen voor het verzamelen van persoonlijke data, resulteren in een door banken en geldinstanties gewenste modellering van het betalingsverkeer, roepen het aloude en bekende Sovjet-verklikmechanisme op en leiden naar een autocratisch bestuursmodel zoals in de voormalige DDR en Sovjet-Unie gebruikelijk was.

Op weg naar de voormalige communistische heilstaat

Vertoont de kleur van de hedendaagse westerse samenleving niet de kenmerken van de voormalige Sovjet-Unie? Aangevoerd en ondersteund door de propagandamachine waarin de traditionele media veranderd zijn, wordt de Nederlandse burger gebombardeerd met hele en halve leugens, met gemanipuleerde data, met een Big Brother-achtige spionagestructuur waarin de corona-app een plaatsbepalende functie heeft. Als het aan de man met de clownschoenen ligt, krijgt het disfunctionerende politieapparaat binnenkort de bevoegdheid om achter de huisdeur te controleren of bewoners met niet meer dan drie mensen een kamer bevolken, 1,5 meter van elkaar zitten, de vleselijke daad plegen met een mondkapje voor en de maatregelen naar de letter volgen. De wetten volgende doorsnee-burger wordt met hel en verdoemenis gedreigd bij het niet opvolgen van die maatregelen; een tegendraadse instelling en anti-overheidsbeleidsopstelling worden zwaar bestraft. Nog even en de samenleving wordt geconfronteerd met kampen waar ongehoorzame burgers worden opgesloten en heropgevoed m.b.v. elektrische schokken en hersenspoelingprogramma’s. Overtrokken? Kijk eens om je heen.  

Tegen die karakteristieken heeft het Westen 40 plus jaar gestreden, om ze in het huidige millennium met veel gejuich uit het links-liberale kamp en applaus van de propagandamedia in te voeren. Tegen de wil van de meerderheid van de samenleving.


[1] Sovjet 2.0. is het model waar Poetin met zijn hybride inspanningen naar streeft om delen van de voormalige Sovjet-Unie weer als vazal van Moskou binnen te halen.

[2]  Azië (Korea en Vietnam), Zuid-Amerika, Cuba, El Salvador, Nicaragua) en Afrika (Arabisch -Israëlische oorlogen) en  in het Midden-Oosten, Algerije);

[3] Arbeidersopstand in Oost-Berlijn (1953), opstand in Poznan (Polen; 1956), inval Sovjet-Unie in Hongarije (1956), Suez-crisis (1956), Cuba- crisis (1962), Vietnam (1966-1975), Praagse Lente (1968), oliecrisis (1973) Afghanistan (1979-1989), Balkan-oorlogen (1992-1995), Kosovo-crisis (1999), intensivering van het islamitische terrorisme in het Westen (2001-heden)


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
2 jaren geleden

Prima analyse Charlef.
Het communisme is in het oorspronkelijke territorium verslagen.
Maar alvorens ten onder te gaan heeft het zich nog uitgezaaid in de Westerse wereld, en daar nu opnieuw wortel geschoten.
En nu bevinden we ons dan, na het vermeende “happy end” van het eerste deel, aan het begin van deel twee van deze horror sage.
En net zoals in de gemiddelde horror film is de gemiddelde Nederlander te onnozel om dit in te zien alvorens het weer eens te laat is.
Moe wordt je er van.

koddebeier
2 jaren geleden

Leert dat linkse tuig dan nooit ??

Neef Jansen
2 jaren geleden

Volgens mij is de eerstvolgende sovjetmens een moslim die slaaf is van een kalief die, net als ayatollah khomeini destijds, niet weet wie Ludwig van Beethoven is.