Blasfemie: achilleshiel van de islam

Overal in de islamitische wereld en zelfs in het Westen, worden “godslasteraars” – degenen die zich tegenstander verklaren van de islam – aangevallen; sommigen zijn vermoord, anderen gevangengezet.

Islam
Afb: wikipedia.

Het is – objectief beschouwd – eigenlijk zinloos om deze bewering te ontkennen, gelet op de verslagen omtrent ‘godslastering’, die met grote regelmaat het nieuws halen. De recente moord op Tahir Naseem – een Amerikaans staatsburger – die werd berecht wegens godslastering in een Pakistaanse rechtszaal, is daarbij nog de meest “spectaculaire”. Incidenten van moslims die oproepen om degenen die iets kritisch zeggen over of iets doen tegen de islam, (dood) te slaan en op te sluiten – en dan hebben we het nog niet over rellen in het algemeen – zijn de afgelopen weken en maanden gemeld uit Oostenrijk , Bangladesh , Egypte , Frankrijk , India , Indonesië , Maleisië , Nigeria , Noorwegen , Tunesië, en het VK .

Wat verklaart dit fenomeen? Waarom reageren de volgelingen van andere religies niet op dezelfde manier tegen degenen die hen “belasteren”? Het antwoord is dat maar weinig moderne religies zo kwetsbaar zijn als de islam. Gebouwd als een wankel kaartenhuis, wordt elke kritiek op de islam zorgvuldig het zwijgen opgelegd en blijkt dit een cruciaal middel voor het voortbestaan ​​van deze ‘religie’.

Mohammed wist dit zelf goed; daarom verklaart de Koran (33:57) dat “Degenen die Allah en Zijn Boodschapper misbruiken, Allah hen in deze wereld en het Hiernamaals vervloekt en voor hen een vernederende straf voorbereid.” Meer praktisch: “de straf voor degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper en op aarde streven om onheil te veroorzaken, is niets anders dan dat ze worden gedood of gekruisigd of dat hun handen en voeten van tegenovergestelde kanten worden afgehakt, of dat zij verbannen worden uit het land” (Koran 5:33).

De ulema van de islam (vooraanstaande geleerden en sjeiks) hebben lang volgehouden dat “oorlog voeren” zeker ook verbale oorlog omvat. In feite worden verbale aanvallen op de islam vaak als erger ervaren dan fysieke aanvallen. Zoals de vereerde Ibn Taymiyya – de ‘sjeik van de islam’ – zei:

“Muharaba[oorlog voeren] is van twee soorten: fysiek en verbaal. Verbaal oorlog voeren tegen de islam kan erger zijn dan fysiek oorlog voeren – vandaar dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) diegenen die verbaal oorlog voerden tegen de islam doodde, terwijl hij sommigen van degenen die fysiek oorlog voerden tegen de islam vrijuit liet gaan. Deze uitspraak moet strikter worden toegepast na de dood van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Onheil kan worden veroorzaakt door fysieke actie of door woorden, maar de schade die wordt veroorzaakt door woorden is vele malen groter dan die veroorzaakt wordt door fysieke actie; en de goedheid die wordt bereikt door woorden bij het hervormen (van de ongelovigen), kan vele malen groter zijn dan wanneer die bereikt wordt door fysieke actie.”

Dit is niet alleen een middeleeuwse interpretatie, beperkt tot de “radicale” Ibn Taymiyya; er is consensus onder alle vier scholen van de islamitische wet dat spreken tegen – en daarom belasteren van Mohammed de doodstraf verdient. Na de bovengenoemde Koran 5:33 te hebben geciteerd, beweerde Dr. Zakir Naik in 2006 in Islamic Voice: “In de islam kan een persoon die godslastering heeft gepleegd ofwel worden gedood of gekruisigd, of zijn tegenovergestelde handen en voeten kunnen worden afgehakt, of hij kan uit dat land worden verbannen. “

Deze wrede straffen zijn gebaseerd op het feit dat, zoals Taymiyya opmerkte, Mohammed zelf de executie van veel mensen beval, simpelweg omdat zij hem bekritiseerden, ondervroegen of bespotten. Onder de doden waren ook vrouwen, zoals de dichteres Asma bint Marwan. Volgens de eerste biograaf van de profeet, nadat Mohammed iets van haar poëzie had gehoord en waarin hij werd geportretteerd als een moorddadige bandiet, riep hij op tot haar moord en riep hij uit: “Zal dan  niemand mij van deze vrouw verlossen?” Umayr, een bevlogen moslim, besloot de wensen van de profeet uit te voeren. Diezelfde nacht sloop hij Asma’s huis binnen terwijl ze lag te slapen, omringd door haar jonge kinderen; een was nog aan haar borst. Deze Umayr verwijderde de zuigeling en stak toen zijn zwaard in de dichteres. De volgende ochtend zei Mohammed, die op de hoogte was gebracht van de moord, in de moskee: “Je hebt Allah en zijn Apostel geholpen.”Umayr voelde blijkbaar wat wroeging en antwoordde: “Ze had vijf zonen; moet ik me schuldig voelen?” “Nee”, antwoordde de profeet. “Haar vermoorden stelt net zo veel voor als twee geiten die koppen stoten.”

De profeet wist kennelijk al heel goed, zoals veel van zijn moderne volgelingen ook nu instinctief wel aanvoelen, dat zodra de deur naar kritiek wordt opengezet, de islam compleet uit elkaar valt.

Raymond Ibrahim, vert: Ton Nijhof
Origineel artikel: Blasphemy: Islam’s Achilles Heel


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Pieter
3 jaren geleden

Lastig respect op te brengen voor een godje dat niet eens eigenhandig zijn (m/v/x) tegenstanders aan kan pakken.

3 jaren geleden

Goed verhaal. Bravo!

3 jaren geleden

“”Daardoor wordt de bevolking achterdochtig en zijn de complotdenkers op hun best. Wijlen Prof dr. Bob Smalhout schreef op 6 oktober 2013 een column met de aanhef: ” Is Nederland Gek geworden? “ Hij schreef: “Overigens heeft niemand aandacht geschonken aan het feit dat niet westerse immigranten, die hier onderdak, uitkeringen, bescherming en werk hebben gekregen, thans felle kritiek leveren op het land dat zijn grenzen voor hen openstelde.” ( ook in 2013 was er dus bezorgdheid over de doelstellingen van immigranten: immers: waarom kritiek van immigranten op hun gastheer?)
De impliciete betekenis is dus, dat immigranten/gelukzoekers volledig LAK hebben aan hun gastland.  “De invasie van bezorgdheid is dus terecht” omdat immigranten inmiddels hebben bewezen zich niets aan te trekken van landelijke wetgeving. ”

Het bovenstaande schreef ik enkele jaren geleden.

De bezorgdheid van de heer Ton Nijhof ( Raymon Imbrahim )is ook juist. Immers:” Velen begrijpen nog steeds niet wat moslims van plan zijn indien zij in de meerderheid zijn in Nederland. En…… immigratie gaat gewoon door omdat MEN DENKT dat het islamitische geloof gelijkwaardig is aan het christendom. Vooral het CDA vinden moslims “geloofsgenoten” en, dat is levensgevaarlijk.

En zo is het in werkelijkheid:
 Diezelfde nacht sloop hij Asma’s huis binnen terwijl ze lag te slapen, omringd door haar jonge kinderen; een was nog aan haar borst. Deze Umayr verwijderde de zuigeling en stak toen zijn zwaard in de dichteres. De volgende ochtend zei Mohammed, die op de hoogte was gebracht van de moord, in de moskee: “Je hebt Allah en zijn Apostel geholpen.”Umayr voelde blijkbaar wat wroeging en antwoordde: “Ze had vijf zonen; moet ik me schuldig voelen?” “Nee”, antwoordde de profeet. “Haar vermoorden stelt net zo veel voor als twee geiten die koppen stoten.”””

En zijn we de aanslagen in Londen,Parijs,Brussel en Madrid alweer vergeten?

Neef Jansen
3 jaren geleden

Voor wie denkt dat mijn uitspraak hieronder wat kras is, hier nog enige toelichting:

“Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304.

“Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

“…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

“De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

“In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

Laatst bewerkt op 3 jaren geleden door Neef Jansen
Neef Jansen
3 jaren geleden

In de kritische blik op de islam blijft er niets van over dan het verzinsel van criminelen. Daarom zijn ze er zo agressief over als je iets kritisch’ zegt over die islam. Het kan helemaal niks hebben, bij de minste of geringste kritiek stort het al in elkaar. Het is gebakken lucht, die islam. De meest gore klote idee die ooit is bedacht.