Allemaal aan de COVID wurgketting

De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk bij de samenleving de indruk gewekt dat de pandemie die het Corona virus heeft veroorzaakt, de eerste van die magnitude in de moderne tijd zou zijn. Niet is minder waar.

Afb: pixabay

Er zijn in de laatste twee decennia meer pandemieën geweest die een blijvend effect op de betrokken samenlevingen hebben gehad. De geschiedenis telt er bijvoorbeeld 11 die een verandering in de samenleving hebben veroorzaakt en SARS-3 in 2003 is daar een van. De achterliggende maanden hebben internationale misperen en onafhankelijke criticasters bewezen en bevestigd dat vooral westerse nationale regering in de benadering van het COVID-19 virus de verkeerde afslag hebben genomen en hardnekkig die verkeerde route zijn blijven volgen.

 Waarom ? Ja, waarom

Waarom blijven Rutte c.s. gepassioneerd hameren op gebruik van het watten staafje (PCR test) om vast te stellen of iemand het virus onder de lendenen heeft en handhaving van de 1.5 meter afstand aka social distancing (we blijken daarvoor geen Nederlandse term te hebben en in het Engels klinkt het toch wel heel tof). Waarom blijft de regering Rutte hardnekkig zijn flipflop beleid opgeleukt met nietszeggende persconferenties handhaven? Waarom weigert de regering het door erkende deskundigen geadviseerde pad te bewandelen?

Wattenstaafje en afstand bewaren

Het Center for Evidence-Based Medicine van de Universiteit van Oxford, en de Universiteit van West England hebben bevestigd dat de test met een wattenstaafje veel valse positieven oplevert. De test reageert ook op dode virusdeeltjes van een infectie die men al weken geleden heeft gehad. Bovendien kunnen kruisreacties optreden met tal van andere virussen, zoals een gewone verkoudheid. Onderzoekers van de twee genoemde universiteiten hebben bevestigd dat deze PCR test simpelweg niet gevoelig genoeg is om te kunnen bepalen of de virusdeeltjes actief en besmettelijk zijn, of dood en daardoor inert en ongevaarlijk. De resultaten zijn net als Rutte’s Minister van Justitie ongeloofwaardig om niet te stellen onbetrouwbaar.

Het beboeten van mensen die zich bewust of onbewust niet aan de maatregelen houden die onder de term afstand bewaren gebundeld zijn, kan door het hemeltergende en belachelijke optreden van de Minister van Justitie tijdens zijn huwelijks partijtje en vooral zijn optreden in het Parlement op de vuilnis hoop gegooid worden. Ieder advocaat maakt gehakt van die boetedoening in de rechtbank.

Groei van besmettingen?

In de media verschijnen weer berichten dat het aantal besmettingen groeit. Berichtgeving die niet in de juiste context geplaatst wordt. Vanzelfsprekend groeit het aantal besmettingen als meer mensen aan een PCR test onderworpen worden, maar aan de vaststelling dat de betreffende personen Corona hebben, kan door de relatieve onbetrouwbaarheid van het resultaat, op zijn zachtst gesteld ernstig getwijfeld worden. Het lijkt daarom helder dat de berichtgeving over het groeiende aantal besmettingen een bewuste actie is om angst te blijven zaaien onder de Nederlandse bevolking teneinde het gedrag in de door de regering gewenste kompasrichting te dwingen.

Ziekenhuizen in Orlando, Florida, hebben erkend dat eerder gemelde 98% positieve testen in realiteit slechts 9,4% is. De Amerikaanse Centers For Disease Control (CDC) hebben impliciet toegegeven dat coronatesten helemaal niets zeggen. Iemand die ‘positief’ op corona wordt getest en als zodanig in de statistieken belandt, hoeft helemaal geen corona te hebben, omdat de test ook ‘positief’ reageert op een gewone verkoudheid, tal van andere virussen, en zelfs bacteriën.

Dat de testen desondanks 1 op 1 door media en politiek gelijk worden gesteld met het aantal ‘corona besmettingen’, is daarom niets minder dan volksverlakkerij van het allerergste soort, zeker als maatregelen strenger worden, en in Nederland burgemeesters de vrijheid krijgen om een plaatselijke of regionale mondkapjesplicht of een tijdelijke lock down in te voeren. Lockdown maatregelen hebben wereldwijd een ernstige mentale gezondheidscrisis veroorzaakt. In veel landen is het aantal zelfmoorden fors gestegen, en zeker in de VS zullen er nog meer mensen dan gebruikelijk aan drugs overdoses zijn overleden – niet alleen vanwege de door de media aangejaagde, om zich heen grijpende angstpandemie, maar ook omdat medische zorg voor hen te laat arriveerde, of niet beschikbaar was omdat ziekenhuizen voor COVID waren gereserveerd (en daardoor in veel gevallen grotendeels leeg bleven).

Verdienmodel

Gates die zich graag profileert als de onbaatzuchtige filantroop en een groot deel van zijn vermogen aan de gezondheid van het menselijke ras zegt te besteden, wekt daarbij de indruk dat hij er geen cent aan wil verdienen. De ontwikkeling van z.g. anti-Covid-19 vaccins wordt echter enorm gestimuleerd. Niet uit geneeskundig opzicht maar omdat het een uitstekend verdien model blijkt te zijn. Een paar voorbeelden uit het nabije verleden onderschrijft die stelling:

  • Het Duitse bedrijf CureVa ontving in 2011 M$33 voor Research and Development (R&D) van RNA-vaccins.
  • Moderna Therapeutics ontving in 2013 M$25 voor R&D van RNA-vaccins.
  • Inovio ontving in 2015 M$45 miljoen  voor hun DNA-vaccins, waarvan ze toegeven dat ze DNA-nanotechnologie gebruiken. Nanotechnologie gebruikt microscopisch kleine robotachtige organismen.

Die bedrijven worden of ondersteund door de Gates Foundation of kunnen ermee in verband gebracht worden. Bovendien blijkt de Amerikaanse RIVM, NIH, een financieel belang te hebben in het Gates imperium en de door Gates gefinancierde Moderna vaccins. Vaccins die volgens het Massachussets Institute of Technology( MIT) en Columbia Universiteit hooguit enkele maanden effectief zullen zijn, Tenminste als ze al werken. Verplichte (herhaaldelijke) vaccinaties zijn volgens de standaardcode voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

En daarop hebben regeringen zoals die van Rutte c.s. op ingezet. Op 18 juni 2020 ondertekende de vicepremier van Nederland een contract met Astra Zeneca[i] en blijkbaar wist of wilde hij niet weten wat MIT, Columbia Universiteit en sommige criticasters wel blijken te weten:

  • In de geschiedenis van de medische wetenschap is er nooit een vaccin tegen een Corona virus geproduceerd. In de afgelopen 17 jaar is er geen vaccin gevonden tegen het SARS-Corona virus. De gevonden vaccins bleken dodelijk te zijn.
  • Het is hoogst twijfelachtig of de Oxford Universiteit daar in vier maanden wel is geslaagd. Astra Zenica waarmee Nederland een overeenkomst heeft gesloten, zal het door Oxford Uni ontwikkelde vaccin produceren. De drie mondiale top vaccinproducenten waaronder Moderna en Astra Zenica hebben 58 strafrechtelijke vervolging tegen hen lopen.
  • Opmerkelijk dat proeven op mensen (de klinische fase) in Brazilië en Afrika buiten toezicht van de North American Health gedaan worden. Gates eist dat mensen onbewezen en vrijwel ongeteste Covid vaccins in hun lichaam laten spuiten en het gevolg is dat liefst 80% tot 100% van de proefpersonen lichte tot ernstige bijwerkingen kreeg. In normale tijden zou de testfase onmiddellijk voor mislukt worden verklaard en zijn stopgezet, maar nu gebeurt juist het tegendeel, en zullen er zelfs al 1 miljard vaccins worden geproduceerd.

In de Verenigde Staten) zijn vaccinproducten vrijgesteld van product aansprakelijkheid. Dus als het vaccin aanvallen, verlammingsverschijnselen, en dergelijke veroorzaakt zijn de producenten als groep niet aansprakelijk. Deze bedrijven hebben eveneens een vrijstelling voor gerandomiseerde controleproeven. Zo werken ze met het COVID-19 vaccin, maar onlangs ook met andere vaccins. Ze zijn ook vrijgesteld van de plicht om te bewijzen dat deze producten doen wat ze zeggen te zullen doen. Zo hoeven ze alleen maar te bewijzen dat het vaccin antilichamen aanmaakt, maar het krijgen van antistoffen, maakt een persoon niet immuun.

Uit het bovenstaande kunnen twee conclusies getrokken worden: er worden bergen goudgeld binnen geharkt en er wordt gerotzooid op de medicijnen markt.

Reageren is vooruitzien? 

Ondanks alle praatjes en persconferenties op het scherm werd lange tijd het beeld versterkt dat maatregelen voor de ontwikkelingen van gisteren werden genomen. Wat is het beleid van de regering Rutte? Hij brengt het als volgt onder woorden: “We handelen steeds naar bevind van zaken..we hanteren een intelligente lockdown,” De eerste uitspraak duidt op een reactie instrument wat nauwelijks onder de term beleid geschaard kan en mag worden. Oplossingen voor het probleem van gisteren. Alma van Hees noemt dat in haar 31 maart 2020 artikel op de website van Opiniez: voortkabbelbeleid. Met de tweede uitspraak slaat de regering Rutte zichzelf koen op de borst. De maatregelen die anderen hebben voorgesteld resp. hebben doorgevoerd worden door Rutte c.s. blijkbaar als dom bestempeld?

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Door het flipflop beleid, ongebalanceerde berichtgeving en informatie door media en politiek en het ontbreken van een brede consensus bij de inmiddels tot een volkstam aangegroeide virologen o.i.d. weet de doorsnee burger niet meer wat nu wel of niet een effectieve reactie is om het COVID 19 uit de Nederlandse samenleving te bannen, Door het gebrek aan consistentie en helderheid uitgedrukt in begrijpelijke termen en maatregelen waar iedereen zich aan verbindt (ook en vooral beleidsmakers en autoriteiten) groeit de neiging onder segmenten van de bevolking om de kont tegen de krib te gooien. Het massale bezoek aan de Noordzee stranden was daarvan een ongewenste bevestiging.

Aan een wurgketting

Nederlandse politici (en zij niet alleen) genieten zichtbaar van de dictatoriale macht die ze zichzelf over onze samenleving hebben gegeven, en willen die positie overduidelijk niet meer opgeven. Het toneelspel dat bij Corona persconferenties door het politieke duo uit de regering Rutte wordt opgevoerd, is door strekking en intonatie van woorden, mimiek en lichaamstaal inmiddels zo ongeloofwaardig geworden dat die tête-à-têtes met media en bevolking geschrapt kunnen worden.

Er spelen vermoedelijk ook andere factoren bij het handhaven van die greep op de Nederlandse samenleving. Rutte c.s. hebben zich met handen en voeten verbonden met het uitvoeren van VN Agenda-21 (/2030), waar de in januari op het World Economic Forum in Davos afgesproken Grote (Groene) Reset, die de opmars vormt naar een communistische werelddictatuur, een cruciale stap vormt. Vermoedelijk speelt in de coulissen van dit toneelspel ook de sponsoring van de Bill en Melinda Gates Foundation van RIVM en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KIVM) en andere Nederlandse medische instanties een rol. De KIVM waar de broer van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorzitter is en de schijn wekt dat zelfs persoonlijke belangen een rol spelen.

Erkennen dat de corona-pandemie één grote hoax is, en alle maatregelen van de afgelopen 3, 4 maanden volstrekt zinloos zijn geweest, zou tot het onmiddellijk aftreden van het kabinet moeten leiden, en mogelijk zelfs tot gerechtelijke vervolging kunnen leiden wegens ernstige nalatigheid en/of het opzettelijke toedienen van schade aan de volksgezondheid, economie en het welzijn van de samenleving.

Gezien het politieke toneelstuk met de Minister van Justitie in de hoofdrol is dat wel het laatste dat het Kabinet Rutte nummer zoveel wil.


[i] Zie https://nypost.com/…/astrazeneca-doubles-coronavirus-vacci…/; https://www.atg.wa.gov/…/states-reach-record-685-million-se:; https://www.nytimes.com/…/astrazeneca-pleads-guilty-in-canc… : https://www.statnews.com/…/31/astrazeneca-bribes-china-rus…/https://www.corp-research.org/astrazeneca:; https://wikispooks.com/wiki/AstraZeneca; https://ahrp.org/astrazeneca-pleads-guilty-in-criminal-can…/; https://www.nytimes.com/2010/04/28/business/28drug.html


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
2 jaren geleden

Covid 19 is de aftrap naar de 2030 agenda. De schaakstukken staan al jaren op het bord.Alleen covid 19 is noding als katalysator.

Anders
2 jaren geleden

Burgerlijke ongehoorzaamheid volstaat niet meer. Dit vraagt om een massale opstand totdat Rutte c.s. met pek en veren is uitgezwaaid. Maar hoe organiseer je een opstand? Hoe krijg je de angstige en bedeesde Nederlanders zover? Ik weet zeker dat de overgrote meerderheid de poppenkast van Rutte meer dan zat is.