Krijgt er nu eindelijk eens iemand een goed pak rammel ?

‘Management tools’. In een professioneel geleid bedrijf worden managers afgerekend op het realiseren van strategische doelstellingen die in eerste instantie, na een voorafgaande strategische analyse, zijn vastgelegd in een coherent businessplan. 

Afb: Flickr.

In een onprofessioneel bedrijf als de door communisten geleide Verenigde Naties, specifiek de IPCC – hun afdeling voor list en bedrog inzake tot wetenschap verklaarde globalistische ‘klimaat prognoses’ – wordt echter eerst het Utopische doel vastgesteld waarna objectieve feiten worden ‘aangepast’ in een proces dat ‘wetenschappelijk onderzoek’ heet. Vervolgens wordt iedere professionele klimaatdeskundige die hier gaten in schiet verketterd, door mannetjes als Jesse Klaver tot ‘science denier’ bestempeld en werkeloos gemaakt. (het zogenaamde ‘Arie Boomsma effect’).

Inmiddels is in Nederland, waar geen sterke CEO leiding geeft aan ingrijpende maatschappelijke veranderingen, klakkeloos besloten om mee te gaan met de globalistische stroom en in het door praktisch alle deelnemers genegeerde akkoord van Parijs koploper te willen zijn. Waarom ? Omdat de communisten, de ‘groene’ politici traditioneel de grootse bek hebben en onze premier hun steun nodig heeft ter meerdere persoonlijke glorie. Slechts de glansrol van Pinokkio lijkt de finale doelstelling te zijn. 

Aan deze ellende ging een hoop gewauwel vooraf in zogenaamde ‘Klimaattafels’, waar PvdA’s miskleun Samson en zijn globalistische vriendje Nijpels zich lieten inpakken door de lobby der bedrijven die garen spinnen bij windmolens en zonnecellen. Sinds de ‘groene’ opportunisten kans zagen om ‘en passant’ ook nog eens het aardgas in de ban te doen ten faveure van sterk vervuilende ‘biomassa’, die in het land van herkomst tot totale ontbossing leidt, is Mark Rutte helemaal door de mand gevallen. Dat hij als toegift ook nog eens klakkeloos de snelheidslimiet op 100 km/u.  accepteerde, tekent deze ruggengraatloze opportunist ten voeten uit.

Inmiddels zijn er meer en meer klimaatwetenschappers die publiekelijk hebben toegegeven dat hun prognoses volstrekt manipulatief zijn, reden waarom enkelen van hen zelfs voor de wereldpers hun excuses hebben aangeboden. Maar die wereldpers wist niet hoe gauw dit nieuws begraven moest worden. Desondanks druppelde dit nieuws door en slechts Frans Timmermans stond zich nog belachelijk te maken met zijn paniekverhalen, terwijl de laffe politici in Den Haag steeds meer terugkrabbelden om bij de komende verkiezingen vooral ‘niet afgerekend te worden’ op hun wanprestatie. Laat ik uw geheugen nog eens opfrissen: het onzalige klimaatakkoord had als doel om premier Rutte heilig te verklaren de CO² uitstoot tot 2030 met 49% te laten dalen t.o.v. 1990, terwijl niemand wist waar dat goed voor was (behalve voor de globalistische ondermijning van onze samenleving). Vijf ‘klimaattafels’, voor verschillende sectoren, gaven in juni 2019 een gezamenlijk ‘testimonium paupertatis’ af waarin o.a. als doel figureerde de verduurzaming van 1,5 miljoen huizen en 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moest komen.

Let wel, de koploper in dit communistische experiment is de Amerikaanse staat Californië, waar al jaren grote delen van de staat lijden onder zogenaamde ‘brown outs’ of zelfs dagenlange ‘blackouts’. Dit is onderdeel van een linkse strategie om Californië, eens één der rijkste economieën ter wereld, zo snel mogelijk tot Utopia te transformeren, hetgeen een ‘reusachtig succes’ is geworden. De belastingen zijn met sprongen omhoog gegaan, grote steden vallen in handen van drugsverslaafd tuig die hun tentjes op de trottoirs van Hollywood Boulevard en Fisherman’s Wharf opzetten, hun behoefte doet op datzelfde trottoir tussen de duizenden op straat gegooide injectienaalden en daar Jan en alleman dagelijks  overvalt. Om voornoemde redenen vindt een exodus plaats van diegenen die de motor van de economie zijn en komen er steeds meer linkse desperado’s naar Californië om mee te delen in de glorie van Utopia, een sterk verloederende staat die verandert in de derde wereld van Karl Marx. Ondertussen branden jaarlijks enorme bossen af omdat de ‘groenen’ een hekel hebben aan onderhoud, het hakken van brandgangen, het ruimen van licht ontvlambaar kreupelhout etc., reden waarom er voor miljarden aan dure huizen afbrandt en ontelbare mensen en dieren omkomen, terwijl de globalistische profiteurs veilig achter hun hoge tuinmuren zitten en geen last hebben van de smeerlappen die om de hoek de centra van San Francisco en Los Angeles terroriseren.

Deze week meldde ene Annemieke Nijhof, de oud-voorzitter van de ‘klimaattafel mobiliteit’ die kennelijk héél veel verstand heeft van de CO² in het verkeer, ‘dat er in Nederland niet op tijd gesproken zou zijn over de impact van de energietransitie’. Begrijpt u goed dat er door dit soort klunzen beslissingen worden genomen die een prijskaartje blijken te hebben dat de belastingbetaler voor miljarden scheert , maar die doodleuk niet over de gevolgen nadenken? Kijkt u svp eens op Google naar de pretentieuze babbelaars die in deze ‘klimaattafels’ deelnamen en griezelt u maar!

Deze brutale tante zegt nu hardop dat de Nederlandse bevolking, bij monde van het kabinet, heeft ingestemd met Parijs, maar WIJ (wie is wij ?)hebben toen nooit een publiek debat gehad over essentiële vragen als ‘wat betekent dat eigenlijk’ en ‘wie betaalt dat’?  Laten wij duidelijk zijn, WIJ hebben nooit besloten in Parijs mee te doen, dat was de beslissing van een manipulatieve globalist genaamd Pinokkio, die keer op keer, jaar in jaar uit, zijn meesters in de Verenigde Naties en in Brussel pleziert door ons land in zijn ‘salami-tactiek’ aan hen over te leveren.

Er was en is maar één rationele oplossing als het om energietransitie gaat en dat is kernenergie. Alle flauwekul over elektrische auto’s is uit den boze, want zelfs de ‘groenen’ weten wel dat de opwekking van stroom voor deze auto’s grosso modo bijzonder vervuilend is en daar komt nog bij dat deze dingen radio actieve deeltjes uitstoten als kers op de taart. Wat bij de Duitse fabrikanten al lang bekend is, is dat waterstofmotoren véél efficiënter zijn en die hebben daar al lang op ingezet. Maar nu heeft een of andere ‘groene idioot’ het licht gezien, een zekere Timmermans, en preekt hij waterstof als de nieuwste duurzame energiebron voor de wereld. Dat is zijn zoveelste blunder, want waterstof zal in een kosten/baten analyse onbetaalbaar worden als globale energiebron, terwijl kernenergie dat uiteraard per se is. Vandaar de retorische vraag: ‘Hoe dom kan Fransje Timmermans zijn’? Antwoord: ‘net zo oliedom als Annemieke Nijhof’, want l’histoire se répète…

Zij leren het nooit, terwijl een geconcentreerde investering in de ontwikkeling van Thorium centrales de enige uitweg is, maar de communisten in Brussel en Den Haag vechten met hand en tand om dit te saboteren. Wat is daarvoor nodig ? Kijkt u nog maar eens naar de titel hierboven. 


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Wim.

U moet het wel in de juiste wijze interpreteren over een gelovig mens. IK heb niets met gelovigen die ” in naam van GOD” niets mogen. Maar, ieder moet gewoon geloven wat hij wil. Maar, een hersenschim is een hersenschim en daar verandert niemand wat aan. Gelovigen vervolgen is de grootste onzin en aan die barbaarse gedachten doe ik niet mee.
Maar, weet U dat een gelovige moslim alle” niet gelovigen” heel graag wil “ophangen” zoals in de Koran staat.
Mensenkennis is niet Uw sterkste punt. Ik ben getrouwd met een katholieke vrouw en tot nu toe zijn daarover geen problemen ontstaan.
Iedereen vrij laten is mijn credo, maar wie zich beroept op en “hersenschim” als een soort bevel of wet, is in mijn ogen ziek.

Wim
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Lezen is niet úw sterkste punt. Ik heb niet geschreven over het vervolgen van gelovigen, maar van óngelovigen. En nog één, natuurlijk weet ik wat in de koran staat over de behandeling van ongelovigen. Misschien mijn laatste zin nog eens lezen…

Wim
2 jaren geleden

@ A.R. Girbes sr. Rutte wist al lang dat windmolens op subsidie draaien, maar heeft zich helaas ‘bekeerd’ tot de klimaatreligie. Overigens, niet sterk om – zonder reden – te sneren naar gelovigen die ik nog nooit boos heb zien worden op ongelovigen. Of u moet die religie op het oog hebben die aanzet om ongelovigen te vuur en te zwaard te vervolgen.

2 jaren geleden

Het gehele artikel van de heer Dunki , is een aanklacht tegen de absolute ONNOZELEN dewelke niet weten wat ze doen en verbaal uitkramen hoe goed ze wel zijn.
Hun zelf-ingenomenheid is stuitend en daar is geen doorkomen aan. Het doet mij denken aan een gelovig mens die bij kritiek boos wordt omdat gelovigen in feite zich vastbijten in een “hersenschim”, en een hersenschim is een veronderstelde ” schutspatroon” om een “plaatsje in de hemel te krijgen na het ” fysiologische ” verscheiden.
Zo is het ook met Cicilia Malmström en Judith Sargentini, Diederik Samson, Jesse Klaver, Rob Jette, Lodewijk Asscher, Mevr. Torenburg, die menen iets voor de mensheid te kunnen doen. Hun aspiraties ( ambities) zijn gebaseerd op ” dat is goed voor U” en houden zich vast aan ” hersenschimmen”. En, Mark Rutte kijkt er naar en in zijn domheid doet hij niets.

En, zoals de heer Dunki schrijft:” “” Vandaar de retorische vraag: ‘Hoe dom kan Fransje Timmermans zijn’? Antwoord: ‘net zo oliedom als Annemieke Nijhof’, want l’histoire se répète…!!””” De hier boven genoemde personen kunnen daar zonder meer worden bijgevoegd.

Maar we moeten niet vergeten dat, veel zogenaamde intellectuelen, met een gedragsafwijking een ongelooflijke puinhoop hebben gemaakt van hun ambities en hun ego’s ziekelijke vormen had.

Het zal steeds een strijd zijn en blijven omdat die, onwelgevallige eigenschappen, nu eenmaal de “MENS ” met zich meedraagt.
We zien dus, en dat heb ook ik vele malen eerder geschreven dat, ” goed leiderschap noodzakelijk is” en goed leiderschap zéér schaars blijkt.
En, bijgaande zin van Dunki drukt exact uit dat de ambities van ” veronderstelde intellectuelen” in feite pure fantasie is én de realiteit niet raakt. De valse voorstelling van zaken, uitsluitend uit opportunistisch oogmerk, is maatschappelijk ontwrichtend en dat hebben “ZE” zelf niet door.
“”””Vijf ‘klimaattafels’, voor verschillende sectoren, gaven in juni 2019 een gezamenlijk ‘testimonium paupertatis’ af waarin o.a. als doel figureerde de verduurzaming van 1,5 miljoen huizen en 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moest komen.”””

Immers: Hun fantastische fantasie blijkt slechts op ” belastinggeld” te steunen. En, de onmogelijkheid is uit het oog verloren. Immers: Hernieuwde bronnen voldoen niet en zijn onbetrouwbaar en onbetaalbaar én, Prof dr. Ronald Plasterk schreef toch in zijn column in de Telegraaf van 8 augustus 2020, dat windmolens “” NUL”” rendement hebben en daarmede de ziekelijke fantasie van de “schreeuwers” , ( klimaattafels ) bevestigd.