Meten is zeker weten

De samenleving wordt herhaaldelijk gebombardeerd met informatie die door politici, door de overheid gesponsorde instanties, actie bewegingen, zelf verklaarde experts en propagandistische mediabronnen zonder enige onderbouwing ruimhartig wordt verspreid.

Maurice de Hond. Afb: wikipedia

Afhankelijk van informatiebron en tijdstip waarop informatie wordt gedeeld, kan af en toe bij sommige informatiedragers sporen van voortschrijdend inzicht worden gesignaleerd.  Omdat de WHO en ook de slaafs in diens spoor volgende RIVM inmiddels meerdere keren op onzorgvuldigheid zijn betrapt, blijft de vraag wat nu wel de realiteit weerspiegelt, voortdurend hangen en is al maanden onbeantwoord.

Het adagium “meten is weten” is in de huidige tijd allang op een zijspoor geraakt en personen als Maurice de Hond die zich wel van dat adagium bedienen, worden honend in de hoek getrapt. Het siert de man dat hij niet toegeeft aan die agressieve en neerbuigende benadering van politieke, wetenschappelijke en media leeghoofden die weliswaar luid in de ruimte boeren, maar niet in staat zijn om met argumenten de uitspraken van De Hond te ontkrachten.

Redeloos gezever bevestigt de radeloosheid

Bij normaal denkende mensen bekruipt steeds meer het gevoel dat de westerse wereld afglijdt naar een Marxistisch-leninistische belevingswereld met een Big Brother structuur en een verklik mentaliteit. Vermoedelijk is dat de belangrijkste reden dat het nog niet door het politiek correcte denken virus besmette deel van de samenleving naarstig naar analoge en digitale informatiebronnen speurt die wel de moeite nemen om uitspraken op juistheid en volledigheid te toetsen. Een verantwoordelijkheid die media vertegenwoordigers voor de val van de Berlijnse Muur nog serieus namen. Nu niet meer. Sinds de Burgeroorlogen op de Balkan zijn de meeste beeld en woord media organen getransformeerd in propaganda instrumenten die multi-gekleurde  influencers met schimmige informatie over bijvoorbeeld energietransitie, omvolking, racisme, covid-19 pandemie en Beeldenstorm 2.0. voeden om leden van de samenleving in het ritme van de politieke elite te laten dansen. 

Toetsing van “feiten”

Er is echter nog hoop. Op de website dimplus.nl staan dertig feiten die Swiss Policy Research[1] over Covid-19 heeft verzameld en heeft voorzien van een (wetenschappelijke) onderbouwing. De informatie wordt bevestigd door een Duitse rapport met de titel: “Analysis of the Crisis Managementeen 93 pagina’s tellend rapport[2]  dat door een klokkenluider van het Ministerie naar buiten is gebracht. 

Samengevat: de sterfte aantallen komen overeen met een griepepidemie, mediaberichten over jong overledenen aan corona zijn vals, de exponentiële groei waarnaar steeds door de media wordt gerefereerd is misleidend, veel ziekenhuisbedden hebben leeg gestaan, anticorona maatregelen werken contraproductief en experts wijzen het gebruik van contact- tracing juist af. In dat lijstje staan rijp en groen een aantal opmerkelijke observaties die het wantrouwen in het politieke corona theater dat de afgelopen maanden bijna dagelijks de kijker werd voorgetoverd, vergroot en zelfs tot een bedenkelijke schertsvertoning degradeert.

Gerechtvaardigd wantrouwen

Het blijkt dat het wantrouwen tegen de door de politieke leiding aangereikte informatie en getroffen anticorona maatregelen op zijn zachtst gezegd niet onterecht blijkt te zijn. Over het sterftevolume kwam Swiss Policy Research tot de volgende observaties. De mortaliteit ligt in de orde van grootte van een hevige griepgolf ongeveer 0,1%. Het risico voor mensen op schoolgaande en werkende leeftijd om te overlijden aan het corona virus overstijgt zelfs in de mondiale hotspots niet het risico van een dodelijk ongeval tijdens het dagelijkse woon- weg verkeer. De aanvankelijke veronderstelling dat er geen immuniteit tegen Covid-19 bestond, is onjuist. Dankzij contact met bestaande coronavirussen (d.w.z. verkoudheidsvirussen) bezit ongeveer 60% van alle mensen een zekere cellulaire achtergrond immuniteit tegen Covid-19.

Er is bijvoorbeeld nooit een medische reden geweest om scholen te sluiten, omdat het risico van ziekte en overdracht bij kinderen extreem laag is. Ook voor kleine klassen, maskers of afstandsregels op scholen is er geen medische reden. Over die maskers stelt Swiss Policy Research dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit bij gezonden of mensen zonder symptomen. Integendeel, experts waarschuwen zelfs dat deze maskers de ademhaling belemmeren en kiemdragers kunnen worden. Uit de toetsing blijkt ook dat het aantal mensen wereldwijd dat vanwege de anti-corona-maatregelen onder werkloosheid, depressie of huiselijk geweld te lijden hebben, een historisch hoogtepunt heeft bereikt. Verschillende deskundigen zijn van mening dat de anti-corona-maatregelen meer levens zullen vergen dan het virus zelf. Volgens de VN lopen wereldwijd 1,6 miljard mensen het acute risico hun basis van bestaan te verliezen.

Bij de zogenaamde “Covid-19-sterfgevallen” is het vaak onduidelijk of ze aan of met het virus stierven (d.w.z. door een reeds bestaande aandoening aandoening) of dat “verdachte gevallen” eenvoudigweg niet werden getest. De officiële cijfers weerspiegelen deze verschillen vaak niet. Ongeveer 30% van alle extra sterfgevallen werd niet veroorzaakt door Covid-19, maar was een gevolg van lockdown, paniek of angst. Zo is het aantal behandelingen van hartaanvallen en herseninfarcten met 60% gedaald, omdat patiënten niet meer naar een ziekenhuis durfden te gaan. In de meeste landen vond ongeveer twee derde van alle sterfgevallen plaats in verpleegtehuizen. Die hadden kennelijk geen profijt van de algemene lockdown. Bovendien is het vaak onduidelijk of deze mensen inderdaad aan Covid-19 zijn overleden, of aan weken van stress en isolatie. De mediane leeftijd van de overledene is in de meeste landen (inclusief Italië) meer dan 80 jaar (bijv. in Zweden op 86 jaar) en slechts ongeveer 4% van de overledene had geen ernstige bestaande ziekten. Het sterfteprofiel komt dus in wezen overeen met de normale sterfte.

De bewering dat uitsluitend (hevige) Covid-19, in tegenstelling tot influenza, andere aandoeningen zoals tromboses en longenembolieën zou kunnen veroorzaken, is niet waar. Al sinds ruim 50 jaar is bekend dat een hevige influenza het risico op tromboses en embolieën enorm vergroot. Ook de vrees voor een tekort aan beademingsapparatuur was onterecht. Volgens longartsen is invasieve beademing (intubatie) van Covid-19 patiënten, die voor een deel uit vrees voor het virus werd toegepast, vaak ook contraproductief en kan de longen bovendien nog verder beschadigen.

Een  angstcultuur vergroot de marges voor een Big Brother structuur

Bij het cementeren van een angstcultuur bij de samenleving speelt de media een discutabele rol. Verschillende media-instellingen werden betrapt de situatie in klinieken te dramatiseren. Soms zelfs met manipulatieve beelden zoals in New York is gebeurd. Veel berichten in de media over jonge en gezonde mensen die aan Covid-19 overleden zouden zijn, bleken niet te kloppen. Ze waren niet aan Covid-19 overleden en hadden vaak al een ernstig aandoeningen (b.v. een onopgemerkte leukemie). De vermeende toename van de ziekte van Kawasaki (ontstekingen in de bloedvaten vooral bij kinderen onder de 5 jaar) bij kinderen was eveneens een valse melding. Over het algemeen heeft de niet-serieuze berichtgeving door bepaalde media, de angst bij de bevolking doen toenemen en de marges voor de politieke elite verruimd om de samenleving naar diens pijpen te laten dansen.

NSA-klokkenluider Edward Snowden waarschuwde dat de “Coronacrisis” misbruikt wordt voor een permanente uitbreiding van het globale surveillancestelsel. De bekende viroloog Pablo Goldschmidt  sprak van “wereldwijde mediaterreur” en “totalitaire maatregelen”. De Britse viroloog professor John Oxford sprak van een ‘media-epidemie’. Meer dan 600 wetenschappers hebben gewaarschuwd voor “nooit eerder vertoond monitoring van de samenleving” door middel van twijfelachtige apps voor het traceren van contacten. Uit een 2019 WHO-onderzoek naar maatregelen tegen grieppandemieën bleek dat ‘contact-tracking’ om medische redenen in geen geval aan te bevelen is. Toch zijn tracing-apps in verschillende landen al gedeeltelijk verplicht en wordt in sommige landen door geheime diensten misbruikt.

Een werkend vaccin op korte termijn? 

Aankondigingen dat een anticorona vaccin binnenkort op de planken zal liggen moeten met een korrel zout genomen worden. Verscheidene medische deskundigen noemen een onder tijdsdruk ontwikkeld coronavirus-vaccins onnodig of zelfs gevaarlijk. Het vaccin tegen de zogenaamde Mexicaanse griep in 2009 heeft geleid tot ernstige neurologische effecten en resulteerde tevens in schadeclaims in miljoenenhoogte. Bij het testen van corona-vaccins zijn er al ernstige complicaties opgetreden..

Onderzoeken van de Massachussets Institute of Technology (MIT) en de Columbia Universiteit stellen zelfs dat mensen tegen niet één coronavirus blijvende immuniteit kunnen opbouwen. Mensen blijven hooguit enkele maanden immuun en daarom is het volgens beide instanties buitengewoon onwaarschijnlijk dat er ooit een werkend vaccin tegen Covid-19 wordt ontwikkeld. Voor het SARS virus dat in 2003 de kop opstak is tot op heden geen werkend vaccin ontwikkeld. Proefpersonen werden herhaaldelijk opnieuw geïnfecteerd met hetzelfde coronavirus. Zelfs in hetzelfde jaar. Soms meer dan eens. In anderhalf jaar tijd testte een half dozijn vrijwilligers twee of drie keer positief voor hetzelfde virus. In één geval zelfs binnen vier weken. Dat is een enorm verschil met het patroon van infecties zoals mazelen of waterpokken, waarvoor mensen na herstel levenslange immuniteit kunnen verwachten.

Politiek en media belazeren de boel

Reflecteren de observaties van  Swiss Policy Research wel of niet de realiteit? Wanneer er wordt getwijfeld aan de juistheid dan kan op basis van het adagium “meten is weten” geprobeerd worden om die observaties tegen het licht te houden en in voorkomend geval ontkrachten. Aan discussies in de trant van”het is niet waar, want racisme” heeft de samenleving niets en blijft het wantrouwen in de producten van politiek en media hangen.

Stemmen die de juistheid van politieke informatie en maatregelen betwisten, worden steeds luider. De aanvankelijke schroom bij de serieuze wetenschapper vloeit snel weg en de onderzoeksresultaten die de informatie uit het dagelijkse Corona theater weerspreken, groeien in volume en diepte. Het is tijd dat politiek en media zich ook gaan bedienen van het adagium “meten is weten”en de samenleving voeden met wetenschappelijk onderbouwde informatie. Zoals vroeger toen geluk nog in de kleine dingen te vinden was. Tot nu toe wordt bijna dagelijks bevestigd dat de doorsnee burger stevig bij de neus genomen wordt


[1] Swiss Policy Research of Swiss Propaganda Research is een meertalige website die in 2016 is gelanceerd en die zichzelf omschrijft als ‘een onafhankelijke onderzoeksgroep zonder winstoogmerk die geopolitieke propaganda in Zwitserse en internationale media onderzoek

——————–

[2] Zie https://empamil.eu/category/bmi-corona-dokument)


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ravian
3 jaren geleden

In een tijdperk waarin wetenschappelijke feiten tot “ook maar een mening” gedegradeerd worden, door mensen die een wetenschappelijk feit nog niet zouden herkennen als ze er de nek over braken, zo’n beetje het hele partijkartel dus, glijd je weer af naar het niveau van de middeleeuwen.
Dan gaat de (tegenwoordig linkse) kerk weer langs ideologische paden bepalen hoe de wereld in elkaar steekt, met alle desastreuze gevolgen van dien, zeker in een maatschappij die zonder moderne technologie niet kan overleven.
Als deze waanzin nog eventjes aanhoud implodeert onze welvaart, ontstaat er chaos, en verandert Europa in een derde wereld continent dat dankzij de recente massale import van islamieten al snel niet meer van de rampzalige regionen waar die lieden oorspronkelijk vandaan komen te onderscheiden zal wezen.
En het ziet er helaas niet naar uit dat de bevolking al tot bezinning is gekomen, het spreekwoordelijke kalf moet blijkbaar eerst weer in de put verzuipen alvorens de waarheid door dringt.