De Algemene Rekenkamer en de D66 toverkol.

Associeert u D66 wel eens met ‘zwevende’ mensen die leven in een fantasiewereld, niet in enige realiteit geaard en niet in staat te relativeren in hun Utopische zendings-psychose?  

Mensen die zonder scrupules iedere, willekeurige derde in hun intolerante keurslijf willen dwingen om hun seculiere religie te accepteren, goedschiks of kwaadschiks (denk: Antifa)? Mensen die het vanzelfsprekend vinden dat u en ik voor hun onstilbare honger naar Utopia betalen, maar geen idee hebben van de fortuinen die zij daartoe verkwisten voor klimaat, corona, danwel hun onbegrijpelijke campagne tegen het aardgas? U staat niet alleen!

Hun maatschappelijke invloed is groot, veel te groot, resulterend in een stuitende ‘arrogantie van de macht’ die ideaal belichaamd wordt in hun ‘ster’ op Binnenlandse Zaken, de niet al te snuggere, prepotente toverkol Ollongren.  In de Amsterdamse gemeenteraad was zij in haar onvoorstelbare incompetentie verantwoordelijk voor de miljoenen déconfiture van de Hemcentrale en het peperdure schandaal in het Gemeentelijk Museum. In beide gevallen was zij de enige en aanwijsbaar verantwoordelijke, in beide gevallen faalde zij jammerlijk. In de politiek is niemand verantwoordelijk en haar geestverwant Rutte haalde haar desondanks naar Den Haag om zijn lekke bootje ‘Rutte 3’ te water te kunnen laten, ongeacht de povere kwaliteit der bemanningsleden. 

Ollongren had al in Amsterdam getoond dat zij niets meer is dan een ordinaire linkse activiste met haar voorstel om Amsterdam van Nederland af te scheiden, mochten de resultaten van verkiezingen deze ‘madame’ niet bevallen! De Grondwet? Niet relevant voor deze tante die nu Binnenlandse Zaken naar de donder helpt, hetgeen uiteraard mijn persoonlijke overtuiging is. Maar die lijkt ook grotendeels door de Algemene Rekenkamer gedeeld te worden in hun ongezouten rapport d.d. 20 mei jl.

Het rapport gaat niet over het afschaffen van de Grondwet of het referendum, maar over Ollongren’s idée fixe dat het schone aardgas gebannen moet worden als landelijke energiebron, zonder dat zij enig besef heeft van wat aardgas voor Nederland betekent en wat het gigantische project om ons land van het aardgas af te krijgen gaat kosten. Voor Amsterdam alleen al wordt € 100 MILJARD begroot!

Ik citeer hier de Algemene Rekenkamer’s Nieuwsbericht d.d. 20-05-2020 (10:30 uur): Aardgasvrije wijken: te hoge verwachtingen gewekt’.

Deze negatieve conclusie betreft Ollongren’s  ‘Programma Aardgasvrije Wijken’.  Ollongren, die vermoedelijk zelf nog niet een boodschappenlijstje voor AH kan opstellen, heeft in haar overmoed een  ‘Programma Aardgasvrije Wijken’ laten opstellen door ‘keihard werkende ambtenaren’ , waarop de Rekenkamer bovenstaande conclusie publiceerde.

De Rekenkamer vervolgt:‘ Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om wijken aardgasvrij te maken. De minister van BZK heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt.’ (sic!)

De Rekenkamer vervolgt:  ‘De Ambitie aardgasvrij maken van woningen is hoog, het kabinet wil Nederland in 2050 aardgasvrij hebben om de CO2-uitstoot te reduceren’, maar de Rekenkamer ziet bij Ollongren: ‘Verschuivende doelen’ en formuleert als volgt:

‘ De minister van BZK heeft voor het Programma Aardgasvrije Wijken een bestedingsplan ingediend bij de minister van Financiën. In dat bestedingsplan stond dat met € 435 miljoen in de periode 2018-2027 vijftigduizend woningen aardgasvrij zouden worden gemaakt. Daarmee ging de minister van Financiën akkoord en kwam het geld vrij voor besteding. Maar dat doel werd later aangepast. Aan de Tweede Kamer meldde de minister dat het belangrijkste doel van het programma was om te leren over het aardgasvrij maken van wijken’. (€ 435 miljoen om ‘te leren’ voor zo’n incompetente babbelaar?)

De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2019 ‘dat het bestedingsplan, de begrotingen, het jaarverslag van het Ministerie van BZK en antwoorden op Kamervragen telkens andere doelen noemen. Het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer’. (kortom, het mens weet niet waarmee zij bezig is!)

Dan volgt: ‘ Doel niet gehaald’.

‘In de periode 2018-2019 is circa € 150 miljoen besteed aan het programma. Het plan was om aan het einde van die periode al ruim 2.000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt. De Algemene Rekenkamer constateert dat eind 2019 slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij zijn gemaakt. Volgens de minister zou het programma leiden tot een vliegwiel. Gemeenten zouden samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Wat dat vliegwiel is en uit welke concrete maatregelen het bestaat, maakt de minister naar oordeel van de Algemene Rekenkamer niet duidelijk’. (lees: luchtfietserij!)

Dan komt de doodssteek voor Ollongren: ‘Geld zoekt plan‘…

‘Het lijkt erop dat bij de start van het Programma Aardgasvrije Wijken sprake was van ‘geld zoekt plan’. De minister van BZK stelde als voorwaarde voor het ontvangen van een financiële bijdrage dat gemeenten een vergevorderd plan moesten hebben om woningen aardgasvrij te maken. Dit roept bij de Algemene Rekenkamer de vraag op of die plannen niet ook zouden zijn doorgegaan zonder de bijdrage van het Ministerie van BZK’. (ofwel: gemeentes kunnen Ollongren missen als kiespijn!)

De volgende paragraaf ‘Inzicht belangrijk voor huurders en huiseigenaren’ schetst de grote onzekerheid van de incompetente toverkol met deze woorden: ‘Omdat de meeste Nederlandse woningen en andere gebouwen met aardgas verwarmd worden, krijgen alle inwoners van Nederland, als eigenaar of als huurder, op termijn te maken met het loskoppelen van hun woning van het aardgas. Voor huurders en huiseigenaren is inzicht in het tijdsverloop, de kosten en de opbrengsten van het aardgasvrij maken van woningen belangrijk aangezien zij uiteindelijk, direct of indirect, de kosten dragen’. 

‘In reactie op het onderzoek zegt de minister van BZK toe een evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken uit te zullen voeren in 2022! ( Ollongren heeft het kennelijk èrg druk…)

Gezien de inhoudelijke zwakheden van het programma is volgens de Algemene Rekenkamer een eerdere evaluatie dan in 2022 op zijn plaats’.

Wat kan ik meer melden over de verregaande incompetentie van deze arrogante toverkol als zelfs de Algemene Rekenkamer dit alles hardop zegt en schrijft? In elk bedrijf dat draait op een winst & verliesrekening wordt zo’n kruk meteen doorgetrokken. Dus, wèg met dat arrogante mens!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Henk van den Boorn
4 jaren geleden

Als ik KO zie, hoor en beluister komt bij mij meteen een Orwelliaanse uitspraak boven drijven.
” Dit is geen menselijk wezen, dit is een sprekende pop. Niet de hersens zijn hier aan het woord, het is haar strottenhoofd. Wat zij er allemaal uitslaat bestaat uit woorden die een onbewuste uiting van geluid zijn…..als het kwaken van een eend.

Koddebeier
4 jaren geleden

Ze hebben eerder een hersenafwijking !