Prikbord nr 769

De Amsterdammers die ten onrechte een boete kregen opgelegd, waarna de gemeente een rechtelijke uitspraak wenst te negeren, kunnen zelf over de hufterigheid een schriftelijk bezwaar met vordering indienen bij de gemeente – wegens nieuwe bewijzen en ‘ongerechtvaardigde verrijking’. Desnoods een (gezamenlijke) procedure bij de bestuursrechter voeren. Daartoe is geen advocaat benodigd, maar bij een collectieve vordering wel gewenst. 

Arbeidsongeschiktheid

Wie de bestaande bedrijfsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen bekijkt, zal zien hoeveel incidenten en  oorzaken worden uitgesloten. Dit zal straks niet anders zijn om misbruik dan wel een onbetaalbare premie te voorkomen. Iedereen kan hier immers ZZP-er worden en ‘plotseling’ een ziekte krijgen of inkomen verliezen door gebrek aan vakbekwaamheid, veiligheid of door privé omstandigheden. Een betere oplossing is om voor iedere uitval langer dan een maand de bijstand te gebruiken, dan ontstaat er vanzelf een dossier. Mocht het jaarinkomen toch nog te hoog uitvallen, dan is de Belastingdienst aan zet. En bij misbruik kunnen dezelfde regels gelden als bij arbeidsschuwen, verslaafden, politici/bestuurders, gesubsidieerden, spookambtenaren, docenten in de WAO en Wajongers? Oh, pardon, die regels bestaan niet of worden niet gehandhaafd, want dit is Nederland.

Balk

De oproep van politici om te stoppen met het banencircus voor incompetente of niet-integere topambtenaren, doet denken aan het gezegde over de ‘balk in het eigen oog’. Neen, niet het afplakbalkje voor verdachten, hoewel…  Intussen worden daardoor ‘normale’ overplaatsingen (Schoof, Akerboom) ook verdacht. Doch het doorschuiven van al dan niet onbekwame politici naar een bestuursfunctie – of van falende topambtenaren naar de politiek – is beslist even kwalijk, nog afgezien van het schuiven binnen de politiek (Broekers-Knol, Blok) en de vele ‘adviesfuncties’. Hoe kwamen Van der Linden en Hermans aan nieuwe baantjes na de paspoortaffaire, of Joustra (UWV) en Melkert, net als die dikbetaalde adviseurs (ook bij de Politie)?  Hoe kwamen Bruins (UWV) en Wiebes (Belastingdienst) op hun huidige kabinetsfuncties, en Samsom en Nijpels op hun milieufuncties? Verder Bos, Rosenmöller, De Vries, Weekers, Halsema, Bleeker,  Hennis, Rehwinkel, Hufnagel, Spies (verzwegen neveninkomsten) en tientallen anderen in het recente verleden, waaronder Bussemaker, Asscher, Elatik, Pechtold en Ollongren? Terwijl premier Rutte intussen probeert de topambtenaren uit de wind te houden; bang voor nog meer pijnlijke onthullingen door klokkenluiders, bijv. over de verspilde ict-miljarden?

Consequent

Hoe consequent is mevr. Merkel als ze een democratisch gekozen deelstaatpresident (FDP) ‘verbiedt’, omdat deze de steun heeft van extreem rechts zonder zelf tot die groepering te behoren. Zou ze ook zo optreden, indien die Linke de deelstaatverkiezing weer had gewonnen en de SPD ‘haar’ CDU onder curatele zou stellen, zoals nu in Thüringen gaat gebeuren? Zo niet, dan moet ze extreem-rechtse partijen gewoon bij wet verbieden nu ze de aanhangers daarvan hun stemrecht in feite heeft ontnomen. Haar gelegenheidspolitiek is namelijk steeds minder geloofwaardig, want het is de linkse oppositie die niet wil samenwerken met de liberale FDP in Thüringen, zodat Merkel ook de CDU- én de FDP-stemmers in deze deelstaat buiten spel wil zetten ten gunste van de SPD. Terwijl ze in 2019 naar buiten toe zweeg toen Ramelow (die Linke) de verkiezingen won, die straks voor de 2e maal (!)  opnieuw moeten plaatsvinden totdat er een partij wint, waarmee de CDU wel mag samenwerken? Hoezeer de CDU de weg kwijt is blijkt wel uit het afhaken van Kramp-Karrenbauer als kandidaat-kanselier en straks als partijvoorzitter.

DigID

Indien de overheid haar eigen beveiliging bij belastingaangifte niet vertrouwt, waarom zou een commercieel bedrijf dit dan beter regelen bij de aangifte van ondernemers? Nu kennen we reeds MijnOverheid, MijnBelastingdienst (met eigen! inloggegevens voor ondernemers) en DigID. Intussen blijkt een Nederlander naar verluidt over 12 miljard wachtwoorden e.d. te beschikken en moeten ziekenhuizen, universiteiten, banken, kredietinstellingen en internetproviders toegeven dat ze zijn gehackt. Het lijkt erop dat de Belastingdienst haar beveiligingsverantwoordelijkheid wil afschuiven op de ondernemer zelf. Of  ‘iemand’ in de top heeft een financieel belang hierbij, net als bij milieuprojecten, ict-projecten, ‘depressie’voorlichting, adviesopdrachten, internationale representatie, de bizarre werkwijze van de Jeugdzorg, materieelaankopen politie, de illegale graniet’zand’stortingen, overbodige 100 km borden, onbegrijpelijke medicijnprijzen, faillissement DSB, de ongehoorde machtspositie van de Reclassering, het machtsmisbruik door de Landsadvocaat namens de Staat, etc. etc. De onbeschaamdheid waarmee ministeries schandalen goedpraten, doet het ergste vrezen voor de integriteit van de overheid en in het bijzonder van Justitie. En het luchtballonnetje (Knops) om de burger te laten betalen voor elektronische aangifte, wekt vermoedens dat het uitpersen van de belastingbetaler nog lang niet ten einde is. Het feit dat er weer ruim 12 miljard spaargeld is bijgekomen, wordt daarom breed uitgemeten als een ‘verbetering’ in plaats van naar de bevolkingsgroei te kijken en naar de onmogelijkheid om spaargeld in koophuizen te steken. En waar zouden grotere ‘buffers’ van banken anders vandaan  moeten komen: het witwassen van criminele miljarden?

FNV-gedrocht

De FNV wil naar verluidt de kinderopvang gratis maken, dus zonder toeslagen. Dat daarmee een gedrocht aan gesubsidieerde stichtingen ontstaat, die helemaal geen belang hebben bij controle op rechtmatigheid, effectiviteit en graaigedrag is kennelijk de FNV ontgaan. Sterker nog, volledig gesubsidieerde stichtingen hebben privileges waar de belastingbetaler geen weet van heeft. Kennelijk houdt de FNV er wel rekening mee dat de nieuwe organisatie (zonder winstoogmerk ???) duur gaat worden, want het vrijkomende geld uit de bestaande toeslagen is niet toereikend gezien de oproep om dan de hogere inkomens meer belasting te laten betalen voor de kinderen van anderen. En het integratierisico  van onbeperkte kinderopvang volgens geloofsrichtingen of eigen kwaliteitseisen blijft buiten beeld, net als het probleem van het reeds bestaande personeelstekort en het gebrek aan financieel toezicht.

Hypocriet

Het is opvallend hoe selectief Amerika-haters omgaan met de feiten. De heer P. Dumoulin weet in de Telegraaf zelfs een verband te leggen tussen de oorlog tegen Irak (1991) en het America first beleid van Trump. Er waren immers geen vernietigingswapens gevonden en ‘dus’ ging het alleen om de belangen van de VS. Nu mag ik hopen dat een land echte belangen heeft, indien het zijn soldaten laat sneuvelen om bondgenoten te hulp te komen of de internationale rechtsorde te herstellen. Doch reeds in 1988 bleek Saddam Hoessein over chemische massavernietigingswapens te beschikken bij de aanval op het Koerdische Halabja, en bij de Iraakse aanval op Koeweit bestond ‘America first’ nog niet officieel. Alleen Frankrijk kende een dergelijk beleid; nog steeds! Dat er geen kernwapens (in ontwikkeling) werden gevonden, zegt weinig als we de geschiedenis van de internationale inspecties bezien. Ook de wapenprojecten in Iran, Noord-Korea, Pakistan, Syrië (gifgas), China zijn niet tijdig ontdekt. Het zou minder hypocriet zijn als ook de Nederlandse houding tegenover Poetin, China, de Saoedi’s en de Palestijnen zou worden bekritiseerd, net als de Franse opstelling in Libië (tegenover de VN en EU). En de laffe houding van Nederland tegenover de oliebelangen in de Straat van Hormuz bevestigt slechts het gelijk van Trump.

Immigratieregels

Nederland wil nieuwe EU-regels voor het terugsturen van kansloze immigranten, ook binnen de EU. Wat is er dan mis met de bestaande regels; die heeft Nederland toch mee ondertekend? Kennelijk zonder ze te lezen…

Inmiddels is Brussel net op tijd om met eigen ‘maatregelen’ te komen vóórdat staatssecretaris Broekers-Knol echt aan het werk zou (moeten) gaan. Want er is geen enkele andere reden te bedenken waarom dit in Den Haag en niet in Athene werd besproken, tenzij het ook over geld ging… Dat Broekers-Knol hierin trapt is echter geen naïviteit meer, maar opzet, want ze kent de resultaten van die eerdere EU-belofte om echt de buitengrenzen te gaan bewaken. Voorlopig gaat er dus niets gebeuren en daarna ook niet. Doch Brussel werkt intussen aan een nieuw plan om nog meer dubieuze (kandidaat-)lidstaten te werven, waardoor niet alleen de begroting omhoog zal gaan, maar ook het aantal mogelijkheden om Europa binnen te komen dan wel een EU-paspoort te kopen.

Inconsequent

Het CETA-verdrag maakt het mogelijk dat de (vlees)tekorten die hier ontstaan, door import worden gecompenseerd. Alsof het ‘stifstofprobleem’ alleen Europa betreft. Het verminderen van de Europese vleesproductie moet juist gepaard gaan met een afname van de consumptie, bij voorkeur wereldwijd, anders maakt de EU zich belachelijk net als bij de verhoging van het budget na de Brexit. Ook Macron is voorstander van het laatste en Nederland wordt door Brussel reeds aangesproken, zodat de lage pensioenleeftijd en absurde (landbouw)subsidies voor Frankrijk in stand kunnen blijven.

Jurisprudentie

De tv-discussie tussen Jetten en Baudet over de Urgenda-uitspraak zal menig kijker hebben verbijsterd. Ondanks de relevante en kritische argumenten van Baudet bleef Jetten vasthouden aan zijn stelling dat de rechterlijke uitspraak rechtstreeks voortkwam uit de wet. Zelfs de nuance dat het hier ging om een vergaande interpretatie (jurisprudentie) die feitelijk nieuwe wetgeving inhoudt, met absurde gevolgen, wenste hij niet te erkennen. Het zoveelste bewijs hoe linkse politici geloven in hun eigen dogma’s, ongeacht de feiten.

Laf

Minister Keijzer heeft zich geprofileerd – al dan niet ten koste van staatssecretaris Broekers-Knol – met haar uitspraken over de noodzakelijke immigratiebeperking. Doch de lafheid van dit hele kabinet komt tot uiting in haar verwijzing naar internationale verdragen. Die eisen toch niet dat een land zijn welvaart, leefbaarheid en cultuur opgeeft voor gelukszoekers, terreuraanhangers en profiteurs, noch dat deze ‘recht’ hebben op toegang, verblijf (woonruimte), medische hulp, juridische bijstand en uiteindelijk een (Amsterdamse) uitkering of een zgn. kinderpardon dat ook volwassenen blijkt te omvatten. Zelfs het niet uitleveren van (oorlogs-) misdadigers is te gek voor woorden: de rechtsgang in bepaalde  landen is een zaak van de VN en niet van Den Haag. Of hebben we daar ook voor getekend, net als het (geheime) EU-verdrag met Turkije en het niet-uitzetten van illegalen?

Matsbaan

Minister Bruins moet niet te hard streven naar het afschaffen van ‘matsbanen’ voor falende topambtenaren, gezien diens eigen wanprestatie bij het UWV en de mogelijke politieke gevolgen. Zo kan een ontslagen ambtenaar wachtgeld eisen – ondanks publieke verontwaardiging – of geneigd zijn ook de vuile was van anderen bij een (parlementaire) onderzoekscommissie te deponeren. Zelfs lekken naar de media is niet uit te sluiten of onthullingen in de rechtszaal. Bovendien kan het afschaffen van wachtgeld voor dergelijke ontslaggevallen tevens gevolgen hebben voor het wachtgeld of andere beloning voor onbekwame politici. En daarvan hebben dit kabinet en parlement genoeg voorbeelden.

Ontbijt-tv

Wie zijn eigenlijk de doelgroep(en) van ontbijt-tv: de jeugd, de werkende klasse of de gepensioneerden? Het valt namelijk op hoeveel linkse programma’s dan worden uitgezonden, zowel hier als in Duitsland. Hersenspoelen en manipulatie worden daarbij niet geschuwd, zoals het interview waarin beweerd werd dat de behandeling van moslims nu vergelijkbaar is met die van de Joden destijds. Niet alleen is die stelling volstrekt verwerpelijk, maar ook de achterliggende gedachte dat de gedragingen van beide groepen weinig verschillen. Hoe kwaadaardig of dom kun je zijn?

Pensioentekort

Zou het kunnen zijn dat bij de vaststelling van de (werkgevers-) premies de pensioenfondsen wel rekening moeten houden met de beleggingsresultaten en daardoor te weinig premie hebben opgehaald? Of geldt dit niet voor de speciale pensioenpot van topambtenaren, bestuurders en politici?

Thuiszorg

Het sluiten van nog meer bejaardenhuizen – pardon, verzorgingstehuizen – is in strijd met het gezond verstand. Het vrijkomende personeel is niet altijd bereid of gekwalificeerd om zelfstandig in de thuiszorg te gaan werken, de geldstromen in de thuiszorg worden onvoldoende gecontroleerd met honderden miljoenen aan fraude, en de ‘Melkert’banen waar de WRR om vraagt, worden deels weggesneden, evenals stageplaatsen voor zorgopleidingen en integratiekandidaten.

Timmermans

De heer Timmermans heeft Europa en in het bijzonder Nederland een grote dienst bewezen door zijn absurde klimaatplannen te ventileren. De belastingbetaler moet nu toch wel klaar wakker zijn, ook over de immigratiegevolgen en de illegalenhordes, net als in Zweden. Met figuren als Timmermans en de leugenachtige Zweedse premier,  hebben de censuurorganen voor de media weinig invloed meer.

Von der Leyen

Dat  de voormalige Duitse minister van Defensie niet te vertrouwen is, was reeds langer bekend. Maar dat ze in strijd met de wet bewijsstukken heeft vernietigd van schandalen binnen Defensie, moet een waarschuwing zijn voor de EU-landen. Een Europese ‘Hillary Clinton’ verdraagt zich bovendien moeilijk met de kritiek op de VS.

Vluchtelingenwerk

Als Vluchtelingenwerk met simpele oplossingen komt voor de immigranten uit veilige landen, die door niemand eerder zijn bedacht, dan moeten politici heel goed nadenken over de gevolgen. En versnelde procedure kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder capaciteit overblijft voor het beoordelen van ‘echte’ asielzoekers, of dat er meer asieladvocaten nodig zijn, of meer begeleiding door Vluchtelingenwerk bij de ‘opvang’ van uitgeprocedeerden, of meer immigranten die hier gewoon een maand komen logeren om het te proberen zonder enig (financieel) risico, of meer ‘medische toeristen’.

Pas als deze gelukszoekers geen hoger beroep kunnen aantekenen, alleen minimale medische verzorging krijgen, geen kans krijgen hier onder te duiken, geen beroep kunnen doen op het vermeende gebrek aan mensenrechten in eigen land, geen ‘instructies’ krijgen van hulporganisaties, illegalen uit overvolle kampen elders niet naar Nederland worden doorgesluisd en afgewezen indringers onmiddellijk worden teruggenomen door het land van herkomst, kan het voorstel slagen. Maar juist door deze voorwaarden en de houding van Vluchtelingenwerk in het recente verleden, kan worden aangenomen dat een dergelijk plan reeds eerder als onhaalbaar werd beoordeeld.

VVD

Vroeger kon je na een links kabinet op de VVD stemmen om de schade te ‘herstellen’. Nu zijn het de VVD zelf en haar premier die door leugens, bedrog en tientallen vervalste rapporten en adviezen de kiezers trachten te paaien en de schade verhullen.

WRR

In het verleden is meerdere keren gebleken dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een hoog gehalte aan politiek wensdenken in haar rapporten verwerkt.

Dit is kennelijk opnieuw het geval met het weinig ‘wetenschappelijke’ pleidooi voor meer overheidsbaantjes die kansarmen een daginvulling geven. Waar eerder de sociale werkplaatsen werden ‘afgeslankt’ en de tijdelijke Melkert-banen werden beperkt, komt de WRR nu met een ‘oplossing’ waardoor honderdduizenden een permanente werkplek moeten krijgen zonder sollicitatieplicht voor een echte baan. Uiteraard zonder controle op ziekteverzuim, fraude, zwartwerken en andere neveninkomsten. Het wordt tijd om de Raad op te heffen, want linkse luchtkastelen verstikken dit land al jaren.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties