Ploeter maar voort, oude wereld, het ga je goed

Jarenlang hebben intriganten als Rutte, Pechtold, Timmermans en Juncker ons willen wijsmaken hoe slecht het ging met Engeland sinds het Brexit referendum, dat ‘per abuis’ door domme, populistische kiezers was gewonnen, reden waarom er eigenlijk een tweede referendum moest komen! Soros heeft daar miljoenen in geïnvesteerd, Obama kwam zelfs naar Londen om zijn subversie te verkopen.

Margaret Thatcher. Afb: Wikipedia / Ronald Reagan Presidential Library

Wie de toekomst van Europa, al meer dan dertig jaren geleden, haarscherp zag was Margaret Thatcher, ‘the Iron Lady’ zoals Moskou haar met respect noemde. Na haar heeft Nigel Farage jarenlang die fakkel in Brussel voor haar gedragen en hij was tot twee keer toe instrumenteel in de Brexit.

Nu is het de EU die knikkende knieën heeft en alles in het werk stelt om andere lidstaten bang te maken voor een navolging van de Brexit, want er is een reëel gevaar ontstaan voor het Brusselse Politburo dat het voortbestaan van de EU twijfelachtig maakt. Boris is namelijk zeer wel in staat om de nieuwe koers – niet samen met, maar wèg van en zonder de EU – snel succesvol te maken, temeer omdat Engeland zich nu kan richten op de wijde wereld en het sclerotische, door het salonsocialisme gedoemde Europa achter zich kan laten. Alle lichten staan op groen, dus dat kan redelijkerwijze een succes worden en zal andere lidstaten sterken in hun ideeën om de failliete Brusselse boedel ook gedag te zeggen. Eigenlijk hadden wij daar als traditioneel liberale handelsnatie bij moeten zijn in plaats van verder in het Brusselse moeras getrokken te worden door Rutte en zijn communistische vriendjes.

Een goede les kan worden getrokken uit de recente historie waarin Margaret Thatcher ons liet zien hoe en waarom de EEG wel moest ontsporen (zie ook: waarom is de Europese superstaat antidemocratisch?’ d.d. 5 februari). Enkele jaren na haar aftreden als P.M. gaf Margaret Thatcher een akelig nauwkeurige toekomstvisie van een mogelijke Brexit, na het verwijderen van het Europese dwangbuis (‘straitjacket’). Het was alsof zij de leugenachtige minkukels als Rutte, Juncker, Timmermans en Verhofstadt kon zien, bijna 30 jaren voor de actuele Brexit: ‘The histrionics of this time will soon be forgotten. The benefits will be increasingly appreciated. Dire warnings of what will happen when the economic straitjacket is removed will quickly prove false. The patient may perhaps wave his arms around a bit at first. He may even make a noise. But his odd behavior reflects the torture of the straitjacket, not an inherent disordered condition. And the long-concealed truth quickly dawns that this patient was perfectly sane all the time’. Profetische woorden van een politica met visie die vandaag nog steeds 100 % toepasselijk blijven!

Engeland had de toenemende efficiëntie van de industriële revolutie – waar het Europese continent nog doorheen moest – al voor W.O.II gerealiseerd en ‘the iron lady’ had het land, in bloedige botsingen, bevrijd van de verstikkende macht der Marxistische vakbonden en het terrein geëffend voor burgers en bedrijven om hun eigen potentieel ongestoord te ontwikkelen. Engeland werd door die ‘vrijheid en blijheid’ de vierde economie in de wereld, maar de EEG begon al verstikkende, totalitaire karaktertrekjes te ontwikkelen, zoals de ‘harmonisatie’. In beginsel zouden de lidstaten elkaars industriële standaarden respecteren, maar dominante linkse krachten in Brussel trokken zo de macht naar zich toe om alles wat over het continent bewoog te controleren – precies wat nu met de klimaatzwendel wordt beoogd.

Jacques Delors, de nieuwe EC president, vertelde de Britse vakbonden dit ‘goede nieuws’ in ’88 en voorspelde dat binnen tien jaren 80% van de sociale en economische wetgeving door Brussel zou worden gedomineerd. Dit schrikbeeld werd juichend ontvangen door de Labour Party en de vakbonden, die plots enorme Eurofielen werden.

Twee maanden later bracht Thatcher de linkse Europese élites tot razernij in Brugge met haar beroemde woorden: ‘We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European super-state exercising a new dominance from Brussels’.  Dat is de realiteit die vandaag speelt, meer dan ooit! Engeland kan nu opgelucht adem halen na de bevrijding uit het Europese ‘straitjacket’ en ziet het verleidelijke perspectief van een deur naar de wereld die wagenwijd openstaat; wij zuchten in het EU-dwangbuis. Donald Trump heeft bij meerdere gelegenheden Engeland verzekerd dat hij het land graag bij zijn ontwikkeling van een wereldwijde ‘free trade zone’ wil betrekken. Dat daarbij de twee protectionistische blokken, China en de EU, buiten de boot zullen vallen is het gevolg van hun starre communistische religie; eigen schuld!

Het is in-triest dat een traditionele handelsnatie als Nederland, na een eeuwenlange leidende rol op het wereldtoneel, zo jammerlijk ten onder gaat in het verstikkende moeras van miesche SJW minkukels. Dat de kiezer de kans ontnomen is om zich hierover uit te spreken is de schuld van immorele intriganten als Rutte, Pechtold en Ollongren. Zij appreciëren dit trotse erfgoed niet eens, daar is hun geborneerde SJW denkraampje te benauwd voor.

Op 30 januari was Mike Pompeo bij Boris Johnson op bezoek om het begin te signaleren van een ‘special relationship’. Pompeo refereerde aan Obama’s dreigementen in 2016: ‘The previous administration took the view that if the United Kingdom made this decision they’d be at the back of the line, we intend to put the United Kingdom at the front of the line.’ Nu is die mogelijkheid reëel, het is bijna zeker dat Engeland voor november 2020 de handels overeenkomst met de USA activeert en gaat groeien en bloeien terwijl wij hier naar onze navel staren en steeds armer worden dankzij Ruttes liederlijke beleid.

Dit wijdse globale perspectief ontvouwt zich voor London, terwijl in Brussel de brokkenpiloot Ursula von der Leyen nog staat te sputteren dat de afscheidsdeal van Engeland met de EU waarschijnlijk nooit dit jaar zal worden afgerond. Alsof Boris daar sinds 31 januari nog één tel aan zou denken… Hoe kunnen deze sukkels toch zo op hun eigen wolk vegeteren terwijl Boris al in de wet heeft vastgelegd dat er per 31.12 a.s. geen verlenging van onderhandelingen met Brussel mag plaatsvinden? ‘Hard Brexit’ was altijd zijn stellige ‘fall back’ positie…

Het dynamische Engeland wendt het oude, wijze hoofd af van het sclerotische oude continent naar het westen en begint een nieuw hoofdstuk van de trans-Atlantische alliantie waar wij als Nederland zo glorieus bij hadden kunnen zijn, ware het niet dat Rutte en zijn samenzweerders ons land hebben uitverkocht aan de Brusselse Big Brother die vastgeroest is in zijn dodelijke protectionisme en zijn verstikkende controle op de economie en ons dagelijkse bestaan dagelijks versterkt. Waarom mogen wij niet het recht genieten om ons eigen potentieel en dat van onze bedrijven ook zo vrijelijk te ontwikkelen in plaats van gewurgd en leeggezogen te worden door salonsocialisten als Von der Leyen en Timmermans?

Het is treurig, maar mensen met echte visie en overtuiging zijn dun gezaaid en met Thatchers Euroscepticisme was zij haar tijd ver vooruit. Zij moest van de zijlijn toezien hoe in ’92 het verdrag van Maastricht de soevereiniteit der lidstaten verder erodeerde en stromen gelukzoekers Engeland van het eigen karakter ontdeden. Brexit is haar welverdiende postume onderscheiding en haar uitstekende relatie met Ronald Reagan kan een vervolg krijgen in het duo Donald Trump en Boris Johnson. Eeuwig zonde dat wij daar niet bij mogen zijn!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
4 jaren geleden

Ondanks dat de Britten op de goede weg zijn volgen ze nog steeds de waanzinnige klimaatfraude. Boris Johnson kondigde net een verbod op benzine- diesel- en hybride auto’s aan. Slim genoeg om de EU te verlaten, toch te dom om de nog verwoestender klimaatleugen te kunnen doorzien.