Vijanden van de Staat

Sinds de midterm verkiezingen van 2018 kan het Amerikaanse electoraat zich herhaaldelijk verbazen over het hersenloos geraaskal van een aantal uitermate socialistisch georiënteerde politica. Het viertal verplaatst zich onder de weinig vleiende bijnaam Jihad Squad als een op hol geslagen olifant door de gangen van het Congres.

Alexandra Cortez. Afb: DonkeyHotey – Flickr

Niet verrassend dat ze met hun vaak ongefundeerde, anti-Joodse, antichristelijke en antiblanke ras gekleurde kreten regelmatig de voorpagina´s van liberale media halen. Onder het motto “de hardste schreeuwer krijgt altijd gelijk” rollen de misvattingen en hatelijkheden dagelijks uit hun van woede en haat vertrokken monden.

Aandikken van afkomst

Vooral Afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez, kortweg AOC, die als de leidster van het viertal wordt beschouwd, is vocaal aanwezig in de media. Zij vertegenwoordigt New York’s 14th congressional district dat zich o.m. uitstrekt over een deel van de Bronx en Queens. Wanneer een persoon en zeker een politicus/politica zich beter wil voordoen dan hij of zij daadwerkelijk is en bewust zijn afkomst en omgeving waar hij of zij is opgegroeid, op school is gegaan, in negatieve of positieve zin aandikt, dan moeten uitspraken en beweringen voortdurend op juistheid getoetst worden. AOC heeft zichzelf in die valkuil geworpen. Over het opgroeien in New York zegt ze het volgende: “I had a hardscrabble upbringing and grew up in the Bronx… I grew up in and in an underprivileged environment …because of bad schooling I don’t know how to use the English language properly. (leugen #1)…life was defined by the forty-minute commute between her family in the Bronx and school in the suburbs. (informatie op haar verkiezingswebsite)(leugen #2).”

In de staat NY pendelt niemand van een wijk met een slechte naam in de Bronx naar een privé school van eigen keuze in een gegoede buurt. AOC woonde vanaf haar vijfde tot 2016 in de buurt waar haar school stond: in Queens. Dat wordt bevestigd door informatie uit de Westchester County land records. De familie van AOC woonde niet zo maar in een buurt van Winchester; zij groeide in het gegoede deel van het noorden van Winchester, ging naar de Yorktown High School en volgde een opleiding op de dure Boston Universiteit in Massachusetts (schoolkosten $72.000/jaar). Na haar studie keerde ze terug op het ouderlijke nest en bleef daar totdat ze besloot om mee te doen aan de midterm verkiezingen. Om te accentueren dat ook een in materieel opzicht minder bedeeld persoon de stap naar het Congres met succes kan maken, dikte ze haar levensgeschiedenis in negatieve zin aan.

Het is in deze tijden van informatie overschot nogal dom om dat te doen, want het spreekwoord “al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt die wel” doet nog steeds opgeld.

Onderbuikgevoelens i.p.v. feiten

Ze is blijkbaar door niets of niemand te stoppen. De ene stommiteit is nog niet in de herinnering van de samenleving vervaagd of een nieuwe doemt op aan de einder. Behalve de onjuiste schildering van de omgeving waarin ze opgroeide, is de politica inmiddels ook op andere leugens betrapt. De meest markante daarvan is het gedraai om de door haar gelanceerde New Green Deal (GND) en als goede tweede gevolgd door haar oppositie tegen de vestiging van het hoofdkantoor van Amazone in New York. Door haar opmerking: “Amazone is paying full-time employees so little that they require government food assistance” en recalcitrante opstelling kreeg ze de wind van voren van Democratische en Republikeinse Congresleden en zelfs uit de boezem van de media. Niet verrassend, omdat door haar weerstand ruim 25.000 nieuwe banen de mist in zijn gegaan en zij ruim $30 miljard aan inkomsten uit het raam gooide. Wie zou daardoor niet pissig zijn.

Haar New Green Deal[1] is volgens een studie van het American Enterprise Institute niet meer dan een poging om de Amerikaanse economie in termen van productievermogen en infrastructuur te ontmantelen en de CO2 emissie centraal te sturen. Die doelen moeten voor 2090 gerealiseerd zijn. De genoemde studie onderstreept die ontmanteling en stelt dat het klimaateffect te verwaarlozen is. Bovendien concluderen de onderzoekers dat de voorstellen in het GND nauwelijks serieus te nemen zijn. De vraag is nu of en hoeveel van die voorstellen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen en moeten worden. De GND is non-binding, de president kan die naast zich neerleggen en nieuwe wetten zijn noodzakelijk om activiteiten in gang te trekken om de doelstelling te realiseren. Het wordt gezien de polarisering binnen de Amerikaanse politieke wereld een up-hill gevecht om (delen van) de GND te kunnen vertalen in politiek beleid. Net als de bij de milieuvoorstellen in Nederland luidt de eerste vraag: “wat is het effect op de opwarming van de aarde en hoeveel gaat de GND de Amerikaanse samenleving kosten?”. Serieuze wetenschappers schatten dat implementatie van alle voorstellen (mits de details herkenbaar gemaakt kunnen worden) zou kunnen leiden tot een temperatuur verlaging tussen 0,083 tot 0,173 graden. Dicht bij nul, dientengevolge verwaarloosbaar. Hoewel deopzet door het ontbreken van dieptekennis en ervaring met de klimaatproblematiek vaag is, stellen neutrale klimaatwaarnemers met een ruime slag om de armen dat implementatie van de voorstellen een jaarlijkse investering van $490 miljard zal eisen en zal resulteren in een enorme krimp aan land voor agricultuur.

De scheve schaatsen die ze reed bij de schildering van haar achtergrond, de Amazone miskleun en de GND problematiek, waren voor haar niet genoeg om maar even de mond te houden en zich in de coulissen te begeven, Onlangs drong ze zich weer naar de voorste rijen om Afgevaardigde Fiona Hill te verdedigen en kraaide zonder de resultaten van een nader onderzoek naar de juistheid van de beschuldigingen tegen Hill af te wachten:“these types of scandals (wraak porno) don’t happen to male members in the same way — revenge porn in this respect” is not an accurate reflection of the scandal because it ignores the allegations of sexual misconduct that have been made against Hill that have nothing to do with the images that were leaked of her”. Zij had het weliswaar bij het rechte eind wat haar wraak porno gericht tegen Hill opmerking betreft, maar zij ging er aan voorbij dat het voor politici van het Congres verboden is om een liefdesrelatie te hebben met leden van hun staf. Congreslid Fiona Hill erkende dat zij zo´n verhouding had met een van haar vrouwelijke stafleden, die haar van misbruik beschuldigt. Hill ontkende echter ook een intieme relatie te hebben met een mannelijk lid van haar staf. AOC ging weer eens voorbij aan het overtreden van regels en zoals dat vaker bij haar gebeurt, doet ze uitspraken zonder dat ze zich verdiept in inhoud en achtergronden van een gebeurtenis.

Ook in dit geval. In de loop der jaren hebben tenminste veertien politici van Democratische en Republikeinse huize hun zetel in het Congres opgegeven en zich niet meer herkiesbaar gesteld. De lijst strekt zich uit van Afgevaardigden Meehan (R, 2018) via Franken (D, 2018), Farenthold (R, 2018), Kihouen (D, 2017, Franks (R, 2017), Conyers (D, 2017), Barton (R, 2017), Murphy (R, 2017), McAllister (R, 2014), Wu (R, 2011), Weiner (D, 2011), Lee (R, 2011), Massa (D, 2010) tot Souder (R, 2010). Zij werden allen beschuldigd van gelijksoortige vergrijpen als Fiona Hill. Zij is wel de eerste politica die beschuldigd wordt van intieme relaties met meerdere stafleden.

Wat te denken van haar reactie op een artikel in de The Nation[2] waarin David Lindorff[3] een uitspraak doet over transacties waarvan het verloop niet getraceerd noch gedocumenteerd konden worden. AOC reageerde op die uitspraak met de volgende tweet: “$21T in Pentagon accounting errors. Medicare for All costs ~$32T. That means 66% of Medicare for All could have been funded already by the Pentagon”. Het is onduidelijk waar ze dat bedrag vandaan heeft gehaald, maar volgens kenners heeft ze een dollar drie maal berekend waarmee in de periode 1998-2015 intern tussen diverse transacties heen en weer werd geschoven. In de periode 1998-2015 bedroegen de Defensie uitgaven in totaal $8.5 biljoen; in de periode vanaf 1940 een ruime $17 biljoen en zelfs terugrekenend naar 1776 komen de Defensie uitgaven niet aan de door AOC genoemde $21 biljoen. Niet genoeg om het door Democraten voorgestelde ziektekosten verzekeringsmodel te financieren.

Over Defensie had ze nog een andere weinig intelligente tweet: “Just last year we gave the military a $700 billion budget increase, which they didn’t even ask for. Het Congres verhoogde het Defensie budget in het fiscale jaar 2017-2018 met $61 miljard, waardoor het Defensie budget een volume kreeg van $700 miljard. Uit dat bedrag kregen ook ander overheidsinstanties geld zoals het Energie Ministerie voor kernwapen programma´s. De verhoging was meer dan Trump voor Defensie had gereserveerd nl $668 miljard, maar exact het bedrag dat het Pentagon op zijn wensenlijst voor het Congres had staan.

AOC besteedde ook aan de volgens haar onjuiste informatie over werkeloosheid cijfers een niet zo´n handige tweet: “Unemployment is low because everyone has two jobs. Unemployment is low because people are working 60, 70, 80 hours a week and can barely feed their family.” De twee is op verschillende gronden onjuist. Minder dan 1 op de 20 werkende Amerikanen heeft een of andere tweede baan en slechts een klein percentage van de mensen met meerdere banen heeft een 70 tot 80 uren werkweek. Die cijfers zijn uit statistisch noch uit historisch oogpunt schrikbarend te noemen of het zou schrikbarend laag moeten zijn.

Immigration and Customs Enforcement (ICE)

De laatste AOC tweet gaat over de door socialistisch georiënteerde Democraten gehate Immigration and Customs Enforcement (ICE): “ICE is required to fill 34,000 beds with detainees every single night and that number has only been increasing since 2009”. In de betreffende Congres documenten uit de periode 2009-2016 (de Obama regeer periode!) wordt alleen gesproken over 34.000 beden die ICE ten minste beschikbaar moet hebben. Nergens wordt geëist dat die bedden bezet moeten zijn, maar diverse DHS ministers hebben die min of meer geformaliseerd in de betreffende officiële documenten. AOC vaststelling dat het aantal vastgehouden migranten sinds 2009 is gegroeid is pertinent onjuist. Dat er op zijn minst een spanningsveld is tussen AOC en ICE functionarissen werd akelig helder tijdens de hoorzitting van de House Oversight and Reform Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties in augustus 2019 waar Thom Homan, de voormalige ICE directeur, aan een waar kruisverhoor door de Democratische leden van het Comité werd onderworpen.

Homan baalde er duidelijk van dat hij Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden herhaaldelijk moest wijzen op hun gebrek aan kennis en partijdige vraagstellingen. Vermoedelijk verklaarde dat zijn assertieve houding t.o.v. AOC, die de hoorzitting leidde. Tijdens de verhitte discussie verklaarde Homan wat ICE het afgelopen jaar had gedaan: “ICE last year took a season of opioids off the streets of this country that could have killed every man, woman, and child in the United States twice. They have arrested thousands of sexual predators that prayed on children. They rescued thousands of children who are victims of predators. They are arrested hundreds of women that were victims of sex trafficking. […] So to miss-message what the work the men and women of ICE do is I find appalling that a member of Congress would throw that out there like that.”  En hij vulde dat aan met ““In my 34 years, I have never seen such hate toward law enforcement agency in my life that you want to abolish them”. AOC´s enige reactie was dat zijn tijd om te reageren voorbij was.   

Maar AOC was niet de enige die het aan de stok kreeg met ICE functionarissen. Tijdens een hoorzitting voor de House Judicuary Committee die werd voorgezeten door Parmila Jayapal in september 2019 werd Homan aangevallen voor het grote volume migranten, dat werd vastgehouden. Een geërgerde Homan riposteerde met: “You want to know why there’s 50,000 people in detention. You want to know why we have one million illegal entries in the United States. You want to know why I have these issues because you have failed to secure the border,” said Homan, “You guys have failed to work with this president to close the three loopholes we’ve asked you for two years to close. So if you want to know why this issue exists, you need to look in the mirror. You have failed American people by not securing the border and closing loopholes”. Aan het einde van de hoorzitting benadrukte Homan hoe hij zijn relatie met het Comité zag: “I’m a taxpayer. You work for me!”

Een van die mazen in de wet is de door het liberale 9th Circuit gelegaliseerde Flores Settlement Agreement uit de Obama periode, die de start van het catch and release beginsel betekende. Migranten families kunnen niet langer dan 20 dagen geïnterneerd worden, maar de looptijd van een asiel aanvraag ligt tussen de 5 en 60 dagen. Het gevolg was dat migranten zodra ze werden vrijgelaten in de USA nooit voor de rechtbank konden verschijnen. Uit statistische data blijkt dat het gebruikmakend van andere mazen in de wet tot acht jaar kon duren voordat het tot een rechtszaak kwam. Trump heeft dat beginsel geschrapt en migranten families kunnen tot het einde van hun rechtszaak geïnterneerd blijven.

Anti-Semitisch, anti-blank

AOC is niet de enige afgevaardigde die zich regelmatig bedient van voor bepaald, e bevolkingsgroepen kwetsende uitspraken. Ook Ilhan Omar en Rashida Tlaib komen regelmatig in het nieuws met racistisch georiënteerde uitspraken en vooral hun ongefundeerde, argumentloze kritiek op de USA heeft heel wat stof doen opwaaien. In juli 2019 suggereerde de president dat ze maar eerst de zaken in de landen van hun culturele herkomst op orde moesten brengen en vervolgens in de USA konden aangeven hoe e.e.a. in hun ogen verbeterd moest en kon worden:  So interesting to see ‘progressive’ Democrat congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful nation on earth, how our government is to be run… Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime-infested places from which they came. Then come back and show us how it is done”. Trump reageerde vooralop de herhaaldelijke aanvallen op immigratie instanties en hun zoals de Squad het noemt criminele acties. AOC kwam na haar bezoek aan een van de ICE installaties in juli 2019  met de uitspraak:”migrants have told me they had drunk water from toilets because sinks were broken” en had zonder die persoonlijk te controleren, beschuldigingen in die trant voor waar aangenomen. 

Omar en Rashida Tlaib staan bekend om hun anti-Joodse en anti-Semitische uitspraken. Ilhan Omar kwam in het nieuws door haar buitenechtelijke escapades met haar getrouwde assistent, Tim Mynett[4]; haar weigering om de Armeense genocide als zodanig te erkennen en ontvangst van sponsor gelden uit de Turkse hoek. Tlaib kwam prominent in het nieuws door de gebeurtenissen rond haar bezoek aan het Midden Oosten en de geplande reis naar de West Bank, beschuldigingen van het onjuist gebruik van verkiezingsgeld en het onderzoek van het House Ethics Committee..

Drie van de vier leden van de Jihad Squad zorgen door hun onhandige en zelfs domme uitspraken en acties regelmatig voor nieuws en bevestigen herhaaldelijk dat ze een vijand van het Amerika van de Founding Fathers.


[1] In die voorstellen zijn o.m. de kosten van een energievangnet structuur die de bruine perioden van wind en zon (perioden dat beide energie toeleveranciers niet in de behoefte kunnen voorzien en op de opvangstructuur teruggevallen moet worden) moet opvangen niet opgenomen en wordt er aan voorbij gegaan dat de meeste CO2 emissie vooral wordt veroorzaakt door ontwikkelende en ontwikkelingslanden in Afrika en Azië aangevuld met China en India.

[2] Het oudste doorlopend gepubliceerde weekblad in de Verenigde Staten, en het meest gelezen magazine van de progressief-liberale politieke stroming. De publicatie begon op 6 juli 1865, als opvolger van The Liberator, een blad uit abolitionistische hoek

[3] Amerikaanse onderzoeksverslaggever, een columnist voor CounterPunch, bijdrager aan Businessweek, The Nation, Extra! en Salon.com.

[4] De Daily Mail zegt fotografische bewijzen te hebben van de twee in Washington en vakanties in Jamaica. Omar zelf heeft in oktober 2019 een scheiding aangevraagd en de echtgenote van Mynett deed dat al in augustus 2019. Informatie van Minnesota’s Hennepin County bevestigt dat zij twee keer getrouwd is geweest. De eerste keer met Ahmed Abdisalan Hirsi / Ahmed Abdisalan Aden in 2002 en het huwelijk werd in de Soedanese moslim traditie zonder huwelijks certificaat gesloten. De scheiding was in 2008. Begin 2009 trouwde ze met Ahmed Nur Said Elmi, volgens haar een man met de Britse nationaliteit. Een huwelijkscertificaat bevestigt dat. In 2011 zijn de twee volgens de moslim traditie uitelkaar gegaan, maar pas in 2017 vroeg ze formeel de scheiding aan.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Superrrr artikel, er zijn enkele punten daar had ook wel over verteld mogen worden, voor de rest vind ik ‘m echt super! TP