De ongeladen puddingbuks

Het is bijzonder triest om te zien hoe erg Democraten en liberale media bevangen zijn door de afzettingskoorts. Ze gooien alles wat Trump dagelijks doet of nalaat te doen optafel om te bevestigen dat zij een juiste strijd aan het voeren zijn. Een normaal denkend persoon zou er hoofdpijn van krijgen.

Afb: Pixabay

In Nederland laat de traditionele media zich vanzelfsprekend voeden en leiden door de berichtgeving in New York Times, Washington Post, MSNBC, CNN etc.[1] Vaak wordt volstaan met kretologieën die uit hun verband zijn getrokken. De bekende cherry picking methode om Trump bij het volk zwart te maken. Op die manier probeert de Democratische Partij eigen misstappen te bagatelliseren of zelfs te verbergen en zich in een sterkere politieke positie te manoeuvreren voor de 2020 presidentsverkiezing. De Democratische kast met doofpotten puilt inmiddels aardig uit.

Foreign meddling, dirt on a political rival en withholding military aid

De Democraten blijven tegen beter weten in drie zaken benadrukken die zij uit het inmiddels beruchte 25 juli telefoongesprek gehaald hebben om de afzettingspoging meer body te geven: foreign meddling (het beïnvloeden van interne staatsaangelegenheden van een andere autonome staat), dirt on a political rival (Biden wordt al beschouwd als de Democratische presidentskandidaat. Gelet op zijn dalende waarderingscijfers nogal prematuur) en withholding military aid (de zogenaamde Quid pro Quo affaire). Als die drie juist zouden zijn (en dat is niet zo) verwijt de pot de ketel.

Democratische kopstukken als Pelosi en Schumer hebben schielijk vergeten dat ze geld hebben aangenomen van Oekraïense lobbyisten (Pelosi), Saoedi-Arabische en Mexicaanse “sponsors” (Schumer). Vergeten is ook dat Clinton in zijn verkiezingsjaar (2000) aan Blair gevraagd heeft om te bemiddelen in het geschil tussen British Airways en Amerikaanse maatschappijen over landingsrechten in de UK. In het artikel “Vlucht naar voren” staan andere Democratische foreign meddling activiteiten opgelijnd. Politici van de Democratische Partij hebben er duidelijk geen problemen mee als foreign meddling activiteiten hun eigen verkiezingsbeurs spekt, het gewenste politieke beleid ondersteunt of schadelijk materiaal oplevert om Trump van de troon te stoten.

Het wordt steeds duidelijker dat DNC en Hillary Clinton zich bijzonder hebben ingespannen om Trump in 2016 in de wielen te rijden. Democraten en Obama–loyalisten binnen de Inlichtingengemeenschap, BuZa en DOJ hebben actief geprobeerd schadelijke materiaal in Rusland en Oekraïne te verzamelen om Trump een beentje te lichten. Het uitermate discutabele Steele dossier en de Black Ledger van Victor Syntyk zijn daarvan de tastbare producten. Bovendien draait het niet om het gegeven Biden uit de verkiezingsrace te stoten, maar om corrumperende activiteiten waar de familie Biden (Joe, zijn broer James[2] en Hunter zijn zoon) materieel en qua status beter van zijn geworden “while Joe was in office”. Corrumperende activiteiten die zich uitstrekken van continentaal USA tot aan China.

Dan het Quid pro Quo verhaal. Het is bekend dat Trump geen voorstander is van het verstrekken van militaire steun aan staten waar corruptie tot in de hoogste overheidskringen wortel heeft geschoten. Hij heeft dan ook lang geaarzeld om die steun aan de Oekraïne te verstrekken. Pas nadat hij ervan overtuigd was dat Zelensky inderdaad serieus werk ging maken van zijn strijd tegen de gewortelde corruptie in zijn land, ging hij overstag en stemde in met die steun. Bij een Quid pro Quo zijn twee landen betrokken. In dit geval zouden dat de USA en Oekraïne moeten zijn en is de militaire steun de worst die voor Zelensky´s neus aan een touwtje zou bengelen. Oekraïense overheidsfunctionarissen met Zelensky op de eerste rij, wisten niet dat de militaire steun was vertraagd en kwamen daar een maand na het telefoongesprek pas achter. Er is geen Quid pro Quo verhaal.

Kurt Volker[3] hoorzitting

De Democraten hadden verwacht dat de getuigenverklaring van Trumps speciale gezant voor de Oekraïne de gewenste onderbouwing zou geven voor de drie genoemde kernaspecten. Kurt Volker overhandigde documenten en informatie die hij in zijn bezit had en had zijn getuigenverklaring in een 10 bladen dikke notitie vastgelegd. Afhankelijk van de politieke kijk op de Amerikaanse samenleving vonden de media dat die geschreven en gesproken getuigenverklaring vernietigend was en de juistheid van een afzettingsprocedure onderstreepte. Anderen spraken van een donothingbuger in een donothingbun. Het zou in de week van 7 oktober 2019 niet de laatste zijn.

Zoals gebruikelijk bij cherry picking worden uitspraken uit zijn verband getrokken om de juistheid van eigen vaststellingen te onderbouwen. Het is een van de karakteristieken van journalism of attachment, journalisten die zich laten misbruiken als propaganda instrument, als roeptoeter van een van de betrokken strijdende partijen in een geschil, oorlog of politieke discussie. En inderdaad heeft de geschreven getuigenverklaring een vernietigend effect….voor de Democratisch afzettingsprocedure. De relevante tekstdelen per pagina op een rij gezet:     

  • Blz. 3. Over Biden als gespreksonderwerp“At no time was I aware of or took part in an effort to urge Ukraine to investigate former Vice President Biden. As you will see from the extensive text messages, I am providing, which convey a sense of real-time dialogue with several different actors, Vice President Biden was never a topic of discussion.”
  • Blz. 6. Over het uitstel van een gesprek met Zelensky: “I believed that the president’s long-held negative view toward Ukraine was causing hesitation in actually scheduling the meeting.” Geen woord over een onderzoek naar de handel en wandel van de Bidens in 2014 in de Oekraïne. Trump uit zijn zorgen over de diepgewortelde corruptie in de Oekraïne.
  • Blz. 7. Over de ontmoeting van Yermak, speciale adviseur van Zelensky met Giuliani, Trunps persoonlijke advocaat: “After they met, both Mayor Giuliani and Mr. Yermak called me to give me their impressions. Both were positive. Neither said anything about Vice President Biden. Ook tijdens die ontmoeting geen woord over Biden..
  • Blz. 8. Over de politieke pressie om Biden te onderzoeken: “On August 16, Mr. Yermak shared a draft with me, which I thought looked perfectly reasonable. It did not mention Burisma or 2016 elections but was generic. I conveyed this draft to Ambassador Sondland, who agreed it was an excellent statement. We had a further conversation with Mayor Giuliani, who said that in his view, the statement should include specific reference to ‘Burisma’ and ‘2016.’ Opnieuw geen woord over Biden tijdens dit onderhoud.
  • Blz. 9. Over de Quid pro Quo zaak: The issue of a hold placed on security assistance to Ukraine also came up during this same time I was connecting Mr. Yermak and Mayor Giuliani. I did not perceive these issues to be linked in any way“. Geen relatie tussen het Giuliani onderzoek en de militaire steun.
  • Blz. 10. Over het karakter van het telefoongesprek: “I received a general readout via our charge and my own State Dept. staffer, as well as from Mr. Yermak. All said it was a good, congratulatory call, that they discussed the importance of fighting corruption and promoting reform in Ukraine, and that President Trump reiterated his invitation to President Zelensky to visit the White House.” Zowel de geschreven tekst van Amerikaanse diplomaten en Oekraïense overheidsfunctionarissen die aanwezig waren bij het telefoongesprek benadrukken het algemene, vriendschappelijke en respectvolle karakter van het onderhoud. Zelensky zou dat in Washington opnieuw benadrukken.  

Volker benadrukt in zijn getuigenverklaring zes maal dat noch Trump noch Giuiliani een onderzoek naar Biden heeft geëist en geen relatie te vinden was met het onthouden van militaire steun. De Democraten hebben zich vastgebeten in de uitspraak van Bill Taylor, de tijdelijke US ambassadeur in de Oekraïne: “As I said on the phone, I think it’s crazy to withhold security assistance for help with a political campaign.” Bewust is het antwoord van Gordon Sondland, US Ambassadeur bij de EU, weggelaten: “Bill, I believe you are incorrect about President Trump’s intentions. The president has been crystal clear no Quid pro Quo. De uit de context getrokken uitspraak van Bill Taylor beschouwen de Democraten als de smoking gun voor het starten van de afzettingsprocedure.    

De ene nothingburger volgt op de andere

De laatste poging om Trumps ongeschiktheid voor het presidentiële ambt te onderstrepen is het gehuil en gehuichel over de veronderstelde afspraak die Trump met Erdogan over Noord-Syrië gemaakt zou hebben. Koppen in de trant van “ Trump Throws Middle East Policy into turmoil in Syria (NY Times)… Trump’s shocking decision to pull US troops out of Syria could lead to thousands of ISIS fighters escaping from jail, Syrian official warns (Business Insider Deutschland)…. Disaster’, ‘a betrayal’: Republicans slam Trump’s Syria decision (Al Jazeera) kregen argeloze lezers en kijkers maandag 7 oktober 2019 onder ogen. Teksten die over de wereld waaieren en door notoire anti-Trumpers dankbaar binnengehaald werden. Vanzelfsprekend werd deze koppen gevolgd door anti-Trump scheldpartijen op de sociale podia.  

Deze tweede nothingburger is deze week ongetwijfeld niet de laatste. Democraten en Republikeinen in het Congres schreeuwden om het hardst dat Trump de Koerden in de steek liet en Erdogan de vrije hand gaf om Syrië massaal binnen te vallen. Het is hen vergeven. Het gros heeft drie jaar lang bijna dagelijks bevestigd dat Trump bij hen als een rode lap op een stier werkt. Gelukkig kwam op 8 oktober het Pentagon met een uitgebreide uitleg voor die domoren in het Congres. Nee, Trump haalt geen troepen weg uit Syrië. Wat hij doet is 50 tot 100 (vermoedelijk Special Forces) militairen verplaatsen naar een andere locatie om te voorkomen dat zij slachtoffer zouden worden van de gewelddadige inspanningen van Turkije in het noorden van Syrië. Dat besluit betekende helemaal niet dat Trump de Koerden in hun sop laat gaar koken, hij de Turkse operatie goedkeurt en van plan is om alle in Syrië ontplooide Amerikaanse troepen in fasen naar de USA terug te halen.

De woordvoerder van het Pentagon vatte het als volgt samen: “our ultimate goal, is to get American troops from the Middle East and to let the parties in the region determine their own future. But this is not the time for any such move right now. We’re moving 50 troops within Syria”. Ondertussen vlogen miljoenen papegaaien met Democratische en Republikeinse haaien mee in het politieke moeras  van Washington.

De impeachment wens spookt al jaren rond in Washington

De media spreken al jaren over Trumps afzetting. Voordat het bekend werd dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat zou worden, verschenen in april 2016 media artikelen die opperden of tegen Trump voor of direct nadat hij als president was ingezworen een afzettingsprocedure gestart zou kunnen worden. Deze tekst uit een 28 april 2016 stammend artikel op de website van Politico onderstreept dat:

“Impeachment is already on the lips of pundits, newspaper editorials, constitutional scholars, and even a few members of Congress. From the right, Washington attorney Bruce Fein puts the odds at 50/50 that a President Trump commits impeachable offenses as president. Liberal Florida Rep. Alan Grayson says Trump’s insistence on building a wall at the U.S.-Mexico border, if concrete was poured despite Congress’s opposition, could lead down a path toward impeachment. Even the mainstream Republican head of the U.S. Chamber of Commerce recently tossed out the I-word when discussing the civilian backlash if Trump’s trade war with China led to higher prices on everyday items sold at WalMart and Target. On his radio show last month, Rush Limbaugh even put a very brisk timeline on it:  “They’ll be talking impeachment on day two, after the first Trump executive order,” he said.

En Russ kreeg gelijk.

Charlatans, hypocrieten en domoren

In een week dat de werkeloosheid een nieuw laagterecord in de laatste 50 jaar vestigt; de immigratiegolf onder controle wordt gebracht en China na decennia van Amerikaanse handelsovergave en uitverkoop eindelijk aan de oren wordt getrokken, wordt de doorsnee Amerikaan er aan herinnerd waarom diens keuze is gevallen op Trump. Na decennia van stagnatie en gebrek aan respect voor de doorsnee Amerikaanse burger, heeft hij/zij/het voor zichzelf en niet voor de roem en eer van de gemiddelde politicus gekozen. Er is gekozen voor banen, respect en toekomst. Niet voor een bende charlatans en hypocrieten die van liegen en bedriegen, van spinnen en framen zijn levensdoel heeft gemaakt. Zonder nader onderzoek naar de juistheid en achtergrond van uitspraken en vaststellingen zullen alleen domoren en luiaards de woorden van Democratische politici geloven en uitdragen. En daarvan leven er ook in Nederland hele hordes van. Sla de uitspraken op sociale podia en traditionele media er maar op na.


[1] Er zijn nog wel een stuk of 12 grote uitgevers en zendgemachtigden te vinden die de berichtgeving van elkaar overnemen dan wel versterken.

[2] Hij heeft herhaaldelijk de naam van zijn broer gebruikt om voordelige zakelijke overeenkomsten te kunnen sluiten, waarbij James volgens zakenmensen frequent de uitspraak gebruikte: “my brother would be very excited about this product,

[3] Kurt Volker is direct betrokken geweest bij alle aspecten van het verloop van het 25 juli telefoongesprek. Hij heeft alle hoofdrolspelers persoonlijk ontmoet, met hen van gedachten gewisseld en over kernpunten gediscussieerd: President Trump, President Zelensky, Zelensky’s adviser Andriy Yermak en Rudy Giuliani. Volker wordt zelfs door Trumps critici een “honest broker” genoemd. 


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
4 jaren geleden

Impeachment is geen prerogatief van de kwaadaardige oude tang Pelosi buiten de Grondwet om maar vereist een formele stemming in the House of Representatives.
Dat durft zij niet omdat dan alle stemmen der Democraten zichtbaar worden en een groot aantal van hen vogelvrij worden voor de jacht door Trump en de zijnen in 2020.

Het lachwekkende feit dat zij hun whistleblower(s) anoniem willen laten getuigen en noch aan Congresleden noch aan Trump de gelegenheid willen geven om de betreffende man/vrouw als “getuige” te horen, geeft wel aan op welk intellectueel infantiel niveau deze laagvliegers opereren. Elementair procesrecht is, net als de rest van het wetboek, slechts een lastig detail voor hen, de hoofdzaak is dat Trump weggaat. Dat gebeurt uiteraard nooit!

Als Trump daarom de vloer met haar en haar maatjes aanveegt komt er een slappe brief terug waarin zij hem ‘lawlessness’ verwijt…

Dat is de akeela van de wetteloze en goddeloze troep hysterici onder leiding van haar en “shifty eyes Adam Schiff”, die nu, gelukkig, ook Trey Gowdy achter zich aan krijgen hetgeen de boomerang des te meer gewicht geeft als hij binnenkort terugkomt. Bijltjesdag bestaat!