Wie heeft er verstand van energie?

Afgelopen week kwamen enkele declaraties op tafel van Nijpels en Samson die voor een aantal dagen navelstaren liefst een kwart miljoen Euro declareerden aan gemaakte uren en reiskosten…

Afb: Publicdomainpictures.net

Op 26.07 jl. schreef ik in “Opwarming van de aarde? Gekke Henkie!” over ‘de grote leugen’ van Rutte’s klimaatwet, met referte aan eerdere artikelen waarin ik aangaf dat de door de linkse onheilsprofeten gebruikte rekenmodellen totaal onbetrouwbaar zijn, maar desondanks worden misbruikt voor een op ideologische assumpties gebaseerde exercitie onder het motto “garbage in, garbage out”. Als ik aan het rekenen sla met, als bewust uitgangspunt, volstrekt arbitraire data, dan wordt de uitkomst eveneens arbitraire hocus pocus, maar de IPCC en onze activisten in Den Haag misbruiken e.e.a. om hun ideologie door te drammen in een wereld waarin het gezond verstand al lang de moed schijnt op te geven om zich hiertegen te verzetten. Jaar in jaar uit, tot het de kiezer te ver gaat, zoals nu het geval lijkt, maar Nijpels en Samson hebben hun zakken al gevuld en lachen ons uit met hun vriendjes van D’66, GL en PvdA.

In voornoemd artikel repte ik van de “13th International Conference on Climate Change” die op 25.07 jl. plaatsvond in Washington onder auspiciën van de ‘Heritage Foundation’, waaraan – met naam en kwalificaties gespecificeerde – leidende klimaat-wetenschappers deelnamen. Zij waarschuwen ons, zonder enige politieke agenda, dat (bewust) verkeerde assumpties inzake CO² kunnen leiden tot rampzalige kosten wanneer die ook nog eens bewerkt worden in onwetenschappelijke rekenmodellen die aan alle kanten rammelen.

Het ‘Heartland Institute’ is een liberale ‘thinktank’ uit de staat Illinois, geschoeid op vrije markt principes. De seniore statisticus en research programmeur van de ‘Heritage Foundation’ Dayaratna nam deel aan hun panel voor “Energy and Climate Economics” dat de kosten van de door de links- extremistische Democratic Socialists gelanceerde ‘Green New Deal’ èn de onmiskenbare voordelen van fossiele brandstoffen analyseerde. Hieronder enkele van zijn wetenschappelijke bevindingen:

1. De statistische modellen die de Obama regering hanteerde om hun ‘klimaatbeleid’ te formuleren zijn uitermate vatbaar voor manipulatie door de gebruikers, derhalve totaal onbetrouwbaar.  

2. Slechts één op de drie modellen daterend uit de Obama periode keek naar potentiële voordelen van fossiele brandstoffen, maar dan nog eens met ‘zwaar verouderde assumpties’.

3. Obama’s EPA (Environmental Protection Agency) – nog steeds een wespennest van politiek correcte, boze linkse mensjes – beschreef de ‘sociale kosten van koolstof’ slechts als de ‘economische schade van koolstof per metrieke ton van CO² emissies’. (de goede verstaander weet inmiddels al lang dat CO² een weldadig, natuurlijk drijfgas is dat de natuur juist hard nodig heeft).

Die inherent foutieve klimaat modellen streven ernaar om de invloed op lange termijn van CO² te becijferen. Dayaratna en zijn team wetenschappers in het ‘Heritage’s Center for Data Analysis’ pasten twee van de drie modellen aan en testten vervolgens de resultaten.

Dayaratna’s bevindingen waren een openbaring: after making “very reasonable changes to the assumptions in the social cost of carbon”, we found that costs could drop dramatically anywhere from 40% to 200%. And under reasonable assumptions, costs could become negative and thus net benefits to society. (Notabene, CO² kan zelfs geld in het laatje brengen! Een objectieve wetenschappelijke kijk op deze materie is als een frisse bries in de door linkse activisten gecreëerde modderpoel vol van hun stinkende, ideologische moerasgassen). 

Zijn slotconclusie is ronduit verontrustend: “ The sheer fact that these models can be manipulated to get any result you want speaks volumes to their uselessness in regulatory policy and the danger of putting them into the hands of policymakers.” (lees: de IPCC).

 Kortom, volstrekt onwetenschappelijke profiteurs als Nijpels, Samson en Rotmans hadden ‘carte blanche’! Net als het akkoord van Parijs is de ‘Green New Deal’ gebouwd op het drijfzand van de ‘sociale kosten’ van CO² die onder serieuze tests als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Een schatting der kosten en baten van de ‘Green New Deal’ – en, naar analogie, van de liederlijke leugens van Nijpels c.s. – is moeizaam zei Dayaratna, want de activisten hebben slechts duidelijk gemaakt wat hun doelstellingen zijn zonder ook maar één moment enige betekenisvolle stappen te hebben ondernomen om die doelen op wetenschappelijke wijze te bereiken. (Dat steekt nogal schril af bij de pretentieuze, ‘wetenschappelijk bewezen’ ideologische doelstellingen van Nijpels en Samson, die voor een paar uurtjes van hun gelieg en bedrieg liefst € 250.000 in rekening durven te brengen!)

In een recent kosten vs. baten-onderzoek hebben Dayaratna en de econoom Nicolas Loris van de Heritage Foundation gekeken naar de arbitraire CO² belasting, waarmee de levensgevaarlijke beunhazen in Den Haag nu ook al schermen, want dat is uiteindelijk de bedoeling: Kassa!

Het model van Heritage baseert op het zogenaamde ‘ U.S. Energy Information’s National Energy Model’, en houdt ook rekening met eventuele regulering van de industrie. Hun bevindingen staan lijnrecht tegenover de aperte leugens die wij uit Den Haag te horen krijgen: de simulatie van een gefaseerd ingevoerde CO² belasting die tot US$ 300 per ton wordt opgevoerd laat zien dat die emissies slechts tot 58% verminderen. Het effect op de Amerikaanse economie zou ‘verwoestend’ zijn en in 2040 zou er op jaarlijkse basis een tekort van 1,2 miljoen banen zijn, met als piek een teloorgang van meer dan 5,3 miljoenen banen in 2023.

Dayaratna en Loris constateerden ook dat de typische familie van vier gemiddeld jaarlijks rond de US$ 8.000 zou verliezen, geaccumuleerd naar 2040 een bedrag van US$ 165.000! De kosten van elektriciteit zouden ontploffen met een 30% toename, maar de ‘Green New Deal’ zou geen waarneembare invloed hebben op het klimaat. Volgens Heritage’s berekeningen zou de planeet wellicht 0,2°C koeler zijn tegen 2100, en de eventuele stijging van de zeespiegel zou teruglopen met minder dan 2 cm.

Jim Lakely, de ‘communications director’ van het ‘Heartland Institute’, vertelde aan de ‘Daily Signal’ dat de focus van deze conferentie een beetje ‘anders’ was t.g.v. de komst van Trump. Tot 2016 meenden extremistische klimaat hysterici dat zij voor de wind zeilden, maar nu vliegt het buiswater hen om de oren. Andere sprekers waren o.a. Myron Ebell, directeur van ‘the Center for Energy and Environment at the Competitive Enterprise Institute’, een liberale think tank in Washington, die deelnam aan een panel “Winning Public Policy Options”. Hij zei: “for us, the Green New Deal is a winning public policy option, and it is going to be the gift that keeps on giving”.

Zijn angst is – en dat speelt ook in Den Haag – dat gemakzuchtige conservatieve wetgevers ietwat populair gematigde klimaatverhaaltjes zouden opdissen voor de Bühne, maar hij waarschuwt hen voor de terugslag van wereldwijde kiezers die niet langer accepteren dat linkse extremisten in hun beurs graaien, hetgeen bij recente verkiezingen in Australië en Canada al gebeurd is. Ook in de ‘groene’ staat Washington is een CO² belasting door de kiezers van tafel geveegd, dus daarom is het zo een onvergeeflijke misdaad van het achterbakse duo Rutte & Ollongen dat het referendum is afgeschaft. 

Overal in de USA waar ‘groene’ wetgeving van Obama’s fanatici de economie verlamde is die inmiddels weer aangetrokken dankzij Trump’s deregulatie, waaronder ‘heartland states’ die razendsnel verarmden zonder ooit iets terug te zien van Obama’s machtsdronken activisten.

Het voordeel voor de USA is dat schalie- en gewone aardolie en gas dankzij de deregulatie van Trump het land tot de grootste energie leverancier hebben gemaakt. In Nederland hebben wij die luxe niet, maar niemand gebiedt ons om onze kritische denkprocessen ‘op nul te zetten’ of te laten beheersen door Nijpels c.s., hetgeen op hetzelfde neerkomt. Dayaratna, als professionele statisticus van de Heritage Foundation, suggereert dat veel te weinig politici afdoende appreciatie hebben voor, laat staan enig benul hebben van een verstandige energie politiek.

Dat geldt, à fortiori, voor de kliek die Rutte bij de neus heeft genomen, zij realiseren zich niet dat energie één der belangrijkste hoekstenen vormt van onze beschaving, waardoor alles reilt en zeilt, er water uit de kraan komt, voedsel in de supermarket ligt, geld uit een ATM automaat komt met één druk op de knop, verkeerslichten functioneren, treinen en vliegtuigen op tijd vertrekken en aankomen, onze telecommunicatie en het internet functioneren, etc. Als die keten hapert, komt er chaos!

Ignorante profiteurs als Nijpels nemen beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend aan, zo ook Rutte c.s. en zij zijn daarom één der grootste bedreigingen voor de hedendaagse maatschappij.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Heidi Nijhof
4 jaren geleden

Zo’n 25 jaar geleden volgde ik een schriftelijke cursus dierenverzorging. Het ene dier is het andere niet, maar allemaal moeten ze adem halen. Net als het zoogdier mens hebben ze allemaal zuurstof nodig, waarvan zo en zoveel in de lucht zit: minder dan koolzuurgas, oftewel CO2. Uitgeademd wordt nog meer koolzuurgas, behalve een beetje zuurstof. Die zuurstof is afkomstig van planten, die koolzuurgas nodig hebben voor hun stofwisseling, en o.a. Ook stikstof. Nu regering en parlement op de bek dreigen te vallen met hun klimaatakkoord waardoor de CO2 uitstoot terug gedrongen zou moeten worden, moet er ineens uitstoot van stikstof aangepakt worden. Niemand die het ooit nog over zwaveldioxide, toch wel kwalijker uitstoot van fossiele brandstoffen. Terwijl een jaar of wat geleden bij het viaduct over de A1 bij de VAR groenstroken werden aangelegd die welig tieren met alle soorten wilde bloemen die men maar bedenken kan. Net terug van een autorit door Duitsland, herinner ik mij groene bomen en struiken, en bossen, akkers en weilanden langs de autobaan.

Frans
4 jaren geleden

Het zou al mooi zijn als we gewoon eens een normale discussie konden hebben over de voor en nadelen van in de aardse atmosfeer aanwezig CO2.
Zo heeft de door de mens veroorzaakte verhoging van het CO2 gehalte in de aardse atmosfeer, van ongeveer 300 naar ongeveer 400 ppm, bijvoorbeeld een verhoging van 15% van de wereld voedselproductie tot gevolg gehad.
De eventuele nadelen van de minimale door dit hogere CO2 niveau veroorzaakte temperatuurstijging, voor zover deze inderdaad heeft plaatsgevonden, gaan hier, met een in die zelfde periode explosief gegroeide wereldbevolking, geheel niet tegen op wegen.

Het optimale CO2 niveau schijnt tegen de 1000 ppm te liggen, wat inhoud dat de mensheid nog vijf keer zoveel CO2 in de atmosfeer kan brengen als deze de afgelopen driekwart eeuw gedaan heeft.
En het is zelfs niet gezegd dat een nog verdere verhoging schadelijk gaat wezen.
Een verhoging van het bestaande CO2 niveau tot 1000 ppm, en een eventueel daar mee samenhangende iets hogere gemiddelde temperatuur, gaat in ieder geval wel voor een aarde zorgen die aanzienlijk meer leven kan onderhouden, en dat zouden we, gezien bevolkingsbeperking bij geen enkele zich over milieu en/of klimaat druk makende organisatie op de agenda staat, nog wel eens hard nodig kunnen gaan hebben.

En als we inderdaad aan de vooravond staan van een nieuwe kleine ijstijd, en daar schijnt nog maar weinig twijfel over te bestaan, dan gaat het sowieso al een klus worden om de huidige wereld populatie van voedsel te voorzien.
In welk geval het nastreven van een verlaging van het bestaande CO2 niveau in de atmosfeer zelfs ronduit misdadig is.
Net zo misdadig als de totale afbraak van onze westerse welvaartsmaatschappij die de uitvoering van het zogenaamde klimaatverdrag tot gevolg gaat hebben.
En dan zijn we meteen bij de werkelijke drijfveer achter “man made global warming” gearriveerd; de Marxistische drang onze welvaartsmaatschappij volledig ten gronde te richten, zodat uit de rokende puinhopen alsnog de socialistische heilstaat kan verijzen.