Essen, het grootste rovershol van de islamitische clans in het Roergebied.

Duitsland is dankzij Angela Merkel’s verkapte communisme en de hulp van de SPD (Sharia Partei Deutschland) compleet verloederd tot een door de SJW gedomineerde samenleving die gestaag afglijdt zoals alle eerdere socialistische experimenten. De rot zit er goed in en dit roept de vraag op of het land ooit nog uit de greep van deze besmettelijke ziekte zal kunnen ontsnappen. Het Duitse ‘Kartel’ probeert net zo wanhopig als de Franse en Nederlandse politiek met een ‘cordon sanitaire’ de democratie te verkrachten, maar er zijn tekenen aan de wand zoals de opkomst van de Afd, vooral buiten de knalrode stedelijke conglomeraties.

Vanuit het bruggenhoofd van de AfD op het (oostelijke) platteland breidt de conservatieve reactie op het linkse wanbeleid zich langzaam uit. Drie sterren generaal Joachim Wundrak gaat pensioneren en is ontzet over de botte en hondsbrutale voortgang van Merkel’s ‘stompzinnige migratie politiek’. Hij verwijt haar een ‘anti-Duitse politiek die erop mikt om Duitsland te ontdoen van alle karakteristieken van een echte staat’ en stelt zich nu kandidaat voor de post van ‘Oberbürgermeister’ van Hannover.

De achterlijke salonsocialistische reflex om zich te encanailleren met hun natuurlijke vijand, de Islam, heeft een onherroepelijke maatschappelijke verloedering gecreëerd in de vorm van Islamitische criminele clans in de grote steden waar de Politie geen of nauwelijks greep op heeft dankzij tientallen jaren van openlijk landverraad door de SPD en Merkel’s naar links gemanoeuvreerde CDU.

In die beginnende omslag van de Duitse gemoedsstemming proberen de steden nu meer vastberaden op te treden tegen (islamitische) clans die in feite zo talrijk zijn dat er sprake is van een invasieleger. Het gaat om enorme criminele families waartegen Essen nu probeert het initiatief te nemen en, voilà, de criminele migranten gaan meteen op de SJW-‘slachtoffer toer’ van hun linkse beschermheren!

De N.Z.Z. heeft recentelijk naar dit fenomeen gekeken en biedt een interessante inkijk in die verloederde parallelle samenleving die nog steeds alle openlijke steun van het salonsocialisme geniet. Iedereen kent Hakim, die zijn imperium rond de ‘Kreuzeskirche’ in de binnenstad van Essen heeft opgebouwd. Eén van zijn slachtoffers, Mohamad Masri kwam uit Libanon naar Duitsland en vertelt hoe hij door Hakim is geterroriseerd in zijn ‘Konditorei’. Hij neemt deel aan de ‘Essener Integrationsrat’ en is 49 jaar oud, maar zijn grijze haren doen hem er veel ouder uitzien. Hij stelt Hakim verantwoordelijk voor ingeslagen vitrine’s, lek gestoken autobanden en bedreiging van zijn kinderen op weg naar school in die mate dat hij zijn familie terug zond naar de Libanon waar zij zich twee jaren verstopten voor de moorddadige roverhoofdman Hakim. Let wel, islamitische migranten die goed ingeburgerd zijn vluchten terug naar hun vaderland uit angst voor andere, criminele moslims die door ellendelingen als Merkel en Schultz geen strobreed in de weg gelegd werd.

In Noordrijn-Westfalen zijn momenteel honderd van die clans actief, met als grootste rovershol de stad Essen! Hier wat cijfers: in de afgelopen drie jaren werden op het conto van Turks-Arabische ‘families’ 14.000 strafbare feiten geschreven waarvan er 6500 daders uit het Clan Milieu. Een keer sloegen minderjarigen een vrouwelijke politieagent het ziekenhuis in voor een Shisha bar, bij een andere gelegenheid sloegen dezelfde ellendelingen minutenlang een 18 jarige kreupel omdat hij verliefd was geraakt op een meisje uit een andere Clan.

De Islamitische middeleeuwen bestaan nog steeds, in Essen! Dit tuig is een regelrecht gevaar voor de openbare orde en veiligheid, maar de politie heeft het sleepanker der salon-socialistische landverraders aan het been hangen in een daardoor ongelijke strijd. De stad heeft een structurele verandering ondergaan recht onder de neus van de ideologisch verblinde, incompetente linkse bestuurders waarvan zij nog steeds niet kan herstellen door de voortgaande maatschappelijke subversie door de SJW.

In de ’60-er jaren verloor Essen al rond 200.000 inwoners en van de resterende 600.000 is 10% werkeloos. Het centrum is een aaneenschakeling van sombere architectuur uit de jaren ’60 en in het brandpunt van alle criminaliteit Altendorf zitten de Shisha bars vol met bookmakers en drugshandelaren. Een jonge Politie agent zegt tijdens een patrouille: ‘ Hier ist nicht mehr viel Deutsch’. Een collega van hem heeft in juni nog een islamitische messentrekker neergeschoten die enkele van zijn collegae aanviel.

Niemand durft mee te gaan naar Hakim want de parallelle samenleving in het noordelijke centrum van Essen is door de Politie als ‘criminogeen’ bestempeld, reden waarom de Politie zonder poespas mensen mag fouilleren. Hakim wordt precies daar aangetroffen waar de caféhouder Masri voorspelde, op zijn vaste straathoek, met zijn dikke gouden sieraden op een bast uit de sportschool waar soortgelijke wanproducten nog snel even een paar kilootjes extra opdrukken, desondanks maakt hij niet veel indruk op de interviewer van de N.Z.Z. Hij is afkomstig uit Syrië maar woont al lang in Essen en is doende met zijn maatje om een damesfiets midden op het trottoir te plaatsen. Op de vraag wat hij daarmee beoogt komt geen antwoord, maar resulteert in: ‘ Geh weg’ en ‘Wir wollen nicht reden’. Uiteindelijk volgt toch een gesprek en Hakim geeft aan vroeger een crimineel geweest te zijn maar dat de verwijten van Masri zwaar overdreven zouden zijn omdat hij na zijn ontslag uit de bajes een job nam in een Parking. Omdat hij een cameraman te lijf ging die meewerkte aan een programma over zijn Clan, werd hij ontslagen en nu is hij werkeloos. Uiteraard ‘mist hij zijn job en de regelmatige werkuren, omdat hij zo graag om 6 uur opstond’, maar noch hij noch zijn maatje weten ook maar iets over de criminele Clans….

In die context komen twee namen boven: Omeirat en Al-Zein, typische autochtone Duitsers….

De Al-Zeins zijn in meerdere ‘Bundesländer’ actief en zijn met vele duizenden bendeleden de grootste Clan in Duitsland. Tijdens het gesprek met al Masri komt een jonge knul de Konditorei binnen en stelt zich voor als Mohammed Al-Zein. Hij lijkt – bij uitzondering – ongevaarlijk en wil best zijn verhaal doen onder vier ogen, dus het vervolg speelt in een achterkamertje, waar deze knaap voortdurend herhaalt: ‘ Ich halte mich da raus.’ Hij is één der weinige familieleden, in Essen geboren, die de wet respecteert maar nadat de ‘Nordrhein-Westfalen Innenminister’ Herbert Reul (CDU) had aangekondigd dat hij de Clans ging aanpakken, waarbij de naam al Zein toevallig erg vaak viel, ging hij failliet met zijn gastronomie bedrijfje en ‘zoekt werk’. Omdat Shisha bars vaak snel na de opening weer sluiten zit de Politie achter hen aan met een lange registratielijst omdat dit vaak façades zijn voor witwasserij der Clans. De belastingdienst kan een effectief wapen worden in de strijd tegen dit tuig, denk maar aan de ondergang van al Capone.

De ‘slachtoffer reactie’ der Islamitische Clans: ‘ Wir sind die neuen Juden’. Hassan Anwar is een Syriër die al 25 jaar in Duitsland woont en zichzelf als volledig geïntegreerd ziet, maar bijna in brand vliegt als hij hierover verhaalt, want hij is drie keer failliet gegaan ‘dankzij de Politie’. Enig besef van normale maatschappelijke normen, structuren en verhoudingen zijn deze primitieven volstrekt vreemd, hun wereld is de parallelle samenleving rechtstreeks uit de woestijn.

Eind 90-er jaren heeft hij 4 jaren in de gevangenis gezeten, maar nu is hij ‘een wetsgetrouwe huisvader’ en zijn verwanten hebben de mond vol van een racistische campagne tegen de Clans, die voor hen een volstrekt natuurlijk décor zijn waarop zij hun leven projecteren.

Uit die ‘andere wereld’ halen zij slechts wat hen uitkomt, zoals de obligate ideologische hulp der SJW activisten. Het toppunt der door die SJW aangedragen ‘kutsmoesjes’: ‘ Wir sind die neuen Juden’, zegt Anwar, meerdere keren. Alles is hetzelfde als in het Derde Rijk. Ja ja, hij kent zijn geschiedenis maar feiten zijn niet zo heel belangrijk. ‘ De strijd tegen de Clans stigmatiseert de Turks-Arabische (parallelle) samenleving ’.

De aanwezigen in de Shisha bar zijn niet vijandig, integendeel, maar het probleem is dat zij niet het minste idee lijken te hebben van waar zij zich bevinden; hun geborneerde denkpatronen zijn die uit de woestijn. Het neerschieten van de Islamitische messentrekker door de Politie is uiteraard een moord omdat hij niet in zijn been geschoten werd, maar hun focus is verkeerd omdat zij geen benul hebben van de doodzieke SJW politiek die het ontstaan van hun criminele wereldje faciliteerde en nog steeds gedoogt door hen tot slachtoffers te verheffen.

Velen van hen zijn Mhallamiye-Koerden die eigenlijk uit Turkije afkomstig zijn maar naar de Libanon vertrokken zijn. Deze artiesten kwamen vervolgens naar Duitsland om asiel te vragen, waarbij uiteraard hun papieren ‘weggeraakt’ waren. Desondanks werden zij massaal uitgewezen maar bleven daarna glashard in Duitsland met de openlijke steun van ‘progressieve’ partijen die wij in Nederland ook maar al te goed kennen. De SJW heeft een rijke voedingsbodem gecreëerd voor criminaliteit en maatschappelijke verloedering en volhardt daar nog steeds in met de collectieve koppen in het zand.

Daarom zou het ook zo’n slechte zaak zijn als de SJW in de EU de visum plicht voor Turken opheft, want dan is alleen nog maar de vraag wie hier het licht uitdoet bij de ‘Untergang des Abendlandes’.

Toen na enkele decennia van illegaal verblijf de Clans zich al te opzichtig gingen roeren zagen Politie en Justitie eindelijk kans om voldoende politieke steun te krijgen voor actie, maar twintig jaren van ongebreideld socialisme hebben onherstelbare schade aangericht. In Berlijn zijn in 2018 al 77 Clan huizen in beslag genomen, in Bremen werd het hoofd van de Miri-Clan naar de Libanon uitgewezen. De Miri’s zijn een vaste factor in de islamitische onderwereld en opereren ook al in Essen, waar de autoriteiten vooralsnog ‘geen deuk in een pak boter kunnen schieten’. De Politie van Essen heeft nu permanent een team van 100 man beschikbaar die 4 dagen per week razzia’s uitvoeren om de druk op te voeren, ook al scoort dat nog niet in opzienbarende vangsten.

Drugshandel, chantage en prostitutie tieren welig en zodra er een auto met meer dan 500 pk. in zicht komt weten de agenten al uit welke hoek de wind waait. De bestuurder blijkt een jonge man te zijn uit de Turks Arabische hoek die zich voor bouwondernemer uitgeeft, maar zijn papieren tonen dat hij al meermaals opgespoord is wegens chantage en fraude met sociale voorzieningen. Dit keer levert de aanhouding niets op, maarde Politie wil ook uitstralen dat zij op elk moment van de dag en de nacht in staat en bereid zijn om op te treden.

Kortom, veel succes heeft de Politie nog niet, maar er wordt zelfs aan preventie gedacht door de jeugd aan te pakken, die vaak veel agressiever en provocerender optreedt dan hun vaders. In welke zwembaden hebben wij dat eerder gezien?

Het is inmiddels dermate gierend uit de klauw gelopen dat, zelfs in het knalrode Berlijn, er over wordt gedacht om die jeugd weg te halen bij de Clans omdat deze raddraaiers een groot probleem kunnen opleveren voor de Clans zelf omdat het liederlijke wangedrag van hun jeugd zich tegen hen kan keren, net zoals de Marokkaanse gemeenschap in Nederland zich dat veel te weinig realiseert. Dankzij alle ‘macho’ provocaties komen die jongeren steeds meer in beeld bij de Politie en nemen zij de publieke opinie meer en meer tegen zich in. De ‘rek gaat uit het elastiek’! Zelfs een macho Turkje of Marokkaantje die zijn nieuwe patsmobiel op Facebook toont komt in de databank van de Politie.

Als hij dan ook nog eens een sociale uitkering heeft is het wandelen geblazen!

Ook is het denkbaar dat de clans elkaar verzwakken in hun onderlinge concurrentie en men begint te ‘lekken’ naar de Politie zoals vorig jaar in Berlijn waar de ene familie de andere ‘verlinkte’. Het enige, mogelijk onoverkomelijke probleem dankzij de SJW is dat de Clans zo onnoemelijk groot zijn geworden en vaak de islamitische gemeenschap in hun wijken overheersen. In Essen gaat de Politie uit van 12.000 tot 15.000 bendeleden, en dat alles dankzij het salonsocialisme! Wellicht iets voor onze SJW burgemeesters om te overdenken, want hier is het niet veel beter…


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
4 jaren geleden

Prof Dr Michael Ley: “Merkel ist die größte Culturvernichter nach Adolf Hitler.” (Youtube: Diskussionsveranstaltung: Sind Islam und europäische Werte miteinander vereinbar?)
https://www.youtube.com/watch?v=2N1BfPsg8Z4