Nucleaire energie is onze enige hoop

Totdat alle geitenharen sokken in de wereld kernenergie omhelzen zullen wij hen nooit serieus kunnen nemen met hun gedram over een illusoire ‘klimaatverandering’. Ten eerste omdat er geen ‘antropogene klimaat verandering’ bestaat, ten tweede omdat de gemiddelde temperatuur in 140 jaar slechts 0,17°C is gestegen, en er dus in praktische termen niets aan de hand is.

Afb: Michel Verbeek, Wikipedia.

Dit laatste is gebaseerd op satellietmetingen van NASA die door hun eigen Goddard Institute of Space Studies zijn geanalyseerd en vervolgens geaccepteerd door leidende ‘wetenschappers’ uit de klimaathoek zelf, die al medio 2017 hebben toegegeven in het leidende Nature Geo Science dat hun prognoses – waarop de club van Parijs bouwt – vèr bezijden de waarheid zitten omdat hun dubieuze rekenmodellen in de vuilnisbak horen, waaruit zij die trouwens ook hebben gehaald als hoogst onbetrouwbare afdankertjes van de financiële wereld. Dit was ook in september 2017 te lezen in the Times en Tages Nyheter, naast vaktijdschriften als NatureGeoScience maar het feit dat de mainstream pers dit angstvallig verzwijgt maakt deze feiten des te meer relevant!

Deze samenzwering tussen linkse pers en SJW-activisten in de UN, NASA, ontelbare moreel corrupte regeringen en elders, maakt het mogelijk dat het klimaat als een wapen in hun communistische arsenaal misbruikt kan worden, zoals jaren geleden ditzelfde linkse stokpaardje vermomd als ‘luchtverontreiniging’ werd gepresenteerd. Toen dat niet langer houdbaar bleek werd het de ‘opwarming van het klimaat’ en nu dat verhaal ontzenuwd wordt heet het ‘klimaatverandering’; de domme politici en de al even domme kiezers eten uit hun linkse handjes. De percentages der linkse kiezers die na deze effectieve ‘brainwashing’ bij hoog en laag zweren dat ‘Climate change’ hun No. 1 prioriteit is, liggen waarschijnlijk tussen de 70 en 80%, zoals de actuele 82% onder de Amerikaanse Democraten aangeeft.

De vraag is in hoeverre zij, in hun hysterie, zelf nog kunnen onderscheiden of het klimaat slechts een stok is om de kapitalistische hond te slaan of dat er een serieuze, wetenschappelijk onderbouwde, politieke agenda achter schuilt voor de 2020 verkiezingen. In hun razernij tegen Trump doet dat er in feite helemaal niet toe, maar daarmee wordt het afbraakrisico voor de Democraten steeds groter nu hun laatste hoop, gevestigd op Special Counsel Robert Mueller, niet meer dan gebakken lucht blijkt te zijn. De boemerang begint nu angstig snel naar hen terug te komen middels het Durham onderzoek naar de uitgangspunten van het Special Counsel onderzoek, dat in feite probeerde de SJW coup d’état tegen Trump te maskeren, maar nu het veld wijd open legt voor een frontale tegenaanval.

Het getuigt van de SJW’s intellectuele armoede als zij, na elke déconfiture van hun wanhopige politieke probeersels – variërend van Trump’s vermeende samenzwering met de Russen tot zijn idem obstructie van een neponderzoek naar een niet bestaande misdaad of het opengooien van de grenzen – steeds maar weer terug komen op het mantra in hun eindeloze vicieuze cirkel dat Trump de 2016 verkiezingen heeft gestolen en daarvoor moet boeten. Het lijkt wel een stel verslaafde junkies die om de 2 maanden een ‘fix’ nodig hebben om vervolgens te bedenken dat er ‘reparatie’ moet worden betaald voor het slavernijverleden….Wat een pathetische leeghoofden!

De vraag is hoe ver deze zelfdestructieve leeghoofden bereid zijn om te gaan in hun razernij, met het risico dat zij de eigen partij volledig opblazen. In hun razernij zien zij geen rationele grenzen en een ander levensgroot risico is dat hun gedram over alternatieve energie de westerse economieën volledig kan ontwrichten. Een opportunist als Rutte verdient een motie van wantrouwen voor zijn gechicaneer met het verduisterde cijfermateriaal achter de klimaathysterie bij de budgetpresentatie van Prinsjesdag 2018. Dat hij vervolgens de 1e Kamer manipuleert om snel de Klimaatwet erdoor te rammen voordat FvD aan de gesprekken kan deelnemen is hoogst verwerpelijk, opportunistisch vuil spel, want inmiddels weet praktisch iedereen dat het Nederlandse grondoppervlak niet groot genoeg is voor alle windmolens en zonnepanelen die onze energiebehoefte kunnen dekken. Het werkt gewoon niet!

Realistisch gesproken is kernenergie de rationele oplossing, waarvan Frankrijk het levende voorbeeld is met de laagste prijs voor de consument van elektriciteit. Voorzover het terugbrengen van CO² wetenschappelijk bewezen relevant zou zijn – quod non – is daar de oplossing. De arrogante, automatische afwijzing van kernenergie door snotneuzen van D’66 en G.L. wordt hen ingegeven door dominante ideologen, op de achtergrond, zoals de veroordeelde communistische crimineel Duyvendak, de ‘puppetmaster’ van het ignorante marionetje Klaver.

Er is geen enkele andere oplossing om CO² terug te brengen, nogmaals voorzover dit überhaupt relevant zou zijn, via transitie naar duurzame energie. Volstrekte idioten als Nijpels, Samson en hun pummelachtige medeplichtige Jan Rotmans zijn heus niet zo dom dat zij dit niet zouden inzien, maar het is politiek en financieel een lucratieve positie om in te nemen, zonder enig respect voor onze dagelijkse boterham door de economie willens en wetens de vernieling in te helpen voor een idée-fixe waarvan zij ook donders goed weten dat dit een recept voor rampen is.

In de International Energy Agency (IEA) begint het intussen te dagen in hun ‘World Energy Outlook’ dat bij een teruggang van nucleaire energie in de verder gevorderde westerse landen de gezamenlijke elektriciteitsrekening tussen 2018 en 2040 rond de US $ 80 miljard hoger zal komen te liggen; daarmee is voor de burger de ramp voltrokken. Hoe kan het dan dat de louche Rutte de cijfers voor zijn boerenbedrog voor Prinsjesdag verdonkeremaande en nu de rampzalige klimaatwet doordrukt tegen beter weten in? Wèg met die onverantwoordelijke bedrieger!

Het IEA rapport maakt duidelijk dat de gebrekkige capaciteit van zon- en windenergie niet in de buurt komt van het energietekort dat teruglopende kernenergie zal veroorzaken dankzij de linkse SJW hysterie, die weigert rekening te houden met het steeds minder beschikbare, noodzakelijke landoppervlak èn de toenemende weerzin onder de burgers om opgescheept te zitten met die monstrositeiten voor een SJW idée-fixe. Niet alleen in Nederland, maar overal in de USA en Europa neemt die weerzin tegen de linkse terreur toe. De IEA is bang dat met sluiting in de komende 3 jaren van oude kernreactoren in de USA, recente sluiting van Duitse reactoren door de dwaas Merkel en eventuele sluitingen in Frankrijk door de al even grote dwaas Macron, de nucleaire capaciteit tot de helft kan teruglopen in de komende 20 jaar. Zelfs ‘schone’ energiecentrales die op gas draaien produceren meer CO² dan kerncentrales.

De IEA is niet de enige instantie die insisteert op meer kernenergie, zelfs de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – de manipulatieve linkse leugenaars van de U.N. in het klimaatsprookje – stelt dat serieuze CO² reductie slechts gerealiseerd kan worden door lage emissie technologie zoals kernenergie! De linkse politiek in Den Haag heeft dat deel van het IEA rapport kennelijk niet gelezen, maar een snotneus als Jette komt en passant even vertellen dat kernenergie nergens voor deugt terwijl dat ongeveer het enige onderwerp is in het energiedebat waar weldegelijk wetenschappelijke consensus over bestaat…. Wat moeten wij dan met zo’n oerdomme ‘science-denier’?

Het wordt de hoogste tijd dat Rutte de rekening betaalt voor zijn achterbakse wangedrag van vorig jaar en het wordt ook hoog tijd dat de illiterate Kamerleden eens goed voorgelicht worden over de jaarlijkse rapporten van de IAE en het IPCC. Dit is te belangrijk om aan zulke nitwits over te laten!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
5 jaren geleden

Het bewust najagen van CO2 vermindering is niet slechts overbodig, het is zelfs misdadig, omdat het de voedselproductie verminderd in een wereld waar de honger nog altijd niet uitgebannen is en de bevolking nog altijd explosief groeit.
Hetzelfde geld voor biobrandstoffen die voedselproductie capaciteit wegnemen.
Maar ja, het interesseert al die “groenen” ook al niet dat windmolenparken het vogelbestand, het visbestand (op zee), en het insectenbestand decimeren.
En voor de schadelijke uitwerking die hele parken met zonnepanelen op de natuur hebben geld hetzelfde.
Realiteit is dat al die zogenaamde “groenen” als puntje bij paaltje komt in de eerste plaats rode socialisten zijn die de ondergang van de westerse welvaartssamenleving nastreven.
En laat dat nou net iets zijn wat het klimaatakkoord beslist WEL voor elkaar gaat krijgen.
Word wakker mensen, het milieu interesseert de “groenen” geen hol.
De enige lange termijn oplossing voor de immer groeiende energie behoefte van de immer groeiende wereldbevolking is kernenergie, de rest is luchtfietserij.