De probleem oplosser is het probleem

De politie is je beste vriend. Als je illegaal, migrant, islamiet, liberaal en politiek correct en zelfs crimineel bent. Niet als je een geboren Nederlander met een ietwat blanke huidskleur bent, er op gebrand bent om eigen huis, haard en familie tegen een boze buitenwereld te beschermen en het volgen van de wetten en regels als vertrekpunt voor een beschaafd bestaan acht.

Afb: wikimedia

Het politie apparaat vertoont duidelijke sporen van betonrot en versnelt dat proces door een storend disfunctionerende organisatie in stand te houden. Het rapport met de titel: “Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties” dat in 2017 n.a.v. een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, werd samengesteld, schetst een ontluisterend beeld van de politie de first responder voor schendingen van de wet. Het nationale politieapparaat is een puinhoop: graaiende bazen; verregaande corruptie op werkvloer en leiding; verspilling van belastinggeld aan feestjes en vip-kaarten voor sportmanifestaties, personeel dat de ziektewet in wordt getreiterd, duizenden juridische procedures tegen het eigen personeel. Het politieapparaat is lek; criminelen kunnen de politie voor eigen gewin gebruiken. Wanneer zo´n rapport op het bureau van de leiding van een bedrijf dwarrelt, worden drommen werknemers van hoog tot laag de laan uitgestuurd. Niet bij een gesloten organisatie. Daar blijven de betrokken overtreders doodleuk op hun functie en kunnen juist de klokkenluiders hun verhuisdoosje vullen en naar huis gaan.

Door de interne wanorde en groeiende gevoeligheid voor corrumperende activiteiten is het niet verrassend dat de politiewerkvloer wellicht in opdracht resp. op verzoek van de bazen in de politie hiërarchie ondersteund door naar diversiteit leunende burgemeesters herhaaldelijk zijn eigen gedragscode schendt, overtreedt. Die gedragscode gebiedt de politie (agent) te allen tijde neutraliteit uit te stralen. De eigen culturele, etnische of religieuze achtergrond mag het politiewerk niet beïnvloeden of sturen. Het streven naar diversiteit doet dat neutraliteitstempel vervagen, waardoor het gedrag van de politie is ontaard in een pro-migranten, pro-illegale, pro-dader, pro-liberale opstelling en instelling. Daar maakt het aardig zijn voor islamieten, hun gebedshuizen en hersenspoelende gedachtescholen een essentieel onderdeel van uit. Meedoen aan iftars, streven naar een halal-stempel van goedkeuring omdat de betrokken politieagent in de naam van Allah zijn werk goed heeft gedaan.

…”met die tekst wordt bevestigd dat de politie actief de beginselen van Allah onderschrijft”…

Grijnzend voor de camera, de arm warm om de imam geslagen, heeft de onverschrokken politieman niet door dat de waardering een islamitisch PR stuntje is om te onderstrepen dat de Nederlandse politie aardig is en zal blijven voor de islamitische medemens. Het politieapparaat begrijpt niet of wil niet begrijpen wat de werkelijke strekking is van die Allah-waardering. “Het heeft Allah behaagd om U een waardering te geven voor uw werk voor de islamitische gemeenschap in lijn met de beginselen van Allah” met die tekst wordt bevestigd dat de politie actief de beginselen van Allah onderschrijft en niet neutraal is. Nog even en het bezoek aan islamitische feestdagen en religieuze gebeurtenissen vervangen de gebruikelijk Nederlandse feestdagen.

Als een nuchtere en weldenkende Nederlandse burger de tijd neemt om die uitwassen in zich op te nemen en de blauwdruk van de Moslim Broederschap en in diens spoor Al Qaeda naast die uitwassen legt, begrijpt hij dat islamieten er in slagen om de Nederlandse samenleving van binnenuit op te vreten door diens instituten sluipend te infiltreren. Politiek en lagere overheidsniveaus; politie; ontmanteling van het christendom door aanslagen op christelijke voormannen, vernietiging van christelijke gebedshuizen en vervanging door moskeeën; patrouilleren met de sharia politie in door islamieten beheerste delen van de grote Nederlandse steden. Op die manier worden met instemming van politieke leiders en politieleiding de pijlers van de Trias Politica geslecht en de Nederlandse samenleving rijp gemaakt voor een theocratie op islamitische basis.

De tijd dat de politie je beste vriend was en de pet ook de Nederlandse burger paste, ligt ver achter ons. Het is een duistere organisatiestructuur geworden waar het streven naar diversiteit, het ontzien van de zielige migrant en de politieke boodschap, speerpunten van het beleid zijn geworden. Uit vrees van racisme en discriminatie beschuldigd te worden en de ruime vergoeding uit de schatkist te verliezen, is het mede door het fanatiek faciliteren van de politieke boodschap een ondoelmatig en ineffectief instrument van de Nederlandse uitvoerende macht geworden. De politie is je best vriend? Wellicht voor migranten en voor Nederlanders met een andere vooral Afrikaanse en Arabische cultuurachtergrond. Niet echt voor de volgens de wetten van Nederland levende Nederlander. De politie is niet neutraal, cultuur, religie en etniciteit spelen sturende rollen bij wetsovertredingen en lost steeds minder wetsschendingen op. De politie is een probleem geworden voor de Nederlandse samenleving.


.

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan Altena
4 jaren geleden

Dit is al begonnen in de vroege negentiger jaren en is in een stroomversnelling geraakt na de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie. Ik (gepensioneerd rijkspolitieman -gewoon straatagent) was blij toen ik in 2002 weg kon. Doet mij overigens wel pijn dat de politie zo verloederd is.

Lars030
4 jaren geleden

Klasse stuk. Geen woord meer aan toe te voegen. Samengevat: De politie(top) heult weer samen met de vijand. En dan ook nog EU-politie, -leger en -rechters? Eurogendfor is er klaar voor. HELL NO!

#PVVvriendengroep #PVV #NEXIT