Arrogant atheïsme, progressieve snobs

Wie ooit de immense, bijna wit oplichtende sterrenhemel heeft mogen aanschouwen boven een woestijn of hoog in de bergen, zal bevroeden dat er een of andere ‘scheppende kracht’ moet zijn die niet alleen dat gigantische universum maar ook ons planeetje met alles wat groeit en bloeit, heeft geschapen en ons, als verdwaasde primaten, daarna moederziel alleen heeft achtergelaten in dat gigantische universum. Onze voorouders moeten zich instinctief hebben afgevraagd wat hen nog te wachten stond en daarmee was de kiem gelegd voor onze conditionering om religie te vinden.

Islam
Afb: wikipedia.

Spontane religie, voortkomend uit traditie en overlevering die men uit vrije wil accepteert, al naar gelang de persoonlijke behoefte die door ‘vrijheid van godsdienst’ wordt beschermd. De kracht van ware religie is dat die van binnenuit komt en niet extern via brainwashing of met harde hand wordt opgelegd zoals in het communisme, het arrogante salon-socialisme of door hun ‘partners in crime’, de islam die uit alle macht onze Judeo-christelijke normen en waarden willen ondermijnen en de christelijke religie uitroeien. Die religieuze normen en waarden dienen al eeuwenlang, onder anderen, om een cultuur en een samenleving bestuurbaar te maken en te houden, reden waarom SJW en Islam ook specifiek die Judeo-Christelijke cultuur met wortel en tak willen uitroeien, te beginnen met hun ongenuanceerde, van de Grachtengordel afkomstige, hysterische aanvallen op de christelijke religie ten gunste van de eigen, goddeloze ideologie. Die aanvallen grenzen aan pure persecutie, waarmee de SJW niet de minste moeite heeft terwijl Christenen notabene wereldwijd al meer vervolgd worden dan welke religieuze groepering ook!

Geloof is iets ongrijpbaars dat niet synoniem is aan een tastbaar instituut als ‘de Kerk’, het leeft in de mensen uit eigen vrije wil en wordt hen niet op desperate wijze opgelegd zoals het atheïsme der op macht beluste, snobistische SJW-ideologen. Geloof is één der belangrijkste sta-in-de-wegs voor de SJW, maar een primitieve beeldenstorm is nutteloos dus dan maar een ideologische heksenjacht op traditionele maatschappelijke hoekstenen als geloof, huwelijk, gezin, cultuur, zelfs de eigen natie.

Marxistische dialectiek is monomane, primitieve haatzaaierij reden waarom een discussie per definitie uitdraait op Cicero’s ‘argumentatio ‘ad absurdum’, waarbij uiteraard weer ‘de eeuwige slachtoffers’ van het – vermeend kapitalistische – ‘blanke privilege’ hun tegenhangers zijn van die traditionele maatschappelijke hoekstenen. In dat linkse gedachtenspinsel wordt bijvoorbeeld homofilie – als ideologische tegenhanger van het huwelijk – ad hoc gekaapt en tot een deugd verheven ter ondermijning van de rol van het huwelijk. Dat een traditionele vader en moeder hun eigen kinderen (nog) zouden mogen opvoeden wordt ook al met succes betwist door de transgender beweging – zelfs met nieuwe wetgeving in de USA. Daarbij worden (geadopteerde) kinderen, die eventueel door twee vrouwen of twee mannen, in plaats van een traditioneel ouderpaar, worden opgevoed zonder enige pedagogische rechtvaardiging blootgesteld aan ‘de grote progressieve verdienste’ van het homofiele huwelijk. Het trieste is dat veel homo’s waarschijnlijk niet eens op die ideologische tour gaan, maar dat ‘homofilie’ als politiek wapen door de SJW is gekaapt en wordt misbruikt, net als het klimaat. Wee degeen die vragen stelt, laat staan er kritiek op heeft want er bestaan eigenlijk ook al geen mannen en vrouwen meer…

Dat die hoeksteen van onze samenleving ondermijnd wordt door gewetenloze ‘progressieven’ is erg genoeg maar voor hen nog lang niet voldoende, ook de Bijbelse origine ervan, het geloof zelf moet kapot gemaakt worden zonder enig inzicht of respect (terwijl islam in de watten gelegd wordt met een beroep op godsdienstvrijheid). Het door de SJW beleden, haast panische atheïsme zou op zich al een religie kunnen zijn, ware het niet dat alle positieve elementen die ik voor het Judeo-christelijke geloof wèl kan mobiliseren, hieraan ontbreken. Het is een naar hysterie tenderende, angstige neurose die omslaat in een collectief, snobistisch superioriteitsgevoel dat men aantreft bij de communisten van GL, D’66 en PvdA Het ongrijpbare geloof en het tastbare instituut van ‘de kerk’ zijn voor mij helder te onderscheiden grootheden, waarbij ik uit eigen ervaring weet hoe mensen die het moeilijk hebben veel kracht kunnen putten uit elkaars geloof dat in onderlinge synergie ‘wonderen kan verrichten’. Ik doel niet op de Bijbelse ‘broodvermenigvuldiging’, maar op simpele onderlinge morele steun en solidariteit onder gelovigen die velen overeind houdt en enorm inspireert op een wijze die lijnrecht staat tegenover Big Brother’s atheïsme; de linkse Kerk is een voorbeeld van die complete verloedering zonder enig begrip of respect voor het daarachter levende geloof van de gemeente.

Dat zijn de ‘progressieven’ die de mond vol hebben van ‘mensenrechten’ en ‘godsdienstvrijheid’, zonder zich ooit verdiept te hebben in de mensen die kracht putten uit hun geloof, laat staan dat zij enig respect voor dat geloof van hun medemensen opbrengen (tenzij het hun al even destructieve en subversieve islamitische evenknie betreft). De stuitende arrogantie van het atheïsme dat tegen het Judeo-christelijke geloof wordt gemobiliseerd door de SJW, ontbeert elke ratio maar kenmerkt zich door ‘de aanmatiging van zelfgenoegzame mensen die het allemaal wel voor elkaar hebben’, een élite die neerkijkt op de domme massa. Deze tegenstelling wordt in ons land belichaamd door de farizeeërs van de Grachtengordel in hun minachting voor, respectievelijk hun haat en nijd jegens de domme plattelandsbewoners die de verkeerde ouderwetse normen en waarden huldigen, zoals hun achterlijke toewijding aan geloof en familie, die onmiddellijk gestigmatiseerd dient te worden….

Zulke geborneerde lieden die de mond ook vol hebben van atheïsme en blank patriarchaat doen er goed aan zich eens af te vragen wie nu precies dat blanke patriarchaat vormen en waarom dat grotendeels op de Amsterdamse Grachtengordel woont, waar snobistisch atheïsme ‘bon ton’ is en in intellectueel opzicht niet of nauwelijks van racisme en andere giftige pijlen uit het SJW-arsenaal wordt onderscheiden… Het zijn gewoon stokken om de hond te slaan; vermeend ‘racisme’ in Nederland kent geen ghetto’s met massale gekleurde minderheden die misbruikt worden, maar slechts minderheden die profiteren van onze vrije samenleving die hen de kans biedt om te (over)-leven. Onder die profiteurs reken ik ook zwarte racisten als een Sylvana Simons, die niet eens in de buurt heeft gestaan toen het buskruit werd uitgevonden, die met haar obligate identiteits-gebabbel slechts hand- en spandiensten verleent aan de ‘progressieve’ Nederlanders die de zaak hier zo flessen en dankbaar van haar diensten gebruik maken.

Let wel dat blanke Nederlanders die tussen de wal en het schip zijn beland dat vermeende ‘voorrecht’ pertinent niet genieten, maar er wel voor gestigmatiseerd worden. Het zou een goede zaak zijn als zij, als de ware ‘slachtoffers’, (weer) iets zouden hebben om in te geloven en zich zodoende op een positieve wijze ergens onderdeel van konden voelen, religie zou waarschijnlijk heel wat beter voor hen zijn dan SJW indoctrinatie. Maar het snobistische, goddeloze linkse patriarchaat ontzegt hen zelfs die mogelijkheid om te ontsnappen uit dat, door die patriarchen zelf gecreëerde racisme en atheïsme.

Zij worden op gewetenloze wijze vastgepind, zodat een racistische parasiet als Sylvana Simons met haar hand- en spandiensten aan de SJW er een boterham aan kan verdienen zonder enig constructief alternatief te kunnen, laat staan willen, bieden.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
RWB51
5 jaren geleden

R. Dunki, dank voor de uitleg.

Hans
5 jaren geleden

Wat een onzin om atheïsme in de dezelfde hoek te zetten als SJW. Ieder redelijk denkend mens weet dat religie een menselijk hersenspinsel is, voortgekomen (dat kun je ook in je inleiding lezen) uit onwetendheid en onzekerheid. Als mensen zich geroepen voelen achter een of andere godheid aan te lopen gaan ze hun gang maar, maar zij moeten niet proberen een morele superioriteit te claimen op basis van religieuze domheid. Dat SJW zich afzetten tegen religies of die monstrueuze islam knuffelen zegt niets over de enorme hoeveelheid redelijk denkende atheïsten die een parel zijn voor elke samenleving.
Tip: lees eens het “atheïstisch manifest” van Herman Philipse.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Hans

@ Hans.
Dank voor uw gewaardeerde reactie, waarop ik puntsgewijze probeer te reageren.

U stelt “dat het onzin is om atheïsme in de SJW hoek te plaatsen”, maar vandaag de dag zijn wij het er toch wel over eens dat de SJW zich in feite als een ‘quasi-religie’ manifesteert en in die kwaliteit zich in een verbeten concurrentiestrijd heeft gestort met het passieve christendom, maar wonderlijk genoeg niet met de ‘dritte in Bunde’, de vijandige islam?

Ik schreef dat al in mijn artikel, maar ook dat ik juist de positieve kenmerken van het christelijke geloof niet in de beide anderen kan ontwaren. In die ideologische strijd staat de SJW het christendom waarachtig naar het leven met een Marxistische ideologie die niet is gebaseerd op eeuwenoude tradities en overleveringen, maar op een ècht ‘hersenspinsel’ van een dronkenlap en kroegtijger die zijn gezin in de moeilijkste omstandigheden glashard alleen liet om zijn ‘communistisch manifest’ te propageren.

U hebt gezien wat daar de gevolgen van waren en wat de SJW gemeen heeft met religie is het socio-culturele fenomeen van de schepping van (ideologisch gemotiveerde) morele gemeenschappen (lees: politieke partijen), waar de behoefte aan religie gecreëerd wordt, net zoals ik dat omschreef in mijn door u aangehaalde inleiding.
U zult het met mij eens moeten zijn dat, als u religie als ‘hersenspinsels’ omschrijft, de SJW in die context een nog veel groter ‘hersenspinsel’ is, dat in politieke partijen als de Amerikaanse democraten en de Nederlandse D’66, GL en PvdA geïnstitutionaliseerd is.

U stelt primair dat niet alle SJW-ers atheïsten zijn, maar u zult het met mij eens zijn dat atheïsme één der hoekstenen is van het ‘communistisch manifest’ en de SJW ideologie.
U stelt “dat het onzin is om atheïsme in dezelfde hoek te zetten als de SJW” en, inderdaad, niet alle christenen gaan op zondag naar de kerk, dus ook niet alle SJW-ers zullen rabiate atheïsten zijn, maar de Marxistische leer vereist dit weldegelijk!

In de USA, de bakermat van de SJW, zetten Marxistische voorlopers de toon voor dezelfde activistische kloons die zich hier in D’66, GL en PvdA manifesteren. Wellicht is het u niet ontgaan hoe hun rabiate atheïsme domineerde in hun wangedrag bij de ‘Senate hearings’ voor de Supreme Court van Brett Kavanaugh en vele andere rechters, terwijl de Constitution ten strengste discriminatie op grond van geloof verbiedt?

Kleine middenstanders, zoals meerdere christelijke banketbakkers, worden al jaren keer op keer voor de rechter gesleurd door SJW activisten – ondanks eerdere vonnissen in hun voordeel – omdat zij op grond van hun religieuze overtuiging weigeren aan extreme ideologische wensen van die activisten tegemoet te komen, zoals grote ‘weddingcakes’ voor homohuwelijken waarmee zij zich als ouderwetse christenen niet comfortabel voelen.
Die vrijheid van meningsuiting en vooral hun vrijheid om hun godsdienst te beoefenen worden hen expliciet ontzegd door de SJW!

U stelt (over religie) “ dat ieder redelijk denkend mens weet dat religie een menselijk hersenspinsel is, voortgekomen (dat kun je ook in je inleiding lezen) uit onwetendheid en onzekerheid”. Dat zij zo, maar ik schreef juist over het arrogante snobisme der atheïstische SJW jegens christenen en uw hierboven aangehaalde (dis-)kwalificatie klinkt ook nogal respectloos naar christenen, maar u wilt dat ik méér respect aan de dag leg voor de SJW. Wat is uw argument?

U stelt ook “als mensen zich geroepen voelen achter een of andere godheid aan te lopen gaan ze hun gang maar, maar zij moeten niet proberen een morele superioriteit te claimen op basis van religieuze domheid”. Doen zij dat dan of zijn het juist de moralistische SJW activisten die ieder moment hun ‘morele superioriteit’ te etaleren terwijl zij achter Karl Marx aanlopen? Uw “ieder redelijk denkend mens’ zit juist op die snobistische golflengte.

U stelt dat veel SJW-ers “een parel zijn voor hun samenleving”, maar hoort u één prominente D’66-er of een andere ‘parel’ van GL danwel de PvdA van leer trekken tegen de vooringenomen concepten van die SJW of de rampzalige gevolgen van hun politiek?
U impliceert dat er ook nog andere SJW stemmen klinken, maar dat moet mij helaas nog blijken hoewel ik het niet mag uitsluiten.

Maar “c’est le ton qui fait la musique”, dus geeft u mij svp het voordeel van uw twijfel….