Prikbord nr 757

In feite is asielpardon een wetsovertreding waarbij het oordeel van de rechter(s) gewoon terzijde wordt geschoven. Politieke partijen staan erom bekend vaak nauwelijks op de hoogte te zijn van de inhoud van belangrijke dossiers en blijken dan verbijsterd en geschokt als ze met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd.

Zou dit bij het nieuwe pardon anders zijn, ook bij die beweerde ‘achterban’  – kennelijk linkse infiltranten – van het CDA? Intussen blijkt het nieuwe kinderpardon niet om enkele honderden te gaan, maar door stiekem geschuif met criteria volgens een insider meer dan 1000 (plus te verwachten ‘gezinshereniging’).

Baantjes

Ruim 3.000 (!) Belgische ‘klimaatdeskundigen’ ondersteunen het scholierenprotest dat volstrekte klimaatonwetendheid illustreert. Gaat het hen om linkse actiebereidheid te stimuleren of om hun (toekomstige) baantjes, want 3 echte deskundigen is voor een onafhankelijk advies aan de Belgische overheid ruim voldoende.

Belastingontwijking

Volgens De Telegraaf (9/2) is er een manier om meerdere malen een belastingvrije schenking te doen aan dezelfde persoon. Doch dit lijkt in strijd met de website van de Belastingdienst, waar wordt vermeld dat er slechts een maal een dergelijke schenking boven het normale drempelbedrag is toegestaan. Kennelijk gaat men uit van een zodanige chaos bij de Belastingdienst, dat daar de schenkingsverklaringen niet meer worden gelezen of de eigen regels niet duidelijk zijn.

Coalitie

Wat heeft de VVD allemaal moeten inleveren om een minimum aan asielbeleid in het regeerakkoord te krijgen? En nu is het door het CDA gesaboteerde beleid zomaar weggegeven tegen gigantische verspillingen aan (juridische) kosten voor honderden (lees: duizenden) illegalen. Volgens het onbetrouwbare CDA ging het slechts om de verbeterde toepassing van regels, doch dit rechtvaardigt niet de overwinningsroes van de asielpartijen. Met zulke coalitiegenoten heb je geen oppositie meer nodig…

Deskundige politici

Een briefschrijver (Telegraaf 17/1) meent dat een referendum mank gaat aan de ondeskundigheid van de kiezer en dat besluiten beter aan de volksvertegenwoordigers kunnen worden overgelaten. Laten die geweldige besluiten van allerlei belangengroepjes nu juist de reden zijn dat de ‘slachtoffers’ daarvan een referendum willen. Want de blunders van vele ministers, staatssecretarissen, fractievoorzitters en onwetende (EU-)parlementariërs liggen nog vers in het geheugen. Niet het gezond verstand of het landsbelang zijn daarbij bepalend, maar de partijdoctrine en machtsverdeling. Daarbij is ook de tegenstrijdigheid rond de Brexit zeker niet het enige voorbeeld vanuit het buitenland.

Draaiboek milieumaffia

Zou het draaiboek van de milieumaffia een ander doel dienen dan het klimaat? Want niemand gelooft meer dat het gaat om de opwarming die helemaal niet is tegen te houden zonder geboortebeperking. Doch honderden miljarden verspillen en tevens naar het ‘arme’ buitenland sluizen kunnen het politieke doel dienen: de economische en militaire macht van het Westen te ondermijnen, evenals de welvaart en saamhorigheid van de burgers. Figuren als Wiebes en Nijpels zijn daar niet tegen opgewassen en Rutte volgt het dictaat van Brussel. Wie meent dat dit ondenkbaar is, moet zich eens verdiepen in de bodemloze putten van de ECB en de energiechaos in Duitsland. 

Justitie

De misstanden in de gevangenissen zijn niet erger dan elders binnen Justitie. Het verschil is echter dat politici en regeringspartijen op de hoogte waren door alle brieven en e-mails aan de premier, de minister, de Vaste Kamercommissie, de nationale ombudsman, individuele Kamerleden en door mediapublicaties. Wat daarvan is ‘onderschept’, achtergehouden, afgedaan door interne commissies dan wel glashard ontkend is moeilijk na te gaan. Doch de verhalen van gedetineerden en de angst voor journalisten, alsmede het machtsmisbruik door eigen klachtencommissies en de bijzondere behandeling van bepaalde categorieën, doen vermoeden dat er (te) veel rotte appels in de ambtenarenmand zijn.

Klimaatcomplot

De Belgische klimaatminister Schauvliege is opgestapt, nadat ze niet kon bewijzen dat al die klimaatdrammerij voortkomt uit een complot. Misschien had ze even met de inlichtingendienst moeten bellen of wat verder zoeken bij European Youth for Climate Action. Dan had ze ontdekt met welke miljoenensubsidies de EU allerlei ‘spontane’ demonstraties en activisten steunt.

Landsadvocaat

De vraag of de staat zich neerlegt bij uitspraken van de (milieu)rechter, is allang beantwoord. Neen, natuurlijk niet, want de staat, resp. het OM, resp. de regering, resp. de belastingdienst, resp. topambtenaren zijn ‘onschendbaar’ en kunnen wetten negeren, net als coalitie-afspraken, voorts onuitvoerbare/onbetaalbare internationale verdragen sluiten, het toelaten van (financiële) misstanden in de zorg, vervolging van frauderende politici en foute advocaten weigeren, dictators ontvangen, omroepen spekken, absurde (milieu)subsidies voor ondemocratische activisten en elektrische auto’s, voorzieningen voor criminele illegalen (Amsterdam), terreurorganisatie steunen, veroordelingen laten aanvechten door de landsadvocaat, het toezicht op criminele banken en verzekeraars  verwaarlozen, budgets fors overschrijden, duizenden peperdure externe ‘adviseurs’ bij de overheid binnensluizen,  geen effectieve controle uitoefenen op de terreursteun, de onderwijsmiljarden, de inburgering(scursussen) en op de gouden vertrekregeling van de belastingdienst, pensioenfondsen (laten) plunderen, honderden miljoenen per jaar verspillen, de eigen asielwetten negeren,  de milieu- en corruptiepraktijken van de (Amsterdamse) bodemas-maffia niet grondig onderzoeken, de RDW, UWV, ABP en de falende kinderbescherming niet aanpakken, corrupte rechters en curatoren beschermen, geheime ECB-verplichtingen aangaan en losgeld betalen aan ontvoerders. Uiteraard moet ook voor de staat een hoger beroep mogelijk zijn, maar de wijze waarop met name de landsadvocaat staatszaken behartigt, indien de burger recht heeft op schadevergoeding, valt veelal onder misbruik van ‘recht’ en macht. Een rechtsstaat onwaardig, doch die rechtsstaat is reeds ter ziele!

Milieureligie

Het hersenspoelen van kinderen kennen we al sinds de Kruistochten, de Hitler-Jugend, de demonstraties ten gunste van illegalen en nu in België de klimaatoptochten. Schreeuwende actievoerders die zichzelf en hun ideeën kennelijk heilig vinden en reden tot schoolverzuim. Het afdwingen van (politieke) aandacht en invloed wordt helaas normaal gevonden, ook door volwassenen, waarbij de luchtvaart- en politiestakingen, de ‘gele hesjes’ blokkades en de kerkasielactivisten tot voorbeeld dienen.

Pensioenfondsen

Het slechte rendement van sommige pensioenfondsen is onbegrijpelijk, evenals de houding van de toezichthouder. Als een bedrag van 1 miljoen wordt geparkeerd bij een bank, dan mag dit als ‘dekking’ worden gebruikt voor 10 – 20 miljoen aan kredieten. Sommige kredieten brengen meer dan 8 % rente op, dus gemiddeld ongeveer 1 miljoen na aftrek kosten. Indien de geldverstrekker (pensioenfonds) 10% rente krijgt, dan kost dit de bank slechts € 100.000. Hoog tijd dat er weer een staatsbank komt, waar minder zakken worden gevuld, minder monopoly-geld circuleert, geen woekerrentes/-polissen worden opgedrongen, geen miljarden worden witgewassen  en meer (over)winst wordt afgedragen aan de geldverstrekkers. Voorts dient elke politicus het tv-programma Zwarte zwanen te hebben teruggezien en zich af te vragen waarom tv-journalisten zoveel meer presteren dan hun eigen (advies)commissies, ook in criminele dossiers.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties