M.A.D.

“Mutually assured destruction”, de mythe van de afschrikwekkende werking van de dreiging met de wederzijdse totale vernietigingsoorlog. De stand van zaken is dat er negen, wellicht tien, landen zijn met een kernwapen arsenaal, waarvan de USA en Rusland voor 95% tekenen. Rond het eind der tachtiger jaren spraken Reagan en Gorbachev over totale afschaffing der nucleaire arsenalen, maar dat heeft niet goed uitgepakt en in de “logica” van deze wederzijdse afschrikking wordt Europa het toneel van een nieuwe nucleaire bewapeningswedloop.

Afb: maxpixel.net

Nadat Trump begon met de ontmanteling van allerlei loze verdragen passeerden o.a. het akkoord van Parijs, het nucleaire akkoord met Iran, NAFTA en de UN’s ‘Marrakesh’ de revue en werden te licht bevonden. Nu heeft hij het oude INF verdrag ook opgezegd omdat Putin weer nieuwe kruisraketten opstelt in flagrante strijd met dit verdrag. Daarbij zal ongetwijfeld spelen dat het strategische toneel waarop e.e.a. speelt drastisch is veranderd omdat Europa niet meer het brandpunt is in de historische confrontatie tussen NATO en Warschau Pact. China, Noord-Korea, Israël, India, Pakistan en wellicht ook binnenkort Iran hebben nucleaire arsenalen met bijbehorende middellange afstandsraketten.

Europa ligt momenteel weer in de “vuurlinie” dankzij Poetin’s chicanes met het INF, maar omdat Europa steeds minder gewicht in de mondiale schaal legt, ook in militair strategisch opzicht, zal Washington waarschijnlijk minder interesse tonen om zich hier nog verder te engageren in de komende gesprekken met Poetin. Dit past ook volkomen in de Europese ignorantie waarbij ook een politieke lichtgewicht als Duitsland’s minister van BuZa, Heiko Maas, deelt in de misplaatste Europese droom dat de gevaren die tijdens de koude oorlog speelden inmiddels voorbij zijn, dus Poetin kan rustig zijn gang gaan.

Alleen Engeland en Frankrijk, met hun eigen kernwapens, lijken deze ontwikkeling scherp in de gaten te houden, maar Poetin versterkt zijn positie en verzwakt daarmee, voor de zoveelste keer, het slapende Europa dat slecht op de bescherming van de USA kan hopen…

Wat ontbreekt aan een realistisch politiek perspectief in Europa is het feit dat, in het nieuwe mondiale plaatje, ‘hommeles in Europa’ meer en meer gedegradeerd wordt tot een lokaal conflict, waarvan wij ons moeten afvragen of de USA daarmee een ‘mutually assured destruction’ wil riskeren.

Wat zijn de argumenten voor de USA om een hardleers Europa, voor de tweede keer, te redden als Merkel en Macron slechts erop uit zijn om zoveel mogelijk afstand te creëren tot die USA onder het motto dat er een Europese defensie moet komen ten koste van de NATO?

Zelfs een extreem linkse Helmuth Schmidt zette zich keihard in voor de strategische plaatsing van Pershing raketten in Europa om dit – historische – gat in onze Europese defensie te dichten, maar salonsocialisten als Merkel en Macron willen alleen maar tegen Trump’s schenen schoppen in hun collectieve minderwaardigheidscomplex jegens de USA.

Schmidt zag in dat de loskoppeling van de Europese en Amerikaanse defensie fataal kon zijn voor Europa, Merkel en Macron zien niets!

De extreem linkse ‘Democratic Socialists’ in de USA willen zelfs het Pentagon budget halveren, maar van de traditionele lessen van de ‘gebroken geweertjes’ politiek in Europa hebben wij niets geleerd.

De Duitse regering wil iedere discussie vermijden uit angst voor de “ Wiederauferstehung der Friedensbewegung “, onder het motto “ wat wij niet aan de orde stellen, bestaat niet”. Duitsland heeft geen enkele moderne jet in de Luftwaffe die de (eventueel nucleaire) taken van de verouderende Eurofighter kan overnemen, want de infantiele linkse “grosse Koalition” kan niet gezien worden als koper van Trump’s F-35.

Dat is de politieke éénrichtingstraat waarin de Duitse defensiepolitiek verzeild is geraakt…. Het Frans/Duitse geleuter over “Strategische Autonomie” is puur links-ideologisch gemotiveerd, reden waarom de NATO alliantie ook nog eens op deze wijze uitgehold wordt en Europa kwetsbaarder dan ooit wordt voor Poetin’s intimidatie. Laat het duidelijk zijn: Europa is niet in staat om zichzelf te verdedigen met hun zwakke “strijdkrachten”, hun totaal verschillende doctrines voor militaire inzet en uiteenlopende politieke interesses, maar dit trieste duo loopt alleen maar tegen de schenen van Trump aan te schoppen! Ons eigenbelang is juist om de binding van de USA met Europa in stand te houden en het duo Merkel / Macron zo snel mogelijk door te trekken!

De NATO is al verzwakt maar Merkel en Macron ondermijnen dit instituut steeds verder met hun linkse subversie en onze strategische naïviteit doet de rest van Poetin’s werk.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
5 jaren geleden

Ik ben een absoluut voorstander van deugdelijke strijdkrachten, omdat dit een primaire voorwaarde is voor voortdurende vrede en veiligheid.
En bij die deugdelijke strijdkrachten horen ook nucleaire taken.
Maar ik zet wel flinke vraagtekens bij het F-35 verhaal, zuiver omdat ik denk dat het een kat in de zak betreft, en het prijskaartje is dermate hoog dat het voldoen ervan inmiddels essentiële onderdelen van onze strijdkrachten de kop gekost heeft, en in de toekomst geheid nog meer van die onderdelen de kop gaat kosten.
En de Eurofighter is verre van “verouderd”, verouderd tussen aanhalingstekens omdat moderne gevechtsvliegtuigen, mits goed ontworpen, eigenlijk niet kunnen verouderen.
De ingebouwde apparatuur kan verouderen, en die moderniseer je dan middels een upgrade.
Wat deze vliegtuigen wel doen is verslijten, dat is ook het probleem met onze huidige F-16’s, die zijn simpelweg versleten, waardoor ze onbetrouwbaarder worden en extreem veel onderhoud vergen.
Had men in ieder geval destijds voor de Eurofighter gekozen dan hadden we de F-16 volgens schema kunnen vervangen, wat een hoop geld bespaart had, en dan hadden we nu alweer een jaar of tien een prima gevechtsvliegtuig ter beschikking gehad.
Misschien hadden we dan zelfs nog een nationale vliegtuigindustrie gehad.
Inmiddels worden er, tien jaar te laat, F-35’s geleverd, niet omdat de problemen ermee opgelost zijn, maar omdat men de originele specificatie eisen dermate naar beneden heeft bijgesteld dat het ding “voldoet”.
En er komen ook nu nog altijd weer nieuwe serieuze problemen bovendrijven met dit gevleugelde werkgelegenheidsproject.
De deplorabele staat waarin onze strijdkrachten zich bevinden is niet enkel en alleen op ontbrekende financiering terug te voeren, de keuze voor een bepaald defensie systeem wordt bijna altijd primair bepaald door economische factoren, en persoonlijke belangen, en niet op de daadwerkelijke geschiktheid en functionaliteit van het systeem.
De F-35 is daar een “mooi” voorbeeld van.

Frans
5 jaren geleden

De politieke elite die inmiddels al decennia lang de scepter zwaait over West Europa is ervan overtuigd dat een nieuwe oorlog in Europa onmogelijk is.
En mocht het onmogelijke zich onverhoopt toch nog eens een keertje voordoen dan knappen de strijdkrachten van de andere naties het toch gewoon op.
Klaploperij is tenslotte de essentie van socialisme, dat klaploperij niet werkt in een groep die enkel uit klaplopers bestaat vergeet men voor het gemak even.
En in het uiterste geval komen de Amerikanen ons wel (weer) redden.
Aldus is defensie al die tijd al de sluitpost op de begroting, en altijd een kandidaat voor nieuwe bezuinigingsronden.
Maar de andere natiestaten zijn dus voor de politieke elite geen serieuze vijanden meer, de werkelijke vijanden zijn de eigen burgers, die zouden namelijk eens massaal wakker kunnen worden en zich realiseren dat de democratie effectief is afgeschaft.
En het leger dat je tegen die nieuwe vijand nodig hebt ziet er heel anders uit dan een leger dat andere legers moet bestrijden.
Dit leger ga je dan primair voor “politie” taken uitrusten, en dan ga je een hele hoop echt dure spullen niet nodig hebben, wat dan een mooi bijkomend voordeel is natuurlijk.
Het enige echte probleem met zo’n leger is natuurlijk dat de loyaliteit er van niet gegarandeerd kan worden als er grootschalig dodelijk geweld tegen de eigen bevolking gebruikt moet worden.
Gelukkig heeft ene zekere Jozef Stalin daar ooit een oplossing voor bedacht, je maakt gewoon maximaal gebruik van de taalkundige, culturele, en etnische verschillen binnen je heilstaat
Tijd voor een Europees leger dus, zodat je elk land van exact die vreemde troepen kunt voorzien die de minste scrupules gaan hebben het vuur te openen op de plaatselijke bevolking.
De eerste eenheden van dit leger hebben we inmiddels al in actie gezien, in Parijs, tegen de gele hesjes.

5 jaren geleden

Ik schreef onlangs aan een uitstekende, intelligente, columnist, dat: ” we zitten opgescheept met idioten”.

De heer Dunki heeft het kunnen “raden”. “”De NATO is al verzwakt maar Merkel en Macron ondermijnen dit instituut steeds verder met hun linkse subversie en onze strategische naïviteit doet de rest van Poetin’s werk.””

Het is heerlijk te merken dat er toch noch verstandige mensen zijn ……… en die schrijven in Sta-Pal. En nu maar hopen dat veel lezers er net zo over denken.