Gele hesjes

“De Europese landen herbergen nu al grote parallelle samenlevingen en moeten in de toekomst een bijzonder sterke groei van de moslimbevolking verwachten, terwijl het aantal autochtone niet-moslims zal krimpen met dalende geboortecijfers. De sociale integratie van migranten zal voor de meeste gastlanden een grote uitdaging vormen en het potentieel voor onrust en extremisme zal blijven toenemen”.

Was getekend: CIA-directeur Michael V. Hayden, 2008. [1]

Afb: wikimedia-commons

Wie heeft die vaststelling uit 2008 ergens in de traditionele media gelezen? Vrij weinig schat ik en vermoedelijk is dat aantal beperkt gebleven tot mensen die regelmatige de blog, samenleving en alternatieve media of podia induiken. De traditionele media, samen met politici de echte experts, deden het schokschouderend af als paniekzaaierij en complot denken. Een decennium geleden herkende een Amerikaanse inlichtingendienst de signalen van moreel verval; groeiende islamisering; opwaartse sociale en financiële druk door onbeheersbare migratiestromen, aversie voor arbeidsparticipatie en gebrek aan integratie bereidheid. En die heren en dames van de elitocratie maar schuddebuikend schamper lachen om die domme Amerikanen. Wat weten die in hemelsnaam van politieke machinaties in Europa? Uit de voorspelling van de CIA blijkt dat die domme Amerikanen een betere risico antenne hebben gehad dan de toen aan de macht zijnde elitocratie. Overigens, een groot deel van die heldere geesten geniet nog steeds van de emolumenten die verbonden zijn aan het pluche.

Ach, die Amerikanen

Soms worden voorspellingen realiteiten, maar in Europa geldt het motto “als je het niet zelf hebt bedacht, kan het nooit iets zijn”. Een motto dat in die tien jaar na de CIA voorspelling de lijfspreuk van de elitocratie is geworden. Tien jaar lang hebben blinde paarden nationaal geblindeerde regeringskarossen voortgetrokken. Geblindeerd, omdat men de neergaande spiraal ontwikkelingen in de boze omgeving niet wenste te zien; blinde paarden om te voorkomen dat die uit eigen beweging de goede route zouden gaan volgen. Tien jaar, waarin de ene gemankeerde politicus de andere opvolgde. Wie herinnert zich nog die VVD politicus die het volk probeerde wijs te maken dat het privatiseren van de medische zorg zou resulteren in een verlaging van de kostendruk voor de doorsnee Nederlander? De zorgverzekering is in een decennium 75% gestegen!

Het gaat toch hartstikke prima in Europa?

Frankrijk

In Frankrijk is een volksrevolutie uitgebroken, omdat de elitocratie uit de Parijse beemden het lang vertikte om de problematiek van het volk in vooral Noord-Frankrijk op de juiste waarde te schatten. Het gevolg is dat het Franse volk de machinaties van Macron niet meer pikt en het voortdurende politieke gebazel zat zijn geworden.

Rellen in Europa. Afb: wikimedia-commons / Mikael Marguerie.

De Europese globalist die de grenzeloze migratie en sluipende islamisering de ruimte geeft. De zelf verklaarde patriot die het nationalisme als verraad beschouwt; onder het mom van de gewenste multiculturele samenleving streeft naar een verdere islamisering en het prima vindt dat het Joodse bevolkingsdeel door diezelfde islamieten en linkse denkers steeds meer in het nauw gedrongen worden. De patriot die het doodnormaal vindt dat zijn dure migratie en klimaat hobby’s betaald worden door de onderlagen van de samenlevingspiramide. De patriot die bezig is om de middenklasse te elimineren en die dwingt af te dalen naar de onderlaag van de samenleving. Dat vindt Macron heel patriottistisch. De gele hesjes en hun aanhangers denken daar anders over: ruim 80% wil die ‘patriot’ weg hebben uit Parijs.

Duitsland

En Duitsland? Volgens Merkel en in haar kielzog Rutte, waren het allemaal kanspareltjes die het land zouden binnenstromen. Weg met die grenzen, open die huisdeuren, snel duur gemeubileerde huizen bouwen voor die kanspareltjes. De optimistische kijk van de elitocratie dat een groot percentage hoogopgeleide personen bij de migrantenstromen vertegenwoordigd zou zijn, is allang door de realiteit ontkracht. In de periode 2015-2018 zijn hoofdzakelijk alleenstaande mannelijke moslimmigranten na een brainstormend verblijf in een van de madrassa´s[2] met een lage scholing, een geringe arbeidsparticipatie en een stevige integratie-aversie, Duitsland binnengetrokken. Wanneer de migrantenstroom in de komende 40 jaar inderdaad hoofdzakelijk moslim gekleurd blijft, zal het aantal moslims van 6 miljoen of bijna 8% in 2016 groeien naar 20 miljoen[3] in 2060. Vermoedelijk zal tussen de 70 en 80% van die nieuwe medelanders kansloos zijn op de hoogwaardige Duitse arbeidsmarkt. Door de exponentieel groeiende druk op de sociale voorzieningen zal de schatkist steeds leger raken en is de tijd dat Duitsland zich kan beroepen op een evenwichtige verzorgingsstaat definitief voorbij. De vraag doemt op of de Duitse burger blij moet zijn met het vooruitzicht dat 25% van de bevolking moslim georiënteerd wordt.

Naast de beschreven effecten werd en wordt de Duitse samenleving door het pamperende overheidsbeleid en meelevende kerkelijke en gemeentelijke functionarissen, in toenemende mate geteisterd door ingrijpende sociale veranderingen[4] en Jihad georiënteerde grote en kleinschalige terroristische aanslagen, massa-aanrandingen, pandemieën en criminele pieken[5]. Een Duits inlichtingen rapport waarschuwt dat het aanhouden van de ongecontroleerde massa migratie van islamieten de al bestaande parallelle islamitische samenlevingsvormen zal versterken en zal resulteren in een institutionele instabiliteit binnen het Duitse democratische model.

De Duitse Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) heeft de Duitse kijker verteld dat Duitsland dit jaar € 30 miljard voor een miljoen migranten[6] in het land zal uitgeven. In het begin van 2017 kwam het Duitse Ministerie met andere cijfers op de proppen en raamde deze uitgaven op €22 miljard. Een stijging van bijna 50%! Top ambtenaren schatten dat de Duitse belastingbetaler in de periode 2017-2020 ca. € 94 miljard moet ophoesten om het migrantenbeleid te kunnen betalen[7]. Voor de bijna 500.000 woningzoekenden (een deel is gewoon dakloos) in het land heeft Merkel geen plan om die kwetsbare segmenten van de Duitse samenleving te kunnen helpen. Steeds meer huishoudingen van diegenen die hier al langer leven (de autochtone belastingbetalende burger) vegeteren aan de rand van het bestaansminimum. De verschillen zijn bij de uitgang van de supermarkten te zien in aantal tassen, volume en assortiment van de inhoud.

Zweden

Zweden heeft andere Europese landen een spiegel voorgehouden en laten zien waar een doorgeslagen vertroeteling van migranten ten koste van de levensomstandigheden van de autochtone burger in resulteert. Zweden zakt werkelijk tot de knieën weg in geweld en criminaliteit. Maar Zweedse politici blijken al net zo hardleers als koppig te zijn. In zijn bericht over bedreigde gebieden in Zweden accentueerde de Zweedse chef van de rijkspolitie Dan Eliasson, dat de Zweedse staat inmiddels in 61 No-Go-Areas de controle is kwijtgeraakt. In die gebieden leven massa´s criminelen en bestaan parallelsamenlevingen met eigen wetten, bankensysteem en sharia rechtspraak. Er is sprake van Zweeds grondgebied dat in machtsgevechten tussen Arabieren en Afrikanen (meestal Somaliërs) opgedeeld wordt. Sinds oktober 2015 heeft de Staat de Zweedse politie verboden om informatie te geven over misdaden en criminele zaken waarbij migranten betrokken waren. Die vallen nu onder Code 291 a.k.a. niets moet naar buiten komen. Zweden heeft het op één na hoogste verkrachtingscijfer ter wereld!

Nederland

Nee dan Nederland. Dat gidsland aan de Noordzee. Politici, topambtenaren, BN-ers en andere deskundigen wisten het in 2014 zeker. Deze asielinstroom zou in vergelijking met voorgaande minder succesvol verlopen migrantenstromen, het beste zijn wat Nederland in jaren was overkomen. De sleutel lag bij het opleidingsniveau van de Syriërs. Die waren in het algemeen hoog opgeleid, zouden snel aan het werk kunnen om Nederland een positieve impuls te geven. Behalve een impuls voor een stotterende economie zou die niet-westerse immigratie Nederland diverser maken[8].

De cijfers van het CBS over die succesvolle Syriërs schetsen niet verrassend een ander beeld dan de deskundigen de samenleving wilden doen geloven. 92.000 kwamen in de periode 2014-2015-eerste helft 2016 naar Nederland en ruim 94% kreeg binnen een half jaar een verblijfsvergunning. Het aantal Syriërs met een asielstatus verdubbelde in 2014 door het bekende nareis of gezinshereniging beginsel, Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning blijkt 90% van de volwassen (18 tot en met 64 jaar) statushouders een bijstandsuitkering te hebben. De kleine minderheid die wel werkt, heeft meestal een klein baantje in de horeca of via (ander) uitzendwerk. Hooguit een vijfde van de Syrische vluchtelingen bestaat uit hoog opgeleiden, waarbij aangetekend dat de waarde van de Syrische diploma’s geringer is dan de West-Europese. Daar komt bij dat migratie, anders dan de migratieprofeten vaak willen zien, doorgaans verlies oplevert: verlies van sociaal kapitaal, van netwerken, van taalvaardigheid. En de inburgering[9] dan? De asielzoekers die in 2014 in Nederland een verblijfsvergunning kregen hadden op 1 oktober 2015 nog maar in 0,5 % van de gevallen dat inburgeringsexamen gedaan en dat percentage is in de periode tot 2018 nauwelijks gestegen. Om dat percentage op te stuwen, kun je tegenwoordig vragen en antwoorden voor € 70 op het internet kopen.

De rekenmeesters van Elsevier hebben in 2009 de kosten van immigratie berekend. Het resultaat was dat in de achterliggende 40 jaar instroom, afhandeling en verblijf van migranten de Nederlandse belastingbetaler meer dan € 200 miljard heeft gekost. In 2009 alleen al meer dan € 12 miljard. Gelet op het groeiende volume en de langere proceduretijd zijn die kosten sinds 2009 progressief toegenomen en is het geen verrassing waarom politici de samenleving niet willen informeren over de kostenontwikkeling op de langere termijn.

Geel staat voor veel zaken

Heeft U ook zo´n leuk reflecterend hesje? Voor het geval U panne krijgt met de auto en U niet ongewild wil meeliften op een auto die U met een razende vaart passeert. Oranje of Geel? Beide kleuren staan voor veiligheid, Raar dat mannen en vrouwen die het beleid van de elitocratie in Frankrijk zat zijn door veiligheidsorganisaties gedwongen worden om hun gele hesje uit te trekken. Geel is dus ineens onveilig geworden voor de niet-gele hesjes dragende doorsnee patriot, die het beleid van de opperpatriot Macron nog ondersteunt. Gelet op het feit dat Macrons waarderingscijfer rap naar de 20% ondergrens holt, krimpt die populatie met de dag.

Geel staat in de ogen van leden van veiligheidsorganisaties dus niet meer voor veiligheid, maar voor oproer, voor rebellie, voor vernielingen. Die beseffen blijkbaar niet dat geel de diepe ontevredenheid voor het denken en doen van de policor leden van de elitocratie uitbeeldt. Ze beseffen niet dat geel het wantrouwen uitbeeldt in de woorden van bazelende, sussende en neerbuigend optredende politici die vanaf hun verheven morele kansel het electoraat na iedere verkiezing op een kleinerende manier denken te moeten benaderen. Geel symboliseert het gewone volk dat zich niet meer wil laten laat koeioneren. Geel staat voor de ellende die de migratie en klimaat hobby´s van de policor gemeenschap de doorsnee burger hebben gebracht.

Geel staat voor de juistheid van de voorspellingen van de Directeur van de CIA, Michael Hayden, omdat het helemaal niet goed gaat met Europa dat in horizontale en verticale zin diepe scheuren vertoont.

 ——————————————–

[1] Zie artikel “De naakte Zonnekoning”

[2] Koran school. De eerste werd in 1067 in Bagdad gesticht door grootvizier Nizam al-Moelk van het Seltsjoeken Kalifaat. Het doel was een uniformere beleving van de Islam te stimuleren. De meeste hedendaagse madrassa´s omarmen het fundamentalisme.

[3] Het moslim percentage groeit ook door de demografische effecten van al in Duitsland levende moslims. Die toename schatten officiële instanties op een ruime 70.000 per jaar. Dat betekent dat bij een constante aanwas in 2060 ruim 2.5 miljoen Home Grown moslims het Duitse bevolkingsvolume zal aanvullen.

[4] Groei van no-go zones voor niet-moslims, sharia rechtbanken, huwelijken met en van minderjarigen, polygamie en eerwraak.

[5] Migranten pleegden bijna 208.000 misdaden in 2015, een groei van bijna 80% in vergelijking met 2014. Tussen januari en december 2015 was dat 570 misdaden per dag of ruim 20 per uur. Somaliërs en Soedanezen hebben van grootschalige sociale voorzieningsfraude een beroep gemaakt of misschien is kunst een beter woord.

[6] Net als in veel Europese landen noemen politici en zieligheidindustrie in Duitsland nieuwkomers nog steeds angstvallig vluchtelingen.

[7] Artikel “Duitsland geeft in het jaar 2017 aan 1 miljoen “vluchtelingen” € 30 miljard uit” (24 juni, Die Freie Welt)

[8] Artikel “Zo succesvol zijn de Syriërs die naar Nederland kwamen” Syb Winia, Elsevier, 22 juni 2017.

[9] Wie van buiten de Europese Unie of Turkije naar Nederland komt moet binnen drie jaar een inburgeringsexamen doen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
John
5 jaren geleden

Ik zocht aar een site waar ik gele hesjes met een slogan als “Rot op met je EU” op de rug kon bestellen, en toen kwam ik hier uit.
Misschien een idee om ze te laten maken?
Ik zou deze in ieder geval altijd dragen, om uiting te geven aan mijn ongenoegen.

Campert
5 jaren geleden

Prima vertaling van de werkelijkheid Charlef! Dank.

SouthernComfort
5 jaren geleden

Zeer goed artikel van Charlef Brantz, dat samengevoegd werd met een ander artikel en onder een andere kop verscheen op SDB.

Twee opmerkingen: de parallelle samenlevingen. Dit suggereert eigenlijk een gelijkwaardigheid die niet bestaat, en wellicht een symbiose die niet existeert. Het betreft de geïmporteerde bruine onderlaag van de bevolking die parasiteert (En zijn beklag doet over) op de bestaande autochtone bevolking. Het is dus eigenlijk een ongewenst, doch bewust gecreëerd bijverschijnsel.

‘Syb Winia’ is onjuist, de bekende journalist van Elsevier heet Syp Wynia.

Frans
5 jaren geleden

De naam die je zoekt is Coudenhove-Kalergi.
Bedenker van het naar hem vernoemde plan, dat genocide op de autochtone Europese bevolking nastreeft.
En er bestaat zelfs een club die jaarlijks een aan deze aspirant massamoordenaar opgedragen prijs uitreikt.
Merkel heeft hem al een keertje glunderend in ontvangst genomen, en Juncker geloof ik ook.
Maar maak je geen zorgen, het is maar gewoon een complot theorie hoor.
Doorlopen mensen, niets aan de hand…

Benedict Broere
5 jaren geleden

We kijken aan tegen het intellectuele failliet van een hele generatie professoren, linkse denkers, linkse wetenschappers, die decennialang hardnekkig de andere kant hebben opgekeken, teneinde in staat te zijn helemaal niet waar te nemen wat decennia van import van Afrikanen en moslims voor negatieve gevolgen heeft voor het samenleven van mensen die al eeuwen en eeuwen in Europa wonen. Het is net alsof we naar een soort gewilde genocide zitten te kijken, een willens en wetens uitvoeren van een plan om de westerse cultuur af te breken. Het lijkt op stalinistische social engineering, oftewel het gewetenloos, gevoelloos, empathieloos, verschuiven van miljoenen mensen, in de waan aldus een of andere heilstaat te stichten. Afrika en islam zijn gebaat met het implementeren van de Verlichting, d.w.z. rationaliteit, vrijheid, mensenrechten, wetenschap. We moeten het corrupte despotisme niet importeren, maar bestrijden met ideeen van hoe een moderne open samenleving werkt en wat er de mentale basis van vormt.

5 jaren geleden

****Nee dan Nederland. Dat gidsland aan de Noordzee. Politici, topambtenaren, BN- ers en andere deskundigen wisten het in 2014 zeker. Deze asielinstroom zou in vergelijking met voorgaande minder succesvol verlopen migrantenstromen, het beste zijn wat Nederland in jaren was overkomen. De sleutel lag bij het opleidingsniveau van de Syriërs. Die waren in het algemeen hoog opgeleid, zouden snel aan het werk kunnen om Nederland een positieve impuls te geven. Behalve een impuls voor een stotterende economie zou die niet-westerse immigratie Nederland diverser maken[8].**** Aldus Brantz.

Gelukkig alweer een uitstekend artikel waar ik graag even mijn “literomanie” op afvuur.
We zien dus hoe incompetent en zelfverloochenend, de huidige politieke elite óns wil wijsmaken dat ” het allemaal voor ons wel goed is”.

Heel duidelijk wordt het inmiddels dat de “globalisering” enorme ellende met zich meebrengt. En, de Europese bevolking gewoon als “oud Vuil” en vooral als dom wordt gezien door de huidige mentaal zieke elite, waar de minachting en arrogantie, gevoed door megalomane ambities, zonder enig kennis van de demografische diversiteit , ons willoos wil maken. Mark Rutte heeft nu ook duidelijk bewezen NIET meer voor Nederland op te komen, maar zich schaart achter de elite die een wereldregering willen. Dat hij ook bij het klimaatprobleem zich gedraagt als een fantast en hardop zegt dat er geen alternatief is het klimaatverdrag van Parijs niet uit te voeren. Grotere kletskoek uit zijn zieke geest.” Immers: de Groei van Schiphol zal steeds méér CO2 uitstoten, en China en Rusland als ook Amerika, hebben overal LAK aan. In China worden alsnog NU 471 kolencentrales gebouwd waardoor alle inspanningen in Europa om het CO2 uitstoot te beperken, teniet wordt gedaan. Maar……. de echte oorzaak is DE OVERBEVOLKING en dat wordt angstvallig verzwegen.

Nu het “Pact van Marrakesh” er in de Tweede Kamer is doorgedrukt, durf ik te beweren dat “men” ( de elite) niet meer weet wat “men” doet om maar de macht te kunnen behouden en het plaatsje op het pluche. Dat het CDA en de ChristenUnie dit accepteren betekent tevens dat “ze” hun dubbele moraal laten zien.
Dat de ontevredenheid nu zichtbaar wordt. waarbij de “gele hesjes” een betekenis krijgen van die ontevredenheid en langzaam maar zeker , zal uitmonden is chaos.
Immers: het is onverteerbaar dat:” **** Het aantal Syriërs met een asielstatus verdubbelde in 2014 door het bekende nareis of gezinshereniging beginsel, Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning blijkt 90% van de volwassen (18 tot en met 64 jaar) statushouders een bijstandsuitkering te hebben*****. ( Aldus Brantz)

De belastingen zullen ook daardoor omhoog gaan én de sociale voorzieningen staan onder hoge druk. Iedereen voelt nu dat de armoede “weelderig” aan het groeien is.
De burger is machteloos gemaakt en dat zal de agressie versterken, met “gele hesjes als KENMERK en…….. de chaos is geboren.
“Sic Trans’it Glo’ria mun’di”.