De afkoeling van de atmosfeer, zonder dat het een cent kost….

Hoeveel ‘hoog opgeleide’ leden van de 2e Kamer, om maar niet te spreken van onze ‘altijd mooi weer in dit prachtland profeet’ Rutte of de altijd zo triest ogende Wiebes – kortom de voltallige, door en door moreel corrupte kliek die verantwoordelijk is voor de zieke klimaatwet – hebben ooit NASA’s website doorbladerd inzake de klimaat-data?

Afb: wikimedia-commons – NASA

Hoeveel ‘journalisten’ hebben ooit de moeite genomen om daar onderstaande actuele, schokkende info over de sterke afkoeling van de atmosfeer tussen 2016 en 2018 te achterhalen en, mocht een enkeling dat al gedaan hebben, vervolgens krampachtige moeite gedaan om die objectieve info coûte que coûte NIET bekend te maken aan hun lezers?

‘De wereld vergaat’ – een onomstotelijk feit, maar dat vergt nog miljarden jaren – en alle salonsocialisten willen, op andermans kosten, een superthermostaat bouwen in Parijs die de ‘opwarming van de aarde’ tegengaat, en daar liefst zelf nog een paar leuke graantjes van meepikken onder de noemer ‘wetenschappelijk onderzoek – pecunia non olet’.  Zie: Katowice: “Dertigduizend mijl onder zee.” (dd. 20 december jl.)

Maar wat als ‘opwarming’ een ‘idée-fixe’ uit de koker van Karl Marx blijkt te zijn? Al Gore is multi-multi-miljonair geworden dankzij deze idée-fixe ondanks de, al vele jaren, op de website van NASA prijkende tekst: ‘According to an ongoing temperature analysis conducted by scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), the average global temperature on Earth has increased by about 0.8° Celsius (1.4° Fahrenheit) since 1880 ‘.  

Let wel, dat is dus in feite praktisch niets in anderhalve eeuw, maar daar passen linkse ‘wetenschappers’ een mouw aan met de komische, hoogst onwetenschappelijke bewering ‘dat daarvoor een enorme hoop warmte nodig zou zijn geweest….’ Gekke Henkie! De werkster zal er diep van onder de indruk zijn geweest en naïeve GL en D’66 ‘millennials’ griezelen hierbij ongetwijfeld ook van genot.

Het probleem met dit soort ‘in stenen tafels gehouwen waarheden’ is enerzijds dat de periode waarover gemeten wordt teruggaat naar 1880, deels met grovere meetmethoden en andere meetpunten dan vandaag de dag, maar anderzijds is het bekend dat NASA de op decimalen nauwkeurige satellietmetingen manipuleert, d.w.z. naar boven bijstelt, hetgeen het eindresultaat wetenschappelijk volstrekt onbetrouwbaar maakt. Dat past dus prima in een subversieve politieke agenda waarbij men niet terugschrikt voor aperte leugens, inherent aan het profiel van de ‘klimaat-profeet’, een politiek gemotiveerde, onwetenschappelijke babbelaar die nauw verwant, zo niet identiek, is aan de ‘Marrakesh’ zeloten.

Waar die ‘klimaat-profeet’ als de dood voor is, zijn objectieve feiten, want ‘garbage in, garbage out’ is een bekend axioma en zijn ultieme doel is juist die ‘garbage’. Maar wat als, naast dit pure bedrog, hun ‘garbage’-prognoses ook nog eens berusten op mathematisch ondeugdelijke rekenmodellen, in feite onbetrouwbare afdankertjes die slechts ontworpen waren voor de financiële wereld maar daar als te riskant werden gezien? De toekomst voorspellen vergt andere gaven dan deze lieden gegund zijn.

Ik schreef al eerder over hun manipulatie en intellectuele malaise in twee recente artikelen: ‘Schokkende bekentenissen van politiek-correcte klimaatprofeten (dd.13 november)en ‘ In het bestaan van de aarde is het CO² niveau zelden lager geweest’ (dd.29 augustus jl.). Dat onschuldige CO² wordt misbruikt in een boosaardige misrepresentatie van de causale relatie tussen atmosferische temperatuurschommelingen en de hoeveelheid CO² in de dampkring, waarbij het laatste – in een puur passieve relatie – daarin geenszins leidend is, maar slechts varieert al naar gelang de atmosfeer varieert in temperatuur. Dit staat lijnrecht tegenover leugens die niet onderscheiden tussen CO² als een essentieel, natuurlijk drijfgas en ‘luchtvervuiling’.

Hoeveel ‘luchtvervuiling’ er trouwens veroorzaakt wordt bij het opwekken van alle vereiste stroom voor inefficiënte elektrische auto’s durven zij niet publiekelijk te becijferen, want dan zou de hedendaagse technologie wel eens superieur kunnen zijn. Daarnaast is de gebrekkige batterij-techniek, met o.a. schaarse en absoluut niet duurzame en daarom peperdure grondstoffen als lithium, hoogst schadelijk voor het milieu in de mijnbouw, waarbij ook radioactieve stoffen vrijkomen waaraan o.a. Australische, Chileense en Argentijnse mijnwerkers worden blootgesteld. Niet relevant; doordrammen en de multinationals doen graag mee!

Wie de moeite neemt om voorgaande artikelen op Sta-Pal nog eens te bekijken zal wellicht openstaan voor mijn ontkenning dat de ‘klimaat-profeten’ ook maar iets ‘wetenschappelijk onderbouwd’ zouden hebben. ‘Gebakken lucht’ is ook warm, maar nu heeft NASA zèlf gepubliceerd dat tussen februari 2016 en februari 2018 de gemiddelde atmosferische temperatuur gedaald is met liefst 0,57°C….

Men mag niet, zoals de klimaat-alarmisten keer op keer doen in het NOS Journaal, een paar weken van ‘warm weer’ verwarren met ‘klimaat’, maar als NASA – in de objectieve context van hun eigen data – het hierboven vermelde cursief aan een ‘wetenschappelijk integere actualisering’ zou onderwerpen, zou de opwarming sinds 1880 tot februari 2018 beperkt blijven tot slechts 0,23°C over – notabene – anderhalve eeuw! Dat is schokkend nieuws en blijft derhalve ook krampachtig buiten de berichtgeving van de linkse pers en de NOS!

Dit alles berust op hun eigen satellietmetingen, die enkele maanden geleden door een serieuze wetenschapper genaamd Aaron Brown van de NASA site zijn aangehaald in diens klimaat- bevindingen, die u kunt lezen op: https://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-global-warming-earth-cooling-media-bias/

NASA rept in hun tekst ( mijn cursiefje hierboven) van een ‘ongoing temp analysis’, maar doet dat toch maar liever niet omdat hun geloofwaardigheid dan in duizend stukken valt. Maar Aaron Brown extrapoleert in zijn artikel (zie bovenstaande link) dat bij een voortzetting van die afkoelende trend tot juni 2018 de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer al onder die van 1980 zou uitkomen.

U zult er geen woord over lezen in onze westerse leugenpers, want de klimaat hysterie achter de immorele Haagse klimaatwet wordt hier in vlammen afgeschoten. Maar u zult er toch voor bloeden, met de beste wensen voor een gelukkig Nieuwjaar van de Hollandse Al Gore genaamd Nijpels en de u eeuwig dankbare klimaatindustrie!

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Lars024
5 jaren geleden

Klasse en helder artikel!

“The Inconvenient Truth” (maar dan 180 graden gedraaid: hoi, Al Gore).

Hoe dom WIL je zijn om nog steeds vast te houden aan de klimaathoax, extreemLinksgroen en co?!

Benedict Broere
5 jaren geleden

CO2 geeft helemaal geen broeikaseffect. Als je in Youtube zoekt op ‘Klimaschwindel’ dan verschijnen er diverse experts die dat in uitgebreide lezingen uitleggen. Verder is CO2 goed voor de plantengroei, geeft herstel van bossen, grotere oogsten. In de groente en fruitteelt wordt CO2 ingezet om de groei te bevorderen van tomaten, paprika’s, enzovoort. Tja.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Benedict Broere

Helemaal met u eens. Moeder natuur creëert al miljarden jaren een perfecte, natuurlijke CO²-balans die 98% ervan in de oceanen opslaat en 2% vrij laat circuleren als een onmisbaar, natuurlijk drijfgas in onze atmosfeer, zoals u beschrijft.

De absolute hoeveelheid CO² in de atmosfeer is echter dermate gering dat zelfs ‘een sterke procentuele stijging’ in absolute cijfers uitgedrukt practisch irrelevant is voor de totale samenstelling van de atmosfeer, dus geleuter van het NOS Journaal over ‘sterke CO²-toename’ alleen maar links ‘fake-news’ is. Maar die klinkt Ollongren als muziek in de oren!

Bovendien tendeert de CO² bij een hoger dan gemiddelde temperatuur van de atmosfeer – dankzij natuurlijke verschijnselen als een vulkaanuitbarsting of verhoogde zonneactiviteit – ook iets mee te stijgen. Maar slechts a l s g e v o l g van die voorafgaande temperatuurstijging en alleen maar in die dwingende relatie van oorzaak en gevolg : de hogere temperatuur juttert de CO² concentratie op, dus absoluut niet het tegenovergestelde zoals die klimaat-charlatans pretenderen.

Uiteraard absorberen de oceanen dan weer keurig de meerdere CO² tot de natuurlijke 2% vs. 98% relatie hersteld is. Wetenschap is nu eenmaal objectief en moeder natuur danst niet naar de pijpen van ideologische zakkenkloppers als Nijpels, Samson, suffe illiteraten als Klaver en Jetten of opportunisten als Rutte en Buma.

Cowboyverhalen over ondergrondse opslag van CO² tarten daarom iedere vorm van menselijke intelligentie, reden waarom GL en D’66 wellicht zèlf beter ‘ondergronds’ kunnen gaan. Wat Nederland daarom als ‘gidsland’ in dit Kafkaëske drama moet betekenen is puur infantiele prietpraat; elke cent die daarvoor uit uw en mijn zak geklopt wordt is weggegooid aan de idée-fixe van ‘non-valeurs’ als Klaver en Jetten c.s.