Prikbord nr 753

Wie nu nog meent dat een burgemeester boven de partijen staat, is naïef. Het gedrag van Halsema en vele andere burgemeesters wijst op het tegendeel. En ook de benoemingen op allerlei andere (overheids)baantjes zijn partijgebonden, inclusief de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, waarbij vlekjes’ in het dossier van betrokken kandidaat vaak geen rol spelen.

Brexit

Het lijkt tamelijk schijnheilig als de koning de goede banden met Groot-Brittannië in stand wil houden terwijl de regering binnen de EU bijdraagt aan het straffen’ van de Britten. En het wordt helemaal dubbelzinnig als een collectief handelsverdrag zoals ook met andere niet-EU landen bestaat, wordt aangemerkt als een onterecht voordeel’ voor Groot-Brittannië. Dus niet voor de EU-landen? Dan gauw de EU verlaten!

Discriminatie door de overheid

De lamlendigheid van gemeentes om fraude door Turkse bijstandontvangers te onderzoeken, zal in de rechtszaal gevolgen kunnen hebben in andere fraudegevallen.

Want discriminatie door de overheid op grond van een Turks paspoort kan door de Nederlandse rechter niet worden getolereerd. Dus waarom in Waalwijk in bepaalde buurten de vuilniscontainers ongestraft op de stoep kunnen blijven staan, terwijl volgens een tv-documentaire een Nederlander een boete-eis van € 90,- kreeg voor één dag abusievelijke overtreding, is derhalve een raadsel. Of toch niet…?

Eigen beleid of eigengereid?

Als onze minister van BuZa zich niets van Europees beleid hoeft aan te trekken en in Nigeria over immigratie gaat praten, waarom zijn we dan niet zo eigengereid als het om het (opzeggen van) het vluchtelingenverdrag gaat? De problemen met de azc’s en het terugsturen worden vooral veroorzaakt door kansloze gelukszoekers waarvoor EU-afspraken zouden (moeten) komen met onwillige landen van herkomst. Wat heeft minister Blok dan in Nigeria te zoeken?

Grenssluiting

President Trump heeft gelijk met het sluiten van de zuidgrens, want Mexico zal de miljoenen gelukszoekers uit de Zuid-Amerikaanse staten niet tegenhouden. Dat het om echte’ vluchtelingen zou gaan, waarvan straks hele families mogen nareizen, is nauwelijks aannemelijk. Dat de VN dit immigratie blijft noemen in plaats van invasie duidt erop dat zelfs in New York het vluchtelingenverdrag nauwelijks serieus wordt genomen. Tijd om het grondig te herzien voordat de gehele bevolking van Venezuela op reis gaat en er in Mexico toestanden ontstaan zoals nu al op Curaçao en in Zweden. Intussen is het gelijk van Hongarije om de grenzen te sluiten voldoende bewezen, maar de heer Timmermans is hier blind voor. Te druk met zijn volgende baan?

Halsema naïef?

Burgemeester Halsema zou Silvana Simons op de vingers hebben getikt over de woonlocatie van het raadslid. In werkelijkheid lijkt het erop dat ze door Simons voor de gek is gehouden of het spelletje meespeelt. Want sinds wanneer is Halsema naïef?

Hondsbrutaal

Niet alleen de demonstraties in Pakistan en de groepsverkrachtingen (en moorden) in Duitsland illustreren de kwaadaardigheid van bepaalde bevolkingsgroepen. Ook hier eisen zgn. asielzoekers hun rechten’ op naast het plegen van criminele feiten terwijl onze naïeve landgenoten pleiten voor een kinderpardon. D.w.z. voor nog meer rechtszaken om het verblijf hier te rekken, uiteindelijk ook de ouders een pardon’ te verlenen en vervolgens een veelvoud van gezinsherenigers te mogen huisvesten.

Meer dan 100.000 per jaar… Inmiddels eist een hondsbrutale Pakistaanse advocaat hier bescherming tegen de moslim-extremisten uit zijn land, terwijl we onze eigen bevolking niet eens kunnen beschermen en zelfs niet weten wie de bedreigers’ zijn, die de beveiliging van onze elites noodzakelijk’ maken. Met de eventuele gelijkstelling van immigranten aan vluchtelingen zal niet alleen een vloedgolf aan Afrikanen op weg gaan naar Europa, maar ook een deel uit Azië en het Midden Oosten.

Kerkasiel

Sinds wanneer moet de staat sabotage van onze wetshandhaving accepteren? De scheiding van kerk en staat brengt met zich mee dat kerkelijke groeperingen geen eigen rechtspositie hebben boven/buiten de wet. De volgende stap zou dan immers de sharia kunnen zijn. Voorts is een preek door leken geen te respecteren kerkdienst’, terwijl bovendien de pastorie geen functie heeft tijdens de dienst, zodat die geen deel uitmaakt van buitenrechtelijke locatie. Doch de strafbaarstelling van de hulp aan illegalen is kennelijk nog steeds een dode letter’.

Onwetend

De staatsomroepen weten niets van de eigen gedragsregels voor bijverdiensten, de directeuren van Sociale Diensten voor zover het inmiddels geen externe stichtingen zijn weten niets van tekortschietend onderzoek naar (buitenlandse) bezittingen van bijstandontvangers, het UWV weet niets van het misbruik van uitkeringen, de Nederlandse Bank weet niet hoe ING-directeuren die te veel verdienen moeten worden aangepakt, het nieuwe boegbeeld van D66 weet niet hoe hij zich moet gedragen in een democratie, Buitenlandse Zaken en in het bijzonder minister Kaag weet niet wat terreurorganisaties doen met de Nederlandse subsidies en de EU – in het bijzonder Macron – weet kennelijk niet hoe lang de Russen het kernwapenverdrag reeds schenden door nieuwe raketontwikkelingen. In het laatste geval heeft Poetin dit een jaar geleden reeds aangekondigd, maar onwetendheid is tegenwoordig het excuus voor incompetentie.

Slechts 55 miljard?

De publicaties over het ten onrechte dus frauduleus terugvorderen van de staat van nooit betaalde bedragen, zouden in de EU een omvang betreffen van 55 miljard. Dit lijkt nogal tegenstrijdig gezien de omvang van alleen al in Duitsland vermoedelijk meer dan 100 miljard. Dit werd reeds ruim een jaar geleden ontdekt, maar kennelijk doodgezwegen binnen de EU-landen die ook nu de daders niet gaan aanpakken. Want banken, verzekeraars, beleggers, grootindustriëlen en bevriende politici staan boven de wet. In Duitsland zelfs geholpen door rechters.

Staatsbedrijf

Ziekenhuizen zijn geen staatsbedrijven, dus moet de minister zich niet bemoeien met faillissementen. Dat de SP nu de schuld legt bij de verzekeraars is helemaal absurd. Wanneer heeft de SP onderzoek gedaan naar de reputatie van de heer Winter en naar het financiële beleid in de zorg; in het bijzonder bij de failliete ziekenhuizen?

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, jeugdzorgstichtingen etc. zijn gewoon een deel van het bedrijfsleven. Ze gedragen zich er echter niet naar; vooral bij gebrek aan sancties voor de bestuurders.

Tempo

Tilburg, 15.00 u: de eerste files van de avondspits’. Wat voor banen hebben al die mensen, of is de werkhouding in dit land onder de maat? Een museum dat 7 jaar dichtgaat voor een renovatie; 3 maanden om een technisch onderzoek te doen naar de Stint; een half jaar nodig voor een rapport over de Amsterdamse afdeling Openbare Orde en Veiligheid; en maanden om de asielaanvraag van een gelukszoeker in behandeling te nemen. In het laatste geval zou er sprake zijn van personeelstekort bij de IND. Merkwaardig, want hoe is het dan gegaan toen tienduizenden zich aanmeldden in 2015? Bovendien kan in geval van twijfel meteen begonnen worden met een afwijzing. De advocaten zorgen wel dat er aanvullend bewijs’ en een beroepsprocedure komt. En als betrokkene op voorhand in een uitzetcentrum wordt geplaatst, is het vooruitzicht van gratis kost, inwoning, medische verzorging en juridische bijstand ook minder aantrekkelijk. Leegstaande gevangenissen genoeg in dit trage en besluiteloze land.

Toeval?

Is het toeval dat de linkse partijen waaronder GroenLinks, de laatste jaren zo veel milieumiljarden hebben geëist, dat er nauwelijks geld overbleef voor Defensie en voor de ontwikkeling van veilige kerncentrales? Het is in ieder geval geen toeval dat vlak voor het bekendmaken van de absurde immigratiedoelstellingen ( migratiepact’) , het doorprikken van het milieu-akkoord en het bekend worden van de Brexitvoorwaarden het nationaal referendum om zeep werd geholpen. Het maakt de houding van D66 bijna begrijpelijk en de geloofwaardigheid van Pechtold doet er niet meer toe.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties