Is Nederland echt zo’n ’tolerant land’?

Het is opvallend hoe stereotiep onnadenkende Nederlanders in den vreemde Nederland omschrijven als ‘tolerant’…. Let wel, ‘tolerant’ in de zin van ‘verlicht’ is nogal misplaatst. Baruch Spinoza zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wat er van zijn ‘verlichting’ is overgebleven.

Afb: Sta-pal

Buitenlanders interpreteren dat meestal als ‘free drugs in Sodom & Gomorra’, een imago waarvoor ik mij altijd gegeneerd heb om mee geassocieerd te worden, van een zelfingenomen salon-socialistische overheid die één der meest moreel corrupte profiteurs is van de drugshandel en langzamerhand het land kritiekloos doet afglijden naar het niveau van de draaischijf voor de troep uit Latijns Amerika als één der grootse Europese drughandelaren. De onscrupuleuze jojo’s in Den Haag worden, in veel aspecten, niet gestoord door enig zelfrespect.

Als dat ‘tolerantie’ is dan is mijn reactie: Gekke Henkie…, daar gaat de ‘verlichting’, want Rutte’s ’fantastische land ‘ (zijn versie van Nederland), moet zichzelf niets wijsmaken maar zich juist eens goed tegen het licht houden, want als je lang in het buitenland hebt gewoond en hier weer terugkeert, is het een ‘cultuurschok’ om te zien hoezeer dit socialistische landje verloederd is.

Naast communistische indoctrinatie gedurende vele decennia door CPN, PvdA, D’66, SP en GL zijn tech-giganten als Google, Facebook en Twitter instrumenteel in de radicalisering der ‘millennials’, deels uit radicale ideologische motivatie, deels winstbejag.

Op 15.09 jl. schreef ik al over ’Google’s instabiele koninkrijk’, maar tot op de dag van vandaag ontkennen die huichelaars dat het hen om de centen gaat. Het zij zo, voor wat het waard is, maar des temeer gaat het hen om politieke macht middels de radicale ondermijning van de vrijheid van informatie en meningsuiting in hun dwangneurose om de staat omver te werpen omdat deze zich niet conformeert aan hun seculier-religieuze credo. Zij schrikken er niet voor terug om daartoe hun technologische dominantie en monopolistische marktpositie te misbruiken om hun discipelen te isoleren en te ‘beschermen’ tegen (micro)-agressie van ‘andersdenkenden’ die monddood gemaakt worden, zoals dat ook al aandacht kreeg in ‘Hoe kom je erbij?’ van Charlef Brantz. Desnoods wordt dit proces door Antifa-zwarthemden met grof geweld kracht bijgezet.

Het doel van deze ‘vlucht in de veilige socialistische collectiviteit’ is, in eerste instantie, dat hun fragiele zieltjes niet gepijnigd kunnen worden met lastige vragen van zelfstandige denkers over het hoe en het waarom van hun ondermaanse bestaan. Dat toevluchtsoord versterkt de ‘we against them’ reflex en de solidariteit omdat zij zich ook voor hun informatie over deze wereld en omstreken volledig afhankelijk maken van de MSM, die al ten tijde van Obama dreef op diens dubieuze wereldvisie en daarom door zijn staf denigrerend ‘the echo-chamber’ genoemd werd. ‘The world according to Obama’ is gevaarlijk omdat zijn onderliggende filosofie nu eenmaal ondermijning van onze vrijheid en van het bonafide maatschappelijke vertrouwen eist.

Omdat die MSM dit, naast hun seculier-religieuze credo, ook doet uit puur commercieel eigenbelang, is het hoog tijd dat Amerikaanse senatoren doorzetten met hun plannen voor opsplitsing en deregulering van deze monopolies; desnoods worden er grote boetes opgelegd zoals wij al in Europa zagen en volgen er zelfs strafklachten.

In Nederland koester(d)en wij eeuwen lang een cultuur van ‘verlichting’, grotendeels dankzij Baruch Spinoza, maar sinds enkele tientallen jaren heeft de pretentieuze politiek-correcte kliek deze authentiek-liberale vlag ingepikt om hun subversieve lading van ‘decadent-liberalisme’ daar achter te verbergen. Deze narcistische cultuur vernietigde onze ouderwetse tolerantie en stelde hun nihilisme daarvoor in de plaats en begon daarmee ‘aan de weg te timmeren’, daarbij recentelijk geholpen door de technologie der media giganten, die in feite de ‘lobotomisering’ der millennials betekende.

Het bedroevende niveau van wat zich daartoe op het internet – en niet te vergeten op de door ons allemaal bekostigde NPO zenders – afspeelt is ten hemel schreiend. Dit wordt dagelijks ten voeten uit in beeld gebracht door een ‘gedrocht’ dat op kosten van de belastingbetaler is gecreëerd en in stand wordt gehouden door en ten gunste van Hilversumse potverteerders. Die toucheren astronomische bedragen in een proces dat men het beste kan omschrijven als ‘voor idioten, door idioten en mèt idioten’, maar wel met gulle hand gesponsord door hun vriendjes in de 2e Kamer die er niet voor terugschrikken om nog eens € 40Mio. extra in dit bodemloze gat te gooien zonder enige controle! Dat ‘gedrocht’ luistert naar de naam B.N-er, een soort veredeld achtereind van een bekende diersoort dat op afroep een politiek-correcte scheet ventileert, om zich vervolgens goed te laten betalen in een incestueuze ‘mutual admiration society’.

Dit wereldje is razendsnel verloederd in een vorm van exhibitionisme zonder weerga, waarin Turks tuig dat de straten van Zaandam onveilig maakt tot ster wordt verheven door de MSM om zoveel mogelijk ‘opgestoken duimpjes’ te verzamelen; hoe ordinairder hoe beter! In die geestelijk armoede, zonder smaak of ethische remmingen, leven miljoenen ‘zombies’ dag en nacht met hun schermpjes en hun ‘selfies’, waarbij het niveau van de bijkomende intelligentie moeiteloos onder de deur door kan worden geschoven en de ‘smaak’ conformeert aan het laagst denkbare niveau.

Dat leidt tot, ongewenste, nieuwe groepsvorming in ‘safe spaces’ voor fragiele zieltjes die ‘beschermd’ moeten worden tegen gevaarlijke ‘andersdenkenden’ en heeft niets van doen met onze traditie van ‘verlichting’, integendeel, het zaagt met groot succes aan de poten daarvan. Deze hersendode ‘schermpjes-verslaving’ is zover gevorderd dat idioten bij een ongeval staan te filmen i.p.v. de slachtoffers hulp te bieden. In de US zijn zelfs moorden gefilmd en op het internet geplaatst, maar wat deze ‘tolerante’ dwaallichten gemeen hebben is hun afkeer van onze democratische vrijheden, geconcentreerd in hun ‘progressieve wereldbeeld’.

Opsplitsing en deregulering der mediagiganten lijkt mij een goede en urgente zaak omdat zij zo’n instrumentele rol spelen in de ondermijning van onze samenleving, maar Rutte en zijn dwaze vriendje Yasser Feras jagen er liever tientallen miljarden door aan illusoire en èchte windmolens (u kent ze wel uit de verhalen van Don Quichote ) dan zich te concentreren op deze bedreiging. Of, om een ander schrijnend probleem aan te snijden, zonder iets te doen aan de huisvesting en verzorging voor ouden van dagen die stilletjes, niet of nauwelijks verzorgd, wegkwijnen terwijl ontelbare ten onrechte gesloten instellingen leegstaan en duizenden verzorgers op straat. Dan liever peperdure windmolens die slechts een goudmijn zijn voor de energie-industrie die zelf notabene instrumenteel mag zijn in de energie-beleidsvorming van Den Haag en dus ook de eigen dikke cheques mag uitschrijven…. Is er nog iemand bij zijn positieven in dat moreel corrupte Kartel?

In deze wereld van ‘search engines’ die hersendode millennials manipuleren en zelfstandig denkenden monddood maken, bijvoorbeeld met het sprookje dat de atmosfeer gevaarlijk opwarmt -quod non, is onze ingeslapen Haagse politiek volledig afwezig. Behalve onze D’66 toverkol Ollongren die bij de linkse mediagiganten in bed ligt en ervoor wil zorgen dat de miljoenen die – in hun veilige collectiviteit – nog slechts op en via het internet leven hun dagelijkse shot ‘fake news’ toebedeeld krijgen zonder gevaarlijke ‘diversiteit’ van meningen van ’andersdenkenden’, zodat D’66 nog een paar stemmen krijgt!

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
5 jaren geleden

Een mooie bloemlezing over de hedendaagse situatie.

Maar (zeken niet negatief bedoeld), wat kunnen wij er tegen doen? Hoe krijgen wij Nederland weer op de de rails (en wel in de juiste richting natuurlijk!)?

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

(Hein, met excuses: ik plaatste deze reactie abusievelijk bij het Brexit artikel van vandaag).

Hein,

Op 6 september heb jij in een uitgebreide reactie op mijn “Wordt het onderwijs de ondergang van onze democratie?” al aangegeven waar de kneep zit (en niet alleen in dat commentaar).

Zoals Gramsci ” de mars door de instituten ” creëerde zal er een ‘terugtocht’ door die instituten nodig zijn, d.w.z. de infiltratie in die instituten ontsmetten van het politiek-correcte virus.

Dat probleem bij de wortel aanpakken is het beschermen van de jeugd tegen de Marxistische indoctrinatie op alle niveaux van het onderwijs, maar zolang er in Rotterdam een vrouwelijke G.L. wethouder los rondloopt die Sharia rechtbanken wil introduceren zijn wij van de pot gerukt!