Het valt wel mee

Bent U vanochtend ook opgeschrikt door die grote krantenkoppen waarmee uitgebreid uit de doeken wordt gedaan wat er allemaal in Zuid Afrika gebeurd? In dat land dat door Bisschop Tutu werd gekarakteriseerd als de Regenboognatie waarin alle volken van Zuid Afrika inb. de blanke Afrikaners in vrede naast elkaar zouden samenleven?

Afb: wikimedia / Johnny Hurst

Nee? Ik ook niet. De reden daarvoor is simpel. Het nationale leugenaartje, de NPO, heeft n.a.v. de Plaasmoorden[1] verklaard dat het “wel mee valt hoor, met die Plaasmoorde op van Nederlanders afstammende Boeren in Zuid-Afrika”. Soortgelijke sussende teksten kreeg Nederland ook te horen toen de boeren in Zimbabwe door hun voormalige zwarte werknemers een voor een vermoord werden en de voedsel voorziening naar de knoppen ging.

Cyril Ramaphosa

Het valt wel mee? Niet gehoord wat de nieuwe president van Zuid Afrika onlangs publiekelijk heeft verklaard? Cyril Ramaphosa, een product van de ANC-kleptocratie met een geschat privévermogen van 450 miljoen dollar, heeft aangekondigd dat blanke boeren onteigend zullen worden zonder enige vorm van compensatie[2]. Na de plundering van de staatskas en de destructie van de collectieve voorzieningen rest blijkbaar alleen nog het toe-eigenen van de bezittingen van Afrikaners[3]. Hij wekt daarmee de indruk dat de blanke boeren hun landerijen oneigenlijk in handen hebben gekregen. Zeg maar gestolen van die arme zwarte man en die zwarte man het recht heeft om terug te nemen wat hem ontnomen is. De zwarte gemeenschap ziet in die uitspraak een vrijbrief om de blanke boer en zijn gezin te beroven, folteren en vermoorden.

Ramaphosa voegt zich met die uitspraak bij de lange rij geschiedsvervalsers die wordt aangevoerd door autocratische despoten als Poetin en Erdogan. Immers, de blanke boeren hebben van niemand land gestolen. Toen hun Nederlandse voorouders in 1652 voet aan wal zetten op de Kaap waren de negroïde (Bantoe) bevolkingsconcentraties namelijk in geen velden of wegen te bekennen. Vanuit de Kaap slaagden zij als pioniers/voortrekkers er in om het traditionele Boere-erfgrond uit te breiden naar Oranje Vrijstaat en de Zuid Afrikaanse Republiek aka Transvaal. Er was geen sprake van stelen of geweld. Die binnenlandse gebieden waren of door de strijd tussen zwarte stammen ontvolkt of werden door de Afrikaners gekocht. Kortom de indruk die Ramaphosa wekt is onjuist en zijn uitspraak is niets minder dan een oproep om een van die volken van de door Bisschop Tutu decennia geleden trots uitgesproken Regenboognatie te verjagen resp. uit te moorden.

Geen genocide maar etnocide of etnische zuivering?

Hoe wordt dat genoemd? Genocide? Wanneer we uitgaan van de oorspronkelijke formulering van genocide zoals Raphael Lemkin (1900-1959)[4] die in 1943 aan de internationale samenleving openbaarde, dan slaat genocide op gewelddadige activiteiten gericht tegen een natiestaat en niet tegen een etnische entiteit. In zijn boek “Axis Rule in Occupied Europe” (november 1944) drukt hij met de term genocide het bezettingsbeleid van Duitsland voor een compleet continent uit. In zijn eigen woorden: “genocide is a new term and new conception for destruction of nations”. Volgens Paul Treanor[5] had de term oorspronkelijk een betekenis die als volgt kan worden omschreven: “harsh occupation policies intended to subdue a nation state, weaken its identity, and destroy its own administration”. Pas na WO II kreeg de term genocide een betekenis die daarvoor door Lemkin werd aangeduid met de term etnocide[6] nl. inspanningen gericht op het realiseren van een complete overheersing van een etnische entiteit over (een)andere etnische entiteit(en).

Wat in Zuid Afrika nu plaats vindt mag dan geen genocide of gendercide in de ware zin van de term zijn, maar er is zeker sprake van etnocide of een term die de Nederlandse politiek correcte (PC) politicus en linkse mens na Srebrenica bekender in de oren klinkt: etnische zuivering. Het is overigens niet voor de eerste keer dat de Afrikaners met geweld en dood bedreigd worden. Tijdens de Vryheidsoorloë, de gewelddadige strijd tussen Boeren en Britten rondom de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw[7], hadden ze al kennis kunnen maken met dood en geweld op grote schaal. Vanuit die invalshoek beschouwd zou gesteld kunnen worden dat de Boeren hun land op twee manieren hebben gekocht: met geld en bloed.

Open jachtseizoen

Het boek Kill the Boer[8] van Ernst Roets[9] haalt gevallen aan van leden van het regerende ANC, de Zuid-Afrikaanse regering en de Zuid-Afrikaanse politiedienst (SAPD), die direct betrokken waren bij planning en uitvoering van aanvallen op boerderijen en ziet een proces van etnische zuivering opdoemen, een ernstige bedreiging die te allen prijze voorkomen moet worden. Dat zou een opdracht kunnen zijn voor de media, maar Roets toont in zijn boek aan dat die media, door hun duidelijk partijdige verslaggeving, daar juist medeplichtig aan zijn. Zij doen aardig hun duit in het zakje van de bezwaddering en negatieve stereotypering van de blanke boeren. Roets somt een waslijst aan redenen op waarom de plaasaanvalle uniek zijn en bijgevolg als prioriteitsmisdaad aangepakt moeten worden. Wegens hun unieke frequentie, maar niet minder om de afgrijselijke martelingen waar de moorden geregeld gepaard gaan en ten slotte om de onschatbare rol die de boeren in Zuid-Afrika spelen als voeders van de massa en de unieke omstandigheden waarin zij zich gedwongen weten.

De Zuid-Afrikaanse regering heeft altijd ontkend dat de moordpartijen op blanke boeren een racistisch motief hebben. Het zou gaan om typische roofovervallen, waarvoor de afgelegen boerderijen een makkelijk doelwit vormen. Natuurlijk is dat kul. Wanneer de hoogste politicus roept over onrecht en terugnemen wat is gestolen en de politie zeker op het platteland geen vinger uitsteekt met het excuus dat ze te weinig man en vrouwkracht hebben, dan is het duidelijk dat de moorden een uitvloeisel van zijn teksten zijn. Niet toevallig betreft het een niet-zwarte bevolkingsgroep van Zuid-Afrika die op afgelegen locaties hun vak uitoefenen. Het is vrij jagen op alles wat op het platteland een niet-zwarte kleur heeft. Hoe noemen PC denkers en doeners dat in Nederland? Discriminatie en racisme. Toch?

Zimbabwe scenario?

Ramaphosa. Afb: wikimedia / Erfan Kouchari.

Ramaphosa voegde in de kleine letters van zijn toespraak wel toe dat de voedselvoorziening daarbij niet in het gedrang mocht komen? Wanneer de huidige onmacht van overheid en politie om de rust te herstellen en het geweld met wortel en tak uit te roeien, in de beschouwing wordt meegenomen, dan is het helder dat het verjagen, martelen met hooivorken en boormachines, moorden, verkrachten, plunderen en vernielen op die afgelegen gebieden ongestoord zijn gang kunnen gaan. Niet alleen worden de boeren vermoord ook hun materieel en infrastructuur vernield. Tel daarbij op het verlies aan kennis en ervaring door de vlucht van blanke boeren naar Tanzania; Mozambique en Georgië en binnenkort Oekraïne, Rusland en Australië en de duizenden boerderijen die nu al leeg en te koop staan, dan is het twijfelachtig of dat gerealiseerd kan worden. De opmerking van Ramaphosa is een politieke uitspraak voor de bühne waar bloeddorstige en onbeheersbare hordes geen boodschap aan zullen hebben.

Het resultaat zal zijn dat een groot deel van de boerderijen net als in Zimbabwe lange tijd of zelfs helemaal niet meer een bijdrage kan leveren aan de voedsel productie, In het verlengde daarvan zal meer voedsel geïmporteerd moeten worden, waardoor de druk op de betalingsbalans zal groeien, de Rand in waarde zal dalen, de economie een klap krijgt en Zuid Afrika nog sneller afglijdt naar de status van een falende natie. In het buurland Zimbabwe zijn na de chaotische en vaak gewelddadige onteigening van boeren veel boerderijen in verval geraakt. De sterke achteruitgang van de landbouwproductie heeft het land, voorheen bekend als de graanschuur van zuidelijk Afrika, jarenlang in een ernstige economische crisis gestort. Dat lot zal Zuid Afrika ook beschoren zijn.

Diepe stilte

Henk-Jan Prosman, de dominee in de politiek, drukte het in zijn artikel: “de antiracistische dystopie: Zuid-Afrika en Telford” treffend uit hoe de atmosfeer in Nederland in de achterliggende decennia ten nadele veranderd is:

Weet van niks meer…. Afb: wikimedia / Dirk Annemans

“Toen in de jaren tachtig de blanke elites in Nederland en tal van andere westerse landen de apartheid bestempelden tot het ultieme kwaad ging er geen dag voorbij of de wandaden van het blanke regime werden breed uitgemeten in de media. In de Heilige Strijd tegen de apartheid werden geweld en terrorisme zonder noemenswaardige reserves gerechtvaardigd. Dat dit revolutionaire geweld vooral de meest kwetsbaren raakte, in overweldigende mate black on black geweld betrof en doelbewust werd aangejaagd door het ANC, deed daar niets aan af. Toen Zuid-Afrika in de post-apartheidsjaren afgleed tot een kleptocratie verloren media en politiek al snel hun belangstelling voor het land. Men had een nieuwe apartheidsstaat ontdekt in het Midden-Oosten en ging over tot de orde van de dag…. met zijn groeiende frustratie over de gevolgen van de massa-immigratie en zijn reserves ten aanzien van islam en multiculturalisme is de blanke burger de onmiskenbare lievelingsvijand van het politiek-correcte geweten….. Liberalen en sociaaldemocraten hebben hun lot verbonden aan de vermeende slachtoffers van het racisme gericht tegen niet-blanke bevolkingsgroepen”.

Volgens de NPO is in Zuid-Afrika daarom weinig aan de hand, want de Plaasmoorde vormen slechts 0.3% van de in totaal 19.000 moorden die jaarlijks in dit kleurenblinde, socialistische Utopia gepleegd worden. Wat er natuurlijk niet bijgezegd wordt, is dat blanke landbouwers slechts 0.05% van de bevolking uitmaken. Om het voor de NPO in het juiste perspectief te plaatsen: 5700 moorden op 30.000 boeren is 19% en de Amerikaan zou daaraan voegen “…and counting..”.

Wanneer het om moord en martelingen van een niet-blanke bevolkingsgroep zou gaan, bestijgen politici en activisten fluks de barricaden. Nu het echter een blanke bevolkingsgroep betreft in een land dat decennia werd geteisterd door een apartheidsbeleid bedacht en uitgevoerd door blanken, blijft het akelig stil in de politieke en activistische leefstolpjes van Nederland. Dat hoeft niet meer te verbazen. Als activisten de straat opgaan omdat verdwaalde moslima´s een boerka of nijab in Nederland op straat en in openbare gebouwen willen dragen, maar thuisblijven en de gordijnen sluiten wanneer moslima´s in Iran met gevaar voor eigen leven of een langdurige gevangenisstraf riskerend, de straat opgaan om tegen die symbolen van onderdrukking van de vrouw te protesteren en demonstreren, dan kan het bagatelliseren en negeren van een in gang getrokken etnische zuivering van blanke boeren in Zuid Afrika niet verbazen.

Het is ronduit beschamend dat andere landen mede uit eigen belang, Afrikaners een mogelijkheid bieden om opgevangen te worden en Nederlandse politici zich gedragen als de drie bekende aapjes. Afrikaners hebben Nederlandse wortels en daarom zou het ons land gesierd hebben als Den Haag als eerste zo´n gebaar had gemaakt. Blank scoort politiek natuurlijk niet zo hoog als gelukszoekers uit Noord Afrika of Jihadisten uit het Midden Oosten. Het onderschrijft opnieuw de hypocrisie van PC politici en activisten over hun selectieve uitingen van discriminatie en racisme.

———————————————–

[1] De plaas is een afgelegen boerderij ergens in die onmetelijk desolate Klein of Groot Karoo, ver weg van de stad en dus voor rondtrekkende criminele bendes een makkelijke prooi voor beroving en moord.

[2] Een groot deel van de landbouwoppervlakte in Zuid-Afrika is – zelfs 24 jaar na het einde van de apartheid – nog grotendeels in handen van blanke boeren. Volgens een recente studie is 73% van het agrarisch gebied in blanke handen. In 1994 was dat 85%.

[3] Tekst van Henk-Jan Prosman.

[4] Poolse jurist en linguïst van Joodse afkomst die beschouwd wordt als de geestelijke vader van het begrip genocide. In zijn studie “Axis rule in occupied Europe” waarin hij de uitroeiing van de joden analyseerde als het “systematisch en planmatig vernietigen van een bevolkingsgroep” verbond hij aan die daad de Griekse term genos (volk) en het Latijnse cide van caedere (doden)

[5] Auteur van het Boek “The logic of the War in Bosnia(2005)

[6] Zie “La paix blanche: introduction à l’ethnocide”, Robert Jaulin (1928-1996). Afgeleid van het Griekse ethnos (nation) en het Latijnse Cide. Jaulin onderstreept in zijn boek dat niet de middelen maar de doelstelling etnocide bepaald en daar waar genocide de leden van een etnische entiteit fysiek vernietigd, betekent etnocide de vernietiging van de geest van een etnische entiteit.

[7] De eerste Boerenoorlog in de jaren 1880-1881 brak uit na de Britse annexatie van Transvaal en eindigde in een overwinning van de Boeren. De tweede Boeren oorlog 1899-1902 was het resultaat van de steeds oplopende spanningen tussen Britten en Boeren en door de Pyrrhus overwinning van de Britten luidde dat het einde van de onafhankelijke Boerenrepublieken in.

[8] [8] Mandela zong het lied Kill the Boer in Zulu taal toen hij uit de gevangenis kwam en heeft nooit ontkend dat hij geweld tegen de blanke Afrikaan heeft gebruikt

[9] Lid van Afriforum is een NGO opgericht in 2006, die de rechten van minderheden en de tradities van de Afrikaners wil beschermen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties