Google’s instabiele koninkrijk

Google, met een beurswaarde van de holding Alfabet rond de US $ 800 miljard, is het verraderlijke decadent-liberale paard van Troje in de (westerse) wereld, maar zou wel eens gedoemd kunnen zijn.

afb: Flickr

Kort na de verkiezingswinst van Trump vond een meeting plaats van de top van Google die niets meer of minder was dan een arrogante intentieverklaring om niet alleen Trump, maar in feite de westerse democratie ”om zeep te helpen” door het internet te manipuleren ten gunste van de extreem linkse ideeën die bij Google de “corporate culture” vormen. In feite een oorlogsverklaring aan de democratie!

Er is dinsdag jl. een schokkende tape gepubliceerd door Breitbart van de meeting van deze subversieve social justice warriors: https://www.breitbart.com/tech/2018/09/12/leaked-video-google-leaderships-dismayed-reaction-to-trump-election/ die getuigt van hun schokkende, monomane linkse tunnelvisie – die trouwens al eerder, in maart, bewust door de New York Times onder het kleed is gestopt. Daarin wordt duidelijk dat de grootste internet search engine er volledig op uit is om hun “corporate power” te misbruiken om de komende verkiezingen te beïnvloeden door alle internet searches te manipuleren teneinde het politieke landschap naar de hand van Big Brother te zetten door searches te manipuleren zo iedere conservatieve vorm van meningsuiting op het internet te verdoemen. Dat fenomeen was al in beweging via andere spelers in Silicon Valley zoals Twitter, Facebook et al.

In het verlengde van die decadent-liberale aanval op de vrijheid van informatie en meningsuiting In de USA kregen wij hier ook al te maken met onze linke linkse toverkol Ollongren, die haar positie ook misbruikt om diezelfde democratische verworvenheden te saboteren. Ik zal hier niet in detail treden, maar wie de Google-tape bekijkt zal zich afvragen of hij/zij niet in het Kremlin is beland op het hoogtepunt van de koude oorlog; na een aantal hysterische uitbarstingen is het hoogtepunt dat de aanwezigen wordt gevraagd om de persoon naast hen te omhelzen…

Tot slot is het toppunt van alle arrogantie deze uitspraak van VP Global Affairs Kent Walker:

“Supporters of populist causes like the Trump campaign are motivated by ‘fear, xenophobia, hatred, and a desire for answers that may or may not be there. Google should fight to ensure the populist movement – not just in the U.S. but around the world – is merely a “blip” and a “hiccup” in a historical arc that “bends toward progress”.

Kortom, de “corporate culture” van een grotere bedreiging voor onze vrije wereld is niet denkbaar dan deze louche kliek, die in China zonder pardon tegen de muur zou worden gezet, maar de New York Times wist niet hoe gauw de inhoud van deze meeting verzwegen moest worden.

Nu de andere kant van de medaille. George Gilder, medeoprichter van het Discovery Institute in Seattle, is een typische bêta die geen last heeft van de decadent-liberale seculiere theologie die de oprichters van Google hebben ‘ingebouwd’ in hun koninkrijk, met alle inherente drogredenen. In zijn recente boek “The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy” voorspelt hij in feite de ondergang van Google’s salon-socialistische business-model en daarmee een kapitaalvernietiging ter waarde van Google’s huidige beurswaarde van 800 miljard US-D die binnen niet al te lange tijd de beurzen kan treffen.

In zijn boek krijgt “Bell’s Law” de voorpagina. De Digital Equipment Corporation ingenieur Gordon Bell stelde dat elke tien jaar een prijsdaling van bijna 100% in de “processing power” een nieuwe computer architectuur creëert – hetgeen nu aan de hand is – die het Google koninkrijk tot in zijn voegen door elkaar zal schudden. Dat is de “blockchain technologie”, het systeem dat zorgt voor de authenticatie van datastromen en informatie en nu o.a. Bitcoin en andere crypto-valuta ondersteunt. Blockchain is (nog) niet het systeem dat voor de redding van de mensheid uit de klauwen van Big Brother zorgt, maar het biedt wel degelijk de kans om te ontsnappen aan de maniakale Google top.

De zwakte van Google is drievoudig: hun top-down monopolie van dataverwerking is vermomd als New Age altruïsme ( “Youp can make money without doing evil” en “The need for information crosses all borders.” ) Verder geeft Google “gratis” hun diensten weg in hun afkeer van de “bourgeois wereld”, maar zoals Apple’s Tim Cook zegt: “ If the service is ‘free,’ you are not the customer but the product.” Wij zijn allemaal het product van Google, tegen wil en dank. Hun algoritme bepaalt wat wij zien i.p.v. de empirische ervaring van onze opgeslagen kijkgewoontes, dus wij worden gemanipuleerd door wat Google pretendeert dat wij “moeten zien”. Dat kan, zoals nu al het geval is, dodelijk zijn voor eerlijke verkiezingen en de democratie! Google bedient ons niet maar manipuleert ons! Dat speelt nu in de USA, waar de Silicon Valley kliek tegen het licht wordt gehouden.

Tot slot het (waan-)idee dat de wereld door A.I. (artificial intelligence) geregeerd zou kunnen worden, een dwaas concept van lieden als Elon Musk en wijlen Stephen Hawking; Google probeert dit concept van “machine learning” ook te verkopen. Het leidt slechts tot snellere verwerking van datastromen, maar de programmeurs moeten vooral niet de crypto-communisten van Google zijn! Mensen en machines zijn geen substituut voor elkaar, maar dat is Google’s bijgeloof en natte droom. Machines ontberen nu eenmaal de menselijke intuïtie en kunnen slechts produceren wanneer de data compleet zijn aangeleverd, terwijl wij mensen soms een intuïtieve gok kunnen of moeten maken. Google’s concept van superioriteit van de machine is naïeve padvinderij in een doodlopende éénrichtingstraat.

In de visie van Gilder is de veiligheid bij Google niet essentieel maar ondergeschikt, zoals dagelijks blijkt: de bescherming en authenticatie van datastromen zijn “het probleem van de klant”. Nog erger is dat Google een A.I. research centrum in China wil bouwen waar de People’s Liberation Army hen met open armen zal ontvangen…. Tegelijkertijd voert het linkse Google “een grote bek” tegen het Pentagon, omdat dat in hun beperkte denkraampje de vijand is; nationale veiligheid speelt geen enkele rol voor ideologische globalisten.

Gilder is duidelijk in zijn mening dat Blockchain de toekomst heeft omdat het niet alleen data beschermt maar ook iedere gebruiker veilige toegang daartoe biedt in “een wereld na Google”.

Blockchain is geen gecentraliseerde database zoals die van Google, dus hackers hebben geen doelwit omdat blockchain op miljoenen computers data opslaat, verwerkt en van updates voorziet, waarbij als het ware een gemeenschappelijk “grootboek” wordt gevoerd van alle transacties, die gecodeerd zijn en pas als alle computers in het netwerk bevestigen dat de codering van een volgende transactie spoort met de eerdere transacties in het “grootboek” wordt het nieuwe “block” aan de “chain” toegevoegd en vormt de “blockchain”. De associatie met Bitcoin doet het systeem geen goed, maar wereldwijd zitten banken al te springen om blockchain te gaan gebruiken, evenals de neefjes en nichtjes ervan, Ethereum en Blockstack en dat is geen toeval.

Het resultaat van de verbreiding van blockchain zal de “Great Unbundling” worden, waarbij info en transacties aan elkaar geknoopt worden met Google slechts als de “tussenpersoon” die zij nu zo louche pretenderen te zijn. Kosten zullen ontegenzeggelijk gaan dalen en onafhankelijke netwerken zullen opbloeien, resulterend in distributie van economische macht en creatie van welvaart en een meer welvarende toekomst.

Alleen loert “quantum computing” alweer om de hoek waarbij het gebruik van “qubits” i.p.v. het huidige binaire systeem de “computing-power” met een “quantum leap” doet toenemen en ook de kans biedt om de complexe algoritmes van o.a. Blockchain te ontcijferen. Kortom, de nieuwe technologie maakt investeren in Blockchain nu al weer riskant, maar er zijn oplossingen in de vorm van “random number generators”, gebaseerd op dezelfde quantum technologie; financiële instituten en “cloud carriers” maken daar nu al gebruik van met “quantum keys” om zich te beveiligen tegen cyberaanvallen, of die nu uit China, Noord-Korea of elders komen.

Google zal gelukkig snel “passé” geraken en hun naïeve prietpraat over A.I. zal vanzelf verstommen; èchte intelligentie in plaats van suffe ideologie zal onze automatisering en beveiliging overnemen van decadent-linkse manipulatie onder valse voorwendselen uit Silicon Valley.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties