Linke Soep

Terwijl de politieke elite zich doorlopend druk maakt over de implementatie van hun briljante klimaat voorstel en alles op alles zet om de doorsnee Nederlander warm te maken voor de uitbreiding van het aantal kilometers windturbines en zonnepanelen en ontkoppeling van de gaspijp, maakt de mens zijn treurige naam als grote vervuiler iedere dag waar.

Waarom dit artikel? Wel eens beelden gezien van die reusachtige plastic eilanden die in diverse oceanen en zeeën ronddrijven en het leven van flora en fauna tot een hel te maken? Het kan zijn dat die vuilspuiterij U matig interesseert en U behoort tot de categorie die na het verpozen aan anderen de schillen de dozen laat. Zoals de Scheveningse en Kijkduinse stranden bevestigen na een dagje toerisme. Het strand heeft dan de aanblik van een onplofte vuilnisbelt en de vraag doemt welk percentage van de groene denkers van een dagje strand hebben genoten. Met die schillen en die dozen.

Plastic soup

In het verleden hebben veel ouders hun kroost geleerd de eigen rotzooi op te ruimen en die wijze lessen aan hun kinderen weer door te geven. Gezien de groei van vuile straten in de grote steden, de structurele bevuiling van de stranden en de explosie van het plastic volume op de wereldzeeën lijkt het of het doorgeven van die wijze lessen bij de kinderen is gestopt. Worden die wijze lessen niet doorgegeven of interesseert het gros van de samenleving zich alleen voor windturbines, zonnepanelen, warmte pompen etc.?  Vanzelfsprekend zijn verhalen over weggegooide plastic flessen of honden uitwerpselen minder flashy dan het uitbundig en oeverloos hard tetteren over herbruikbare energie om de eigen beurs te spekken en op het politieke podium punten te scoren. Alleen kan de samenleving – U en ik – daadwerkelijk iets doen om de vieze soep te veranderen in helder water. Zoiets als water in wijn veranderen.

Bron: Dave Doebler presentatie.

Het kost weinig moeite om begrijpelijke presentaties te vinden die uitleggen waarom we het schip de verkeerde richting op sturen. Dave Doebler heeft een presentatie in elkaar gezet voor kinderen van de vijfde graad en niemand met enig gevoel voor zijn leefomgeving, kan brullen dat hij die presentatie niet begrijpt. In dat geval is de man of vrouw vermoedelijk ook niet in staat de volgende generatie op te voeden en naar volwassenheid te begeleiden.

De term plastic soup bljkt bedacht te zijn door een scheepskapitein met de naam Charles Moore, die in 1997 zich verbaasde over het aantal flessen dat hij op zijn route van Hawaii naar het zuiden van Californie op het water aantrof. Die verbazing prikkelde hem een onderzoek naar oorzaak, oorsprong en gevolgen te doen. Hij ontdekte dat het plastic op de bewuste route in een grotere omvang dobberde dan op andere plaatsen van de Stille Oceaan. Niet alleen dreef het op het wateroppervlak maar het werd verplaatst door het water. Dat onderzoek zou het vertrekpunt worden van verder onderzoek naar de plaatsen waar mondiaal nog meer van die plastic concentraties te vinden zijn.

Gyren

Waar zijn die te vinden en welke schadelijke effecten hebben die voor het milieu? Water bedekt ruim 70% van de aarde en zijn de primaire leveranciers voor de zuurstof die de mens en dier in leven houden. Die 70% is belangrijk om voedsel voor de helft van de mensen mondiaal te kunnen voeden.

Plastic blijft plastic; breekt weliswaar af in kleinere stukken[1], maar verdwijnt niet. Bovendien kan plastic giftige stoffen opnemen en afscheiden. Op zijn route van de mens naar de wateroppervlakten (riolering, rivieren, kanalen, havens, stranden en wind) pikt 80% van de plastic afval (afkomstig van de industrie en de doorsnee burger) giftige stoffen op uit riolering en vervuilde oppervlakten[2]. Die opgebouwde giftige plastic delen ontwikkelen zich tot zogenaamde plastic bommen die in de voedselketen van de mens opgenomen worden en/of binnendringen. Daardoor kan plastic dodelijk zijn voor de mens en de dierenwereld die op, onder en bij de verschillende wateroppervlakten te vinden zijn.

Bron: wikipedia.

Door de rotatie van de aarde en de wind beweegt het water van oceanen en zeeen en daardoor kunnen er vijf belangrijke roterende oceanische stromingen of gyren[3] onderscheiden worden.            Wetenschappers hebben ontdekt hoe die plastic soup onstaat, zijn in staat geweest de belangrijkste concentraties in kaart te brengen zoals op de schets gemarkeerd is. In die gyren bevindt zich een grotere concentratie plastic dan in andere wateroppervlakten. Maar die kaart is nog steeds onvolledig en het is niet te overzien in hoeverre die onvolledig is. Regelmatig worden er andere plaatsen ontdekt (hot pots) die vervuild zijn door hoge concentratie plastic.

Dicht bij huis

De warme, overbeviste en vervuilde Middellandse Zeebekken is zo´n hot spot[4] die met plastic vervuild wordt door rivieren die in het bekken uitmonden en kuststeden die via de riolering plastc uitbraken. Andersom wordt het plastic (flessen, zakken, tassen, meubels) vanuit het bekken via de straat van Gibraltar in de Atlantische Oceaan gepompt. Er drijven diverse kleinere en grotere eilanden met plastic m.n. in de Ligúrische zee tussen Zuidoost Spanje en Noord Italie langs de Zuid Franse en Italiaanse kust.

Afval stromen naar en binnen het bekken Bron: Maurice Picow op https://www.greenprophet.com/

Het is bijzonder verontrustend hoe Middellandse Zee staten met die vervuiling omgaan: in plaats van die te  te bestrijden, vertoont een aantal landen juist een grote desinteresse, waardoor die vervuiling juist verergerd wordt zoals de Libanon. Dat is een van de redenen dat wetenschappers de groeiende vervuilingsstatus van het bekken een blauwdruk beschouwen voor de nabije toekomst van andere grotere wateroppervlakken.

Maatregelen

Presentatie Pleonardo3.

Misschien is het al te laat, maar niets doen is gelet op de huidige vervuiling van het oppervlakte water geen optie. In de presentatie van Pleonardo3 staat een mogelijke procedure. Het draait in feite om innerlijke discipline, controle en beschikbare middelen. Zoals gebruikelijk in Nederland zijn meerdere van die criteria geheel of gedeeltelijk afwezig. Gebrekkige opvoeding en onderwijs tast de innerlijke discipline in zoverre aan dat die bij hele volksstammen afwezig is en blijft. Vervolgens ontbreekt het aan sociale en externe controle verbonden met een sanctie. Wat het eerste betreft, leidt dat vaak tot verbaal wel of niet gecombineerd met fysiek geweld of ernstige bedreiging. Mocht het tweede wel worden uitgevoerd (wat zelden gebeurt, in mijn beleving) dan draait dat ook uit op rellen of relgedrag gecombineerd met verbaal geweld en fysieke bedreiging. Omdat de innerlijke discipline ontbreekt en het gezag geen enkele autoriteit meer heeft. Dan de beschikbare middelen. Die ontbreken, zijn in aantal te gering of voldoen niet aan de behoefte. In de extreemste gevallen ontbreekt het aan de politieke wil om daadwerkelijk, structureel en intensief maatregelen te nemen om de effecten voor mens, dier en flora te neutraliseren.

Somber vooruitzicht

Het plastic probleem zal verergeren en de dieren zullen daarvan het slachtoffer worden. Tenzij een pandemie uitbreekt waarvan de oorzaak terug te voeren is naar de effecten van de groeiende plastic Garbage omvang. Linke Soep dus.

——————————————————-

[1] Microplastic kleiner dan 5 mm die vaak met het blote oog niet te zien zijn.

[2] 20% wordt veroorzaakt door de visserij, scheepvaart en de off shore industrie als boortorens.

[3] In het midden van een gyre is er geen wind en voor de scheepvaart minder relevant. Drijvende objecten worden langzaam maar zeker naar het midden van zo´n gyre getrokken, wat vergelijkbaar is met het putje van een keuken gootsteen. In het noorden van de Atlantische Oceaan: rond de 20.000 stukken per km2 tegenover ruim 330.000 stukken per km2 (34 keer groter dan Nederland, Frankrijk en Spanje samen) in het noorden van de Stille Oceaan.

[4] Andere hot spots zijn de Zwarte Zee, Baltische Zee, baaien waaraan grote steden liggen resp. plastic binnenstroomt en blijft; rivier mondingen; kusten met grote industrieën en plaatsen en eilanden waar diverse stromingen samenkomen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
5 jaren geleden

Ook hier speelt de overheid weer een dubieuze negatieve rol. Ik zal niet ontkennen dat er (veel te) grote hoeveelheden plastic in de zeeën en oceanen terecht komen. In alle westerse landen is vuil ophalen/verwerken van een hoog niveau. Verreweg het meeste plastic wordt gerecycled (zegt men, een groot deel wordt alsnog verbrand) of verbrand.

Maar de spotjes op de Nederlandse TV en bladen, waarin ons de schuld daarvan wordt gegeven is volkomen misplaatst. Wij moeten van de wattenstaafjes (en vele andere producten) af, die komen of rechtstreeks bij het te verbranden afval of indirect via de aso’s via het riool, via de afvalwaterzuivering toch weer in de verbrandingsoven.

Slecht in bananenrepublieken beland een aanzienlijk deel in het water. E door schepen die illegaal lozen.

Laat de overheid maar weer een eerlijk gaan berichten en zich richten op de werkelijke vervuilers: de bananenrepubliek helpen/aanpakken de de scheepvaart onder curatele stellen.