Foei Floris!

“Het vijfde IPCC rapport dat nog moet verschijnen, maar dat al gelekt is, stelt dat het bewijs voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering onomstreden is, dat de hoeveelheid door de mens veroorzaakte broeikasgassen nog steeds toeneemt en dat de gevolgen voor de mens ernstig zijn”.

Komt nooit meer goed…. Afb: Pixabay.

Aldus sprak de filosoof dr. Floris van den Berg (Naarden, 4 februari 1973) in een artikel op de website The Post Online. Moet u dagelijks in de gaten houden overigens, kan beslist geen kwaad. Van den Berg schrijft o.a. over secularisme, atheïsme, dierethiek, veganisme en milieufilosofie. Hij schreef onder meer de boeken ‘Filosofie voor een betere wereld’ en ‘De vrolijke veganist’. Van den Berg is, net als Prof. dr. Paul Cliteur overigens, er vast van overtuigd dat de mens teveel broeikasgassen (lees CO2) produceert en dat die broeikasgassen een enorme opwarming van de Aarde tot gevolg kunnen hebben. Dat is onze schuld en uitsluitend door het betalen van meer belastingen, zullen aldus gedoteerde  ‘wetenschappers’ tot gewichtige daden in staat zijn om de natuur opdracht te geven de thermostaat wat lager te zetten.

Kortom; Uw scheet is een ramp voor deze planeet.

Het is opvallend dat Van den Berg van het -uitgelekte- IPCC rapport, ‘dat nog moet verschijnen’, vooral wijst op de frase “[…]stelt dat het bewijs voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering onomstreden is […]”. Let u daarbij op het woord ‘onomstreden’. Vreemd. Ik dacht eigenlijk dat er pas sprake was van ‘wetenschap’, wanneer er sprake was van bewijs. Er slechts bewijs voor de stelling dat het Aardse klimaat voortdurend wijzigt, zoals het overigens al miljoenen jaren stoïcijns doet. Klimaatverandering is van alle tijden.

Het probleem is dat onderzoeken van instituten als b.v. WUR het door de financier van het onderzoek gewenste resultaat opleveren. Voorbeeld? Het fosfaatonderzoek door de WUR. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te vinden. Google gerust even en binnen een uur slaat u stijl achterover van de enorme berg bagger die het ‘klimaatonderzoek’ is. De fraude met de hockeystick bijvoorbeeld, was een duidelijke poging om aan IPCC te leveren wat haar politiek het beste van pas kwam. Wie de rammelende consensus waar Van den Berg naar verwijst in beginsel tot zich wil nemen, kan terecht bij Wikipedia.

Mensen van het platteland zoals ik, weten dat er niets mis is met het klimaat, noch met de natuur. Wanneer het in het dorp Twello of Apeldoorn 370 C. is, fiets dan even het platteland op (5 minuten) en zie de temperatuur daar: 34,70 C. Wanneer de straten weer eens blank staan na een matige regenbui in het dorp, pak de fiets en rijdt het platteland op: niks aan de hand. Wanneer het rampzalig droog is en alle boeren kermen van ellende (subsidie!) pak de fiets en stuur het stalen ros de paden op, de lanen in. Niks aan de hand, kanalen en beken staan vol en het grondwaterpeil staat slechts 30 cm. Lager dan normaal.

Waren de grachten in Amsterdam eigenlijk al uitgedroogd?

 

N.B: Floris van den Berg is voor het overige een prima wetenschapper en schijnt een heel aardige vent te zijn.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wim
5 jaren geleden

Nederland en veel westerse landen hebben helemaal geen overbevolkingsprobleem. Er is zelfs in veel landen sprake van een dalende bevolkingsomvang.
Maar ja, hoe gek kun je zijn: eerst de autochtone bevolkingsgroei afremmen en vervolgens zonder enig plan ongelimiteerd vreemdelingen toelaten die echt niet van zins zijn om zich aan te passen. Al helemaal niet als het gaat om het verwekken van nageslacht. Zoiets heet zelfmoord.

5 jaren geleden

Het steeds terugkerende “item”, klimaatverandering, blijkt voor velen een heerlijk argument te zijn om zijn/ haar literomanie als een ostentatieve kracht te laten gelden. Ik heb zeker al een 10-tal keren geschreven dat overbevolking het “meest desastreus” is.

In 1979 herhaalde Koningin Juliana in haar troonrede, in 1950 deed zij dat ook, dat “Nederland vol is, ten dele overvol”. Er werd niet gevraagd welke norm zij hanteerde of welke beweegredenen zij had, die uitspraak te doen.
Een uitgebreide analyse lijkt mij niet zinvol. Als de stranden aan de kust uitpuilen van dagjesmensen, dan durf ik te stellen dat Nederland overvol is. Immers, niet iedereen is liefhebber van een strandbeleving. Ik kan het verschil in aantal mensen sinds 1940 en nu 2018, duidelijk opsommen. In 1940 waren er 8.83400 mensen in Nederland, in 1972 13.270.000 in 1n 2018 is dat 17.3030907 ( 2 augustus 2018).

Als ik de drukte aan standen en op de wegen tegen het licht houd van 1943 en 2018 en dat de sociale conflicten progressief zijn, mede door immigratie, dan stel ik een absolute overbevolking vast. De kwetsbaarheid van de huidige maatschappelijke structuren zijn uiterst zorgelijk: bij de geringste verkeersopstopping ( de files) zijn er onoverzienbare problemen voor Brandweer, Politie, Ambulances en het goederenvervoer, ondank het feit dat Nederland zeker uitstekende snelwegen heeft.
In 1972 stelde “de Club van Rome” een rapport samen met de aanhef:” Limiet aan de groei”. ( Limit to Grow). Niemand nam het rapport serieus en niemand heeft daar kennelijk oog voor gehad.
Nu iedereen de overbevolking ” aan den lijve” ondervindt , worden er veel natuurverschijnselen, zoals droogte, te veel regenwater, heftige stormen, smeltende ijskappen: de laatste berichten waren ” een tekort aan zoet water”, in een snel tempo op papier en in Parlementen, besproken, wat “men” er aan kan doen……… Oh, ja…… de belastingen verhogen en dan stopt de vervuiling………Het is om te huilen hoe simpel en hoe emotioneel “men” wel is. Incompetentie op topniveau.
Af en toe wordt gesproken, en geschreven ,over te veel bomen kappen. oerwouden worden met de grond gelijk gemaakt om “Palmolie” te winnen en soja te verbouwen voor de winst van een enkeling. Dat dergelijke zaken de natuur geen goed doet is duidelijk.
Schiphol moet uitbreiden volgens het kabinet, terwijl er een “plan” is om de CO-2 uitstoot te verminderen: en dan te bedenken dat vliegtuigen heel veel CO-2 produceren.
De propositie van dit kabinet….. is slechts gericht op belastingverhoging nu de gaskraan wordt dichtgedraaid. Het milieu…….. is bijzaak. Dat de zogenaamde “hooggeleerde heren” het ook niet weten, kan ik wel begrijpen…….. het is uiterst ingewikkeld. Maar dat de mens, enig invloed heeft op de natuur, alleen al door het kappen van bomen en enorme stedenbouw, de conglomeraten, is ontegenzeggelijk zeer “natuuronvriendelijk”.
Aan het klimaat kunnen we NIETS doen. Dat het kabinet “iets” aan overbevolking zou willen doen……….. is een brief zenden naar Abdere…….. de stad van onnozelen. Hoe meer mensen hoe meer winst/stemmen.