Chicago, een moordstad

IJzingwekkend stil bleef het Nederlandse – en ook Belgische – mediacircus rondom één van de bloedigste weekends die de Amerikaanse stad Chicago in haar geschiedenis gekend heeft, met maar liefst 63 neergeschoten personen, waarvan er zeker tien zijn overleden. Chicago is de thuisstad van oud-president Obama, is een uitgesproken Democratisch bolwerk en heeft in de persoon van burgemeester Rahm Emanuel een groot tegenstander van het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat artikel geeft individuen het recht op het bezitten en dragen van (vuur)wapens.

Afb: pxhere.com

Ik wil het hier niet gaan hebben over politieke situaties, of over het al dan niet functioneren van presidenten, burgemeesters, politieke partijen of wat er verder nog allemaal mogelijk mis is met en in de Amerikaanse samenleving. Waar het om gaat is het tweede amendement en de interpretatie daarvan, en de gevolgen die dat heeft voor de Amerikaanse samenleving. Het tweede amendement is een onderdeel van de Bill of Rights, die op 15 december 1791 werd toegevoegd aan de grondwet. De moderne interpretatie die aan het artikel moet worden gegeven zorgt voor een uitgebreid en gepolariseerd debat binnen de Amerikaanse samenleving. De school shootings die zich (helaas) eens in de zoveel tijd in de VS voordoen, zijn daar mede debet aan. Men zou zich werkelijk wel eens mogen afvragen of het betreffende artikel nog wel ‘van deze tijd’ is; en daar wil ik expliciet aan toevoegen dat ik zelf een hartgrondige hekel aan die uitspraak heb.

Chicago is met ruim 2,7 miljoen inwoners de derde grootste stad van de VS en helaas ook één van de meest gewelddadige. Begin vorige maand was er nog een grote demonstratie tegen het wijdverbreide geweld in de stad. Dit protest was georganiseerd door Michael Pfleger, een pastoor in het arme stadsdeel South Side. Hoewel het aantal moorden met bijna een kwart gedaald is ten opzichte van dezelfde periode in 2017, blijft Chicago de stad met het hoogste aantal moorden in de VS: in de eerste zes maanden van dit jaar werden in Chicago maar liefst 254 moorden en 1.114 schietpartijen geregistreerd. Statistisch gezien betekent dat, dat als dat geweld in Nederland zou hebben plaatsgevonden (met 6,33 x zoveel inwoners dan Chicago), hier dan 1.608 moorden en 7.052 schietpartijen zouden zijn voorgevallen. Elsevier meldde op 4 juli jl. dat in de eerste helft van 2018 48 moorden waren gepleegd.[i] Laat dat even op u inwerken…

In de VS zijn zo’n 300 miljoen vuurwapens in omloop, schreef Trouw in maart van dit jaar, en dat op  250 miljoen (volwassen) inwoners. Dit betekent echter niet dat elke Amerikaan een wapenbezitter is: die groep telt ongeveer een derde deel van de bevolking van de VS. Nog eens een derde denkt ooit een vuurwapen te zullen bezitten, terwijl ook een derde daar niet aan moet denken. Omgekeerd is van de wapenbezitters driekwart niet van plan ooit nog ongewapend door het leven te gaan. In het licht van de gebeurtenissen die zich in de VS afspelen, is dat niet anders te beschouwen als een logische gevolgtrekking: hoe moet je je lijf en goed verdedigen tegen gewapende criminelen? Andersom zorgt júist het wijdverbreide vuurwapenbezit voor talloze doden en niet alleen door het niet kunnen hanteren van zo’n ding; ook ongelukken met vuurwapens zijn aan de orde van de dag, evenals zelfmoord. De criminaliteit spant echter de kroon.

Edward Flynn, die tot zijn pensioen begin dit jaar chief van de politie van de Amerikaanse stad Milwaukee was, heeft enkele jaren geleden flink uitgehaald in een interview aansluitend aan een hoorzitting. Hem was verweten dat hij tijdens die zitting (over een politieagent die een zwarte man had doodgeschoten) op zijn mobieltje had zitten kijken en daarmee disrespect had betoond. Chief Flynn had inderdaad even tussendoor op zijn mobieltje gekeken naar de verrichtingen van enkele agenten op een plaats delict, waar een vijfjarig meisje in een drive by-shooting door haar hoofd was geschoten, en haalde uit naar iedereen die altijd de drie laatste namen wisten op te noemen van kleurlingen die door de politie doodgeschoten waren, maar nooit die van degenen die door kleurlingen zèlf waren doodgeschoten. Dat aantal ligt aanmerkelijk hoger, namelijk 80%. Hij brak dan ook een lans voor de agenten die dagelijks bezig waren om met gevaar voor eigen leven de samenleving te beschermen tegen nietsontziende, vuurwapengevaarlijke criminelen, en daarmee raakte hij naar mijn mening de kern van het probleem.[ii]

De VS kent een bijzonder krachtige vuurwapenlobby, met name vanuit de zijde van de National Rifle Association, en in de meeste staten van de VS is het welhaast kinderlijk eenvoudig om aan vuurwapens te komen. In slechts enkele staten is het vrije vuurwapenbezit verboden en vanuit de wapenlobby worden deze staten en hun wapenwetten dan ook als naïef en laf bestempeld. Hoe kun je immers je eigen lijf en goed verdedigen tegen gewapende criminelen als je zelf niet over wapens mag beschikken, terwijl iedereen toch snapt dat bij mogelijke inleveracties alleen brave burgers hun wapens zullen afstaan, maar criminelen niet? Met andere woorden: de brave burgers zouden zichzelf dan kansloos maken tegenover gewapende criminelen, en dat, terwijl het bezit van wapens volgens het tweede amendement een grondrecht is? Sterker nog: dat tweede amendement is ook bedoeld als een soort van garantie tegenover een tirannieke overheid; dat staat er zelfs letterlijk in. Als de overheid het tweede amendement zou willen afschaffen en dus een inbreuk maakt op de Amerikaanse grondrechten, is er dan geen sprake van dat de eerste stap richting tirannie dan gezet is…?

Daar tegenover staat een eveneens zeer krachtige anti-vuurwapenlobby, onder meer gevormd door de Brady Campaign en het Brady Center to prevent Gun Violence. Die zijn bekend van de (behoorlijk pakkende) affiches met een in de kleuren van de vlag van de VS gespoten revolver met een schrille vergelijking over enkele tientallen doden als gevolg van vuurwapens in verschillende West-Europese landen en Japan, en in de VS rond de 10.000, met daaronder de tekst “God bless America”. Het moge duidelijk zijn dat de Brady Campaign duidelijk van zich laat horen als er zich (weer) eens een school shooting heeft voorgedaan en zich niet met een kluitje in het riet laat sturen over lone wolves met kortsluiting in het hoofd. Het probleem ligt bij het enorme aantal wapens dat in circulatie is – en dus de markt ervoor -, het blijven hameren op het tweede amendement als grondrecht van de Amerikaanse staatsburger en de ongebreidelde criminaliteit (en de verheerlijking daarvan) in met name de straatbende- en ghettocultuur. Let wel: we hebben het over een ‘beschaafd westers’ land, waarvan zelfs het staatshoofd meerdere malen naar de eeuwige jachtvelden is gestuurd: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley en John Kennedy. In totaal zijn er in de geschiedenis meer dan twintig aanslagen gepleegd op zittende, toekomstige of voormalige Amerikaans presidenten. Gerald Ford kreeg in 1975 zelfs twee aanslagen binnen 17 dagen te verduren.

Met de twee krachtige lobby’s, die lijnrecht tegenover elkaar staan, zal het gepolariseerde debat over het vrije bezit van vuurwapens voorlopig helaas nog lange tijd blijven voortduren en zolang er niet wordt ingegrepen in dat vrije vuurwapenbezit – of er iets gaat veranderen in het bestrijden van de ongebreidelde criminaliteit[iii] – zullen er in de VS jaarlijks hoge aantallen doden blijven vallen als gevolg van het gebruik daarvan. Het afgelopen weekend in Chicago is slechts één van de vele trieste dieptepunten die daarvan getuigen.

———————————————————–

[i] https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/07/opvallende-daling-aantal-moorden-in-eerste-helft-2018-629280/

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=T7MAO7McNKE

[iii] https://www.ad.nl/buitenland/amerikaanse-gevangenissen-barsten-uit-hun-voegen~a5bef7d7/

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
5 jaren geleden

Ongeveer 10 jaar geleden, is er een interview geplaatst in Elsevier met Prof dr. Edward Luttwack. Deze gaf toen te kennen dat Amerika **GEEN SAMENLEVING MEER IS.**

Nu, dat is ook geen wonder. Als allen de dollar en nóg eens heel veel dollars, de status van existentie bepaald, dan is er iets goed mis. Er is grote werkloosheid in Amerika en veel mensen moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. Er is, naar mijn inzicht, geen goed sociaal vangnet en gezondheid`zorg is bijna onbetaalbaar.
Daarnaast is “intelligentie” de mate waar iemand aan wordt ” opgehangen” in het functioneren. Wie het boek gelezen heeft ” STOP” de Amerikanen, van Hans Versnel en Jaap Jan Brouwer. begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel.
Langzaamaan verdwijnt de middenklasse in de VS. Ook in de Verenigde Staten van Amerika is “het management” een ongelooflijke plaag.
Dat begint in Nederland ook een zeer bijzondere groep te worden dewelke bijna overal hun “vingers tussen hebben”. In de gezondheidszorg begint dat al ” ziekelijke vormen aan te nemen”. In ziekenhuizen worden artsen en verpleegkundigen “knettergek van de protocollen” en worden deze zelfs depressief. En de patiënt wordt DOL van het formalisme.
De “marktwerking” is in Amerika zelfs destabiliserend.
Het is in Amerika diep geworteld, dat de denkbeelden van Adam Smith, de “homo economicus”, dominant is.
Op de achterzijde van de cover staat:” Heb je ook last van je “compliance officer? Noemt je baas zich al CEO? Verschijnen onder je e-mails ook de onduidelijke disclaimers? Krijgt je het gevoel dat je steeds meet “formats” en procedures moet volgen?”

Dit zijn allemaal symptomen die maatschappelijk ontwrichtend werken. De ” schijnwerkelijkheid” is een ziekte ,een zeer ernstige ziekte, hetgeen mentaal ernstige schade aanricht. Ook het boek;”Een keerpunt in de geschiedenis waarschuwt ons voor Amerika”. Dat Amerikanen hun recht op “wapenbezit” zo sterk verdedigen is gewoon een veiligheidsklep in de zo ernstig verdeelde Amerikaanse samenleving.
Dat er idioten zijn die, uit zuiver persoonlijke motieven, het vuur openen op onschuldige mensen, is alleen een symptoom van absolute desoriëntatie en een vorm van krankzinnigheid…….!!! Maar……… mensen machteloos maken.????……… dan zullen psychische processen zich “rangschikken” in de laatste strohalm van het eigen behoud met soms desastreuze gevolgen. Daarom ben ik fel tegen de “management- protocollen”: Immers: een mens is GEEN ROBOT.
Laten we goed begrijpen dat:” Als we het management hun gang laten gaan en de marktwerking zeer dominant wordt, zullen “we” over enige tijd Nederland “klein Amerika” kunnen noemen.
Wie de columns van Wijlen Prof dr. Bon Smalhout zich nog herinnert over het ” management” én de strekking van die columns ,op het uitstekende artikel van Rene Oterdoom, projecteert, zal begrijpen dat het management met hun protocollen, én een “gewichtige taal” hebben ontwikkeld,, dat zo maatschappelijk ontwrichtend is, dat de verwarring groot blijkt.
En… dat de verwarring in Amerika groot is….. getuigt het artikel.
Wie de Kamerdebatten waar mr dr. Thierry Baudet, het woord voert, zal merken dat ook hij het management aanvalt. En…… terecht.

Hein
5 jaren geleden

Of je nu voor of tegen het tweede amendement bent, feit is dat verreweg de meeste moorden gepleegd worden door zwarte- en hispanic bendes met illegale vuurwapens die dus niets met het tweede amendement te maken hebben.

charlef
5 jaren geleden

Als het niet door de liberale media in de USA wordt gemeld, kun je niet verwachten dat de Nederlandse media dat op eigen initiatief gaan uitpluizen.