Het klimaat redden, het eco-systeem schaden

Er bestaan nog Nederlanders die niet zomaar de hosanna verhalen van politici voor zoete koek aannemen. Letty Verburg die haar columns o.m. op opiniez.com publiceert is daar een van en hopelijk wordt haar heldere kijk op de gevolgen van de menselijke fantasie op het ecosysteem door anderen gevolgd.

Afb: pixabay

Wind en windenergie zijn op de website van Sta-Pal een paar keer aan de orde geweest[1]. In het ene artikel wordt de visie van Gert-Jaap van Ulzen tegen het licht gehouden in een ander artikel worden de effecten van het frivole karakter van wind en zon op de mondiale economie belicht.

Het dedain van het politieke kartel

Gert Jan van Ulzen beschrijft in zijn artikel op opniez.com[2] waar het in de hedendaagse discussie over de opwarming van de aarde aan schort: het wensdenken om onafhankelijk te zijn van het fossiele energie geboefte en het beperken van CO2 emissie drijft de snelheid en dus ook de kosten van de transitie naar Groene Energie progressief op. In zijn column benadrukt van Ulzen een aantal gedragingen van de politieke elite waaruit blijkt dat de bevolking alleen nut heeft als stemvee. Primair, het dedain waarmee de wetgevende en uitvoerende macht de belastingbetaler behandelt. Hij mag wel betalen voor de hobby van een gesloten bijna elitaire groep, maar mag niet meepraten over de doelmatigheid van de som die namens hem door de uitvoerende macht uit de staatskas wordt gehaald. Het gegeven dat het Parlement alleen maar mag instemmen en mede door het gebrek aan kennis en ervaring namens de belastingbetaler niet in beschouwing mag nemen of het allemaal wel evenwichtig in elkaar steekt, is het tweede opmerkelijke facet. Vervolgens hekelt van Ulzen het polderen in een achterafkamertje met gelijkgezinden en de observatie dat de politieke elite in Den Haag wel gemotiveerd is om zijn eigen energienorm (benadrukkend dat die in het verlengde ligt van het klimaat akkoord van Parijs) in drie jaar te realiseren, maar geen geld extra wil uitgeven voor defensie en politie apparaat. Kanttekeningen die dwingen om met een scheef oog te kijken naar politieke inspanningen om voor de komende vier jaar een acceptabele verdeling van het BNP in elkaar te schroeven.

Voortdurend wordt het succes van de Energiewende in Duitsland als lichtend voorbeeld naar voren gehaald. Vermoedelijk met de achterliggende gedachte dat de belastingbetaler de juistheid van die vergelijking toch niet kan natrekken. De gerenommeerde financiële deskundige Daniel Stelter heeft in een artikel[3] met dat sprookje afgerekend. Mutti Merkel, bang dat ze na de tsunami in Fukushima in 2011 daardoor de verkiezingen in de deelstaat Baden-Württemberg zou gaan verliezen, deed halsoverkop het gebruik van kernenergie in de ban. Het gevolg is dat nergens in Europa zoveel voor elektriciteit moet worden betaald als in Duitsland. Bijna twee keer zoveel als bijvoorbeeld in Frankrijk. Steller berekende dat uitgaande van een kostenpost van €6300 per hoofd van de bevolking aangevuld met nog schimmige maar zeker hogere vervolgkosten en de subsidie van hernieuwbare energie als wind, zon en water de Duitse samenleving tussen €500 en € 1000 miljard uit de eigen zak moet opbrengen! Ik zou zeggen: geen kattenpis.

Gevolgen voor het ecosysteem[4]

Letty Verburg schetst in haar column op opiniez.com welke effecten de kilometers windturbines op land en water[5] hebben op het unieke ecosysteem van de aarde. Die informatie wordt net als de kosten van windenergie door politici en activisten angstvallig bij de burger weggehouden. Landschapsvervuiling, geluidoverlast en de dood van vogels, vleermuizen die zich in groten getale te pletter vliegen tegen de verticale kolossen met hun ronddraaiende messen. Op zee en land verliezen de vogels leefgebied omdat ze bang zijn voor de ronddraaiende molenwieken. De universiteit van Wageningen stelde vast dat het heien bij de turbinebouw zeezoogdieren als bruinvissen en zeehonden tijdens de bouw doof maken en wegjagen uit hun habitat.

Er zijn meer negatieve effecten op de levensomstandigheden van dieren. Het geluid van de turbines verstoort hun communicatie, het magnetisch veld dat door het transport van elektriciteit via kabels ontstaat, beïnvloedt volgens een studie van Rijkswaterstaat de oriëntatie en navigatie van de zeepopulatie. Die eerste resultaten op de levensomstandigheden van het dier op zee en land deed Rijkswaterstaat besluiten tot het doen van vervolgonderzoeken die tot tenminste 2020 zullen duren·.

Er wordt wat afgetoeterd over de opwarming van de aarde. In het artikel “de 97% consensus” is de invloed van het Urban Heat Island op de veronderstelde opwarming van de aarde belicht. Ook een windturbine park blijkt daaraan een bijdrage te leveren. Verburg verwijst naar de ervaringen van journalisten van the Guardian in Texas. Tijdens een bezoek aan een windmolenpark in Texas bleek de gemiddelde temperatuur in het achterliggende decennium ´s nachts met 0,7 graden gestegen te zijn. De windturbines in Texas veroorzaakten een opwarming en koeling effect. Op zee is dat effect vermoedelijk omgekeerd: overdag opwarming en ´s avonds afkoeling. De vraag is dan welke invloed die koeling heeft op het zoutgehalte, stromingspatronen en levensomstandigheden door het koelere zeewater. Hoewel het onduidelijk is waar het netto op zal uitdraaien, is het helder dat een windturbine park bijdraagt aan klimaatveranderingen. De vraag welke effecten dat koel-opwarm proces zal hebben op locaties waar honderden windturbines hun taken uitvoeren, is een punt van zorg dat zeker uitgebreid onderzoek eist.

Wind is belangrijk voor het transport van temperatuur, vocht en wolken en het drijft zeestromingen aan. Een ander effect van windturbine parken is het ontstaan van een kielzog waar de hoeveelheid en sterkte van de wind gereduceerd is. Uit satellietbeelden blijkt dat een dergelijk zog tientallen kilometers lang kan zijn. In dat zog wordt de wind met 40% gereduceerd. Gerenommeerde instituten als de Technische Universiteit van Massachusetts, het Max Planck Instituut (Liming Zhou, Kleidon en Miller) en de Universiteit van Illinois (Somnath Baidya Roy.) hebben onderzoek naar die effecten gedaan en de Groene Rekenkamer[6] heeft daarover gepubliceerd. Tien windmolenparken zullen weinig effect hebben, maar wanneer die turbines op grote schaal worden geplaatst zoals o.m. de Nederlandse Regering wil, dan moet wel degelijk rekening gehouden worden met gevolgen voor het klimaat. Omdat het onduidelijk is welke en hoe ingrijpend die effecten zullen zijn, is ook op dit gebied nader onderzoek noodzakelijk.

Er is nog veel onbekend!

Uit de tekst van Lenny Verburg wordt duidelijk dat er nog veel onbekend is over de effecten die land en waterwindturbineparken op het ecosysteem hebben. Er moet in feite nog veel onderzocht worden voordat die uitgebreide windturbine parken geplaatst worden. Die effecten op het ecosysteem en vooral de fauna moeten bekend zijn voordat de eerste heipaal van een uitgebreid park in de grond gestampt wordt. Onderzoeken die tijd kosten. Terugverwijzend naar de kanttekeningen van van Ulzen zullen politici en activisten niet op de resultaten van die noodzakelijke onderzoeken wachten en hun windturbine agenda doordrijven. Vermoedelijk is dat een andere reden om Bèta wetenschappers buiten het politieke besluitvormingsproces te houden. Ongetwijfeld zal het ecosysteem en vooral de fauna op land en in het water daar de vervelende klappen van krijgen.

Het ondoordachte optreden van politici en activisten zal onherroepelijk tot onherstelbare schade voor het ecosysteem leiden. Een schade die zich verder uitstrekt dan de kosten waarvoor de samenleving moet opdraaien. Door het klimaat snel te willen redden, wordt het ecosysteem ernstige schade toegebracht. Het is een fabel dat de natuur die herbruikbare energie gratis aan de wereldbevolking gaat leveren. De vraag is hoe de natuur zich gaat verdedigen tegen de ongewenste inbreuk op haar ecosysteem.

Maar dat is een zorg voor de komende generaties.

————————————————————-

[1] Artikelen “Wind en Zon en Wind is niet gratis.”

[2] Het kostbare fiasco van windenergie en zonnestroom

[3] Zie artikel „Merkel vernichtet Deutschlands Wohlstand“ op website www.journalistenwatch.com

[4] Een begrensd gebied met typerende organismen en een typerend klimaat. Een ecosysteem bestaat uit verschillende leefgemeenschappen en de invloeden uit de abiotische natuur. Een ecosysteem hoort in evenwicht te zijn en is grotendeels zelfregulerend..

[5] Nederland telt op dit moment ruim 2300 windturbines, waarvan ruim 280 in zee. Dat laatste aantal wordt in de komende jaren uitgebreid naar 4250 stuks. De windturbine fiúnctioneert m.b.v. een dynamo gevoed door electriciteit en is 100 meter hoog, waarbij plannen op tafel liggen om zelfs naar de 200 meter te gaan.

[6] Website www.groenerekenkamer.nl

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties