De schaamte voorbij

In Johannesburg, Zuid-Afrika, manoeuvreerde hij zichzelf weer in de spotlights en wees met de belerende vinger naar hen, die er volgens de Verlosser een gewoonte van maken om te liegen. De brengers van nepnieuws dus. In zijn toespraak sprak de media darling van het linkse denken de volgende wijze woorden:

Afb: pixabay

“Each day’s news cycle bringing more head-spinning and disturbing headlines… those in power seek to undermine every institution or norm that gives democracy meaning… too much of politics today seems to reject the concept of objective truth. People just make stuff up… we see it in the growth of state-sponsored propaganda. We see it in internet-driving fabrications… We see it in the utter loss of shame among political leaders where they’re caught in a lie and they just double-down and they lie some more… politicians have always lied, but it used to be if you caught ‘em lying, they’d be like, ‘Oh, man.’ Now they just keep on lying… I don’t think myself a great leader(sic) just because I don’t just completely make stuff up. You’d think that was kinda just the baseline… We see it in the promotion of anti-intellectualism, and the rejection of science… and as with the denial of rights, the denial of facts runs contrary to democracy. It could be its undoing”.

Vermoedelijk heeft hij die tekst, kijkend naar zijn spiegelbeeld, voor de spiegel geoefend om de woorden geloofwaardig over te laten komen. Het is overigens wel bizar om die woorden uit de mond te horen rollen van een man, die tientallen schandalen onder de mat wist te vegen en tegen het Amerikaanse volk talloze keren heeft gelogen; schandalen en leugens die door de media werden verzwegen en pas na zijn vertrek uit het Witte huis op tafel zijn gekomen. U wilde voorbeelden? Daar komen ze.

Leugen op leugen

Laat ik aftrappen met de uitspraak die door het linkse Politifact als de leugen van het jaar werd getypeerd: If you like your doctor, you can keep your doctor; if you like health care plan, you can keep it. Maar er is meer.

Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) gebruikte belastinggeld om wapens naar Mexicaanse drugskartels door te sluizen. De reden? Om scherpere wapenmaatregelen af te dwingen? Een offensiefje om het recht op wapenbezit cfm. het Tweede Amendement van de Grondwet te beperken? Die actie van de ATF heeft geresulteerd in de moord op twee leden van de Grenspolitie en het ontslag van de klokkenluider. Nog steeds worden 1000 wapens vermist. Amerikanen gedood met een wapen, verkregen door het Fast and Furious-programma. De reactie van het Congres was niet mis, immers “….Attorney General Eric Holder was held in contempt of Congress for stonewalling investigations into Operation Fast and Furious, and President Barack Obama further stonewalled the investigations by wrongly asserting executive privilege...” Volgens het woordenboek van Obama zeker geen schandaal en geen leugen. Dus hoefden Obama en Holder zich niet te verantwoorden voor dit debacle.

Rustte het Benghazi-verhaal niet op een pertinente leugen, die twee weken lang door Obama, Clinton en Rice werd verkondigd? Met het oogmerk om de herverkiezingskansen niet te verzwakken, stuurde Ben Rhodes op 14 september 2012, een mail naar diverse pr-functionarissen van Obama [1] om Benghazi te presenteren als “rooted in an internet video,  and not a failure of policiy” Over de betreffende video staat in de mail “[W]e’ve made our views on this video crystal clear. The United States government had nothing to do with it. We reject its message and its contents. We find it disgusting and reprehensible. But there is absolutely no justification at all for responding to this movie with violence. And we are working to make sure that people around the globe hear that message”. Ondanks het feit dat de drie door de veiligheidssamenleving al vier uur na de aanslag waren geïnformeerd dat het om een terroristische daad van islamitische extremisten handelde, ontweek Obama twee weken lang de vraag of er sprake was van een terroristische aanval en loog tijdens drie interviews op tv tegen het Amerikaanse volk over de juiste toedracht.

Dan het gelieg over het vrijlaten van zeven vrijgelaten terroristen. Obama onderbouwde die vrijlating met de woorden “…were not charged with terrorism or any violent offenses” en de ruil was volgens hem een “modest trade-off for the greater good of the Iran nuclear agreement and Tehran’s pledge to free five Americans”. Obama zette de zeven betrokkenen neer als “civilians, as businessmen convicted of or awaiting trial for mere “sanctions-related offenses, violations of the trade embargo”. Uit het Politico-onderzoek blijkt echter dat Obama c.s. op 17 januari 2016 niet het echte verhaal hebben verteld en lang onbekend is gebleven wat die overeenkomst Obama c.s. heeft gekost. Wat bleek: een aantal van de zeven vormde volgens de DOJ serieuze bedreigingen voor de nationale veiligheid. Drie maakten deel uit van een illegaal netwerk om in de VS aangekochte micro-elektronica voor grond-lucht- en kruisraketten naar Iran te sturen. Een vierde was veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf, omdat hij Iran voorzag van satelliettechnologie en hardware, waarvoor hij ongeveer $10 miljoen op zijn bankrekening kreeg. Daar bleef het niet bij. Politico ontdekte dat de DOJ removed any Interpol red notices and dismissed any charges against 14 Iranians for whom it was assessed that extradition requests were unlikely to be successful”. De DOJ liet dus beschuldigingen en internationale arrestatiebevelen tegen veertien anderen vallen. Natuurlijk speelde Obama de vermoorde onschuld.

De manier waarop Obama met de moellahs in Iran omging, is – op zijn zachtst uitgedrukt – heel vriendelijk. Het begon in 2009 met zijn hardnekkig zwijgen en wegkijken toen de Groene Revolutie in Teheran hardhandig en bloedig werd neergeslagen. Vervolgens compenseerde de regering-Obama een mislukte wapendeal met Iran van $ 400 miljoen met een bedrag van $1,7 miljard. Wel een heel ruime compensatie! Toevallig viel de retourbetaling samen met de vrijlating van Amerikaanse staatsburgers. Pallets met biljetten naar en Amerikaanse staatsburgers uit Teheran. Het was voor de rationele medemens duidelijk dat het hier om losgeld handelde en Obama de zaak in de doofpot probeerde te stoppen.

De nucleaire overeenkomst, die omgeven is met mistige afspraken en mediamanipulatie, was Obama´s laatste vriendendienst voor Teheran. Obama c.s. accepteerden dat de nummer één-sponsor van islamitisch extremisme en terrorisme in een klap $ 115 miljard[2] in de diepe zakken kon steken. In een artikel in de Washington Times van 6 juni 2018 wordt onderstreept dat het onderhandelingsteam o.l.v. Kerry diverse banken heeft benaderd om Iran de bevroren fondsen (ruim $ 5 miljard bij de Bank Muscat in Oman) in baar geld te verstrekken zodra de overeenkomst ondertekend was. Hoewel Obama c.s. het Congres herhaaldelijk hebben verzekerd dat Iran geen ingang zou krijgen in het Amerikaanse financiële systeem, beloofde hij de moellahs dat zij toegang tot  Amerikaanse banken zouden krijgen, als de overeenkomst maar getekend werd. De krant kreeg een kopie van een rapport waarin wordt geschetst hoe Iran dat georganiseerd zou worden: via een bank in Oman. Twee Amerikaanse banken die door de regering Obama gevraagd werden om mee te werken, weigerden echter. Obama leidde het Congres bewust om de tuin. In het rapport staat “…even after the specific license was issued, U.S. government officials maintained in congressional testimony that Iran would not be granted access to the U.S. financial system”. Maar er bleken meer lijken in de kast verborgen te zijn. Begin juli 2018 verklaarde Hojjat al-Islam Mojtaba Zolnour, voorzitter van het Iraanse Parlementaire Kernwapencommissie en lid van de commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid, dat Obama tijdens de onderhandelingen als een gunst 2500 Iraniërs en hun familie de Amerikaanse nationaliteit had gegeven. Het betrof familieleden van functionarissen die nauw verbonden waren met de Iraanse politieke leider Hassan Rouhani. De actie deed een ongewenste competitie ontvlammen tussen de betreffende functionarissen over wiens kinderen daarvoor in aanmerking konden komen. Het is onduidelijk of Zolnur inderdaad op de Amerikaanse nationaliteit doelde of een groene kaart. Amerikaanse liberale analisten geloven niets van die bewering.

Tenslotte Bowe Bergdahl-terroristenleiders uit GITMO-ruil. De militair die door de rest van zijn peloton beschouwd wordt als een deserteur die overliep naar de Taliban, werd geruild tegen vijf belangrijke Talibanleiders die in Guantanamo Bay (Gitmo) gevangen zaten. De zoektocht naar de veronderstelde vermiste Bergdahl kostte een aantal pelotonsleden het leven. Het ging om een extraordinary situation, luidde het argument van de regering-Obama. In een 2015 rapport beschuldigt het House Armed Services Committee Obama het Congres te hebben misleid, de wet te hebben overtreden en de ruil te hebben doorgedrukt om zijn belofte kracht bij te zetten Guantanomo Bay voor het einde van zijn regeringstermijn te sluiten[3]. Bergdahl is inmiddels oneervol ontslagen, maar hoeft voorlopig nog niet de gevangenis  in.

Behalve deze voorbeelden van liegen, misleiden en manipuleren van volk en vaderland zijn er nog wel twintig andere voorbeelden te geven.

Een breakdown van Obama’s toespraak

Wanneer de toespraak van Obama op kernpunten uit elkaar wordt gehaald en getoetst aan de gegeven voorbeelden, dan blijkt dat de man de schaamte voorbij is, startend met “…those in power seek to undermine every institution or norm that gives democracy meaning”. Daarin is, zo blijkt nu pas, Obama een meester. Hij heeft in acht jaar instanties, departementen en veiligheidsorganisaties die in het leven zijn geroepen om de Amerikaanse samenleving te dienen en te beschermen, gepolitiseerd. Die structuren dienden maar een doel: het imago en het boek der wijsheid van Obama te beschermen en kwaadaardige elementen (die niet in de praatjes van Obama weigerden te geloven) kalt te stellen.

We see it in the utter loss of shame among political leaders where they’re caught in a lie and they just double-down and they lie some more…ik zou zeggen remember Benghazi.

“We see it in the promotion of anti-intellectualism, and the rejection of science the denial of facts runs contrary to democracy. It could be its undoing”. En opnieuw: remember Paris. Gedreven door zijn hijgerige streven om mondiaal als de voorvechter van het klimaat beschouwd te worden, ging hij eind 2015 naar de Parijse klimaatconferentie met een gemanipuleerd rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) onder de arm. De inhoud van dat rapport, zo bleek na de conferentie in Parijs, was gebaseerd op onbevestigde en onbewezen gegevens: een ontdekking door John Bates[4]. Die verklaarde dat de NOAA zijn wetenschappelijke integriteit had geschaad door een sensationeel rapport als discussiestuk voor de klimaat conferentie van Parijs te produceren, blijkbaar met het doel om wereldleiders als Obama en Cameron er toe te bewegen scherpere normen af te spreken om vooral de klimaatschatkist te spekken.

Tenslotte deze uitspraak van Obama: “Too much of politics today seems to reject the concept of objective truth. People just make stuff up”. In een zin karakteriseert hij zichzelf op een uitmuntende wijze. Deze narcistische man is de schaamte voorbij. Hij leeft in een eigen gefabriceerde sprookjeswereld onder een kaasstolp, die angstvallig beschermd wordt door linkse media en leeghoofdige volgers in Amerika en Europa. In Nederland zien we ze regelmatig bij NPO-programma´s opduiken om hun ideale wereld als de enige echte realiteit te verkopen aan de goedgelovige burger. Obama drukte het zo uit: “We see it in the growth of state-sponsored propaganda”.

 ——————————————–

[1] Jay Carney, Joshua Ernest, Dan Pfeiffer, Jennifer Palmieri, Erin Pelton, Howli Ledbetter en David Plouffe.

[2] Inbegrepen $1.7 miljard witgewassen geld waarvan ten minste $ 400 miljoen in Zwitserse francs, die door Washington in Zwitserse kluizen was opgeborgen. Schatmeesters van de moellahs vlogen daags na de het sluiten van de overeenkomst naar Genève om die op te halen en in Teheran aan de moellahs te overhandigen.

[3] Op 16 oktober 2017 pleitte hij schuldig te zijn aan desertie “to charges he endangered comrades by walking away from his post in Afghanistan in 2009” en zet daardoor Obama in zijn hemd. Die ontving de ouders van en de deserteur zelf op het Witte Huis en karakteriseerde Bergdahl als een held.

[4] Een erkende data science,climate and satellites consultant, verbonden aan de National Centers for Environmental Information (NCEI), een onderdeel van NOAA.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Campert
5 jaren geleden

Hussein en Hillary zijn de schaamte al heel lang voorbij…

r.dunki
5 jaren geleden

Klein citaat uit Daily Caller van gisteravond:

OBAMA ATTACKS WEALTHY FOR BIG HOUSES BEFORE RETURNING TO HIS $8 MILLION MANSION

At a recent speech in South Africa, former President Barack Obama criticized wealth inequality, saying those who have more money should share their earnings with the less fortunate.

“Right now, I’m actually surprised by how much money I got,” Obama said of the more than $20 million he earned between 2005 and 2016.

Obama then chided wealthy individuals for excess, saying, “There’s only so much you can eat. There’s only so big a house you can have. There’s only so many nice trips you can take. I mean, it’s enough.”

Hierna maakte Obama de terugreis naar zijn $ 8 miljoen stulpje…