Parijse zakkenrollers actief in Berlijn

De vertraagde coördinatie tussen Duitsland en Frankrijk voor de Europese top eind juni werpt veel vragen op inzake het Eurozonebudget, terwijl asielpolitiek praktisch onder het kleed verdwijnt.

Afb: pxhere.com

Feitelijk zien wij een hernieuwde poging van twee uitgespeelde ‘losers’ om hun ‘ouderwetse’  dominantie in de EU te bestendigen, terwijl zij op het thuisfront dermate zwaar gehavend zijn dat zij er wellicht beter aan doen om daar eerst orde op zaken te stellen. In het geval van Merkel heeft de CSU bij monde van minister Seehofer haar de oren gewassen en een ultimatum gesteld, want hij voelt de hete adem van de AfD in zijn nek, terwijl Macron in een identieke situatie verkeert waarbij de slechte adem van de eeuwige Franse stakers hem naar frisse lucht over de grenzen doet snakken.

Onze eigen Rutte verdient ook een pluim omdat hij zich vorige week in Straatsburg eindelijk eens duidelijk uitsprak tegen deze desperate Frans/Duitse pogingen tot manipulatie, waarmee Macron al in september op de proppen kwam. Hij moest op zijn beurt wachten door de Duitse verkiezingen en daarna zat Merkel in een spagaat tussen de charlatan ‘Herr Sharia Schulz’ en de gefrustreerde tegenstanders van haar allesontwrichtende migratieramp, die haar, tot ver over de grenzen, beu zijn. Dinsdag was het uur van de waarheid in Schloss Meseberg bij Berlijn waar de Franse ‘Mannschaft’ aanschoof bij hun Duitse collegae, leidend tot het gemeenschappelijke standpunt dat Macron onze centen hard nodig heeft, daarbij gesteund door Juncker die ook graag een ongekozen ‘superminister’ ziet die hem daarbij één (of twee) handje(s) helpt, terwijl migratie onopgelost blijft.

Dat heet volgens Macron een ‘gemeenschappelijke visie’ die door Merkel wordt aangekondigd als ‘Wir schlagen in der ganzen Breite ein neues Kapitel auf’, waarbij een Eurozonebudget het hoofdpunt is, zonder dat er ook maar een indicatie is van bedragen waarom het gaat! In feite is het een nieuw soort Europese ontwikkelingshulp die al jaren bestaat, terwijl dit trieste duo ook nog eens de ESM ( het stabiliteitsmechanisme) ‘verder willen ontwikkelen’, hetgeen – zonder dat daar een woord Frans aan te pas komt – betekent dat wij de beurs mogen trekken omdat Macron te slap is om op het thuisfront orde op zaken te stellen. Wat is er nieuw onder de zon?

Kortom, een rookgordijn waarin de fantast Macron een strategie pretendeert te ontwaren door niet ‘contraproductief’ te willen zijn met al te precieze formuleringen ‘die de Europese partners voor het hoofd zouden kunnen stoten…’ Waar haalt deze dwaas het vandaan? Dit doet denken aan het oude, bijziende dametje bij de bakker dat haar karig gevulde portemonnee ophoudt zodat de bakker de vereiste muntjes daaruit kan vissen. Macron speelt graag voor’ warme bakker’ en Nederland was al sinds jaren het Europese oude dametje, dus logisch dat zelfs Rutte vorige week eindelijk duidelijke taal begon te spreken! Dat Frankrijk en Duitsland het ook niet eens zijn moge blijken uit het noodzakelijke rookgordijn van voornoemde warme koekenbakker.

Ook bij migratie is het weer feest, maar daar is het Merkel die klem zit omdat de CSU insisteert op een ‘Asylwende’. Minister Horst Seehofer dreigt om asielzoekers aan de Beierse grens terug te sturen als zij reeds elders in de EU geregistreerd zijn en heeft haar tot de Europese top de tijd gegeven. Tijdens de persconferentie vroeg Merkel om een gecoördineerd optreden, maar niemand heeft meer trek in haar en Merkel herhaalde haar standaard trits van vrede, ontwikkelingshulp, asielnormen en grensbewaking niet eens meer.

Wèl repten beiden van versterking van Frontex en lieten alle obligate fata morgana’s de revue passeren, maar uiteindelijk kwam de aap uit de mouw met de vermaning voor Seehofer: ‘Rein nationale und unabgestimmte Massnahmen führen nur zu Misserfolg und Entzweiung’ (dat zou ook eens op het Binnenhof verteld moeten worden aan alle idioten met hun klimaatwet…).

De eeuwige dreiging van de opsplitsing van Europa, waaraan deze verlichte salonsocialisten zo hard werken, moet de domme partners ervan overtuigen dat zij de beurs trekken om twee vleugellamme politici te helpen het hoofd boven water te houden, waarbij als laatste deceptie een doodgeboren Europese Veiligheidsraad te berde werd gebracht die de tot nu toe vereiste eenstemmigheid bij besluitvorming gaat vervangen door het meerderheidsprincipe, zodat Duitsland en Frankrijk de lidstaten de arm beter op de rug kunnen draaien.

Er lijkt maar een oplossing voor zakkenrollers: beurs op de knip!

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties