Klimaat laat zich moeilijk voorspellen

Dertig jaar geleden verscheen de klimaatexpert van NASA voor het Congres en deed een aantal specifieke voorspellingen over de opwarming van de aarde. In het kort kwam het erop neer dat de wereld een lange periode van kommer en kwel te wachten stond, als het beleid niet radicaal zou worden omgegooid.

Die uitspraken van James Hansen betekenden de start van feitenvrije informatie door zich klimaat experts noemende wetenschappers en media vertegenwoordigers met in hun spoor ondeskundige politici om het grote publiek te dwingen de weg te bewandelen die zij voor ogen hebben.

 

Onder het motto “Vulling back the Curtain of Junk Science” presenteert Anthony Watts in zijn video wat er van die voorspellingen van Hansen terecht is gekomen. In zijn getuigenverklaring schetste Hansen drie scenario´s die op de nevenstaande afbeelding te zien zijn. Scenario A met de titel “Business as Usual” voorspelde dat de aarde in 2018 geconfronteerd zou worden met een temperatuurtoename van 1 graad Celsius; Scenario B “most plausible” voorspelde een opwarming van de aarde in 2018 van 0.7 graden Celsius en Scenario C reflecteerde een toename van de temperatuur met enkele tienden graden Celsius tot 2000 en daarna zou sprake zijn van een rechte lijn.

Aan de hand van de realiteit van de achterliggende dertig jaar is eenvoudig vast te stellen welke van de drie scenario´s die realiteit het dichtste benadert. De Winnaar blijkt het volgens Hansen minst waarschijnlijke scenario C te zijn en de realiteit onderstreept dat sinds 2000 samenlevingen erin geslaagd zouden zijn om de uitstoot van CO2 die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming, in de hand hebben kunnen houden.

  • De temperatuur is sinds 2000 nauwelijks veranderd in positieve noch in negatieve zin. Hansen voorspelde dat door de CO2 uitstoot de temperatuur twee keer zo hoog zou zijn als de temperatuur 40 jaar geleden, toen het observeren van de aardetemperatuur d.m.v. satellieten werd gestart. Niet alleen zat er met zijn voorspellingen naast, ook de klimaatmodellen die zijn ontwikkeld door de United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change.
  • Hansen voorspelde ook dat aantal, frequentie en intensiteit van orkanen die het Amerikaanse en Aziatische continent zouden gaan teisteren, zouden toenemen. Een voorspelling die hij herhaalde in 2016. Satelliet data sinds 1970 bevestigen die voorspelling niet.
  • Hebben stormen meer schade in de USA veroorzaakt vertaald in een percentage van het BNP? Data van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bevestigen die voorspelling niet.
  • Is de voorspelling over sterkere tornado´s dan wel uitgekomen? Uit de gegevens van het NOAA blijkt het tegenovergestelde; er is een afname herkenbaar.
  • Hansen beweerde dat de er in de periode 80-90 sprake zou zijn van meer in een hogere frequentie hittegolven in het zuidoosten en het midden westen van de USA. Er zijn geen piekwaardes gemeten in de bewuste periode.
  • Hansen voorspelde dat in 2007 dat de ijskap over Groenland in een hoger tempo zou gaan smelten waardoor het zee niveau in 100 jaar ongeveer 6 meter zou stijgen. Onderzoeksresultaten die onlangs werden gepubliceerd in de Nature Magazin bevestigden dat een dergelijke stijging onmogelijk is. In dat onderzoek is na 6000 jaar zogenaamde opwarming sprake van een bescheiden ijsverlies.

De lijst wat van die voorspellingen niet is uitgekomen, groeit naarmate men de lijst afgaat. Dertig jaar na de Hansen voorspellingen is het wenselijk om vast te stellen dat de snelle opwarming van de aarde die hij voorspelde meer een persoonlijk wensdenken is geweest, die door de feiten van de achterliggende dertig jaar worden weerlegd. Het probleem van Hansen en de UN klimaatmodellen is dat zij de aerosol uitstoot die de opwarming door het broeikas effect bestrijdt niet hebben opgenomen in hun modellen. In de moderne klimaatmodellen zoals die van Nic Lewis and Judith Curry[ii] is die wel opgenomen en de uitkomsten benaderen de realiteit beter dan die van Hansen en UN.

De toets van klimaat modellenresultaten aan de realiteit bevestigt twee dingen: de klimaatmodellen worden gemanipuleerd om sponsorgelden en belastinggeld te genereren; er kan geen sprake zijn van een mondiaal klimaat en het klimaat is moeilijk voorspelbaar. De resultaten van die gecorrigeerde modellen doen de volgende vraag rijzen. Waarom dwingen hijgerig achter klimaatactivisten aanlopende politici, de belastingbetaler in het westen om grote bedragen te betalen voor de uitstoot, terwijl uit de gegevens blijkt dat die beperking al 18 jaar aan de gang is? Wordt het niet eindelijk tijd dat politici van hun klimaat hobbypaard stappen dan wel ervan gedwongen worden om ervan af te stappen? Die vragen moeten bevestigend beantwoord worden, maar mijn generatie zal het niet meer meemaken!

———————————- 

[i] Bewerking van de video “30 jaar klimaatvoorspellingen die niet zijn uitgekomen “ d.d. 23 juni 2018 op de website https://wattsupwiththat.com. Het artikel is ook gepubliceerd in de Wall Street Journal op 21 juni 2018

[ii] Resultaten zijn in april 2018 gepubliceerd in de Journal of Climate, een betrouwbaar tijdschrift over klimaat ontwikkelingen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
5 jaren geleden

**De klimaat hoax wordt niet alleen gemanipuleerd door de klimaat-subsidie slurpers maar ook en (vooral) door linkse groeperingen en politici. Zij gebruiken onbewezen, onjuiste horrorverhalen om hun gestoorde linkse wereldbeeld bij iedereen door de strot te kunnen drukken.** Aldus Hein.

Er is al zoveel over het klimaat geschreven dat ook ik er een punthoofd van krijg.
Een ding stel ik vast. Er worden te veel bomen gekapt op de wereld én er is een enorme overbevolking. Daarnaast is de industriële ontwikkeling te ver doorgedrongen. En, omdat dat géén natuurlijke zaak is, zal dit zeker invloed op het klimaat hebben. Immers: Het leven op aarde wordt door pesticiden, voor een deel verwoest en er is een enorme energieverspilling, landbouw gronden worden onnatuurlijk behandeld en het verkeer is ook een zeer onnatuurlijk fenomeen.
Het natuurlijke evenwicht is zeker voor een deel verstoord. Dat de aarde, in een baan om de zon een afwijking kan vertonen inzake het Tol- effect ten opzicht van de Poolster, het zogenaamde processie, lijkt dat mogelijk toch te werken en dus invloed heeft op het klimaat. De Noordelijk en Zuidelijke declinatie van de zon is dan anders.
Al met al, de linkse groep maakt hier misbruik van zoals Hein dat uitstekend poneerde.
Gezien het feit dat maar zeer weinigen iets van de klimaat- effecten door menselijk handelen, af weet, kan de “klimaat- hoax” door links, met politieke spelletjes, de macht gegrepen worden omdat “het zo mooi klinkt”……… *Wij moeten van get aardgas af om het CO2 te kunnen reduceren*…………. en juist dat is voor mij de grootste kletskoek. Weet U ….. China, India, Zuid Amerika, Rusland en ook Amerika………. gaan gewoon door met economische groei en de ontwikkelingslanden gaan gewoon door met demografische groei, zodat er van de klimaatdoelen NIETS terecht komt. In dit opzicht zijn de “linkse troepen” gewoon en stel fantasten. Iedere vorm van realiteit ontbreekt. Linkse troepen, hebben nu een nep- Argument voor de “abderieten” ( de onnozelen) om te kunnen nivelleren……… !!
Links begrijpt niet dat de natuur géén grenzen kent. Het ‘Na ons de zondvloed” is een uitspraak van Lodewijk XIV…….. maar geldt nog steeds.

Hein
5 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Hoewel Girbes ook zinnige dingen schrijft lees ik ook de nodige dooddoeners die ongefilterd uit de koker van de linkse kerk komen. B.v., dat er te veel bomen worden gekapt is zo’n ongenuanceerde bewering. Zie voor een brede kijk op dit fenomeen op
https://www.groenerekenkamer.nl/grkfiles/images/Ontbossing.pdf . Dat de aarde overbevolkt is is vooral een mening (die ik overigens zeker deel). Hoezo is de industriële ontwikkeling te ver doorgedrongen? Wat is te ver? Sinds wanneer? De industriële ontwikkeling is juist de basis van ons welzijn en onze welvaart. Zij heeft ons vanuit het berenvel naar Gucci gebracht, van een vochtige grot naar de airco-villa, van telraam naar iPad. Juist de industrie is de laatste 60 jaar van een (werkelijk) vervuilende activiteit naar een (meestal) schone bedrijvigheid geëvalueerd. En daarin nog verder zal gaan. De veel (vaak ten onrecht) bekritiseerde farmaceutische industrie heeft ons leven enorm verbeterd. Vrijwel alle geweldige medicijnen zijn door deze industrie ontwikkeld, niet door universiteiten of andere instellingen. Pesticiden (zonder zou er hongersnood heersen), energieverbruik (Verspilling, hoeveel?), landbouwgronden (Wat is onnatuurlijk? terug naar jagen met speren en voedsel “natuurlijk” verzamelen?), alles wat de mens ontwikkelt gaat door een aantal stadia. Van ontdekking naar het plukken van de vruchten, niet zelden gevolgd door ongewenste neveneffecten. En door de toegenomen welvaart kunnen die neveneffecten weer aangepakt worden.

Ook het begrip “natuurlijk” wordt door de linkse kerk op tendentieuze manier gebruik. Alles wat niet “natuurlijk is is per definitie slecht. De mens verandert zijn omgeving. Bouwt steden, legt wegen en havens aan. Is dat slecht of onnatuurlijk? Een olifant verandert ook zijn leefomgeving. Vernietigt bomen en andere vegetatie, soms met dorre gronden als resultaat. “Natuurlijk” dus goed? Bevers veranderen ook het milieu. Bouwen dammen in het water. Maar omdat zij dat met hout doen is dat “natuurlijk” dus goed?

Er is vastgesteld dat in het verleden de CO2 concentratie in de lucht de temperatuur op aarde volgt en niet andersom. Voor een grootdeel door vrijkomen van CO2 uit smeltend ijs en vooral opwarmend zeewater. En ja, de mens draagt ook iets bij aan die stijging. Maar de hele CO2 discussie is een emotionele achtbaan geworden. De mens levert maar zo’n 3,5% van de totale “uitstoot” (ook zo’n tendentieus gebruikte term). De “natuurlijke” “uitstoot” bedraagt 96,5% van het totaal. Dat is pas slecht.

Maar waarom zou temperatuurstijging slecht zijn. De temperatuurstijging is voornamelijk een “natuurlijk” verschijnsel. CO2 is een groeistof voor planten en bomen. En zeker ook voor landbouwgewassen. Dat is toch alleen maar goed. En ’s winters sterven er veel meer mensen door de kou dan dat er ’s zomers door overmatige hitte overlijden. Hier blijkt weer de linkse leugenachtige manipulatie. Een “natuurlijk” verschijnsel (wat volgens links per definitie goed is) wordt ineens slecht gemaakt door het aan de mens toe te schrijven. De invloed van de mens wordt daarbij bewust sterk overdreven. De “natuurlijke” temperatuurstijging bedraagt al eeuwen (een unicum, zo constant het klimaat in dit interglaciaal is) ca 1 gr per eeuw. Ook in de 20e eeuw bedroeg de stijging ca 1 gr. Op basis van de sterk overdreven invloed van CO2 op de temperatuur door het IPCC zou de totale vernietiging van de Nederlandse economie en welvaart een effect hebben van 0,003 gr minder stijging. Hoe dom, hoe gek kun je zijn.

En idd Girbes, de politiek, de activisten en de MSM schreeuwen de indoctrinerende leugenachtige spreuken de wereld in. Helaas heeft een groot deel van het volk niet door hoe zij belazert wordt. Zoals boven beschreven spuit zelfs een kritisch denkend mens als Girbes meerdere linkse dogma’s. Politiek en media spelen hier een door en door kwaadaardige, criminele rol. Ik weet ook niet hoe dat doorbroken kan worden.

charlef
5 jaren geleden

Juist, Hein en vandaag hebben zeven partijen een klimaat wet gepresenteerd waardoor in 2050 5% CO2 door mensenhanden mag worden uitgestoten. Bijna klimaat neutraal noemen ze dat. Het prijskaartje hebben ze er niet aangehecht. Gelukkig komen de kosten op de schouders van de volgende vier generaties terecht. Zo hebben ze vermoedelijk gedacht.

Hein
5 jaren geleden
Antwoord aan  charlef
Hein
5 jaren geleden

De klimaat hoax wordt niet alleen gemanipuleerd door de klimaat-subsidie slurpers maar ook en (vooral) door linkse groeperingen en politici. Zij gebruiken onbewezen, onjuiste horrorverhalen om hun gestoorde linkse wereldbeeld bij iedereen door de strot te kunnen drukken.

Het klimaat kent van nature warme en koude periodes. Dit wordt veroorzaakt door cycliciteiten in de instraling van zonne-energie op Aarde. Deze is niet constant, maar varieert met de schommelingen in de beweging van de Aarde rond de zon en om zijn eigen as. Deze schommelingen zijn de zogenaamde astronomische cycli, ook wel Milankovitch cycli genoemd. Door deze bewegingen komt de zon in de loop van tienduizenden jaren anders aan de hemel te staan. Door de ongelijke verdeling van landmassa en water over het aardoppervlak heeft dat een verkoelend of opwarmend effect op de aarde: ijstijden of interglacialen. En binnen deze beide spelen ook nog verschillende andere cycli een rol, denk aan de warme periodes rond 700 en 400 BC en de “medievel warm period” (500 – 1100) en de kleine ijstijd (1400 – 1800).

Van de laatste ijstijd is veel in detail bekend. Het was geen uniform koude periode: er waren afwisselend warme en koude intervallen, de warme heten ‘interstadialen’ en de koude ‘stadialen’. Sinds kort is ontdekt dat die stadialen en interstadialen elkaar snel afwisselden – met een ritme van zo’n 1500 jaar. Bovendien kon vooral de opwarming zeer snel gaan, binnen enkele tientallen jaren, of nog korter. De terugkeer naar een koud stadiaal ging weer langzamer, er zit een soort zaagtandbeweging in het klimaat.

Opmerkelijk is ook dat de snelle opwarming aan het eind van de laatste ijstijd niet het gevolg was van een toename van CO2. In tegendeel! Het gehalte aan koolzuurgas nam pas toe nadat de temperatuur gestegen was. Minstens zo opmerkelijk is de vaststelling dat de koude aan het begin van de laatste ijstijd ook niet in gang gezet werd door een daling van het CO2 gehalte. Ook hier trad eerst een temperatuurdaling op, na enige tijd gevolgd door een afname van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Uit geologische, harde bewijzen over het klimaat blijkt dat de klimaathoax idd een politiek instrument is waar socialisten hun utopische wereldbeeld willen doordrammen en dat subsidie slurpers het spel voor de eigen portemonnee graag meespelen. De laatste tijd komen daar de fabrikanten van onnodige en dure alternatieven voor energie bij. 200 miljard om het verschrikkelijke aardgas uit woningen uit te bannen. Bovenop de ??? miljard om de daarvoor benodigde elektriciteit op te wekken.

Op deze klimaathoax is het aloude adagium van toepassing: De feiten interesseren mij niet, mijn mening staat al vast! Onbegrijpelijk dat politici een land, de wereld, zo naar de verdoemenis willen helpen.

r.dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

Los van Hein’s uitstekende argumenten is de aanhef van zijn betoog veelzeggend: een goede salon-socialist weet op ieder moment van de dag een probleem te creëren en gaat dat vervolgens voor rekening van een ander ‘oplossen’.

Als Nederland – als postzegeltje op de wereldkaart – op deze infantiele wijze aan hun manie toegeeft, moge het duidelijk zijn dat er in Belgie niemand te veel bruine bonen mag eten, want anders is bij zuidenwind onze delicate klimaat-balans daags daarna al verstoord.