Wegpoetsen van het witte ras?[1]

Doet de naam Richard Coudenhove Kalergi[2] bij de doorsnee Nederlander, of breder gesteld bij de doorsnee Europeaan, een belletje rinkelen? Nee? Dan kent die de principes niet van diens plan om autochtone Europese volken te doen vervangen door een hybride volk van Europese, Afrikaanse en Aziatische rassen.

Afb: wikimedia

Merkwaardig genoeg laat Kalergi de vermenging van Aziatische met Noord- en Zuid-Amerikaanse volken buiten zijn beschouwing. Het draait bij hem om een doelgerichte volksplanting van niet-witte rassen in Europa, om op die manier rassenvermenging te forceren en het zogenaamde primaat van de witte man de goot in te gooien.

Kalergi-plan

Richard Coudenhove-Kalergi, een man uit de jaren 20 van de vorige eeuw die blijkbaar ruime bekendheid geniet bij de Europese politieke elite. Hij voorspelde dat

“The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time, and prejudice. The Eurasian-negroid race of the future, similar in appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples and the diversity of individuals. Instead of destroying European Judaism, Europe, against her will, refined and educated this people, driving them to their future status as a leading nation through this artificial evolutionary process. It’s not surprising that the people that escaped from the Ghetto-Prison, became the spiritual nobility of Europe”.

Het Kalergi-plan streefde naar de vernietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en hun bevolking door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van onderworpenen te creëren. Die onderworpenen zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite. Opmerkelijk dat hij niet sprak over de negatieve effecten van die vermenging die het toekomstperspectief van die nieuwe hybride Europeaan in het duister zal doen wentelen. Net als het huidige politieke kartel en de bewegingen die migratie uit het Oosten en Zuiden toejuichen, worden die effecten genegeerd en kijkt men daarvoor weg. Die zijn weggelegd voor de doorsnee Europese burger.

EU en UN ondersteunen de uitvoering van het Kalergi-plan

In de Europese Vestigingsovereenkomst staat: “hiermee zal een gemeenschappelijke Europese nieuwe volksplantingspolitiek worden vastgesteld, wat de mensen die internationale bescherming nodig hebben zal verzekeren dat zij in staat zullen zijn om een veilige overtocht te hebben en asiel in Europa. Dit voorstel maakt deel uit van de geplande reformatie van de commissie van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem, en de Europese migratieagenda’s hebben een lange-termijnstrategie gedefinieerd voor verbeterd migratiemanagement. Dat Kalergi´s ideeën de sturende principes vormen van de Europese Unie komt in die tekst duidelijk tot uiting. De overtuiging dat Europese volken moeten assimileren met andere niet-witte volken om de Europese identiteit compleet te vernietigen en een uniek mesties ras te creëren, vormt de basis van door de EU gesteunde bewegingen, die denken de belangen van minderheden te moeten beschermen. Het doel is om de Europeaan te veranderen in een groep mensen zonder een nationale historische en culturele cohesie.

Wanneer de uitspraken en acties van de bende in Brussel nader worden beschouwd, dan blijkt dat die bende bezig is om in lijn met Kalergi´s beginselen de doorsnee Europeaan te manipuleren, te bedriegen, te hersenspoelen en te indoctrineren over de voordelen van migratie uit het Oosten en Zuiden. Om die doorsnee Europeaan voor te bereiden op het naderende (on)heil. Die pogingen belichten onbarmhartig de valsheid van de politieke elite die zijn eigen agenda uitwerkt. Daarbij stralen zij een arrogantie en hooghartigheid uit, die een complete minachting onderstreept van de Europese inwoners van alle rassen en geloven, van de doorsnee Europeaan die een legitieme zorg heeft over de ontwikkelingen in Europa. Mocht die Europeaan zijn zorg iets te luid en te vaak uiten, dan worden hij en zij mede in en door de liberale progressieve traditionele media gedemoniseerd en de mond gesnoerd.

Behalve de EU roept een ander ondemocratisch lichaam Europa op om de miljoenen migranten uit Afrika en Midden-Oosten op te nemen teneinde de demografische neergang in Europa een halt toe te roepen. De Population Division van de UN onderstreepte dat toekomstpad in haar rapport met de titel “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” uit 2000 en beweerde toen dat Europa tot 2025 ruim 159 miljoen migranten zou moeten opnemen. Natuurlijk geen woord over een neergang van het westerse model van de welvaartsstaat door een explosieve groei van sociale en zorgkosten, een stokkende economie, wegtrekkende bedrijven en de niet meer door de burger gevulde schatkisten. Geen woord over een terugkeer naar de vroege Middeleeuwen. Alsof volume de weg is tot verbetering van de levensomstandigheden van Europese volken.

Doemdenken?

Voor de ene expert is het een duivels plan. Sommigen van hen noemen het zelfs een genocidaal plan. Andere experts vinden dat ver overdreven en juichen die vermenging van Europa met volken van de Derde Wereld toe. Het zijn vooral de verlichte geesten onder de Europeanen, die lid zijn van het politieke kartel en deel uitmaken van bewegingen die migratie en migranten een warm hart toedragen. Sarkozy, de voormalige Franse president, bracht de visie van de vermaledijde politieke elite als volgt onder woorden:”Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit hun eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. Het is verplicht. Opleggen van bovenaf en verplicht, zo denken ze er in Parijs, gelet op Merkels open deurpolitiek in Berlijn en ook in Brussel over. Toch een merkwaardige observatie als in de beschouwing wordt meegenomen de sociale achterstand van de betreffende volken vooral ingegeven door de tribale levensmethoden, die in het Midden-Oosten, Arabisch schiereiland, Noord- en Centraal-Afrika en Centraal-Azië worden versterkt door de barbaarse methoden van de islam.

Waarom dan het opleggen van boven af, van migratiequota? Waarom worden landen die geen trek in door een ondemocratisch en geldslurpend opgelegd quotum hebben, verketterd en bedreigd met sancties? Waarom wordt door Nederlandse politici en Nederlandse media hardnekkig gezwegen over de afspraken die zijn gemaakt tijdens de vijfde Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie, georganiseerd in het kader van het zogenaamde Proces van Rabat[3]? Waarom wordt op nationaal niveau voortdurend na iedere aanslag door een migrant gesproken over een ‘verwarde man’? Waarom denken de media dat terechte wantrouwen van de burger te moeten bestrijden met teksten als gaat dit niet over humanitaire pogingen om vluchtelingen, schuilplaatszoekers, asielzoekers te helpen? Ja waarom?

Omdat de negatieve consequenties van migratie voor de gewone burger nog steeds en voortdurend de door politici en activisten bewegingen gepropageerde positieve effecten overstijgen. Het negeren en ontkennen dient om het proces van bewuste migratie-indoctrinatie niet te verstoren. Gestimuleerd door onverantwoordelijke en naïeve politici sturen de gevestigde media aan op de geboorte van de kinderen van Kalergi: het wonderbaarlijke mestiezenras. Door misinformatie en nepnieuws moet de Europese burger ervan overtuigd worden om zijn in millennia gevormde en gewonnen identiteit en cultuur af te zweren. De dienaren van het globalisme beweren dat het ontkennen van de eigen identiteit en cultuur een progressieve en humanitaire daad is. Daarom.

Omdat ze het goede voor de nieuwe Europeaan willen benadrukken en het slechte voor de traditionele Europeaan hopen weg te poetsen, is het zaak om de besluiten en activiteiten die passen binnen het raamwerk van het Kalergi-plan bloot te leggen, een brede bekendheid te geven en daartegen in het geweer te komen. Blijft de Europeaan in gebreke, dan staan hij en zij aan het startpunt van een proces dat eindigt in culturele zelfmoord. De nieuwe Europeaan, de mestieze Europeaan? Dat moet die traditionele Europeaan niet willen.

————————————————–

[1] Tekst onttrokken uit “the Coudenhove-Kalergi plan – the key to understand the mass immigration crisis in Europe” op de website theuglytruth.wordpress.com.

[2] Voor zijn principes, zie boek “Praktischer Idealismus”.

[3] Zie artikel “Hongarije dwarsligger bij stiekeme migratieconferentie Afrika” (Oterdoom, 10mei 2018) op de website van Stapal. Het Proces van Rabat is vanaf het begin gestoeld op een gedeelde overtuiging van de positieve gevolgen van migratie op de ontwikkeling (op voorwaarde dat het migratiebeleid goed beheerd wordt).

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
5 jaren geleden

Op deze manier blijft er van het blanke ras niet veel over, en worden het allemaal kleurlingen.
Die Theo Hiddeman is gek met zijn vermenging van de rassen. Dit kan alleen nog maar tot rampspoed lijden. De bijbel spreekt er ook over, de eindtijd waarin we nu leven, zij zullen zich gaan vermengen met het nageslacht der mensen, maar zij zullen zich niet aan elkaar hechten. staat in Daniel 2: Niet alleen Nederland, Europa maar de halve wereld krijgt hiermee te maken, als het midden oosten en heel Afrika leegloopt!

6 jaren geleden

Allereerst, een verhelderend stuk van de heer Brantz. Na analyse kom ik toch weer tot de slotsom dat veel leiders psychische gestoord zijn. Jozef Stalin, oefende tussen 1936 en 1938 een terreur ui,t dat honderdduizenden het leven heeft gekost.
Dictators worden vaak zo negatief afgeschilderd dat “men” zich moet afvragen hoe het mogelijk is, dat iemand die louter over “slechte” eigenschappen beschikt, toch aan de macht komt.
Zo waren er ook de “Killing feelds” van Pol Pot in Cambodja waar zeker meer dan 1.500.000 mensen, om zuiver ideologische reden, werden afgeslacht.
Zo hadden “we” in de oorlog, 1940-1945, de NSB. Een typisch Nederlandse kleinburger Mussert.
Dan wil ik het nog niet hebben over Adolf Hitler, Jozeph Goebels en vele andere uit het nazi tijdperk.
Dat de schrijver, de heer Brantz, Emanuel Macron van Frankrijk, een “maniak” noemt betekent ook dat Macron zich binnen de cirkel van het idiotisme, Brussel, begeeft, waar Juncker, Timmermans de hoofdrol spelen binnen de Europese Unie.
Mijn statement:” De domheid is de kurk waarop de politiek drijft” , krijgt steeds méér betekenis en benadert de politieke realiteit. Immers: Ook Angela Merkel heeft in Duitsland haar mentaal zieke kant laten zien, met de uitspraak:” Wir Schaffen Das”.
Hele drommen analfabeten hebben in Duitsland “plaatst”genomen om daarmede ook hun defecte attitude te kunnen bevredigen, met een uitkering…!!!
Merkel is kennelijk deelnemer aan de Kalergi’s beginselen, om de Europese bevolking te indoctrineren en te manipuleren.
In dit licht is Thierry Baudet en Geert Wilders het slachtoffer omdat zij een eigen mening hebben en Wilders zelfs door het Openbaar Ministerie juridisch is gefolterd.
Dat geen van de “leiders” de kennis bezitten, ter zake demografische diversiteit, is duidelijk ,omdat hun zieke ambities, uit hooghartigheid ontsproten, kennelijk overeen komen met Kalergi’s beginselen.
De ” liberale progressieve traditionele” media zijn slechts als wapen tot indoctrinatie ingezet. De meelopers van de NPO vinden hun baantje belangrijker dan de misplaatste beginselen van manipulatie en indoctrinatie.
Immers: “De domheid is de kurk waarop de politiek drijft”.

Redacteur
6 jaren geleden

Ik zou het in hoge mate appreciëren als de term ‘blanke’ gebruikt zou worden in plaats van ‘witte’ in deze context. Het lijkt mij dat wij uit de VS overgewaaide neologismen die ons door de strot worden geduwd door politiek-correcte staatsomroepen en door zure activistische types als Jerry Afriyie, Sylvana Simons en Gloria Wekker vooral niet moeten overnemen.

6 jaren geleden

Namens http://www.moedignl.nl Wij zijn erg blij dat er mensen zijn die dit durven schrijven. Wij zullen onder meer hier voor strijden via de stembus.

r.dunki
6 jaren geleden

Coudenhove was een sinistere aristocraat en zelf van gemengden bloede: zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat in Japan die daar trouwde en dit misbaksel voortbracht, dat ook nog een vrijmetselaar werd en in die moreel corrupte ambiance zijn geperverteerde brein hiertoe zette…. Geen wonder dat Juncker en Timmers zich zo onweerstaanbaar aangetrokken voelen tot deze decadente ‘claptrap’

Angela Merkel is haar gewicht in goud waard geweest voor dit perverse concept en kreeg daarom meerdere keren de jaarlijkse “Charlemagne prijs” toegekend van de gevaarlijke clique die hierachter zit.

Nu krijgt zij op het thuisfront – voor het eerst – gecombineerde tegenstand tegen haar immorele migratie concept van zowel CSU als AfD, maar geen nood in Brusel : de volgende maniak genaamd Macron krijgt prompt de Charlemagne prijs. Dan weten wij in ieder geval voor wie wij moeten oppassen…

Gelukkig staat Italie op het punt om een keiharde migratie politiek in te voeren uit puur zelfbehoud, maar ook uit groeiende antipathie tegen de manipulatie door Brussel.
Macron zit ook met sterke anti-EU sentimenten in Frankrijk, dus Brexit was misschien slechts het startschot?