Uitgegumd

Bijna een decennium geleden werd in de Hilversumse studio´s juichend een nieuwe Messias binnengehaald. De van Rossums, de Prems, hoe vaak hebben ze sindsdien hun voorliefde voor de eerste gekleurde president van de Verenigde Staten openlijk voor de camera´s mogen uitspreken. Volgens die twee gesteund door andere fervente Obama aanhangers kon en kan de 44ste president van de Verenigde Staten niets verkeerd doen.

Afb: Obamalibrary.gov

De man was en is volgens hen in een woord fantastisch. Vooral van Rossum komt regelmatig op het scherm om de feiten naar zijn eigen hand te zetten en Nederland kennis te laten nemen van zijn aversie tegen Republikeinen en Republikeinse partij. “Een stelletje halve garen” of “volstrekte gekken” luidt het dan. Vanzelfsprekend vindt de man zichzelf kundig en goed geïnformeerd, alleen komt het allemaal een beetje verkeerd uit zijn mond. Geen woord over de vele schandalen die het Obama tijdperk heeft gekend. Geen woord over de zwakte van diens binnen en buitenlands beleid. Niets, noop.

Woestenij en moeras

Net als velen van zijn voorgangers vergat Obama direct na zijn inauguratie verkiezingsbeloftes als “no more war”, “close Guantanamo”, “hope” en “change”. Beloftes waarop hij zijn campagne had gevestigd.

Geen enkele president vóór Obama heeft in beide ambtstermijnen meerdere oorlogen tegelijk gevoerd. Obama erfde Irak en Afghanistan van zijn voorgangers en terugdenkend aan zijn no more war belofte, versnelde hij het (deels) terughalen van de Amerikaanse eenheden in Irak en Afghanistan. Daardoor verbrokkelde de broze stabiliteit in beide landen en werd ruimte geboden aan islamitisch extremistische bewegingen als AQI (de voorganger van IS) en Taliban om in het gecreëerde machtshiaat te springen. Vooral AQI/IS kon zijn invloed in het Midden Oosten gewelddadig uitbreiden. Daarnaast startte Obama door zijn passieve opstelling en het niet inlossen van zijn machtswoorden, proxy-oorlogen in Syrië, Libië, Somalië, Oekraïne en Jemen. Hij bombardeerde Pakistan met 1.700 drone-vluchten, destabiliseerde Europa en Azië en steunde een uiterst gemene staatsgreep in Brazilië. Hij liet bevriende staatshoofden 24/7 afluisteren en bemoeide zich veel meer dan zijn voorganger met interne, Europese aangelegenheden.

In Amerika zelf bouwde Obama spionageactiviteiten van zijn zeventien geheime diensten verder uit en verruimde de wettelijke marges voor die inlichtingensamenleving zodanig dat ze zich ontwikkelden tot een politieke entiteit om de belangen van de president te beschermen. Hij verdubbelde de staatsschuld, verwaarloosde op ernstige wijze zijn land, luisterde Amerikaanse burgers af en startte een collectieve zorgverzekering Obamacare die voor gewone mensen al gauw onbetaalbaar werd.

Turend in zijn achteruitkijkspiegel constateerde hij wat hij had achtergelaten met zijn mooie speeches, rode lijnen, pamperen van de islam en het intensiveren van entitlements:[1] een gespleten Amerikaanse samenleving, een Midden Oosten, Noord Afrika en Arabisch schiereiland waar tribale islamitische entiteiten elkaar de tent uitvechten. Wanhoop en Chaos. Niet echt iets om trots op te zijn.

Pijlers van nalatenschap

Obama wilde en wil herinnerd worden als de beste president die hij in zijn belevingswereld was en bouwde die kwalificatie op drie pijlers: Obamacare in zijn eerste ambtsperiode, Klimaat overeenkomst van Parijs en kernwapen overeenkomst met Iran in zijn tweede ambtstermijn. Drie beleidsuitingen die middels een presidentieel decreet (executive order) bindend werden voor het regeringsbeleid. Hij ging daardoor een behandeling door het Congres uit de weg, omdat hij besefte dat de drie nooit door het Congres geratificeerd zouden worden.

De Iran overeenkomst

Over de overeenkomst zijn genoeg artikelen geschreven om een beeld van de waarde en strekking te krijgen. Desondanks blijken er nog aspecten te zijn die nooit in de Nederlandse traditionele media geopenbaard en verklaard zijn.

De Iran overeenkomst werd door een van de Obama functionarissen benoemd als de tweede termijn Obamcare. Door de ontwikkelingen na het sluiten van die overeenkomst betitelden serieuze onderzoekjournalisten de overeenkomst al snel als een Trust, but Don’t Verify afspraak. Obama eiste niet van de mullahs in Teheran een politieke verbintenis te tekenen. De reden daarvan verduidelijkte een van de Obama loyalisten, Julia Friefield[2], in november 2015 nl. “the Joint Comprehensive Plan of Action is not a treaty or an executive agreement, and is not a signed document…as such, under international law, it is non-binding.” Die grenzeloze naiviteit werd door een andere journalist omschreven als “Most people would demand a signature on a plumbing contract. The terminally naïve Obama failed to get a John al-Hancock on a nuclear non-proliferation accord”.

De kwalijke strekking van het document ging verder dan het ontbreken van een handtekening van een van de Iraanse moellahs. Het verbood ook dat internationale inspectieteams militaire installaties konden bezoeken om te controleren of er kernwapens geproduceerd, samengesteld en/of opgeslagen waren. Uit hoofde van de nationale veiligheid konden die teams de toegang ontzegd worden. Verificatie van het navolgen van de inhoud van de overeenkomst was dus niet mogelijk. Waarom de Nederlandse vice premier na het uitstappen van Trump met de kanttekening kwam dat het niet uitstappen een beter alternatief zou zijn, omdat handelingen van de moellahs en de door hen opgedragen ontwikkelingen gevolgd en gecontroleerd konden worden, is voor de Amerika volger met kennis van zaken, een volslagen mysterie. Die kanttekening onderstreept het gebrek aan kennis en bevestigt dat westerse politici nog steeds denken dat de moellahs de overeenkomst als een bindend document zouden beschouwen.

In plaats van de afspraak dat Teheran afhankelijk van het wel of niet naleven van de voorwaarden uit de overeenkomst, gedurende 12 jaar een jaarlijkse $10 miljard vrijgave uit de bevroren Iraanse tegoeden tegemoet konden zien, accepteerde Obama c.s. dat de nummer een sponsor van islamitisch extremisme en terrorisme in een klap $ 115 miljard[3] in de diepe zakken kon steken. De moellahs hadden snel door dat Obama c.s. in de categorie slappe vaatdoeken behoren en eenvoudig gemanipuleerd konden worden. Trust do not verify gold in hun optiek wel voor de Amerikanen maar niet voor hen.

Om de miljarden snel in handen te krijgen ontvoerden ze begin januari 2016 de bemanning van twee Amerikaanse bootjes in de Perzische Golf, zetten hen 15 uren vast en eisten dat Obama die beloofde miljarden z.s.m. naar de rekeningen van de moellahs zou overschrijven. En zo gebeurde.

Klimaat hysterie

Nadat hij er niet in slaagde om zijn cap-and-trade wetgeving om de traditionele fossiele energy productie en consumptie sterk terug te dringen, door het Congres te jagen, vaardigde zijn Environmental Protection Agency (EPA) illegaal en eenzijdige decreten uit om dat doel op een administratieve wijze te bereiken. Omdat EPA van Obama de ruimte kreeg om zich het recht toe te eigenen de brandstof economie te beheersen, het nationale klimaat beleid te concipiëren en de Clean Act aan te passen, noemen experts dat een van de grootste machtsmisbruiken in de Amerikaanse Geschiedenis. Bevoegdheden die het Congres nooit gedelegeerd heeft.

Obama´s gekunstelde passie voor het klimaat vond zijn hoogtepunt in de overeenkomst van Parijs. Zijn uitspraak “If we can’t discriminate between serious arguments and propaganda, then we have problems” blijkt een haarscherpe schets van zijn opstelling in Parijs te zijn geweest. Waarschijnlijk heeft hij zich aan het begin van zijn acht jarige regeerperiode al geschaard onder de voorstanders, die hun gelijk onderbouwen door te wijzen op de stijging van het zeeniveau, stijging van de mondiale temperatuur, stijging van de temperatuur en verzuring van de oceanen en natuurlijk de krimp van gletsjers. Tegenstanders die dezelfde gegevens anders interpreteren, wijzen op hun beurt op het feit dat sinds 1997 geen sprake is van langdurende temperatuur verschillen (de Pauze); onvoldoende historische data beschikbaar zijn om een voor of tegen argument te onderbouwen, klimaatmodellen onbetrouwbaar zijn en voorspellingen tot nu toe de plank mis geslagen hebben.

De laatste gehouden conferentie om onze wereld te redden, vond eind 2015 in Parijs plaats en het Akkoord van Parijs is op de Dag van de Aarde (sic), 22 april 2016, in New York door 174 landen ondertekend. Die landen zijn nu verplicht om gezamenlijk de opwarming van de aarde onder de 2 graden bovengrens t.o.v. het pre-industriële Tijdperk[4] te houden. Ze moeten samen er naar streven de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Er moet ook snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat volgens de aanwezige landen die brandstoffen de oorzaak zijn van de overmatige CO2-uitstoot. Die maatregelen hebben een financiële basis van ongeveer $100 miljard per jaar. Er staat nog al wat. Het is twijfelachtig in hoeverre landen de wil en de mogelijkheden hebben om te voldoen aan de eerste twee besluiten. Ik ben benieuwd hoe landen wier economie draait op fossiele brandstoffen met dat besluit omgaan.

Het lijkt allemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar de uitspraak van Richard Feijnman “Science is the belief in the ignorance of the experts” genereert enig wantrouwen in de strekking van de tekst van het Akkoord van Parijs. Dat wantrouwen, die achterdocht wordt gevoed door een artikel in The Daily Mail van 4 februari 2017. Onder de kop “How World Leaders were duped into investing Billions over manipulated global warming data” onderstreept John Bates hoe de klimaatgoeroes te werk zijn gegaan. Deze John Bates, een erkende Data Science, Climate and satellites Consultant verbonden aan National Centers for Environmental Information (NCEI)[5] met een smetteloze staat van dienst, vertelt in het betreffende artikel hoe de US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zijn principiële wetenschappelijke integriteit geschaad heeft door een sensationeel rapport als discussiestuk voor de klimaat conferentie van Parijs te produceren. Blijkbaar met het doel om wereldleiders als Obama en Cameron er toe te bewegen scherpere normen af te spreken en de klimaat schatkist te spekken.

Na Climate gate[6] uit 2009, waarin ook sprake was van het gebruik van gemanipuleerde data door o.m. de invloedrijke Climatic Research Unit verbonden aan de University of East Anglia, een tweede bevestiging dat de klimaat maffia – anders kan ik het niet noemen – gebruikmakend van de naïviteit en vooringenomenheid van regeringsleiders en hun adviseurs in staat zijn om op basis van gefalsificeerde informatie, geld uit de zakken van de rijkere landen te trekken. Op die manier wordt het sprookje van Global Warming of Climate Change tot aan het gaatje gebruikt om de eigen beurs te spekken.

Obamacare

Wat de Affordable Healthcare Act betreft is in de achterliggende periode helder geworden dat een aantal beloftes niet ingelost werden. Het begon in feite met de manier waarop de inhoud werd geconcipieerd. Die was zo slordig en onbegrijpelijk dat de Democraten in feite een boekwerk blanke bladzijden autoriseerden. Vervolgens liep het opstarten van de website Healthcare.gov op een debacle uit en kostte het $ 1 miljard om de lekken te dichten en de tekortkomingen te herstellen. “If you like your health care plan you can keep it”, waren de sussende woorden van Obama toen geruchten de kop opstaken dat mensen hun reeds afgesloten ziektekostenverzekering niet konden houden en de eigen arts niet konden uitzoeken. Helaas werden die geruchten realiteit. De droom dat Obamacare de medische kosten sterk zouden drukken, is voor veel Amerikanen geen realiteit geworden.

In de periode 2015-2016 waren 50 Obamacare kantoren de facto failliet door de onbeheersbare kosten en in het verlengde daarvan onbetaalbaar voor respectievelijke staten. Basispremies waren onbetaalbaar geworden (niet alleen) voor de armsten met premies van minimaal US $ 2.900 p.a. + allerlei eigen risico’s die in de (tien-)duizenden Dollars konden oplopen. Het was dus pertinent niet waar dat Jan en Alleman dekking zou hebben en men die door Trump zouden verliezen, zoals de Democraten nog steeds suggereren. Hele volksstammen konden de premies al jaren niet betalen en haakten af of betaalden vrijwillig de boete en doen ook niet mee uit vrije keuze[7]. Bob Moffit, senior fellow and health care expert van The Heritage Foundation, kwalificeerde Obamacare als volgt: Obamacare has literally wrecked the individual market with skyrocketing premiums, crazy deductibles, restrictive physician networks, and a radical decline in plan participation and competition…the roots of the current crisis were baked into the law from the beginning, [along with] costly benefit mandates and inflexible insurance regulations.”

ACA is helemaal niet affordable. Het is een 2.735 pagina’s dik gedrocht; een voorbeeld van een ideologische gedreven haastklus, die Obama als wetsontwerp nooit heeft durven voorleggen aan het Congres. Een van de vele testimonium paupertatis voor Obama. De nieuwe Republikeinse belastingwetgeving is er door en daarmee is ook Obamacare, één van de rampzalige onderdelen van Obama’s erfenis, bijna ongemerkt van de baan. In de nieuwe belasting wetgeving is namelijk het zogenaamde ‘individual mandate’ afgeschaft, dat was de boete die de belastingbetaler moesten betalen om niet gedwongen verzekerd te zijn en verstrikt te raken in een corrupt systeem van juist voor arme Amerikanen onbetaalbare en spiralende premies en steeds slechtere dekking.

Media partijdigheid

Obama slaagde er in zijn 8 jaar regeerperiode in om de “lieveling van de pers in binnen en buitenland te worden”. Hij heeft gedreven door zijn narcisme geen enkele moeite gedaan om de media op de route van de pure journalistiek te houden. In tegendeel, hij wentelde zich tevreden in de hysterische verheerlijking van zijn persoon en bleef blind voor de negatieve effecten voor zijn binnen en buitenland beleid. De media raakten zo van het pad dat vooral het liberale deel, ernstig besmet door het Obama syndroom, wanhopig heeft geprobeerd de persoon, zakenman, politicus en president Trump voortdurend aan te vallen en van de troon te stoten. Lee Smith, senior fellow aan het Hudson Instituut, bracht het in februari 2018 zo onder woorden The purpose was to delegitimize the political choice that American voters made in electing the person that they wanted to be president. It’s an absolutely obscene campaign that the press waged. First, it was against Trump. Then, it was against the American public”

Op weg naar de uitgang

De val van de volgens van Rossum c.s. beste president van de Moderne Tijd is sinds het aantreden van zijn opvolger in gang gezet. De klimaat en nucleaire overeenkomst heeft zijn opvolger inmiddels in het ronde archief laten verdwijnen en Obamacare is zodanig afgezwakt dat van de oorspronkelijke inhoud nog weinig over is. Op termijn zal ook die dezelfde route volgen als de andere twee.

Wat resteert, is het beeld dat geen regering zo vaak tot de orde is geroepen door een of meerdere rechtbanken inb de Supreme Court. Het draaide vaak om het omzeilen van het Congres, omdat Obama wilde functioneren zonder door wetgeving te worden beperkt. De NY Times karakteriseerde zijn stijl van regeren als “bureaucratic bulldozing, rather than legislative transparency.” Een bijzondere vorm van machtsmisbruik. De schandalen uit zijn regeerperiode rijzen inmiddels de pan uit en strekken zich uit van nepotisme, erosie van de gevechtskracht van de krijgsmacht via unmasking[8], manipulaties m.b.v. het Steele dossier, infiltratie en sturen van sociale media platformen, pamperen van Rusland[9], Uranium one deal, Benghazi, Clinton´s privé server gebruik, de neiging om net als Poetin de geschiedenis naar zijn inzichten aan te passen[10], afluisterpraktijken door FBI, NSA, DOJ[11] tot de ruil van de deserteur Bowe Bergdahl tegen hoge Taliban terroristen leiders uit GITMO

Uit de bovenstaande tekst blijkt dat van Rossum wat Amerika betreft helaas niet zo’n goede professor en Amerikakenner is als hij en het vooringenomen deel van de Nederlandse gevestigde media denken. Maarten van Rossem is de ideale propaganda maker voor Obama en de Democraten in Nederland. Persoonlijk zou ik van Rossum adviseren een ander politiek idool te kiezen en diens goede daden aan het argeloze deel van de westerse samenleving aan te prijzen. Van Obama´s nalatenschap blijft niets over. Uitgegumd.

————————————————————-

[1] A provision made in accordance with a legal framework of a society. Typically, entitlements are based on concepts of principle, which are themselves based in concepts ofsocial equality or enfranchisement. Entitlement can also be informally to do with social relationships, social conventions and social norms. De kosten van entitlements worden betaald uit de schatkist en komen dus neer op de schouders van de belastingbetaler..

[2] Assistent Secretary of State for Legislative Affairs

[3] Inbegrepen $1.7 miljard witgewassen geld waarvan ten minste $ 400 miljoen in Zwitserse Franken die Washington in Zwitserse kluizen had opgeborgen. Schatmeesters van de mullahs vlogen daags na de het sluiten van de overeenkomst naar Geneve om die op te halen en in Teheran aan de mullahs te overhandigen.

[4] Periode tussen 1750 en 1850

[5] Onderdeel van NOAA.

[6] Wetenschappers probeerden de toegang tot data te blokkeren en gebruikten trucjes om pijnlijke gebreken in hun beweringen te verdoezelen.

[7] Zie voor de plussen en minnen  https://www.thebalance.com/obamacare-pros-and-cons. Toch enkele cijfers: in 2013, was de gemiddelde prijs van een premie voor een individuele ziekteverzekering $ 2,784 p.p. per jaar; in 2017 was het gemiddelde opgelopen naar $5,712. In 24 staten is de premie per 2017 het dubbele van 2013 terwijl 4 staten op drie keer de 2013 premie zitten. De medische kosten zijn na de introductie van ACA explosief gestegen.

[8] Het openbaar maken van de namen van personen (Trump loyalisten) die gevolgd werden.

[9] Obama´s belofte aan Medvedev in het jaar van zijn herverkiezing. Op 26 maart 2012 fluisterde hij in Seoel Medevedev in het oor on all this issues, but particularly missile defense, (het anti raket schild aan de grenzen van de RF) this can be solved, but it is important to me to give me space…..this is my last election. After my election I have more space”.

[10] Toen hij bijvoorbeeld beweerde dat niet-moslims in Europa bezetters zijn van hun eigen staten. Blijkbaar zag hij in zijn politieke enthousiasme het historische feit over het hoofd dat diverse islam georiënteerde Arabische en Turkse etniciteiten driemaal grote gebieden van Noord Afrika en Europa gewelddadig in bezit hadden genomen.

[11] Journalisten van de Associated Press en John Rosen

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
5 jaren geleden

Het ego van Obama is omgekeerd evenredig aan zijn vaderlandsliefde. Als rechtgeaarde communist – à la van Rossum – was hij er slechts op uit om het land zo snel mogelijk kapot te maken, hetgeen hem aardig gelukt is.

Zelfs de extreem-linkse New York Times qualificeerde Obama’s regering als “bureaucratic bulldozing, rather than legislative transparency.”