De Spaanse justitie op het verkeerde pad ?

Ons aller favoriet Franske Timmermans voert manhaftig strijd tegen misstanden in Polen en neemt en passant ook Hongarije op de korrel om juridisch niet te rechtvaardigen redenen, die erop neer komen dat het ‘democratisch gehalte’ van beide landen niet voldoende zou zijn naar de mening van o.a. twee Nederlandse (uiteraard D’66 en SP) dames in het Europees Parlement.

Waarom niet ook Duitsland, waar geen grondwettelijke scheiding der machten bestaat en alle Islam gerelateerde criminaliteit op illegale, dus criminele wijze, jarenlang onder het kleed is geveegd door de corrupte (ex-)minister van binnenlandse zaken de Maizière, de trots van de Sharia Partei für Deutschland.  In Duitsland is inmiddels een lichte kentering bespeurbaar na de verkiezingen dankzij C.S.U. en A.f.D., maar de S.P.D. is wel weer terechtgekomen op het pluche waar het geen enkele morele aanspraak op kan maken.

Maar hoe zit het in Spanje waar de justitie een puur politieke, repressieve  agenda voert tegen de Catalaanse politiek?  Spanje spant de Europese kroon in juridische willekeur:  Pablo Llarena Conde is de bekendste opper-rechter in Spanje en speelt ongegeneerd de eerste viool in de strijd tegen de Catalaanse onafhankelijkheid en heeft zich na het (al dan niet illegale) referendum van oktober 2017 als ‘redder van de Spaanse eenheid’ opgeworpen. Hij wil liefst 23 Catalaanse politici aanpakken wegens rebellie, civiele ongehoorzaamheid en misbruik van hun macht, dit laatste zonder enige introspectie. Draconische straffen, tot 30 jaar in het gevang, zijn in Spanje denkbaar en de politiek leunt achterover om te zien hoe deze totaal gepolitiseerde rechter dagelijks buiten zijn boekje gaat en hun vuile werk opknapt.

Woordvoerder Ignacio González Vega stelt namens het verbond van ‘rechters voor de democratie’ (http://www.juecesdemocracia.es/) dat een politiek probleem niet met het wetboek van strafrecht in de hand opgelost kan worden en dit verbond veroordeelt collega Larena luid en duidelijk omdat hij als rechter zijn doel vele malen voorbijschiet. Hun argument is dat dit geen rebellie middels een gewapende opstand is, vergelijkbaar met de poging tot een militaire putsch van februari 1981, zoals Larena te kwader trouw pretendeert.

Sinds een half jaar maakt hij het zo bont met zijn willekeur dat zelfs de Raad van Europa aan de bel trekt over het feit dat een Spaanse rechter aan de leiband van de regering loopt, temeer omdat de landelijke hoofdofficier van justitie rechtstreeks aan de regering verantwoording schuldig is. Ook de keuze van 20 leden van het hoogste gerechtshof en van de via politieke affiliatie’s benoemde ‘Consejo General del Poder Judicial’ (C.G.P: algemene raad voor de rechterlijke macht) moet snel aan de politieke invloedssfeer onttrokken worden, want zij benoemen weer de belangrijkste rechters, in het bijzonder het hooggerechtshof, waar de activist Larena huishoudt.

In januari meldde ‘El País’ contacten tussen de regering en en het Constitutionele Hof om de benoeming van Puigdemont tot Catalaanse Premier te verhinderen, dus ordinair handjeklap! Ondertusen liep de minister van justitie Rafael Catala al bij voorbaat rond te bazuinen welke straffen de Catalaanse separatisten zouden krijgen, van wie enkelen nu al 6 maanden in de gevangenis zitten! Dit is natuurlijk een volstrekte travestie van wat vrouwe Justitia bedoelt, maar onze koene Franske Timmermans is nergens te bekennen, want Spanje heeft een democratische, socialistische regering.

De ook in Nederland zo beruchte koning Filips II was de ‘pater intellectualis’ van de Spaanse Inquisitie, een extreme versie van de Vaticaanse bloedhonden die tesamen miljoenen vermoord hebben als lichtend voorbeeld voor latere fascisten, maar de huidige stand van zaken in Spanje vertoont  zoveel gelijkenis daarmee dat de zelfs de U.N. de Spaanse regering verzocht de mensenrechten der separatisten te eerbiedigen omdat de voormalige Catalaanse vice-president Oriol Junqueras evenals beide separatistenleiders Jordi Sanchez en Jordi Cuichart al 6 maanden in de gevangenis zuchten en hen systematisch door Larena het recht op invrijheidstelling ontzegd wordt wegens ‘grote kans op herhaling…’

Catalaanse rechters kritiseren hun collega Larena omdat het beginsel van onschuld met voeten getreden wordt evenals de politieke rechten der beklaagden.  Zij verwijten Larena middeleeuwse ‘Inquisitiemethoden’ en ‘justitie à la carte’ omdat zij hun oordelen al maanden voor de processen rondbazuinen. Op ‘eldiario.es’ wordt de autoritaire Larena verweten dat hij er slechts op uit is zijn geborneerde politieke overtuiging uit te leven en dat leidt geen enkele twijfel.

Ook Amnesty International is op de kar gesprongen met als invalshoek de overdaad aan politie-geweld bij de demonstraties in Cataluña, tot in de stemlokalen toe. Er zijn 257 klachten ingediend bij de justitie en de rechters zitten doodleuk op hun handen!

De vrijheid van meningsuiting is dankzij de ‘muilkorfwet’ van  2015 (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana) met het recht op demonstratie ingeperkt en doet denken aan de Franco periode. In 2016 vielen er 34.000 geldboete’s oplopend tot € 30.000, daaronder 34 journalisten, o.a. omdat zij een door de Guardia Civil op het Catalaanse asfalt gespoten rode lijn overschreden zouden hebben of belastende video’s gemaakt zouden hebben.  Een 24 jarige rapper uit Mallorca had in een liedje de vorige koning Juan Carlos gekritiseerd wegens zijn moordpartij op olifanten, hetgeen hem op 3 ½ jaar gevangenisstraf kwam te staan, terwijl de corrupte en al jaren geleden aangeklaagde schoonzoon van Juan Carlos nog steeds vrij rondloopt in Genève.

Afgelopen maart heeft het Europese Hof voor de rechten van de mens twee Spanjaarden van hun geldboete verlost, die hen was opgelegd omdat zij in 2007 een foto van het koningspaar verbrand hadden. Dat viel kennelijk niet onder de Spaanse vrijheid van meningsuiting, maar nu is er in ieder geval een sprankje hoop.  Waar is Frans Timmermans?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties