De Sovjet-Unie is dood maar het communisme is hier en springlevend

Michail Gorbachow zag hoe Ruslands communisme tot een failliete boedel had geleid en trok de conclusie dat het tijd was om een einde te maken aan het rampzalige avontuur. Zijn perestrojka leidde tot de ontbinding van de Sovjet-Unie en het Warschaupact en de Duitse hereniging. Maar was daarmee het communisme ook dood? 

Afb: pixabay

Trotski onderkende al vroeg dat met de bewuste vernietiging van de traditionele en economische ordening der democratische maatschappijen -waarvan wij van dag tot dag getuige zijn – de grondslag wordt gelegd voor ’de‘ revolutionaire situatie’ die moet leiden tot de onderwerping der nationale staten aan het wereld-communisme.

Voilà: dat is precies hèt doel waaraan momenteel  met man en macht wordt gewerkt door de extreme linkervleugel der Democraten in de USA onder Obama, door de CDU/SPD in Duitsland door Merkel en Schulz – en voorheen door Schröder en laFontaine, door de ontelbare communisten en socialisten overal in Frankrijk en door  onze Haagse salonsocialistische kliek, met alle sympathie van Rutte! Ergo, het communisme leeft volop en tiert welig, niet alleen in Amsterdam maar ook op het Binnenhof, terwijl wij erbij zitten en ernaar kijken…Hoe heeft het zelfgenoegzame ‘ons soort mensen’ het zover kunnen laten komen?

Het communisme heeft zich al een eeuw geleden genesteld in Duitsland, waar de Frankfurter Schule werkte aan een variant van het marxisme, die ertoe geleid heeft dat hun discipelen in navolgende generaties de Duitse politiek konden overnemen (o.a. kanselier Schröder en de rabiate communist Oscar laFontaine) en hun versie van ‘deep state’ konden infiltreren in het overheidsapparaat.

In de USA was de opkomst van McCarthy een reactie op het bloeiende communisme in o.a. het subversieve wereldje van Hollywood, waar communistische vakbonden al voor W.O.II de studio’s terroriseerden en bepaalden wie al dan niet een job kreeg. Dit was puur afhankelijk van haar/zijn communistisch gehalte resulterend, vandaag de dag, in een generatie wereldvreemde, aanmatigende decadente ‘liberalen’ die zich graag lenen om de Republikeinse regering dagelijks aan te vallen en zwart te maken. Dit wordt gecoördineerd met 95% van de activistische media, in de hoop dat de ‘deplorabele’ kiezer dit oppakt en deze manipulatie eventueel tot Trump’s impeachment leidt.

Deze brainwashing van naïeve kiezers wordt gefinancierd door de communist Soros die het Antifatuig werft op het internet en per uur betaalt, en uiteindelijk aangestuurd door de neo-marxist Obama op de achtergrond.  Churchill zei al dat de fascisten van de toekomst zichzelf ‘anti-fascisten’ zouden noemen.…!

In ons landje is GL in handen van pure communisten, die deels ook nog eens een strafblad schijnen te hebben maar zich handig verschuilen achter hun marionet Klaver, terwijl een intrigant als Pechtold slaafs alle communistische ‘verdeel en heers’ tactieken uit de USA heeft geïmplementeerd met alle mogelijke en vooral onmogelijke ‘-ismen’.  Ook de PvdA heeft daarbij een sturende rol vervuld maar heeft de rekening daarvoor aan de kiezers betaald, terwijl dat desperate linkse blok nu alles bij elkaar probeert te liegen en manipuleren om hun machtspositie niet te verliezen aan ‘populisme’ zoals zij dat zo denigrerend benoemen.  In de letterlijke zin is ‘populisme’ een gezonde reactie van de slachtoffers van de terreur van wat Trotski de ‘permanente revolutie’ noemde, de dagelijkse linkse ideologische pesterijen, provocaties en subversie.  Dat een Rutte steun geeft aan Ollongren’s illegale pogingen om de vrije meningsuiting te onderdrukken spreekt boekdelen over deze opportunist.

Ik heb al eerder gesteld dat ook Merkel een communistische Stasi-infiltrant is in het door haar gehate, voormalige West-Duitsland. Dat zucht momenteel onder haar illegale migratie, waaruit schrikbarende criminaliteit, wetteloosheid en islamisering resulteren, die glashard onder het kleed worden geveegd door de activistische media en salonsocialistische politiek.

Thorsten Mann, een erudiete Duitse schrijver, publiceert al vele jaren scherpe analyses van dit neo-marxisme dat zijn Duitsland sinds de hereniging dreigt te vernietigen. Hij vraagt zich af of de val van de Berlijnse muur wellicht een sluwe zet is geweest van de KGB om, na het onherroepelijke materiële failliet van het communisme, in ieder geval die nefaste ideologie ‘a new lease on life’ te geven. Zo te zien verliep dat decennia lang met succes, gedurende welke het salonsocialisme ontzettend heeft huisgehouden in Europa en de USA. Nu ligt het op de pijnbank en verzet zich met hand en tand tegen een omslag  -ondanks hun verwoede brainwashing –  onder het ‘populistische’ electoraat.

Thorsten Mann vraagt zich ook af waarom de hereniging zo vreedzaam verliep en of Gorbachow’s perestrojka  daarmee een sluwe dubbele bodem had en of er een samenhang bestaat met de opkomst van de meer en meer socialistische EU en of de globalisering het voorportaal is van de ineenstorting van de kapitalistische wereldeconomie. Hij stelt dat de val van de Sovjet Unie en de overgang naar een markteconomie slechts een geraffineerde lange termijn strategie is van het daar zowel maatschappelijk als economisch gefailleerde trotskisme om het communisme alsnog te doen zegevieren middels de ‘permanente revolutie’.

Deze manifesteert zich niet alleen in dagelijkse gezever over klimaat, gelijkheid van rassen en geslacht, feminisme, fascisme, racisme, slavernij, identiteit, gender neutrale seksloze biggen, zwarte piet en het tentatieve ‘vermoorden van Sinterklaas voor de ogen van kleine kindertjes’, en niet te vergeten het wegpoetsen van onze geschiedenis met Michiel de Ruyter en Witte de With en al het andere ideologische gif dat deze fascisten ingedruppeld hebben gekregen. Deze ‘permanente revolutie’ galmt ook door in de Europese integratie of in het Rio-proces. Dat misbruikt het klimaat om de overkoepelende macht van een reddeloze organisatie als de UN  te vestigen. De ‘grosse Koalition’ die Duitsland bedreigt is daar de belichaming van en de enige hoop die ons nog gegund is op een betere afloop ligt in handen van de roerige Juso’s en de door Schulz bedrogen SPD-partijprominenten.

Mijns inziens moeten wij ons ervoor hoeden dat de soevereiniteit der EU-lidstaten in handen valt van Brussel’s neo-marxisten. Zij zijn in feite Trotski’s, niet zo heel verre, verwanten die niets anders voorhebben dan de noordelijke EU economisch en financieel leeg te bloeden – hetgeen al jaren gaande is via de ECB. Zij overspoelen ons bewust met een sociaal incompatibele en voor 95% werkeloze horde die ons honderden miljarden gaat kosten en als een zwaard van Damocles boven onze economie hangt.  Die al veel te ver gevorderde migratie doet ons binnen enkele generaties afglijden naar het droevige niveau van deze – grotendeels islamitische – parasitaire volksverhuizers.

Kijk naar de ellende in Zweden, Duitsland en Frankrijk; het gevaar van die door Merkel geforceerde invasie schijnt slechts de Visegrad-landen helder te zijn omdat zij niet lang geleden aan den lijve het communisme hebben mogen ondervinden. Zij weigeren (islamitische) immigranten, laat staan dat zij op lange termijn riskeren dat hun nationale cultuur en geschiedenis vertrapt worden en in rook opgaan middels gezinshereniging van steuntrekkers die binnen twee generaties dominant worden, maar Brussel dramt door want Utopia moet snel gerealiseerd worden, nu weer door de onzalige Balkanlanden binnen te halen.

Er gaat niets boven de ‘gelijkheid’ van de psychopaat Marx c.s., dus het ongebreidelde streven van de EU naar de overdrachtelijke balkanisering van Europa, waarbij het culturele, economische, wetenschappelijke en democratische niveau slechts in één richting geforceerd – d.w.z. dramatisch verlaagd – kan en moet worden. Dat past precies in de nefaste strategie van Trotski en Merkel’s zieke mentor Coudenhoven Calergi.

Demografische indicatoren wijzen uit dat met de Pakistani in de UK, de Turken in Duitsland en de Arabieren in Frankrijk het Europese continent voor het eind van deze eeuw al getalsmatig – en waarschijnlijk ook cultureel – gedomineerd zal worden door analfabete Islamitische hordes die het dan kunnen uitvechten met de communisten.  Wat zal Europa een rokend slagveld worden! Raqqa is er waarschijnlijk kinderspel bij…Je vraagt je af waarom het cryptocommunistische kartel op het Binnenhof zo blind pro-EU is…

Zodra die Brusselse activisten erin geslaagd zullen zijn om alle Europese staten en culturen te ruineren met hun etnische en culturele Balkanisering en daarmee onze economische en financiële ruïnering, hijst Big Brother de vlag van het communistische wereldbestuur boven de rokende puinhopen van hun Utopia.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties