Zure regen van Hiemstra c.s.

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie had woensdag op Twitter ruzie met NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Ze voerden een korte discussie over het klimaat. Deze discussie eindigde woensdagavond met een tweet van Baudet met de zin: „Deze man zou moeten worden ontslagen.”

Afb: wikimedia

“Die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op”, tweette Baudet eerder. “Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken”. Daarop antwoordde Hiemstra: “Eén tweet met 4 keer onzin. Wie kan hier overheen?” Daarop reageerde Baudet met de -inmiddels verwijderde- tweet: “Deze man zou moeten worden ontslagen”. Die tweet had gerust mogen blijven staan als monument voor de zure-regen leugens en andere klimaat onzin.

De reactie van Hiemstra is een typerende reflex van een beweerdelijk deskundig meteoroloog die onverminderd niet in staat is het weer van volgende week globaal te voorspellen, maar wel meent te kunnen zeggen wat de temperatuur over 70 jaar zal zijn. Bovendien  ontleend aan vooralsnog onbewezen vooronderstellingen door ‘een meerderheid onder de wetenschappers’. Klaarblijkelijk hebben, ook in de visie van Hiemstra c.s., ‘wetenschappers’ tegenwoordig niets meer van doen met onderzoeksresultaten die, bij herhaling van de proef of doorrekening van het model, telkens eenzelfde resultaat geven. Het zou aardig zijn om zogenaamde wetenschappers als Hiemstra en zijn medegelovigen aan het werk te zien in onderzoek naar bijvoorbeeld kernfusie. Wel knallend, maar geen succes.

In de door Al Gore geproduceerde film ‘An Inconvenient Truth’ speelt met name de ‘hockeystick-theorie’ een belangrijke rol. Dit door Michael Mann ontwikkelde model met de kenmerkende ‘hockeystick-curve’ zou aantonen dat de temperatuurstijging in de 20e eeuw uitzonderlijk en buitenproportioneel was geweest. Niet veel later weerlegden Stephen McIntyre en Ross McKitrick het model door aan te tonen dat elke willekeurige reeks getallen in het model van Mann c.s. eenzelfde curve te zien geeft. Mann c.s. bleken gedoteerd te zijn met VN fondsen (via IPCC) en accepteerden de kritiek pas toen duidelijk werd dat zij de VN-sponsoring niet behoefden terug te betalen.

Extremere weersomstandigheden doen zich evenmin in verhevigde mate voor, zoals iedereen die ouder is dan 50 jaar ruiterlijk zal moeten toegeven, wetenschapper of politicus. Voorts is geen enkel model uit de koker van wetenschappers in staat geweest de temperatuur van de Aarde adequaat te voorspellen. En tot slot: SMOG problematiek doet zich alleen voor wanneer teveel mensen op één plek samenwonen, zoals in India op verschillende plekken gebeurt. Wanneer alle subsidies op dit populistische klimaatgezanik vandaag zouden worden stopgezet, is er morgen geen enkele wetenschapper meer over die zich nog zorgen maakt over CO2 in de atmosfeer.

Alvorens zich uit te laten over een van zijn broodheren (NPO, NOS en KNMI worden gedoteerd met nagenoeg 100% subsidie) zou Hiemstra zich beter eens achter de oren kunnen krabben of zijn vorm van wetenschapsbeoefening nog wel door de ethische beugel kan. Wij kunnen het in dit land goed af zonder nepnieuws van Hiemstra c.s.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Een ‘subsidie kwestie?’ De ‘climate business’ is niets meer of minder dan een ‘business’!

Recentelijk werd weer een UN klimaat feestje gevierd in Bonn, om nieuwe onwaarheden en onbetaalbare waan-ideeën op de wereld los te laten. UN’s “climate chief” Patricia Espinosa kondigde voor de tiende keer het eind der tijden aan en vroeg en passant om de luttele som van US$ 5.200.000.000.000.000 voor een onbewezen ideologische idée-fixe die in september 2017 al is ontzenuwd en volmondig erkend door leidende linkse “scientists”! (zie details hierna).

De feiten: betrouwbare atmosferische metingen sinds 1870 en meer recente, tot op de decimalen nauwkeurige, NASA satellietmetingen wijzen uit dat de atmosfeer over 150 jaren met zo’n 1.6°F ofwel 0,9°C is opgewarmd d.w.z. rond 0,006°C per decennium. Kortom de atmosfeer is niet of nauwelijks opgewarmd over 150 jaren, en wie – zelfs met onbegrensde middelen – een mondiale superthermostaat zou kunnen bouwen die gedurende zo’n lange periode het klimaat op zo’n minimale marge vrijwel gelijk zou houden verdient een Nobelprijs. Die mondiale superthermostaat is de wetenschappelijk onbewezen wensdroom van het fantastische accoord van Parijs waarmee de wereld nu wordt geterroriseerd o.l.v. de op globale macht beluste socialistische / communistische clique, geinspireerd door de lachende super-kapitalist Al Gore. Deze opportunist heeft niet eens in de buurt heeft gestaan toen het buskruit werd uitgevonden maar heeft wel enkele honderden miljoenen Dollars aan “zijn klimaat-hysterie” verdiend door politiek-correcte zwevers het hoofd op hol te brengen en dagelijks daarop te casseren. Het prototype van een con-man; de politiek-correcte clique zit nu te zeveren over een beperking van de illusoire opwarming met 0,2°C voor een bedrag dat zij niet eens kunnen uitspreken.

Veel belangrijker, maar wat slechts een klein deel van de mensheid weet is dat de klimaat lobby zich bedient van onbetrouwbare, uit de financiële wereld afkomstige maar daar wijselijk afgedankte, rekenmodellen. Die werden in die kringen als gevaarlijk gezien maar door de onwetenschappelijke klimaat-lobby klakkeloos overgenomen om hun klimaatvoorspellingen te doen! Volstrekt onverantwoordelijk en onwetenschappelijk!

Professionele investment advisors durfden deze krakkemikkige rekenmodellen niet te gebruiken i.v.m. eventuele processen om astronomische schadevergoedingen.

Kortom, welke “science is settled”, zoals de activist Obama, de N.Y.T. en de NOS zo graag pretenderen? Rationelere wetenschappers, die erop wezen dat de klimaatlobby slechts ideologische “claptrap” verkocht, werden op gewetenloze wijze werkeloos gemaakt, hun reputatie bezoedeld en hun onderzoekingen uit wetenschappelijke publicatie’s geweerd om hen volledig kapot te maken. Op basis van ideologie werd wereldwijde “science” gecreëerd totdat, kort na het accoord van Parijs, die zeepbel barstte, in september jl., en leidende “klimaat-wetenschappers” noodgedwongen overstag gingen en erkenden dat hun modellen van geen kanten klopten.

De mainstream media, met name de NOS, hebben dit wereldschokkende nieuws krampachtig genegeerd, maar op 19.09.2017 verscheen in de krant Nyheter een opzienbarend artikel van de leidende klimaat-wetenschapper Glen Peters. Hij had, met vele anderen in het Parijse accoord, volkomen ten onrechte gepretendeerd dat binnen 5 jaar de CO² niveaux en daarmee de opwarming van de dampkring dermate hoog zouden zijn dat de wereld, weer eens, zou vergaan.

Dit was gebaseerd op voormelde gecompromitteerde financiële rekenmodellen die, zoals te verwachten, er zo ontzettend naast zitten dat de voor hun linkse profetie van de Götterdämmerung vereiste hoeveelheid CO² vandaag de dag niet eens bestaat, zelfs doodgewoon niet hard genoeg aangesleept zou kunnen worden om die dwaze voorspellingen ook maar in de verste verte waar te maken….
Dit enorme boerenbedrog ligt naakt op tafel in deze en een aantal hieronder geciteerde publicaties, maar in de mainstream pers heerste slechts oorverdovende stilte of men probeerde de aandacht af te leiden met irrelevante verhalen over CO² toename, de NOS voorop.

Glen Peters was zo eerlijk om te bekennen dat, gezien de in feite niet bestaande opwarming in de laatste 150 jaar, het daarom ondenkbaar is dat wij over 5 jaar op zijn voorspelde 1,5°C relatieve opwarming zouden kunnen komen. Vandaar dat de UN in Bonn en het NOS Journaal vorige week plots geweldige CO² toenames signaleerden…
Pure manipulatie! Peters heeft deze prijzenswaardige integriteit opgebracht en verwees daarbij naar een artikel van 19.09 jl. in “the Times” waarin zelfs andere – eveneens klimaat-alarmistische – wetenschappers de integriteit konden opbrengen om ook, zij het knarsetandend, toe te geven dat zij zich deerlijk vergisten in hun “wetenschappelijke” prognoses.

In Nature Geoscience kwam in september de leidende onheilsprofeet Richard Miller tot dezelfde epifanie. … Eerlijke conclusie van Peters: “We don’t understand the climate system”. In het voornoemde artikel in “the Times”, waaraan ik al refereerde, erkent Michael Grubb, een arrogante professor internationale energie- en klimaat-verandering aan de universiteit van London doodleuk: “When the facts change, I change my mind, as Keynes said”. Triest voor deze arrogante leugenaar is dat die feiten nooit zijn veranderd, maar zijn rekenmodellen zijn een joke dus zijn daarop gebaseerde pseudo-“science” eveneens.

Een andere linkse coryfee genaamd Myles Allen, “professor geosystem science” aan de Universiteit van Oxford en medeauteur van dat artikel, zei heel eerlijk: “We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models – lees: politically-correct models. We haven’t seen that in the observations.”

Dus een absolute discrepantie tussen zijn mala fide prognose en harde feiten! Allen vervolgde : ….” that the group of about a dozen computer models, produced by government research institutes and universities around the world, had been assembled a decade ago, so it’s not that surprising that it’s starting to divert a little bit from observations”. Wat een brutaliteit voor zo een arrogant iemand die zo hoog van de ivoren toren blies!

Tot slot had hij de lef om te stellen: …” that too many of the models used “were on the hot side”. D.w.z. dat -zoals ik al stelde- die al eerder onbetrouwbaar gebleken rekenmodellen nergens voor deugen. Navrant dat Allen zich nu moeiteloos schaart bij zijn altijd al correcte critici die hij jarenlang hel en verdoemenis toewenste als “deniers”. Dit is geen wetenschap maar een brutale gotspe!

De “Global Warming Climate Change Foundation” noemt dit een “landmark” in de geschiedenis van de klimaat bangmakerij: “It’s the first official confirmation we’ve had that CO2 is not as big a driver of climate change as the computer models have claimed; and it’s the first official admission that the planet is not warming dangerously.”

In 2015 publiceerde the Guardian een artikel van de klimaat-scepticus Paul Heywood onder de kop: “The fiddling with temperature data is the biggest science scandal ever”. Heywood heeft al decennia lang nauwgezet gecontroleerd hoe wereldwijde temperatuur metingen te kwader trouw gemanipuleerd zijn door officiële instanties, van Antarctisch Latijns Amerika tot afgelegen Arctische stations, reden waarom het kleine beetje opwarming sinds 1870 in feite “puur natuur” blijkt te zijn, waarbij bijvoorbeeld alleen al el Niño een enorme invloed had. Antropogeen? Aan mijn hoela…

6 jaren geleden

Als 83 jarige wil ik ook wel eens wat schrijven: Vroeger waren de winters niet zo zeldzaam als nu wel het geval is. Sinds 1942 ben ik mij een beetje bewust van het weer: Mooi weer of regen. Dat was het dan. Maar wat ik mij nog wel weet te herinneren, is dat de winters mooier waren dan nu. Er was meer sneeuw. De vrieskou was, ( in de jaren 40) in december al merkbaar. Maar, ook toen waren soms extreme weersomstandigheden. Wat ik wel geloof is dat door het bomen kappen in de gehele wereld ,de aarde niet meer op juiste wijze afkoelt zoals dat vroeger WEL het geval was.
Er is dus wel degelijk een verschil in het weer tussen 1942 en 2018. In 1940 waren er zeer weinig auto’s en nu zeker HEEL VEEL. In Nederland al 6 miljoen…….. wereldwijd 1 miljard???
Dat de auto en de overbevolking, doordat ook de industrie zeer vervuilend is, er nu meer problemen met weer zullen zijn, is zeker geloofwaardig……… maar U weet toch ook dat de AS van de wereld— noordpool en Zuidpool— veranderen,– ten aanzien van de Poolster,- in de loop van de 12500 jaar! De uitstoot van CO-2 zal zeker effect hebben omdat die uitstoot meer is dan in 1940: Omdat er nu meer dan 7 miljard mensen zijn en veel meer industrie ……. !!! En dit schrijft Milieudefensie:
3) ***Groei van de bevolking, meer mensen betekent al snel een grotere druk op milieu en natuurlijke hulpbronnen.
Bevolkingsgroei vinden wij de minst belangrijke invalshoek van de drie. ***

En, juist bevolkingsgroei is de meest kwaadaardige fenomeen “dezer tijd” .

Milieudefensie schrijft mij: 1)**** Groei van de materiële welvaart. Mensen kunnen het zich permitteren om bijvoorbeeld in steeds grotere huizen te wonen en steeds vaker en verder te reizen. De “Ecologische Voetafdruk” wordt zo steeds groter.

2) Veranderingen in de economie, zoals:
-de verschuiving van de landbouw naar de industrie
-de automatisering en schaalvergroting in de industrie en de vaak inefficiënte benutting van energie, grondstoffen en ruimte.
-internationale verwevenheid, waardoor het transport van zowel mensen als producten snel toeneemt.*****

Kijk…… dat komt OMDAT er te veel mensen zijn.

12500 jaar…..????……….. Immers: hoe komen de Mammoet- botten in Siberië??
Was er dan toch zomer van lange duur op de noordelijk helft( halfrond) ” Duizenden jaren geleden”, dan ook hier zomer zoals nu in de tropen????? Ik weet het niet.
Wat ik wel constateer, is dat de vervuiling ernstig is. China, Japan,. Amerika en zeker ook in Europa, waarbij de Industrie in Rotterdam, met veel raffinaderijen, het fijnstof over grote afstanden wordt verplaatst door de uit het Zuid- westen komende winden. Ik denk: als de overbevolking een halt wordt toegeroepen, waardoor er minder mensen op aarde rondwandelen, het zeker zal helpen ook minder CO-2 uitstoot te verwezenlijken zal zijn.
Nu denk ik ook, net als de heer Nijhof dat doet, dat de subsidies ………!!!
“” Niet veel later weerlegden Stephen McIntyre en Ross McKitrick het model door aan te tonen dat elke willekeurige reeks getallen in het model van Mann c.s. eenzelfde curve te zien geeft. Mann c.s. bleken gedoteerd te zijn met VN fondsen (via IPCC) en accepteerden de kritiek pas toen duidelijk werd dat zij de VN-sponsoring niet behoefden terug te betalen.””….!!!!

Is het praatje over de CO-2 uitstoot dan toch een ” subsidiekwestie????