Prikbord nr 700

Het lijkt erop dat ook Buitenlandse Zaken besmet is met het linkse gedachtegoed. Niet alleen de stem bij de VN tegen Israël over haar hoofdstad Jeruzalem, lijkt ingegeven door de ruggengraatloze figuren in Den Haag en Brussel, maar tevens de geheime besprekingen met Turkije.

Wist de Kamer hiervan en waarom wordt er dan over dit ‘beleid’ gezwegen? Terwijl met name in ‘socialistisch’ Venezuela toestanden heersen die nog vele malen erger zijn dan in Turkije en de Westelijke Jordaanoever. Daarvan zijn ook Nederlanders slachtoffer, waarbij de ambassade kennelijk machteloos is of een spreekverbod heeft?

Discriminatie 2017

De discriminatie-afsluiter van 2017: een aparte politie voor moslims. Nog net niet ‘eigen’ politie.

Drogreden

De overheid hanteert steeds vaker de vermeende privacy-schending bij een weigering om informatie te verstrekken aan derden over mogelijke misstanden. Hoe politici en media dan hun taken kunnen invullen, blijft duister. Het ‘huis voor de klokkenluiders’ is inmiddels mislukt en nu weer een incident in Amsterdam over de gang van zaken rond een déradicaliseringsambtenaar. Een foute ambtenaar is geen privé persoon waarover de verantwoordelijken geen verantwoording hoeven af te leggen. Dit geldt ook voor foute artsen, hoogleraren (Maastricht), bestuurders en gesubsidieerde stichtingen.  De andere drogreden is ‘vertrouwelijkheid’ waarmee zelfs de ECB denkt weg te komen en – destijds – het college van de gemeente Tilburg. Als deksels niet van beerputten (kunnen) worden gehaald in het kader van de openbaarheid van bestuur, dan moet de privacywetgeving snel worden aangepast, doch liefst niet op de manier van de falende klokkenluiders’bescherming’.

EU-plan tot indoctrinatie van jongeren

Sinds de Hitler-Jugend en de IS-strijders weten we hoe gemakkelijk jongeren te indoctrineren zijn met de ‘idealen’ van machthebbers, activisten en terreurmanagers. De milieumaffia maakt er eveneens gebruik van, en stakende onderwijzers, net als de asielindustrie en koningshuisbeschermers.  Het fenomeen van ‘ambassadeur’ omvat vaak idolen uit het wereldje van de bevoorrechten, maar dit belet het hersenspoelen niet. Ook de EU heeft nu het plan opgevat om zich met haar propaganda te richten op de onwetenden, sinds mensen met gezond verstand de Brusselse dictatuur wantrouwen. De vraag is echter of daarbij de ambassadeurs niet vroeg of laat door de mand vallen, nu veel jongeren en studenten niet alleen geraakt worden door goedkope emotie, maar deels ook door eigenbelang. En daarmee zijn ze even cynisch als de feodale heersers in Brussel.

Luxeprobleem

De jeugd beweegt te weinig en is te veel tijd kwijt aan onbenulligheden op hun gsm of computer. Allemaal waar, maar zelfs in de beroepen waaraan fysieke eisen worden gesteld – politie, leger e.d. – schiet het sporten er vaak bij in. Intussen wordt diezelfde jeugd overspoeld met informatie en studiemogelijkheden die 50 jaar geleden ondenkbaar waren. Het sporten zal dus in iedere opleiding  moeten blijven als een verplicht vak, ook voor de geestelijke fitheid. En verder is het een luxeprobleem waarover men zich in Afrika, Noord-Korea, China, Japan en India minder druk maakt.

Zelfbedrog

Rond Kerst en Nieuwjaar doet zich in allerlei toespraken en preken een vorm van zelfbedrog voor, dat vooral is gebaseerd op een wereldvreemd idealisme of – erger nog – opportunisme. De toehoorder moet ervan overtuigd worden dat de (s)preker een oplossing heeft voor de actuele problemen in de wereld, zonder dat de vraag wordt gesteld – laat staan beantwoord – waar die ‘oplossing’ reeds zichtbaar effectief is en welke de tegenkrachten zijn. De oude wijsheid van een Chinese veldheer ‘ken uw vijand(en)’ geldt nog steeds en ontkenning daarvan levert een bijdrage aan het zelfbedrog.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties