Nieuwe loot aan de extremistische boom

Sometimes people with the worst pasts create the best futures”.
Banner of God(IS affiliate, London)

Misdaad loont. Volgens een rapport van Global Financial Integrity harken grensoverschrijdende criminele bendes jaarlijks tussen de $1,6 en $2,2 miljard bij elkaar. Ze functioneren als een misdaad multinational en hanteren meerdere lines of operation (LOO) om dat vermogen te vergaren. Die LOO variërend van internationale mensenhandel, namaak van dure merken, falsificeren van documenten, drugshandel tot illegale vuil stort en vermoedelijk andere aspecten van GWOT[1], vormen de pijlers waarop het fundament van een nauwelijks bloot te leggen schaduweconomie rust. Het gros van die verdiensten wordt gegenereerd door de namaak van dure merken en het vervalsen van identiteitspapieren ($ 920 miljoen tot $1,1 miljard) en drugshandel ($ 425 tot $650 miljoen). Vanzelfsprekend belandt het misdaad kapitaal in de zakken van onfrisse types die daarmee onfrisse zaakjes financieren. Die inkomsten worden gebruikt om politici om te kopen, opstanden en aanslagen te financieren en stealth condities voor het succesvol functioneren van criminele ondernemingen te construeren.

Afb: Martin Leng, Wikinews.

De geïslamiseerde Extremist.

Op het eerste gezicht lijken de benutte LOO ongevaarlijk voor het functioneren van een samenleving. Er vallen immers niet direct doden bij die activiteiten? Als criminele geldstromen nauwkeurig in kaart gebracht worden, blijkt dat met het criminele geld ook of misschien zelfs bij voorkeur terroristische aanslagen in Europese steden worden gefinancierd. Aanslagen in Madrid (2004), Londen (2005) en Parijs (2015, 2016)[2] hebben die waarneming bevestigd. Die op het oog onschuldige criminele activiteiten resulteren wel degelijk in slachtoffers, tijdelijke onveiligheid en instabiliteit en onderstrepen een samenwerking tussen criminele bendes en islamitisch extremistische opportunisten.

Schulddelging en familiegevoel is de rekruteringboodschap van IS en AQ. Als jongeren willen strijden voor het heilige Islamitische doel – vernietiging van het westerse samenlevingsmodel en realisatie van de mondiale Umma – kunnen zij hun duistere criminele, drugs of bende verleden afkopen, kwijtraken en lid van een bijzondere familie worden. Die boodschap blijkt aan te slaan, want …..more than half of European jihadis have criminal histories as IS offers redemption. Eigenlijk een ongeloofwaardige etikettering voor een beweging die puurheid en erudiete kennis propageert.

In een rapport van de International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) wordt een aartsgevaarlijke tendens geschetst die de laatste jaren herkenbaar is. De steeds sterkere vervlechting van islamitisch extremisme en criminaliteit creëert een Jihadist waarvoor geweld geen heilig streven is, maar een manier van (over)leven. Die andere Jihadist beantwoordt niet meer aan de gebruikelijke stereotypering, houdt zich niet aan moslim tradities, zet zijn criminele nevenactiviteiten gewoon voort en is daarom moeilijk voor veiligheidsdiensten op te sporen en in de gaten te houden. Zij vormen een soort Super bende van geïslamiseerde radicalen gestuurd door Koran en sharia.

Het blijkt dat vooral gevangenissen uitstekende rekruteringsbronnen zijn om die andere Jihadist te werven voor islamitisch extremistische bewegingen. Uitgebreide onderzoeken hebben onderstreept, dat de transformatie naar een Jihadist in veel gevallen plaats vindt in de gevangenis. Door de gewelddadige routine die crimineel en extremist zich aangeleerd hebben, lijkt de stap van crimineel naar extremist veel eenvoudiger te zijn dan van activist naar extremist. Lijkt, omdat door de manier waarop Antifascisten (Antifa) en de agressieve tak van Black Lives Matter, de Black Panthers hun doelen willen bereiken en enthousiast aanschurken tegen AQ, IS en tegenwoordig ook Moslim Broederschap, is het verschil tussen een activist en een extremist kleiner geworden. Antifascistische kringen bieden daarom een uitstekend rekruteringsalternatief en het feit dat antifascisten in extremistische trainingskampen zich de terroristische beginselen eigen proberen te maken, bevestigt die observatie.

Vervlechting van extremistische elementen.

Hoewel tussen (derde generatie) bendes (te beschouwen al gemuteerde vormen van stadsrebellie), extremistische netwerken en antifascistische bewegingen verschillen in motieven en manier van optreden zijn te onderkennen, zijn zij door de einddoelstelling – het controleren resp. omver werpen van westerse regeringen en/of gevestigde politieke orde – met elkaar verbonden. Dat die vervlechting jaren geleden al in een ver stadium verkeerde, heeft o.m. de bomaanslag in Madrid aangetoond. Zo op het oog leek de aanslag een ad hoc zinloze actie te zijn. Bij nadere bestudering bleek die aanslag uitstekend te passen in de tussendoelen die islamitisch extremistische bewegingen op hun route naar het Kalifaat  nastreven.

Van de 29 daders waren 4 oorlogsveteranen van Al Qaeda die tot de tweede ring[3] van de basis organisatie behoorden. Het gros van de niet-veteranen (25 overigen) dat de planning en uitvoering voor hun rekening nam, maakte deel uit van de derde ring (islamitische militanten). De dagelijkse werkzaamheden van de derde ring bewogen zich hoofdzakelijk op crimineel gebied zoals de drugs voor wapen ruilhandel, falsificatie van officiële documenten (paspoorten, andere ID’s), skimming/credit card fraude, gewelddadige beroving van juwelieren en handelaren in edele metalen; verspreiding van propaganda materiaal en werving van aspirant moslimstrijders voor Irak, Afghanistan en andere door extremistische bewegingen gesponsorde rebellieën.

De Madrid aanslag bevestigde ook dat Al Qaeda zich in West Europa concentreerde op kleine, los gestructureerde en moeilijk uit te roeien cellen, op een betrouwbare infrastructuur en robuuste organisaties om de realisatie van strategische doelen te faciliteren. Die cellen moeten mondiaal in staat zijn om de aanval te openen op nationale machtssymbolen en het openen van nieuwe fronten om zo stap voor stap voor de Islam verloren gebieden te heroveren, een regionale hegemonie te bereiken en die uit te bouwen tot een mondiale hegemonie waardoor het Kalifaat kan worden hersteld. IS past een gelijksoortige methode toe. Andere aanslagen hebben bevestigd dat een groot aantal gelijksoortige cellen zich ongestoord heeft kunnen wortelen in westerse transparante democratieën. Cellen gevuld met tweede en derde generatie geradicaliseerde home grown resp. ingestroomde (vooral uit Noord Afrika) geïslamiseerde kaders om de tweede (de internationale oriëntatie) en derde fase (het vestigen van bolwerken in het westen) van de Jihad te faciliteren en ondersteunen. Binnen die cellen spelen criminelen om hun specialisme een belangrijke rol in de financiering van aanslagen.

Bestrijding van Urban Extremisme.

Het bendefenomeen is in verschillende delen van de wereld met succes ingezet om traditionele politiek-militaire doelen op een indirecte manier te verwezenlijken en net zoals andere vormen van small wars[4] kan men bij de bestrijding van dit fenomeen geen format of blauwdruk ontwikkelen dat resp. die effectief is tegen alle typen en modellen die onder dit fenomeen kunnen worden gecategoriseerd. Het moet bij de betrokken overheden inmiddels duidelijk zijn geworden dat een traditionele bestrijding (accepteren van een bepaalde mate van corruptie en de verwachting dat dit probleem zich zelf oplost) van deze instabiliteitfactor in het voordeel van dit fenomeen en diens ondersteunende krachten werkt.

Een aantal gemeenschappelijke karakteristieken faciliteert de bestrijding van dit nieuwe deels verborgen kwaad. Gevaarlijke straatbendes en gewelddadige extremistische bewegingen rekruteren ontevreden jongeren voor de aanvulling en versterking van hun potentieel. Directe en indirecte gewelddadige en niet-gewelddadig inspanningen om een zittende regeringen te controleren en/of te vervangen heeft gemeenschappelijke thema’s. Die inspanningen zijn toegesneden op het uithollen van democratische beginselen; het versnellen van processen die leiden naar een mankerende staat; het installeren van een militaire of civiele dictator; stichten van een stammensamenleving, criminele anarchie of een samenleving waar krijgsheren de lakens uitdelen; stichten van een “nieuwe” socialistische, volks of criminele staat en de inlijving, verdeling of herconfiguratie van een bestaande staat in een totaal andere staat.

Onder die condities is de gewenste holistische[5] bestrijding van de geïslamiseerde extremist en traditionele islamitische extremist aka Jihadist een hele toer. In de USA raken veiligheidsstructuren er steeds meer van overtuigd dat het zwaartepunt van hun acties moet verschuiven van arresteren naar het opbouwen van relaties. Het zoeken en vinden van bondgenoten in de doelsamenleving om het kwaad van binnenuit te kunnen ontwortelen. Vermoedelijk is een dergelijke aanpak succesvol als alleen sprake is van home grown geïslamiseerde extremisten, die hun eigen welzijn belangrijker vinden dan het leven volgens de beginselen van Koran en Sharia. Vernietiging van de westerse welzijnstaat is dan niet het eerste wat hen voor ogen zou moeten staan. Of een dergelijke aanpak succesvol is bij gepassioneerde Jihadisten die hun dagelijkse bestaan invullen volgens de beginselen van Koran en Sharia en de kruisvaarder te vuur en te zwaard willen bestrijden om de weg vrij te maken voor een Kalifaat, valt te betwijfelen. De Amerikaanse aanpak kan alleen succes opleveren als binnen de extremistische cellen de geïslamiseerde extremist het beleid en de uitvoering gaat bepalen en de Jihadist alleen de rol als terroristisch instrument krijgt toebedeeld. Dat zal niet snel gebeuren.

In ieder geval moeten ontwikkelingen in gevangenissen in de gaten gehouden worden die wijzen op een uitbreiding van een geïslamiseerde populatie. Het is onduidelijk of in de aanloop naar een van de aanslagen in West Europa sprake is geweest van een plotselinge groei van financiële criminele activiteiten (overvallen geldtransport, bank, juwelierszaken e.d.) die wijzen op een mogelijke financiering van een naderende aanslag. Mocht dat inderdaad het geval geweest zijn, dan zullen veiligheidstructuren in internationaal verband moeten samenwerken om een indicatie te kunnen krijgen waar en in welke tijdruimte de volgende aanslag zal plaatsvinden. Pas dan kunnen doelgericht grensoverschrijdende maatregelen getroffen worden[6]·, Zo´n aanpak zal moeizaam verlopen en een tijdintensieve, energie vretende en dus kostbare onderneming betkenen.

—————————————————

[1] Global War on Terror elementen naast drugshandel en wapenproliferatie, ook illegale handel in intellectueel vermogen, mensenhandel, Kerwapens en dragers, witwassen van zwart geld en Milieu en demografische gevolgen van Global Warming.

[2] Charlie Hebdo (januari 2015) en Bataclan Theater (november 2016)

[3] Holy warriors zijn oorlogsveteranen die hebben gevochten in Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Midden Oosten en Noord Afrika. Zij zijn loyaal en vormen symbolen van leiderschap en expertise.

[4] Sir Charles Callwell(1859-1928), Brits-Ierse schrijver en filosoof; inlichtingen expert en een getalenteerds taalkunstenaar. Auteur van de boeken “Small Wars” (1896) en “Military Operations and Maritime Preponderance” (1905) beschreef small wars als volgt “…..The conduct of small wars is in fact in certain respects an art by itself, diverging widely from what is adapted to the conditions of regular warfare, but not so widely that there are not in all its branches points which permit comparisons to be established..”. In het modern militaire jargon gebruiken experts liever de termen Operations on the Cusp; Intervention, Stabilization and Transformation (IST); Fights among People; Counter-Insurgency Operations (COIN) en Irregular,Unrestricted,  Hybrid of Open Source Warfare.

[5] Bundeling van politiek, diplomatiek, socio-economisch, psychologisch-moreel en militair-politie vermogen

[6] Een les van de Bataclan aanslag.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties