Zielig?

“Links tuig dat meent zelf te kunnen bepalen wat democratie en wat fascisme is, komt niet verder dan het niveau van stront en spuitbussen. Indien ze menen daarmee echt fascisme te kunnen bestrijden, dan leveren ze zelf het bewijs niet te weten wat dat is. Zoveel onwetendheid en eigen gelijk verdient alleen de omschrijving zielig”.
Een tekst van de hand van een mede auteur op Sta-Pal, die ik om zijn heldere waarnemingen zeer waardeer. Helaas vind ik zijn kwalificatie van de daden van dit rabiate groepje iets te mild.

Zielig, zo kwalificeerden de bewindslieden de acties van Ra ra[i] in de jaren 60 en 70 ook en Aad Kosto de toenmalige Staatssecretaris van Justitie, merkte hoe ludiek en onschuldig de acties van Ra-Ra wel waren. Een bom ontplofte bij zijn woonhuis; zijn familie liep gevaar. Ruim 50 jaar later is een van de Ra-Ra raddraaiers een vooraanstaand lid van de GroenLinks gemeenschap en zitten we nog steeds te handballen met de negatieve effecten van die kwalificatie ‘zielig’. Blijkbaar vond het politieke kartel dat de staatsecretaris het over hem zelf en zijn gezin had afgeroepen?

Social Justice Warrior…. Afb: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7mF_az89BzY

Onschuldig waren ook protesten en demonstraties tegen Janmaat en zijn politieke partij in de jaren 80. De aanslag op leden van zijn Centrumdemocratische partij (CD) in een hotel in Kedichem (bij Leerdam) werd door de media als een uit de hand gelopen protestactie neergezet. De secretaresse van de partij, later Tweede Kamerlid en partner van Janmaat, Wil Schuurman, raakte door die onschuldige protestactie een van haar benen kwijt en moest zich de rest van haar leven in een rolstoel verplaatsen. Dat activisten wisten waar een van de organisatoren woonde en hem van zijn huis tot aan de geheimgehouden vergaderinglocatie volgden, was natuurlijk puur toeval. Toevallig waren ook een paar honderd activisten aanwezig die toevallig rookbommen bij zich hadden. Een van die rookbommen werd toevallig naar binnen gegooid en bleef toevallig in een van de gordijnen hangen. De vergaderlocatie ging in vlammen op en de aanwezigen konden door halsbrekende toeren uit te voeren het vege lijf redden. Voor Wil Schuurman liep dat toevallig slecht af. Dat een groot aantal actievoerders gearresteerd kon worden, was geen verdienste van de politie. Die had slechts twee politiefunctionarissen voor de deur laten posten, Woedende dorpsbewoners reden hen vast en grepen een aantal in de kladden. Schade? f 200.000. Er werden over de daden van de activisten geen Kamervragen gesteld, wel over de behandeling van de activisten. Janmaat had het over zichzelf afgeroepen zo reageerde het hooggeleerde gezelschap op het Binnenhof.

Zielig waren ook de eerste acties tegen Pim Fortuyn. Een taart met braaksel en ontlasting werd in 2001 in zijn gezicht gedrukt en zijn politieke tegenstanders zoals Melkert lachten besmuikt achter hun hand. Dat had Pim met zijn provocaties kunnen verwachten. Zielig? Dat was de juiste term om de minderwaardige reactie van politici in die dagen te kwalificeren. Een jaar later schoot een linkse idioot Fortuyn dood op het Mediapark in Hilversum voor het gebouw van een van de media giganten. Die linkse idioot loopt tegenwoordig vrij rond en probeert op allerlei mogelijke manieren zijn speel en levensruimte via de rechter te verruimen. Want hij is zielig. Natuurlijk vonden de politieke tegenstanders stilletjes dat Pim het allemaal aan zichzelf te danken had.

Zielig waren volgens politici en politie ook de eerste bedreigingen van Theo van Gogh. Sussend spraken ze op het Binnenhof over amusante en onschuldige acties. Het resultaat van die passieve houding? Theo werd in 2004 vermoord door dit keer geen linkse maar een islamitische idioot. Die zit gelukkig nog achter de tralies, maar ook hij beklaagt zich over het gebrek aan levensruimte. Theo had het door zijn kritische houding t.o.v. weigermoslims natuurlijk geheel aan zichzelf te wijten.

Zielig zijn ook de voortdurende bedreigingen aan het adres van Wilders, die regelmatig moet horen dat een van zijn bewakers corruptie als bijbaan heeft. Het politieke establishment doet daar nogal laconiek over. Want Wilders lokt het allemaal zelf uit met uitspraken als “minder Marokkanen”. Daarom moet via de rechter voor hem als Parlementariër grenzen gesteld worden aan zijn vrijheid van meningsuiting. Wanneer de heren politici de activiteiten van de Marokkaanse boven- en onderwereld in de regio Amsterdam op de juiste waarde zouden schatten, kunnen ze niets anders doen dan instemmend knikken. Tenzij ze accepteren dat nepotisme, fraude, afpersing, opruiing en moord deel uitmaken van de Marokkaanse cultuur en het normaal en begrijpelijk is dat zij die praktijken ook in hun nieuwe thuisland in de praktijk willen brengen. Want, tja die Marokkaanse Medelander is natuurlijk wel zielig. En Wilders moet ophouden met provoceren.

Na Janmaat, Fortuyn, van Gogh en Wilders is nu dus Baudet aan de beurt en de signalen zijn herkenbaar. Bij Pauw kwam een idioot vertellen dat Baudet net als Janmaat, Fortuyn, van Gogh en Wilders dit soort reacties van het wildgeslagen links tuig had kunnen verwachten. Het ontbrak er nog aan dat de zich BN-er noemende idioot ging benadrukken dat Baudet het net als zijn voorgangers had uitgelokt. Ja, en dan kunnen die activisten niets anders dan reageren. Op een lollige manier. Kots en poep door de brievenbus. Lachen joh. Zoals van Dijken op de website van Opiniez opmerkte, ontging deze heldere denker de historische context van deze actie. Dat geldt ook voor onze politici aan het Plein.

Het trieste is dat m.u.v. van de PVV voorman het akelig stil bleef op het Binnenhof. Wel krijgen zielige figuren als de oerdomme bozo Dekker een podium om te onderstrepen dat het toch echt aan Baudet zelf ligt en zelfs suggereert dat Baudet erger verdient. Wanneer een helder denkend persoon aan de rechter zijde van het politieke gangpad die uitspraken zou doen, was hij of zij vermoedelijk al lang opgepakt in opdracht van een van de leidinggevenden van onze nationale neutrale naar de islam neigende politie. Als een naar links leunend persoon dit soort uitspraken doet, maakt het deel uit van de vrijheid van meningsuiting. Komt het uit de mond van een conservatief denkende persoon dan valt het onder het hoofdstuk opruiing.

Zielig? De achterliggende decennia hebben bewezen, dat dit soort acties niet onschuldig noch ludiek zijn en de verantwoordelijke actievoerders niet zielig gevonden moeten worden. Hier past maar een reactie. De daders moeten snel worden opgespoord, opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld worden. Te beginnen met Dekker. Dit soort kwaad moet bij de wortel aangepakt worden. Tenminste als politici en politie niet willen dat die acties net als in het verleden uiteindelijk leiden tot de dood van de persoon die het allemaal aan zichzelf te wijten heeft.

Politici moet duidelijk gemaakt worden dat wat onschuldig lijkt slechts het begin kan zijn van een progressief oplopende geweldspiraal, die eindigt in de dood van een mens. En die mens kan net zo goed lid zijn van het politieke kartel. Het kan ook zijn dat op een goede dag activisten geconfronteerd worden met een woedende menigte die het niet meer pikt dat hun bezittingen of die van hun buren, familie besmeurd en vernield worden en activisten onderworpen worden aan een volksgericht. In beide gevallen kan de politiek zijn handen niet in onschuld wassen en voortdurend murmelen dat zij het nicht gewußt hebben. Daarvoor zijn de trieste voorbeelden uit het verleden te talrijk.

———————————————————————-

[i] Revolutionaire Anti-Racistische Actie.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

r.dunki
9 september 2017 at 12:30
Het morele kompas van linkse demagogie wijst slechts naar steeds meer ongebreidelde ideologische intolerantie, waarin collectiviteit en laffe anonimiteit er voor garant staan dat hun onscrupuleuze, levensgevaarlijke wangedrag ongestraft blijft, mede omdat ook nu linkse politici er blijk van geven nog steeds niets geleerd te hebben van de door hun geestverwanten Melchert en van Dam gedreven moorden op Fortuyn en van Gogh.

Deze straffeloosheid wordt mede mogelijk gemaakt door een al even onscrupuleuze, moreel corrupte, linkse infiltratie in alle maatschappelijke geledingen – specifiek de rechterlijke macht – die deze wetteloosheid protegeert.

Sterker nog, soms acteert de rechterlijke macht openlijk in sympathie met hun heimelijke linkse ideologie door de wettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting ( zeker voor van een politicus als Wilders ) te verkrachten met gezochte, juridische volstrekt onhoudbare monstrositeiten.

Hopelijk zal de Hooge Raad uiteindelijk onze grondrechten op competentere wijze garanderen dan het nutteloze en ruggegraatloze Haagse kartel dat het, ook nu, niet eens opneemt voor één van hen, noch voor de principiële handhaving van onze grondrechten.

Wat een nutteloze parasieten!