De linkse illusionist

Obama heeft de Amerikaanse burger tot vervelends toe willen overtuigen dat het Afro-Amerikaanse segment van die samenleving het beter heeft gekregen dan voorheen. Trots wijst hij op de maatregelen die hij in de geest van de Europese verzorgingsstaat ten faveure van de onderlagen van de Amerikaanse samenleving zou hebben genomen. Ten koste van het welzijn van de middenklasse.

Afb: bewerking pixabay collectie.

Inmiddels is het duidelijk dat Obama net als Putin zijn eigen beleving van heden en verleden heeft en de weldenkende burger had die uitspraken met een container zout moeten nemen. Dat is mede door de invloed van de gevestigde media niet gebeurd. Die hoofdzakelijk links of liberaal georiënteerde gevestigde media die in hun blinde adoratie voor de eerste Afro-Amerikaanse president die uitspraken klakkeloos overnamen, profileerden zich als de beste propaganda machine die een zittende Amerikaanse president zich zou kunnen wensen. De Amerikaanse burger werd voortdurend een niet bestaande realiteit voorgetoverd.

Het Obama sprookje wankelt.

Langzamerhand worden de sprookjes van Obama afgebroken. In meerdere artikelen[1] is het verre van smetvrije blazoen en zijn discutabele nalatenschap met voorbeelden en effecten onderbouwd. Die voorbeelden gaven ook een inzicht in het Leniniske trekje in zijn karakter, dat hij door zijn niet van charme gespeende optreden en het wegkijken van het liberale deel van de Amerikaanse en papegaaiende internationale media, voor het grote publiek jaren verborgen heeft kunnen houden. Door de grenzeloze arrogantie die hij regelmatig toonde en toont, beseft hij niet meer dat de duistere zaken die hij in die acht jaar angstvallig verborgen heeft gehouden, stap voor stap op tafel zullen komen. De kritiek die deze salon socialist oogst met zijn extravagante vakanties betaald door “goede vrienden, die aardig in de slappe was zitten” en de bedragen die hij op voorhand voor zijn boek heeft ontvangen, zwelgt aan tot stormachtige effecten. Hij leeft zoals hij regeerde “van het geld van een ander”.

Onlangs prikte een Afro-Amerikaanse predikant de bubbel door dat alle Afro-Amerikanen het door de daden van Obama beter hebben gekregen. Jesse Lee Peterson, naast predikant ook auteur, die opgegroeid is op de plantage waar zijn voorouders als slaven hun dagelijkse beulswerk moesten verrichten, zei in het Fox programma “Tucker Carlson Tonight”: “…. some black Americans suffer in America today because of the destruction of the family – and the lack of moral; not because of racism…. during the eight years of President Barack Obama, life got worse for black Americans….” En hij vulde deze tekst aan met “…liberals have dominated the policies and lawmaking in many major cities for decades and those policies have failed, especially for minorities….because liberals have no new ideas, they demonize their opponents…“. Volgens hem is de vrije mens met een morele instelling niet te controleren en moet hun moreel gebroken worden om hen te kunnen controleren. Uit zijn woorden blijkt het ongelijk van Obama, het falen van de ruimhartige met staatsgeld gefinancierde projecten in grote steden, het maskeren van falen door niet-liberalen te demoniseren om hun moraal en moreel af te breken. Dat is exact wat in het Amerika van Trump gaande is.

Geholpen door – zoals Faulks in zijn artikel “In de Ban van de religie van de Bubbel” op de website opiniez.com liet noteren – de apostelen van de benauwde wereldblik was Obama in staat om te bepalen wat goed was voor de doorsnee burger. In de traditie van Saul Alinsky misbruikte hij volgens weldenkende vooraanstaande Afro Amerikanen de doorsnee Afro-Amerikaan ten faveure van zijn eigen doelen en deed nauwelijks iets om hem en haar te helpen het hoofd boven water te houden. De media masseerden en forceerden zijn politieke boodschap zonder enige gene, bepaalden in feite wat wel of niet nieuws was en veegden schandalen en misstappen van Obama onder het tapijt. Helaas zijn de MSM niet de enige informatie bronnen meer en worden regelmatig door bloggers, vloggers en niet MSM websites in hun hemd gezet, in nieuws waarde regelmatig voorbij geschoten. CNN, NBC; MSNBC, New York Times en Washington Post plukken voortdurend de wrange vruchten van die nieuwe situatie en worden daardoor gedwongen om regelmatig publicaties te rectificeren.

Europese Obama klonen.

Waarom die lange inleiding over Obama? Omdat in Europa gelijksoortige ontwikkelingen herkenbaar zijn. In Nederland heeft de VVD partijleider onder de dekmantel van vrede en veiligheid en het motto “wij weten wat goed voor U is” stap voor stap zijn eigen liberale kernwaarden verkwanseld. Door zijn Pinoccio gedrag heeft hij de illusie gewekt dat de politieke elite het beste voor had met de doorsnee Nederlander en een groot deel van het electoraat heeft zich door die mooie praatjes laten verleiden strategisch te kiezen. Nu zit Nederland nog steeds opgescheept met de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse illusionist. In de komende periode zal deze ik-weet-het-best-wat-goed-voor Nederland en de Nederlander-is persoon opnieuw U en mij vertellen welke goede diensten hij voor ons in petto heeft. Ondertussen zijn vanzelfsprekend een aantal verkiezingsbeloftes achteloos gebroken. Hoezo geen lastenverlichting? Stond dat niet in het Regeer akkoord? “Nee, want we zitten in een uitzonderlijke situatie omdat dit overschot vorig jaar nog niet voorzien was en de belastingen niet tijdens het jaar aangepast kunnen worden.” zegt tovenaarsleerling Dijsselbloem. Overigens ook niet voor 2018. Ondertussen hebben allerlei hobby clubs hun wensen al bij de demissionaire regering kenbaar gemaakt.

Wat is het gevolg van die zesjarige periode van hele leugens en halve waarheden geweest? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is daar het duidelijkst in en stelt in haar rapport “de val van de middenklasse?” vast dat die middenklasse[2], die via premies en belastingen de gehele sociale zekerheid voor een belangrijk deel in stand houdt, het gevoel heeft gekregen geen grip meer op de eigen toekomst te hebben. Die belangrijke middengroep van de Nederlandse samenleving blijkt te moeten leven met een groeiende optelsom van onzekerheden en gaat steeds meer lijken op de lagere sociale klasse. Dat is volgens de WRR niet positief voor de samenleving, omdat het mede doorwerkt op de inkomstenkant van de staatskas en het loyaliteit beginsel aanvreet.

Bij de grote buurman is de toestand niet beter. Ook daar een soort Ti-Ta tovenaar die dapper riep dat de Duitse bevolking de migrantenstroom aan zou kunnen. De kreet “wir schaffen daß” wordt steeds vaker aangevuld met “nicht mehr”, omdat de negatieve effecten van de migrantenstroom steeds sterker doorwerken op het welzijn van de Duitse burger. Ook in Duitsland gaat dat ten koste van de middenklasse en vooral het bejaarden en huiszoekenden segment. Het gevolg is een leger rakende staatskas en een groeiend volume huishoudingen van diegenen die hier al langer leven (de autochtone belastingbetalende burger) dat moet vegeteren aan de rand van het bestaansminimum. Daarbij groeit net als in Zweden het volume parallelsamenlevingen met eigen wetten, bankensysteem en sharia rechtspraak en is sprake van een opdeling van het nationale grondgebied tussen hoofdzakelijk Noord Afrikaanse en SubSahel etnische groeperingen met een criminele inslag. Dat zijn dus de heerlijkheden die de nieuwkomer zijn gastland aanbiedt.

Alles van Waarde is Weerloos (Lucebert)

 Westerse politici menen dat ´wij weten wat goed voor U is” moet worden vertaald in het aanscherpen van diversiteit (aka positieve discriminatie van minderheidsgroeperingen) en een onevenwichtige verdeling van de staatsinkomsten ten faveure van nieuwkomers, zieligheid en groene industrie en moeilijk integreerbare groeperingen[3]. Dankzij het liberaal georiënteerde segment van de politiek en de ondersteunende media resulteert die houding in Europa in een groeiende cultuurontkenning. Dat proces heeft het afgelopen decennium de snelheid en het verwoestende vermogen van een zware tornado gekregen die alles wat eens goed en eigen was, met de grond gelijk maakt.

Het moreel en de moraal van de vrije mens moet worden gebroken en de gevestigde media blijken aardig op weg om dat middels gemanipuleerde informatie en propaganda praktijken, te bereiken. Illusie projectie op het netvlies van de argeloze en zich aan de letter van de wetten houdende burger. Geef mij maar Hans Klok. Na zijn illusionair optreden, weet ik dat de wereld er weer zo uitziet als voor zijn optreden. Een aspect dat bij het optreden van de hedendaagse politieke kliek absoluut afwezig is.

——————————————————–

[1] Zie de volgende artikelen op de website van Sta-Pal: “De duistere kanten van Obama”, “ De Vijand van mijn Vijand, is mijn Vriend”, “Demasqué op de Politieke Bühne”, “Dreigende Ontmaskering van een Salon Socialist” en “Een one-time gesture”.

[2] De grote groep 60 tot 65 % van 25- tot 65-jarigen. 30% van de Nederlandse bevolking is middelbaar opgeleid met een mbo-, havo- of vwo-diploma; heeft een middenberoep zoals routinematige dienstenberoepen (administratief, verkoop, zorg), kleine werkgevers, zelfstandigen en boeren, en supervisoren over handarbeid (‘voormannen’) en hooggeschoolde handarbeid; heeft een middeninkomen dat – na premie en belastingheffing – 66% van de Nederlandse huishoudens en uitgaande van gestandaardiseerde huishoudinkomens (gecorrigeerd voor verschillen in huishoudomvang en –samenstelling) zelfs 77% van de huishoudens vertegenwoordigt.

[3] Zoals €6 miljoen naar projecten die zich in bepaalde steden concentreren op moeilijk integreerbare mensen uit de bijstand nl daklozen en kansarme jongeren. De vraag die opborrelt, is waarom men die groeperingen kansarm heeft genoemd en of de verstrekte subsidie geen parelen voor de zwijnen is. Opnieuw wordt vermoedelijk door de middenklasse ingebrachte belastingen over de balk gesmeten.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

Obama is diep van binnen niet meer dan een destructieve( = “progressieve”) activist die zijn ingekankerde ideologische afkeer van onze westelijke cultuur – met als hoeksteen onze (intellectuele) vrijheid – handig verhulde, maar al ruim voor zijn eerste ambtstermijn grote schade heeft aangericht met zijn subversive activiteiten. ( kijk eens naar zijn funeste rol in het mede veroorzaken van de bankencrisis in 2008 in collaboratie met ACORN ).

Dankzij Obama’s succesvolle optreden als illusionist zijn wij nu zo ver dat eenieder die onze traditionele cultuur, ons eigen landje en onze beschaving hooghoudt, wordt zwart gemaakt o.g.v. zijn ongetwijfeld moreel verrotte motieven, voortkomend uit onvermijdelijke “onderbuikgevoelens, racisme, homohaat, islamofobie en nu het ontkennen van de pseudowetenschap inzake het klimaat”.

Trump heeft gisteren daar duidelijk over gesproken door niet à la Obama verder te wauwelen over diens universele waarden, maar heeft terecht onze eigen waarden centraal gesteld i.p.v. op zijn rug te gaan liggen voor de door links gedreven dromen van Utopia die andere culturen critiekloos ophemelen. Maar ik zie geen der politiek correcte activisten naar Saudi emigreren, of zelfs naar democratieën als Japan of India, omdat er hier absoluut niets deugt.

Modieus geleuter over bijv. slavernij en racisme gaat eraan voorbij dat de Arabische wereld gedurende 13 lange eeuwen zich schuldig heeft gemaakt aan de meest wrede vorm van slavernij, waarbij alle jongens en mannen op de Afrikaanse slavenmarkten ter plekke gecastreerd werden waarna 20% van die stakkers jammerlijk stierf aan ontstekingen….

Maar het westen heeft wèl een einde gemaakt aan die slavernij terwijl de Koran nog steeds zwart op wit de slavernij van ‘ongelovigen’ propageert, hetgeen kennelijk niet strijdt met de morele waarden van onze geitenharen- sokken-brigade en discriminatie tegen vrouwen en alle ‘andersdenkenden’ idem.

Wij hebben nu voor de zoveelste keer in onze geschiedenis de Islam die aan onze poorten rammelt, maar het belangrijkste is niet dat wij die barbaren aan de poort weren maar onze eigen westerse cultuur in ere houden en in ons hart dragen en dat is wat een pure charlatan als Obama – net als zijn miese volgelingen Pechtold, Asscher en Klaver – niet kunnen en willen opbrengen uit hun geborneerde gebrek aan respect voor onze eigen cultuur en, derhalve, ook aan gebrek uit zelfrespect.