‘Ruil Tweede Pinksterdag in voor Suikerfeest’

Het kan dus nóg maller in Nederland: in een opiniestuk in NRC Handelsblad betogen Christa Anbeek, Peter Nissen en Joost Röselaers dat Pinksteren het feest is van grenzeloze inspiratie.

Daarom zou het volgens hen een mooi gebaar zijn de tweede vrije dag aan moslims te geven. Saillant detail: de drie zijn remonstranten. Christa Anbeek is hoogleraar aan het remonstrants seminarium, Peter Nissen is hoogleraar en predikant van de remonstrantse gemeente Oosterbeek en Joost Röselaers algemeen secretaris van de remonstranten.

Afb: wikimedia

“Zondag is het Pinksteren. In veel West-Europese landen is dat een eendaags feest. De Tweede Pinksterdag is een eigenaardigheid. Laten we die tweede vrije dag in Nederland wijden aan een ander belangrijk thema. Anderen pleitten reeds voor het inruilen van Tweede Pinksterdag voor Bevrijdingsdag op 5 mei. Een goed alternatief is het Suikerfeest dat, zo vinden de remonstranten, het verdient om onze nieuwe vrije dag in Nederland te worden”, schrijft NRC.

“Christenen vieren met Pinksteren het feest van de inspiratie. Deze inspiratie is grenzeloos. In het Bijbelverhaal van Pinksteren worden Jezus’ discipelen door de geest geraakt en ze beginnen daarover in vreemde talen te spreken. Waren ze dronken, vroegen de omstanders zich af? Geenszins! Zij vierden hun vreugde in alle pluriformiteit. De geest is gaan waaien, en grenzen vervaagden. Die veeltaligheid komt ons vertrouwd voor. Nederland is in levensbeschouwelijk opzicht ongekend veelkleurig. Slechts een minderheid van de Nederlandse bevolking rekent zichzelf tot een christelijke kerk. Naast het christendom is de islam de tweede godsdienst van Nederland geworden”.

En daar gaat het mank; het is maar net hoe je het leest, maar hun stelling over de minderheid in Nederland is niet correct. In 2015 gaf de helft van Nederland – dus niet slechts een minderheid – aan nog aan kerkelijk of religieus te zijn. Het merendeel daarvan is nog steeds christelijk, onder te verdelen in allerhande subcategorieën, waarvan de katholieken de grootste vormen. In percentages uitgedrukt: iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Verder is 5 procent van de Nederlanders moslim en geeft 6 procent aan tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming te horen, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het kan wel zijn dat na het christendom de islam de tweede godsdienst van Nederland is geworden, het gaat uiteindelijk maar om een kleine 5% van de bevolking in Nederland. Een simpel rekensommetje leert ons dan dat ruim 95% van de bevolking in Nederland dus géén moslim is – ik begrijp dat ramadanjournaal van de door de belastingbetalers gefinancierde NOS dan ook niet helemaal, maar dat ligt vast en zeker aan mij.

Het lijkt me dan ook een goede insteek om dit onzalige voorstel van de remootjes – die ik doorgaans overigens een warm hart toedraag – maar snel door de papierversnipperaar te halen voordat er mensen boos van worden. Dit ‘verbindende’ gebaar kon wel eens averechts gaan uitpakken.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
C.B. Mijderwijk
7 jaren geleden

De islam de tweede godsdienst in Nederland? Wat vreemd als christenen dat vinden! Ik had verwacht dat door christenen kwaliteit hoger wordt gewaardeerd dan kwantiteit. Het christendom is schatplichtig aan het jodendom. Het grootste deel van de Bijbel, de Tenach, hebben joden en christenen gemeenschappelijk. Het overige deel, het Nieuwe Testament, wordt niet door de joden gebruikt, maar is wel door joden geschreven. Van mij kan 2e Pinksterdag gehandhaafd blijven, maar als de meeste Nederlanders ervan af zouden willen, dan zou ik willen pleiten voor het joodse feest Grote Verzoendag als officiële religieuze vrije dag. Als dan het offeren van een dier achterwege zou kunnen blijven, denk ik dat heel veel christenen dit feest samen met de joden zouden kunnen vieren.

Richard Gerestein
7 jaren geleden

Het voorstel om een van de 2 Christelijke feestdagen in te ruilen voor het suikerfeest is geen voorstel waar de remonstranten het eerstgeboorterecht aan kunnen ontlenen. De linkse kerk (politiek) heeft dit al eerder geopperd. Overigens vind ik het prima om alle 2e christelijke feestdagen af te schaffen. Geef daar een extra wettelijke vakantiedag voor terug en maak dan ook gelijk 5 mei een verplichte vrije dag. Dat is nl de datum die ons moet verbinden op basis van de velbevochten vrijheid. Dat zou toch HET remonstrantse thema moeten zijn. Maar daar hoor ik ze niet over. En daarnaast: in het kader van het terugdringen van het overmatig gebruik van toegevoegde suikers en het daaraan gekoppelde gevaar van het ontstaan van Diabetes, is het instellen van een suikerfeest helemaal een onzalige gedachte….

r.dunki
7 jaren geleden

Met christelijke feestdagen, christelijke historie en tradities als onmisbaar bestand van, onze eigen Nederlandse cultuur, kan ik best leven, al zie ik persoonlijk weinig in enige vorm van collectieve geloofsbelijdenis, zolang die mij verder maar met rust laat.

Die feestdagen zijn een gerespecteerde deel van ons cultuurgoed omdat wij een natie hebben gebaseerd op christelijke normen en waarden en die hebben verdedigd tegen indringers, van welke signatuur dan ook.

Die traditie is daarom algemeen geaccepteerd, maar pertinent niet het exclusieve domein van een remonstrantse minderheid om daarover vrijelijk te beschikken omdat zij kennelijk zo weinig gevoel van eigenwaarde en zelfrespect hebben dat zij niet het vereiste respect voor ons Nederlandse cultuurgoed kunnen of willen opbrengen!

Dus, als deze drie yoyo’s aangeven, namens een remonstrantse minderheid, dat zij voor SinterKlaas spelend de rest van Nederland volstrekt respectloos willen opschepen met een feestdag van een zo omstreden ideologie (en expliciet geen religie) als de Islam, dan gaat dat nog al ver…. Veel te ver!

Ik heb jaren in het midden oosten mogen wonen en werken en ben bereid iedere salonsocialist haarfijn uit te leggen waarom hier sprake is van een puur fascistische en onacceptabele ideologie die botst met voornoemde tradities en cultuur waarvoor wij o.a. recentelijk op 5 mei diegenen herdacht hebben die daar hun offer gebracht hebben, ook voor die wereldvreemde linkse kerk die daar geen boodschap aan heeft.

Nogmaals, egocentrisch, onnadenkend en respectloos !

J. Brunekreeft
7 jaren geleden

Pinksteren is en blijft een tweedaagsfeest. Degene die suikerfeest wil vieren neemt maar een vrije dag.