Klimaatgekte: schadelijk voor de gezondheid?

Op de website van Sta-Pal zijn onlangs twee artikelen gepubliceerd die met het klimaat te maken hadden, nl. “Qui ducunt hominem” en “Kijken naar klimaatgegevens door een opgepoetst prisma”. In die twee artikelen zijn kanttekeningen geplaatst bij de hedendaagse klimaatgekte van politici, alarmisten en lobbyisten. Zeg maar de klimaatgoeroes.

Afb: pixabay

In het eerste artikel blijkt Obama op pad te zijn gegaan met een gemanipuleerd rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dat was gebaseerd op onbevestigde en onbewezen gegevens. Een ontdekking door John Bates[1]. Die verklaarde dat de NOAA zijn wetenschappelijke integriteit had geschaad door een sensationeel rapport als discussiestuk voor de klimaatconferentie van Parijs te produceren, blijkbaar met het doel om wereldleiders als Obama en Cameron er toe te bewegen scherpere normen af te spreken om vooral de klimaatschatkist te spekken. Door het concipiëringstraject van het rapport te verdoezelen, bevestigde de NOAA de bewering van John Bates dat de organisatie onzorgvuldig met de beschikbare informatie is omgegaan. Aan het einde van het eerste artikel werd vastgesteld dat 31.000 wetenschappelijke bollebozen geen consensus konden bereiken “…whether or not global warming is real. They believe that they don’t have long term historical climate data or the data they have isn’t clear….” 31.000 bollebozen niet, maar amateurs die zich door de klimaatindustrie laten adviseren weten het wel!

In het tweede artikel ontkrachtte een WHO rapport de mythe dat de USA en steden in de USA tot de grootste mondiale vervuilers gerekend moesten worden. Bovendien werd de bewering dat de USA niets zou doen aan het vinden van energie besparende oplossingen door dat WHO-rapport ook naar het rijk der fabelen verwezen. Sterker: de lucht boven de USA is de schoonste van alle G-7 deelnemers. Voor de duidelijkheid, Nederland is niet te vinden in de top tien van de minste vervuilers en ook niet in de lijst van tien landen die het driftigst op zoek zijn naar energiebesparende oplossingen.

Onlangs kreeg ik een interview met Marijn Poels onder ogen. Deze zichzelf een linkse jongen met een hart voor het milieu noemende filmmaker bevraagt in een anderhalf uur durende documentaire de aanname dat de mens afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen om zo de opwarming van de aarde af te remmen. Hij interviewde o.m. de broer van de leider van de Labourpartij, Piers Corbyn, en zoals hij het noemt de éminence grise Freeman Dyson die boven alle partijen staat en gelet op zijn hoge leeftijd niets te winnen heeft. Beiden beweren, net als John Bates, dat de modellen die worden gebruikt om het klimaat te voorspellen ondeugdelijk zijn, omdat de resultaten domweg niet overeen komen met de werkelijkheid. Zo pakten de afgelopen dertig jaar kouder uit dan de modellen hadden voorzien en Corbyn kondigt zelfs een nieuwe IJstijd aan.

Poels, die tientallen films heeft gemaakt over sociale – en mensenrechtenthema’s in ontwikkelingslanden en daarmee internationale prijzen heeft gewonnen, ontdekt nu dat een documentaire waarin met een kritisch oog naar de beweringen van klimaatgoeroes wordt gekeken door festival organisaties niet gepruimd wordt. Bang dat klimaatgekkies het betreffende festival zullen gaan boycotten en op hun zwarte lijst zullen zetten. Dat is slecht voor het imago, het kost geld en of beweringen van klimaatgoeroes wel of niet juist zijn, zijn ze niet geïnteresseerd. Poels voelt de kracht van de klimaatgekte in de beurs.

Een aantal opmerkingen uit dat interview schetst een beeld van het agressieve karakter van de klimaat industrie en de negatieve effecten voor de belastingbetaler.

“Klimaatverandering blijkt een heuse religie te zijn….ik besef nu dat in mijn eigen, linkse wereld regelrechte taboes bestaan… mensen kunnen enorm agressief reageren als je hun waarheid ter discussie stelt.”(Marijn Poels)

“Ik ken alle ins en outs van dit dossier, met de mensen van het KNMI kan ik gelijkwaardig debatteren, maar ik krijg sinds ik mijn twijfels uitte over de mate waarin de aarde door CO2-uitstoot zal opwarm, heb ik geen brood meer op de plank. Terwijl de bewijsvoering flinterdun is in die duizenden rapporten, waarin gedaan wordt alsof er consensus bestaat dat klimaatverandering een groot probleem zal worden” (Marcel Crok, Nederlandse klimaat publicist).

Het klimaatdebat is volledig ideologisch gedreven,….de politiek – denk aan Al Gore – heeft het klimaat enorm beïnvloed en feitelijk gegijzeld….het staat mooi om de wereld te redden” ( Marcel Crok)

“De effecten van Parijs, ondanks de miljarden die de uitvoering ervan kost, zullen minimaal zijn. Een vermindering van de opwarming met 0,05 procent in 2100. De Amerikanen hebben hun CO2- uitstoot in de afgelopen trouwens al met 15 procent verminderd. Niet dankzij het klimaatbeleid van Obama, maar door het gebruik van schaliegas” ( Marcel Crok)

CO2 speelt een rol bij de opwarming van de aarde, maar veel geringer dan men ons wil doen geloven. Ik voorzie dan ook veel minder opwarming dan de modellen van het IPCC[2]….CO2 heeft ook positieve effecten heeft, zoals de vergroening van de aarde en een hogere vruchtbaarheid van de grond – dus hogere landbouwopbrengsten – dat verhaal hoor je nooit” (Marcel Crok)

Duitse burgers moeten miljarden aan overheidssubsidies voor duurzame energie ophoesten. Sinds 2000 maar liefst 520 miljard euro tot aan 2025. Dit betekent per huishouden met vier kinderen 25.000 euro, berekende de Universiteit Düsseldorf. Gevolg: inmiddels kunnen honderdduizenden huishoudens de stroomrekening niet meer betalen. ‘Energiearmut’, zo wordt deze situatie genoemd. ….in Saksen-Anhalt zag ik mensen Kerst vieren bij kaarslicht omdat de stroom voor hen te duur is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” (Marijn Poels).

Aan het klimaatprobleem worden kapitalen verdiend. De groene industrie die zich in leven houdt m.b.v. subsidies, die door de belastingbetaler opgebracht moeten worden, is een miljardenbusiness. De manier waarop die groene industrie te werk gaat, is vergelijkbaar met de handelwijze van de zieligheidsindustrie. Geldgraaiers aan de top, manipuleren van informatie, lobbyen bij naïeve politici, veel beloven en criticasters die hun klimaat-Utopia bestrijden worden keihard buiten spel gezet.

Wanneer een regering met klimaatgekkies als D66, GroenLinks en het deel van de VVD aangevoerd door Kamp, de komende vier jaar het Nederlandse BBP gaat verdelen, zal de Nederlandse belastingbetaler het net als de doorsnee Duitser stevig in de beurs voelen. Die burger zal dan zijn prioriteiten moeten veranderen en uit historische gegevens blijkt dat de gang naar de dokter niet de hoogste prioriteit zal krijgen. Dan is de klimaatgekte slecht voor de gezondheid.

—————————————————-

[1] Een erkende Data Science,Climate and satellites Consultant verbonden aan National Centers for Environmental Information (NCEI), een onderdeel van NOAA.

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change)

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

N.O.A.A. en N.A.S.A. worden gedomineerd door linkse activisten en zijn er niet vies van om hun “onderzoek” over het klimaat te manipuleren. Want, zoals al in bovenstaand voortreffelijke artikel gemeld, is er de laatste 19 jaren sprake van een zéér stabiele temperatuur in de atmosfeer, zelfs een licht dalende trend, conform betrouwbare satelliet metingen.

Deze twee, en andere al evenzeer moreel corrupte organisatie’s zoals I.P.C.C., mengen deze “pure gegevens” van satellieten met zgn. ‘vuile data’ van onbetrouwbare, dus nutteloze, meetpunten, net zo lang totdat er een stijgende trend resulteert….

Eén der spreekbuizen van de klimaat-lobby is de Sierra club, een puur politieke, linkse propaganda machine wiens president Mair door Senator Cruz is “gegrilled” en keer op keer geen rationeel antwoord heeft op feiteljke vragen, behalve een triest beroep op de “consensus among 97% of scientists”…:
Zie deze link : https://www.youtube.com/watch?v=Sl9-tY1oZNw.

Die consensus among 97%” is het product van een onderzoekje van een student in Illinois, die uiteindelijk met één pagina met 2 vragen onder 77 “wetenschappers”, let wel géén klimaatwetenschappers, meent tot de conclusie te mogen komen dat deze 77 een meerderheid onder meer dan 31.000 onderzoekers zouden vormen….
Zie deze link: http://www.nationalreview.com/article/425232/climate-change-no-its-not-97-percent-consensus-ian-tuttle

Tot slot nog aandacht voor pure diefstal door “klimaat-wetenschappers”, in deze link:
http://dailysignal.com/2016/03/02/house-probe-reveals-audit-detailing-climate-change-researchers-double-dipping-with-taxpayer-funds/

Het feit dat veelal gepensioneerde wetenschappers zich uitspreken tegen de “pseudo- wetenschap”, waarmee kritiekloze opportunisten als Rutte, Pechtold en Klaver weglopen, is dat zij hun baan niet meer kunnen kwijtraken.
“Wetenschappelijke publicatie’s” zoals Nature zijn eveneens volledig in handen van de linkse activisten, reden waarom daarin geen kritiek wordt gepubliceerd, want serieuze klimaat-wetenschappers zijn ” science – deniers “. Zo werkt dat !

De gedachtenpolitie van de moreel corrupte VVD heeft zich vrijdag jl. ook en masse op hun eigen statenlid Frits Paymans gestort omdat hij niet politiek correct is !