Reaching the Tipping Point

Aan de manier waarop nationale media hun artikelen kleuren en de wijze waarop reaguurders op de inhoud van die artikelen reageren, zou men de kritische geest van een samenleving kunnen meten. Zou. Want wat er heden ten dage door de media gepubliceerd wordt, heeft niets met waarheidsvinding te maken en dan is het ook niet verrassend dat de kwaliteit van de reacties het gemiddelde Jip en Janneke niveau niet overstijgt.

Informatie uit anonieme bronnen en loslaten van sensatie bommetjes i.p.v. data. 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat Nederlandse media websites zich voeden met berichtgeving afkomstig van New York Times (NYT), Washington Post (WP), Reuters, Associated Press (AP), CNN. MSNBC, NBC en CBS. Onder het motto “Je bent schuldig totdat je je onschuld eenduidig hebt kunnen aantonen” werpen die media bronnen en in hun kielzog kleindenkende Democratische Politici het ene nep nieuws bommetje na het andere de wereld in. De druiven worden voor het liberale deel van de Amerikaanse samenleving steeds zuurder.

Het lijkt er sterk op dat het liberale deel van de Amerikaanse media indoctrinatie en nepnieuws verspreidende technieken van de voormalige Sovjet Unie hebben geadopteerd en verfijnd. In tegenstelling tot de Sovjet periode is daarbij niet het aanprijzen van het eigen samenlevingsmodel het doel, de inspanningen zijn juist gericht op het ondergraven van het Amerikaanse model. Daarbij worden zij ondersteund door Obama getrouwen binnen de Amerikaanse Inlichtingenwereld en huishouding van het Witte Huis. Een 13 juni 2016 Twitter bericht van David Plouffe – de voormalige campagnevoerder van Obama en vooraanstaande politieke adviseur van de Democratische Partij – verduidelijkt de strategie die de Obama getrouwen in het vizier hebben “it is not enough to simply beat Trump. He must be destroyed thoroughly. His Kind must not rise again”. De Term his kind doet sterk denken aan het slechte populisme dat Rutte zo graag gebruikt in zijn vruchteloze pogingen om Wilders en Le Penn in de hoek te zetten.

Opiniez publiceerde op 22 mei 2017 een vertaalde tekst van David Greenfield op zijn website. Kern van dat artikel: anonieme bronnen die nepnieuws voor het liberale deel van de Amerikaanse media genereren om een afzettingsprocedure in gang te zetten. De manier waarop de WP het brandalarm in werking stelde nadat POTUS de zittende FBI Directeur ontsloeg, is daarvan een voorbeeld. Schmidt de journalist van de NYT die nogal hijgerig melding had gemaakt van het bestaan van een Comey memorandum die de POTUS in een uitermate moeilijk parket zou brengen, antwoordde op de vraag van Brian Williams[1] waarom de NYT wel het verhaal had, maar niet het memorandum kon overhandigen? “….someone who had seen them recounted details to me”. Iemand die in het voorbijgaan een blik had kunnen werpen op het betreffende memorandum, herinnerde zich nog een aantal details en heeft die aan Schmidt anoniem door de telefoon doorgegeven. Een staaltje van grondige onderzoeksjournalistiek.

In dat kader is het aardig om de resultaten op een rij te zetten van het onderzoek dat het Harvard’s Shorenstein Center[2] heeft gedaan naar de berichtgeving over Trumps inspanningen in zijn eerste 100 dagen. Het Harvard onderzoekslichaam onderzocht drie belangrijke schrijvende pers bronnen NYT,WP en Wall Street Journal en een aantal toonaangevende TV zenders als CBS, CNN, NBC en Fox. Wat negatieve toonzetting van de berichtgeving betreft scoorden CNN en NBC met 93% het hoogst. Op de voet gevolgd door CBS (91%), NYT (87%) en WP (83%) en op een straatlengte daarachter Wall Street Journal met 70%. De zender die door het gros van de liberale media (en door veel media deskundigen in Nederland) verweten wordt alleen maar pro Trump berichten de kijker voor te schotelen, bleek die berichtgeving op een evenwichtige en rechtvaardige manier eerst te onderzoeken en dan pas te publiceren. De resultaten van het onderzoek bevestigen opnieuw dat de genoemde media bronnen hardnekkig bezig zijn om de uitkomst van november 2016 te willen recht trekken.

Het doet me denken aan de resultaten van een onderzoek naar de Nederlandse berichtgeving over de Bosnische Burgeroorlog[3] waaruit bleek dat het gros van de media m.u.v. de verguisde krant van wakker Nederland zich schuldig maakte aan media manipulatie, propaganda, demoniseren. Uit die studie bleek dat Nederlandse media een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldvorming van Nederlandse beleidsbepalers en sturing van de Nederlandse publieke opinie. Uit het onderzoek bleek dat ook in Nederland journalisten zich in meerdere – Volkskrant – of mindere – NRC – mate resp. op een meer of minder subtiele manier schuldig maakten aan journalism of attachment. Zij hadden daarbij een beeld voor hun publiek gecreëerd dat sterk afweek van de realiteit in het missiegebied.

In Nederland was het voor het gros van journalisten en reporters in die periode bon ton om partij te kiezen voor de zielige moslim en nieuws bronnen te selecteren die het streven naar een militaire interventie om de Bosniërs te redden, ondersteunden en versterkten. Opmerkelijk is dat het grootste ochtendblad van Nederland – de Telegraaf – net als het verguisde Fox zich het minst bezondigde aan de beginselen van journalism of attachment. Wellicht dat die krant daarom niet door andere ochtend en dagbladen maar ook door landelijke politici en zogenaamde Bosnië experts fluks als onbetrouwbaar terzijde werd geschoven.

De Nederlandse media laten zich net als in de periode 1992-1995 weer graag voeden door berichtgeving die hun aversie voor de nieuwe POTUS het scherpste aanzet. Geen spoor van zoektochten naar feitelijke informatie die de berichtgeving body geven en de geloofwaardigheid van journalisten, reporters, schrijvende en beeldende media bronnen versterken. Geen spoor. Liever papegaaien wat de liberale Amerikaanse media uitbraken zoals een zich Amerika kenner noemende Tom Kleijn onlangs bij Pauw bevestigde. De man presenteerde zich trots als een verdwaald verlengstuk van de in het rapport van de Harvard’s Shorenstein Center genoemde mediabronnen.

Is het keerpunt bereikt?

Het lijkt er op dat er een kentering op handen is. De eerste Democratische kikkers springen al uit de emmer.

Dershowitz[4] een fervent Clinton aanhanger, ziet bijvoorbeeld niets in de aanwijzing van de voormalige FBI Directeur Müller om de eventuele relaties van de Trump inner circle met Russische autoriteiten op een “objectieve” manier te onderzoeken. Volgens het gros van de Democraten in het congres een eerste stap naar afzetting van Trump, maar Dershowitz onderstreept dat een afzettingsprocedure alleen kan worden opgestart als sprake is van high crime or misdemeanor Hij stelde in de Tucker Carlson show ook dat openbare aanklagers criminele acties onderzoeken en hij bevestigde opnieuw dat er geen enkel misdrijf gepleegd is. Sterker nog hij beweerde dat the only crime here is the left’s ability to find the facts and report them honestly

Geraldo Rivera[5], niet echt bekend als een conservatieve geest en grote fan van Trump, tuchtigde het liberale deel van de media voor hun niet op feiten en wel op anonieme bronnen berustende berichtgeving en hun belachelijke afzettingclaim die niet is gebaseerd op  enig bewijs van een schending van de wet. Hij benadrukte dat het lekken gedaan werd door functionarissen die de autoriteit van de POTUS graag willen ondermijnen en niet beseffen welke gevolgen die instelling heeft voor de positie van de USA op de mondiale politieke bühne.

George Friedman[6] zegt over het lekken van gevoelige berichten uit het Witte Huis het volgende “what’s unusual is the Niagara of leaks coming out of this White House….. this had to have been somebody in the room, somebody who took the notes, who picked up the phone and read the notes….It’s a loyalty problem inside the White House,… Unfortunately there are a large amount of Obama administration holdovers who seem to be working around the clock to leak…..

Tenslotte Jay Lenno[7]we live in an era now where if you don’t take sides, both sides hate you…When I was doing a monologue, I never questioned anybody’s patriotism — you questioned their judgment…..“But this constant pounding does have a tendency to anesthetize your feelings….”

Herkenbare hypocrisie.

Nederlandse persvertegenwoordigers die zich voortdurend voeden met informatie van discutabele liberale bronnen uit Amerika, moeten niet verbaasd zijn als het grote publiek hun berichtgeving steeds meer gaat wantrouwen en hen de rug toekeert. Het is te hopen dat de Nederlandse journalistiek de hypocriete mediajungle achter zich laat waar anonieme bronnen met nep nieuws proberen om net als tijdens de Bosnische Burgeroorlog hun zin door te drijven.

Omdat een groot aantal artikelen gebruik maakt van informatie uit “zeer betrouwbare” anonieme bronnen en hun interpretatie van de werkelijkheid als waarheid aan het publiek probeert te verkopen, begint het draagvlak bij de Nederlandse samenleving af te brokkelen. De toonzetting van reacties op hun artikelen is daarvoor een goede graadmeter. Voor de volger van nieuws uit Amerika blijft onder de huidige omstandigheden daarom niets anders over dan speuren naar bronnen die wel de moeite nemen om hoor en wederhoor toe te passen en wel informatie op feitelijkheden willen toetsen.  Het kost moeite en energie, maar dan heb je ook wat.

—————————————————–

[1] Journalist en presentator van MSNBC.

[2] Een onderzoek organisatie verbonden aan de Harvard Universiteit dat zich concentreert op de kruising en het effect van media, politiek en beslissingen van uitvoerende staatslichamen om vast te kunnen stellen of dat gebeurt in overeenstemming met de wet en geïnstitutionaliseerde gewoontes.

[3] Studie “Covering the Bosnian War: Journalism of Attachment in Dutch Papers” (2006) van Ruigrok, Schoenbach, Scholten, en De Ridder

[4] Beroemde Advocaat en Professor aan de Harvard Universiteit en enthousiaste Clinton supporter

[5] Advocaat, reporter, Journalist, Schrijver en TV persoonlijkheid die, sinds 2005 het programma “ Geraldo at Large” op Fox presenteert.

[6] Geostrategische en Veiligheidsdeskundige, politicoloog, schrijver. Grondlegger van de particuliere adviesorganisatie Stratfor.

[7] Stand up comedian en tv presentator

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

P.S:

Wat te denken van C.N.N. dat enkele uren na de aanslag in Manchester glashard het verhaal lanceerde dat e.e.a. een rechts complot zou zijn om muslims in een kwaad daglicht te stellen…?

r.dunki
6 jaren geleden

Lucide artikel!

De denigrerende uitlating “his kind must not rise again…” is de typerende Democratische variant op het Nederlandse gedachtengoed van “ons soort mensen” dat ook zo krampachtig aan het pluche vasthoudt.

Er is een oorlog gaande tussen de, voornamelijk, Democratische élite en Trump, die echter in zijn campagne ook een groot deel van het Republikeinse establishment schoffeerde, dat nu moet ophouden de arrogante neus op te halen voor de man met het accent uit Queens.

De goedkope Democratische tactiek van “rook creëren in de hoop dat er ooit een vuurtje van komt” wordt door practisch alle US media bedreven, met name de N.Y.T. die in het begin van dit jaar spannende “Rusland verhalen” lanceerde o.g.v. anonieme bronnen.
Maar, toen de moreel corrupte ex-N.S.A. Susan Rice werd aangesproken op haar strafbare lekken van geheime info uit FBI en andere dossiers en daarover aantoonbaar loog, wist de N.Y.T. niet gauw genoeg te bevestigen dat hun leugenachtige verhalen berustten op niet te controleren bronnen, zoals in dit artikel wederom bevestigd.

In de laatste 2 weken deed de N.Y.T. er nog een schepje bovenop, maar clausuleerde tegen het einde van hun nieuwe Rusland-artikel de betrouwbaarheid van hun bronnen. Door schade en schande wordt men wijs maar de N.Y.T. verdient het laatste semester fortuinen met hun onprofessionele en onethische optreden en is afgegleden naar het trieste niveau van het Democratische sufferdje.

Vandaag werd deze in bijgaand artikel de laatste N.Y.T. ballon doorgeprikt in:
http://dailycaller.com/2017/05/24/go-straight-to-the-fifth-paragraph-of-the-latest-nyt-bombshell-on-russia-collusion/

Tegelijkertijd smulde op NPO 1 een kennelijk ideologisch getinte reporter in “één vandaag” van dezelfde leugenachtige N.Y.T. cowboy-verhalen zonder ook maar de minste critische noot hierbij, maar dat zijn wij niet anders gewend in ons bananenlandje.